Zmienianie czasu trwania zadania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po utworzeniu zadanie zaplanowane automatycznie Project 2010 przypisuje go szacowany czas trwania jeden dzień domyślnie. Możesz zmienić tę czas trwania w dowolnym momencie w celu odzwierciedlenia rzeczywistą ilość czasu, która wymaga zadania.

Uwaga: Na czym polega tworzenie lub zmienianie czasu trwania zadania różni się w zależności od tego, czy pracujesz z zadanie zaplanowane automatycznie lub zadanie zaplanowane ręcznie. Domyślnie nowe zadania są planowane ręcznie, a nie ma domyślny czas trwania. Aby nowe zadania planowane automatycznie, na karcie zadanie w grupie zadania kliknij pozycję Zaplanuj automatycznie.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie czasu trwania zadania

Tworzenie szacowania

Zmienianie czasu trwania zadania

 1. W razie potrzeby należy dodać zadanie do planu projektu. Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz Tworzenie zadań pojedynczych i cyklicznych .

 2. W kolumnie czas trwania zadania wpisz czas trwania w minutach (m), godzinach (h), dniach (d), tygodniach (w) lub miesiącach (mie).

  Uwaga: Program Project nie konwertuje jednostek po ich zmianie przez użytkownika. Jeśli na przykład czas trwania to 1 dzień, w celu przedstawienia tego czasu w godzinach należy obliczyć liczbę godzin roboczych w ciągu dnia, a następnie wprowadzić nową wartość w godzinach.

 3. Jeśli nowy czas trwania jest czasem szacowanym, wpisz znak zapytania (?), po nim.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: W Project 2010 można zmienić czas trwania zadanie sumaryczne (nazywanych też "zadań najwyższego poziomu"), zmieniając jego podzadań. Jeśli czas trwania zadania sumarycznego jest inne niż całkowity czas trwania podzadań, różnica jest wyświetlany jako części wykresowej widoku czerwoną linią.

Zmienianie domyślnych jednostek

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Project kliknij kategorię Harmonogram w lewym okienku.

 3. W polu Jednostka czasu trwania wybierz jednostkę czasu trwania.

Zezwalanie na szacowane czasy trwania

Niektóre projekty nie mogą być używanie szacowanych czasów trwania zadań zaplanowanych automatycznie. Jeśli projekt nie korzysta z szacowanych czasów trwania, a następnie wpisz znak zapytania w kolumnie czas trwania zadania, wartość nie jest traktowany jako szacowany. Aby włączyć szacowanych czasów trwania w projekcie, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Project kliknij kategorię Harmonogram w lewym okienku.

 3. Zaznacz pole wyboru Pokaż, że czasy trwania zaplanowanych zadań są szacowane.

Początek strony

Ulepszanie szacowań

Wyciąganie wniosków z przeszłości

Trafność szacowanych czasów trwania zadań można poprawić, kierując się własnym doświadczeniem oraz doświadczeniem innych osób, które pracowały nad podobnymi projektami i zadaniami. Można im zadać następujące pytania:

 • Jak długo trwała realizacja zadania?

 • Jakie pojawiły się problemy?

 • Co zrobiono by inaczej, gdyby wykonywano to ponownie?

Należy zwrócić uwagę na wszelkie różnice między nowym zadaniem a poprzednimi zadaniami i uwzględnić je przy szacowaniu czasu trwania zadania.

Porada: Aby połączyć się z innych menedżerów projektów, zapoznaj się z grupy zarządzania projektów w serwisach społecznościowych , takich jak Facebook i Twitter.

Zrozumienie sytuacji obecnej: kto i co

Należy uwzględnić poniższe rozważania przy szacowaniu czasów trwania:

 • Czasy trwania mogą zależeć od doświadczenia osoby wykonującej zadanie. Czasem osoba o dużym doświadczeniu może realizować pewne zadania szybciej niż osoba o mniejszym doświadczeniu.

 • Dokonaj ponownych oszacowań po rozpoczęciu pracy. Wówczas o zadaniach będzie wiadomo o wiele więcej.

Stosowanie metody PERT

Można również wynikać oszacowania, porównując optymistycznych, pesymistycznych i oczekiwanych czasów trwania. Jest to czasami nazywane analiza PERT.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×