Zmienianie domyślnego formatu pliku

Podczas tworzenia nowej pustej bazy danych program Access wyświetla monit o podanie nazwy pliku bazy danych. Domyślnie plik otrzymuje rozszerzenie „accdb” — jest on tworzony w formacie pliku accdb programu Access dla używanej wersji i nie można go odczytywać we wcześniejszych wersjach programu Access. Jeśli na przykład korzystasz z programu Access 2007, plik zostanie utworzony w formacie programu Access 2007. Jeśli korzystasz z programu Access 2010, plik będzie mieć format programu Access 2007–2010 itd.

Możesz tworzyć pliki w formacie programu Access 2000 lub Access 2002–2003 (oba formaty mają rozszerzenie „mdb”). W takim przypadku nowy plik bazy danych zostanie utworzony w starszym formacie programu Access i będzie można go udostępniać innym użytkownikom, którzy korzystają z tej wersji programu Access. Może to być przydatne, jeśli masz program uaktualniony do nowszej wersji, ale udostępniasz pliki innym osobom, które nie przeprowadziły uaktualnienia.

Uwaga:  Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci Web programu Access, czyli baz danych projektowanych przy użyciu programu Access i publikowanych w trybie online. Nie można przekonwertować bazy danych w starszym formacie na bazę danych sieci Web.

Aby zmienić domyślny format pliku

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij pozycję Ogólne. Uwaga: jeśli korzystasz z programu Access 2007, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access > Popularne.

 4. W obszarze Tworzenie baz danych w polu Domyślny format pliku dla pustej bazy danych wybierz domyślny format pliku.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij pozycję Plik > Nowy.

 7. Aby utworzyć nowy plik, wpisz odpowiednią nazwę pliku (pamiętaj, aby pozostawić rozszerzenie bez zmian), a następnie kliknij pozycję Utwórz. Jeśli nie chcesz tworzyć pliku w tym momencie, kliknij pozycję Anuluj.

Konwertowanie bazy danych na inny format

Jeśli istniejąca baza danych ma zostać przekonwertowana na inny format, można wybrać format za pomocą polecenia Zapisz bazę danych jako. To polecenie zachowuje oryginalny format bazy danych i tworzy jej kopię w określonym formacie. Kopia bazy danych może być następnie używana w wybranej wersji programu Access.

Uwaga: Jeśli oryginalna baza danych ma format programu Access 2010 lub nowszej wersji oraz zawiera złożone dane, dane w trybie offline lub załączniki, nie można zapisać kopii w starszym formacie, takim jak format programu Access 2000 lub Access 2002–2003.

 1. Jeśli baza danych nie jest otwarta, otwórz bazę danych, którą chcesz przekonwertować.

 2. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako > Zapisz bazę danych jako. (W programie Access 2010 kliknij pozycję Plik > Zapisz jako > Zapisz bazę danych jako).

  Uwaga:  Jeśli są otwarte jakiekolwiek obiekty bazy danych przy próbie zapisania jej w innym formacie, program musi je zamknąć przed utworzeniem kopii. Kliknij przycisk Tak, aby program Access zamknął te obiekty (w razie potrzeby program Access wyświetli monit o zapisanie wszelkich zmian), lub kliknij przycisk Nie, aby anulować cały proces.

 3. W polu Nazwa pliku okna dialogowego Zapisywanie jako wpisz nazwę pliku kopii bazy danych.

 4. Kliknij pozycję Zapisz. Program Access utworzy kopię, a następnie ją otworzy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×