Zmienianie domyślnej wersji programu OneNote na komputerze

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: 


Można zauważyć, że systemu Windows 10 pochodzi z programem OneNote. Jest to wersja, który jest mocno zintegrowany z systemem Windows 10 i nosi nazwę programu OneNote. Jeśli masz również zainstalowany program OneNote 2016, będą dostępne dwie wersje programu OneNote na komputerze. Można tworzyć z dowolną wersją domyślne z kilku kroków.

Ustawianie domyślnej wersji programu OneNote na komputerze PC

Gdy wykrywa dwie wersje programu OneNote systemu Windows może zostać wyświetlony komunikat o wybierz wersję, którą chcesz użyć jako domyślnej aplikacji do otwierania notesów przyszłych. Jeśli zmienisz zdanie o wybór nieodebrania tego monitu, możesz ręcznie zmienić to ustawienie. Nie martw się — musisz zrobić to tylko raz.

 1. Naciśnij przycisk systemu Windows w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia.

 2. W obszarze Ustawienia wybierz pozycję System > Aplikacje domyślne, przewiń w dół listy i wybierz pozycję Ustaw domyślne ustawienia aplikacji.

  Zrzut ekranu przedstawiający link Wybierz aplikacje domyślne według protokołów w systemie Windows 10.

 3. Na liście w obszarze Ustaw programy domyślne Znajdź wersji programu OneNote, który ma systemu Windows jako domyślny, a następnie wybierz pozycję Ustaw ten program jako domyślny. Na przykład wybierz pozycję OneNote (wersja klasyczna), jeśli chcesz zawsze otworzyć notesy w programie OneNote 2016.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Aby zmienić to ustawienie w dowolnym momencie, powtórz kroki podane na powyższej liście i wybierz inną opcję.

Ustawianie wersji programu OneNote, który zostanie otwarty z sieci web

Jeśli otwieranie łącza programu OneNote w systemie Windows 10 z programem Internet Explorer lub za pomocą Aplikacji OneNote Web App i zdecydować otworzyć aplikację programu OneNote można ustawić domyślnej wersji tutaj także.

 1. Naciśnij przycisk systemu Windows w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia.

 2. W obszarze Ustawienia wybierz pozycję System > Aplikacje domyślne, przewiń w dół listy, a następnie wybierz pozycję Wybierz aplikacje domyślne według protokołów.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie Wybierz aplikacje domyślne według protokołów w systemie Windows 10.

 3. Przewiń w dół do pozycji protokoły programu OneNote i kliknij ikonę Programu ONENOTE adresu URL: protokół programu OneNote.

  Zrzut ekranu przedstawiający protokoły programu OneNote w ustawieniach systemu Windows 10.

 4. W oknie dialogowym Wybierz aplikację wybierz programu OneNote 2016 (aplikacja klasyczna).

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Wybierz aplikację w ustawieniach systemu Windows 10.

  Uwaga: Jeśli chcesz zmienić z aplikacji klasycznej do programu OneNote dla systemu Windows 10, poszukaj ikony programu OneNote 2016, kliknij go, a następnie w oknie dialogowym Wybierz aplikację, wybierz pozycję OneNote.

 5. Kliknij ikonę ONENOTEDESKTOP adres URL: protokół programu OneNote, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie aplikacji wybierz pozycję programu OneNote 2016 (aplikacja klasyczna).

  Uwaga: ONENOTE CMD adresu URL: onenote — cmd Protocol (protokół) nie można zmienić, ponieważ jest on używany dla wszystkich funkcji systemu Windows 10, które działają wyłącznie z programu OneNote dla systemu Windows 10.

 6. Zamknij okno Wybierz aplikacje domyślne według protokołów.

Teraz po otwieranie łącza w systemie Windows 10 z programem Internet Explorer, lub Otwórz program OneNote w aplikacji OneNote Web App, zostanie otwarty program OneNote 2016.

Przypinanie ikony programu OneNote

Aby szybko przejść do programu OneNote, można przypiąć jedna lub obie wersje programu OneNote do Start menu lub paska zadań — i/lub.

Przypinanie do ekranu startowego

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows w lewym dolnym rogu, a następnie kliknij polecenie wszystkie aplikacje i przewiń do programu OneNote.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy OneNote lub OneNote ikony na pulpicie, a następnie wybierz polecenie Przypnij do menu Start.

  Powtórz ten krok, jeśli chcesz przypiąć innych aplikacji w programie OneNote do menu Start także.

Kliknij pozycję Przypnij do paska zadań

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows w lewym dolnym rogu, a następnie kliknij polecenie wszystkie aplikacje i przewiń do programu OneNote.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy OneNote lub OneNote ikony na pulpicie, a następnie wybierz polecenie Przypnij do paska zadań.

  Powtórz ten krok, jeśli chcesz przypiąć do paska zadań oraz innych aplikacji OneNote.

Uwaga: Ikony z Start lub paska zadań można odpiąć, wykonując kroki opisane w poprzedniej i wybierając pozycję Odepnij od początku lub Odepnij od paska zadań.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×