Zmienianie czasu trwania zadania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

czas trwania zadania można zmienić w dowolnym momencie, tak aby odzwierciedlał on rzeczywistą ilość czasu potrzebną na wykonanie tego zadania.

 1. Na karcie Widok kliknij pozycję Wykres Gantta.

 2. W kolumnie czas trwania zadania wpisz czas trwania w minutach (m), godzinach (h), dniach (d), tygodniach (w) lub miesiącach (mie).

 3. Jeśli nowy czas trwania jest czasem szacowanym, wpisz znak zapytania (?), po nim.

 4. Naciśnij klawisz Enter.

Należy zachować ostrożność o zmienianiu czasem trwania przy użyciu kolumn rozpoczęcia i zakończenia, szczególnie w przypadku połączone zadania lub zadania planowane automatycznie. Wprowadzone zmiany mogą powodować konflikt z współzależności zadań lub śledzenie ograniczeń zadań projektu, który może zostać zgłoszony starannie skonstruowane harmonogram wyłączyć śledzenie.

W dalszej części tego artykułu

Zmienianie czasu trwania zadania sumarycznego

Używanie szacowanych czasów trwania

Więcej informacji o czasach trwania zadań

Zmienianie czasu trwania zadania sumarycznego

Czas trwania zadanie sumaryczne można zmienić w taki sam sposób zmieniania zwykła zadania. Ale Uważaj — zmiana czasu trwania zadania sumarycznego nie musi być Zmień czas trwania podzadań.

W widoku Wykres Gantta pasek zadania sumarycznego zawsze pokazuje czas trwania zadania sumarycznego (czarna linia) oraz sumę czasów trwania jego podzadań (niebieski pasek), podobnie jak na ilustracji poniżej. Różnicę między nimi można dostrzec na pierwszy rzut oka.

Obraz zadania sumarycznego trwającego dłużej od jego podzadań

Używanie szacowanych czasów trwania

Czy podczas próby dodania szacowanego czasu trwania zadania znika znak zapytania? Prawdopodobnie w projekcie nie włączono szacowanych czasów trwania. Aby je włączyć:

 1. Na karcie Plik kliknij polecenie Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Project kliknij pozycję Harmonogram.

 3. Przewiń ekran w dół do obszaru Opcje harmonogramu dla tego projektu.

 4. Zaznacz pole wyboru Pokaż, że czasy trwania zaplanowanych zadań są szacowane.

  Okno dialogowe Opcje, karta Harmonogram, obszar Opcje harmonogramu dla tego projektu

Więcej informacji o czasach trwania zadań

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Wprowadzanie lub zmienianie czasu trwania zadania

 1. Jeśli zadanie, które wprowadzasz czas trwania nie jest aktualnie wyświetlana w planie projektu, należy dodać zadanie do listy zadań. Jeśli jesteś wprowadzanie lub zmiana czasu trwania dla istniejącego zadania, należy pominąć ten krok.

  Jak dodać nowe zadanie

  1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

  2. W polu Nazwa zadania wpisz nazwę zadania na końcu listy zadań.

   Można wstawiać zadania między istniejące zadania, wybierając pozycję wiersz poniżej miejsce, w którym ma się pojawić nowe zadanie. W menu Wstaw kliknij polecenie Nowe zadanie, a następnie wpisz nazwę zadania we wstawionym wierszu. Identyfikatory zadań są automatycznie numerowane ponownie po wstawieniu zadania.

 2. W kolumnie czas trwania zadania wpisz czas trwania, który ma być.

  Możesz wprowadzić czas trwania w minutach (m), godzinach (h), dniach (d), tygodniach (w) lub miesiącach (mie).

 3. Jeśli nowy czas trwania jest czasem szacowanym, wpisz znak zapytania po nim.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Porada: Aby zmienić wartość domyślną wynoszącą 1 dzień, w menu Narzędzia, kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij pozycję Harmonogram kartę wyczyść pole wyboru nowych zadań są szacowane czasy trwania.

Porada: Aby wyrazić czas trwania nowych zadań w jednostkach innych niż dni, w menu Narzędzia, kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij kartę Harmonogram. W oknie dialogowym na jednostka czasu trwania wybierz jednostkę czasu trwania.

Uwagi: 

 • Gdy zmienisz czas trwania zadania ma spełniają określone docelowej, upewnij się, że zmiana nadal odzwierciedla wymagania dotyczące rzeczywistych czasu dla zadania. Należy upewnić się, że również sprawdzić i ustawić odpowiednie ilości pracy przydzielonej, w razie potrzeby.

 • Niektóre projekty nie mogą używać szacowanych czasów trwania. Jeśli projekt nie korzysta z szacowanych czasów trwania, a następnie wpisz znak zapytania w kolumnie czas trwania zadania, wartości nie są uwzględniane oszacowanie. Aby umożliwić ocen w projekcie, w menu Narzędzia, kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij na Harmonogram kartę zaznacz pole wyboru Pokaż, że zadań są szacowane czasy trwania.

 • Jeśli chcesz zmienić czas trwania i nowy czas trwania używa innej jednostki z istniejący czas trwania, możesz wykonać obliczenia oddzielnie i wpisz nową wartość. Istnieje konwersja automatyczne. Na przykład jeśli bieżący czas trwania zadania jest 1 dzień, a chcesz zmienić czas trwania, aby odzwierciedlała godzin zamiast dni, należy najpierw obliczyć liczbę godzin pracy w dniu samodzielnie, a następnie wprowadź nową wartość w godzinach.

 • Zadania sumaryczne (nazywane "zadań najwyższego poziomu") nie można edytować bezpośrednio. Aby zmienić zadania sumarycznego, należy zmienić podzadania, które tworzą zadania sumarycznego.

Zwiększanie dokładności oszacowania

Aby zwiększyć dokładność oszacowania czasu trwania zadań, za pomocą własnego dotychczasowych doświadczeń i wcześniejszych doświadczeń innych użytkowników, którzy jeszcze zrobione podobnej w poprzednich projektów. Zadawaj pytania, takie jak:

 • Jak długo wykonać zadanie?

 • Co to są wyzwania napotkanych?

 • Czy do czego inaczej gdyby to zrobić na ponownie?

Uwaga wszelkie różnice między nowe zadanie i podobne zadania wykonywane w przeszłości i wziąć pod uwagę różnice te, gdy oszacowanie czasu trwania zadania.

Jak szacowanie czasu trwania zadań, należy uwzględnić następujące kwestie:

 • Czas trwania może zależeć od obsługi zasobu, który wykonuje zadanie. Zasób wysoce doświadczonych może czasami szybciej niż zasób mniej doświadczonych wykonać niektórych zadań.

 • Szacuje należy powrócić wraz z pracy. Więcej informacji na temat zadań będzie wiadomo w tym momencie.

Można również wynikać oszacowania, porównując optymistycznych, pesymistycznych i oczekiwanych czasów trwania. Jest to czasami analiza PERT.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×