Zmienianie danych źródłowych tabeli przestawnej

Zmienianie danych źródłowych tabeli przestawnej

Po utworzeniu tabeli przestawnej możesz zmienić jej dane źródłowe, na przykład rozszerzyć je, aby dołączyć więcej wierszy danych. Jeśli jednak dane źródłowe zostały znacznie zmienione, na przykład zawierają więcej lub mniej kolumn, lepszym rozwiązaniem jest utworzenie nowej tabeli przestawnej.

Aby zmienić źródło danych tabeli przestawnej, gdy jest ono zakresem komórek lub tabelą programu Excel, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij dowolne miejsce tabeli przestawnej, aby wyświetlić kartę Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

Narzędzia tabel przestawnych

 1. Kliknij pozycję Analizowanie > Zmień źródło danych.

Przycisk Zmień źródło danych na karcie Narzędzia tabel przestawnych > Analizowanie

 1. W polu Tabela/zakres wpisz odpowiedni zakres.

Okno dialogowe Zmienianie źródła danych tabeli przestawnej

Porada: Pozostaw to okno dialogowe otwarte i wybierz tabelę lub zakres w arkuszu. Jeśli dane, które chcesz dołączyć, znajdują się w innym arkuszu, kliknij go, a następnie wybierz tabelę lub zakres.

Wybieranie innego zewnętrznego źródła danych

Aby oprzeć tabelę przestawną na innym źródle zewnętrznym, lepszym rozwiązaniem jest utworzenie nowej tabeli przestawnej.

W przypadku, gdy lokalizacja zewnętrznego źródła danych została zmieniona, na przykład nazwa bazy danych programu SQL Server jest ta sama, ale ta baza danych została przeniesiona na inny serwer, lub baza danych programu Access została przeniesiona do innego udziału sieciowego, możesz zmodyfikować bieżące połączenie.

 1. Kliknij dowolne miejsce tabeli przestawnej, aby wyświetlić kartę Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

Narzędzia tabel przestawnych

 1. Kliknij pozycję Analizowanie > Zmień źródło danych.

Przycisk Zmień źródło danych na karcie Narzędzia tabel przestawnych > Analizowanie

 1. Kliknij przycisk Wybierz połączenie.

Okno dialogowe Zmienianie źródła danych tabeli przestawnej

 1. Upewnij się, że pole Wszystkie połączenia w polu Pokaż jest zaznaczone lub wybierz kategorię połączeń zawierającą źródło danych, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Okno dialogowe Istniejące połączenia

Jeśli nowa lokalizacja nie znajduje się na liście, kliknij pozycję Wyszukaj więcej, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych znajdź źródło danych, z którym chcesz nawiązać połączenie. W razie potrzeby kliknij pozycję Nowe źródło i wykonaj odpowiednie czynności w Kreatorze połączenia danych, a następnie wróć do okna dialogowego Wybieranie źródła danych.

Okno dialogowe Wybieranie źródła danych

Jeśli tabela przestawna jest oparta na połączeniu z zakresem lub tabelą w Modelu danych, można wybrać inną tabelę w Modelu danych lub połączenie na karcie Tabele. Jeśli jednak tabela przestawna jest oparta na Modelu danych arkusza, nie można zmienić źródła danych.

Karta Tabele w oknie dialogowym Istniejące połączenia

 1. Wybierz odpowiednie połączenie, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

 2. Kliknij pozycję Utwórz tylko połączenie.

  Pozycja Utwórz tylko połączenie umożliwiająca zaimportowanie danych

 3. Kliknij pozycję Właściwości, a następnie kliknij kartę Definicja.

  Właściwości połączenia

 4. Jeśli plik odc połączenia został przeniesiony, przeglądaj w poszukiwaniu jego nowej lokalizacji w polu Plik połączenia.

 5. Jeśli jest konieczna zmiana wartości w polu Parametry połączenia, skontaktuj się z administratorem bazy danych.

Więcej informacji o tabelach przestawnych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×