Zmienianie czasu trwania zadania

Subskrypcja usługi Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

czas trwania zadania można zmienić w dowolnym momencie, tak aby odzwierciedlał on rzeczywistą ilość czasu potrzebną na wykonanie tego zadania.

 1. Wybierz pozycję Widok > Wykres Gantta.

 2. W kolumnie czas trwania zadania wpisz czas trwania w minutach (m), godzinach (h), dniach (d), tygodniach (w) lub miesiącach (mie).

 3. Jeśli nowy czas trwania jest czasem szacowanym, wpisz znak zapytania (?), po nim.

 4. Naciśnij klawisz Enter.

Zmieniając czas trwania przy użyciu kolumn Rozpoczęcie i Zakończenie, zwłaszcza w przypadku zadań połączonych i zadań zaplanowanych automatycznie, trzeba zachować ostrożność. Zmiany mogą wywołać konflikt ze współzależnościami zadań lub ograniczeniami zadań, które śledzi program Project. W efekcie starannie opracowany harmonogram może zostać naruszony.

W dalszej części tego artykułu

Zmienianie czasu trwania zadania sumarycznego

Używanie szacowanych czasów trwania

Więcej informacji o czasach trwania zadań

Czas trwania współzależności

Zmienianie czasu trwania zadania sumarycznego

Czas trwania zadanie sumaryczne można zmienić w taki sam sposób zmieniania zwykła zadania. Ale Uważaj — zmiana czasu trwania zadania sumarycznego nie musi być Zmień czas trwania podzadań.

W widoku Wykres Gantta pasek zadania sumarycznego zawsze pokazuje czas trwania zadania sumarycznego (czarna linia) oraz sumę czasów trwania jego podzadań (niebieski pasek), podobnie jak na ilustracji poniżej. Różnicę między nimi można dostrzec na pierwszy rzut oka.

Obraz zadania sumarycznego trwającego dłużej od jego podzadań

Używanie szacowanych czasów trwania

Czy podczas próby dodania szacowanego czasu trwania zadania znika znak zapytania? Prawdopodobnie w projekcie nie włączono szacowanych czasów trwania. Aby je włączyć:

 1. Wybrany plik > Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje projektu wybierz pozycję Harmonogram.

 3. Przewiń ekran w dół do obszaru Opcje harmonogramu dla tego projektu.

 4. Zaznacz pole wyboru Pokaż, że czasy trwania zaplanowanych zadań są szacowane.

  Okno dialogowe Opcje, karta Harmonogram, obszar Opcje harmonogramu dla tego projektu

Więcej informacji o czasach trwania zadań

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Wprowadzanie lub zmienianie czasu trwania zadania

 1. Jeśli zadanie, które wprowadzasz czas trwania nie jest aktualnie wyświetlana w planie projektu, należy dodać zadanie do listy zadań. Jeśli jesteś wprowadzanie lub zmiana czasu trwania dla istniejącego zadania, należy pominąć ten krok.

  Jak dodać nowe zadanie

  1. Wybierz pozycję Widok > Wykres Gantta.

  2. W polu Nazwa zadania wpisz nazwę zadania na końcu listy zadań.

   Można wstawiać zadania między istniejące zadania, wybierając pozycję wiersz poniżej miejsce, w którym ma się pojawić nowe zadanie. W menu Wstaw wybierz pozycję Nowe zadanie, a następnie wpisz nazwę zadania we wstawionym wierszu. Identyfikatory zadań są automatycznie numerowane ponownie po wstawieniu zadania.

 2. W kolumnie czas trwania zadania wpisz czas trwania, który ma być.

  Możesz wprowadzić czas trwania w minutach (m), godzinach (h), dniach (d), tygodniach (w) lub miesiącach (mie).

 3. Jeśli nowy czas trwania jest czasem szacowanym, wpisz znak zapytania po nim.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Porady: 

 • Aby zmienić wartość domyślną wynoszącą 1 dzień, w menu Narzędzia wybierz pozycję Opcje > Harmonogram. Wyczyść pole wyboru nowych zadań są szacowane czasy trwania.

 • Aby wyrazić czas trwania nowych zadań w jednostkach innych niż dni, w menu Narzędzia, wybierz pozycję Opcje > Harmonogram. W oknie dialogowym na jednostka czasu trwania wybierz jednostkę czasu trwania.

Uwagi: 

 • Gdy zmienisz czas trwania zadania ma spełniają określone docelowej, upewnij się, że zmiana nadal odzwierciedla wymagania dotyczące rzeczywistych czasu dla zadania. Należy upewnić się, że również sprawdzić i ustawić odpowiednie ilości pracy przydzielonej, w razie potrzeby.

 • Niektóre projekty nie mogą używać szacowanych czasów trwania. Jeśli projekt nie korzysta z szacowanych czasów trwania, a następnie wpisz znak zapytania w kolumnie czas trwania zadania, wartości nie są uwzględniane oszacowanie. Aby umożliwić ocen w projekcie, wybierz polecenie Narzędzia > Opcje > Harmonogram. Zaznacz pole wyboru Pokaż, że zadań są szacowane czasy trwania.

 • Jeśli chcesz zmienić czas trwania i nowy czas trwania używa innej jednostki z istniejący czas trwania, możesz wykonać obliczenia oddzielnie i wpisz nową wartość. Istnieje konwersja automatyczne. Na przykład jeśli bieżący czas trwania zadania jest 1 dzień, a chcesz zmienić czas trwania, aby odzwierciedlała godzin zamiast dni, należy najpierw obliczyć liczbę godzin pracy w dniu samodzielnie, a następnie wprowadź nową wartość w godzinach.

 • Zadania sumaryczne (nazywane "zadań najwyższego poziomu") nie można edytować bezpośrednio. Aby zmienić zadania sumarycznego, należy zmienić podzadania, które tworzą zadania sumarycznego.

Zwiększanie dokładności oszacowania

Aby zwiększyć dokładność oszacowania czasu trwania zadań, za pomocą własnego dotychczasowych doświadczeń i wcześniejszych doświadczeń innych użytkowników, którzy jeszcze zrobione podobnej w poprzednich projektów. Zadawaj pytania, takie jak:

 • Jak długo wykonać zadanie?

 • Co to są wyzwania napotkanych?

 • Czy do czego inaczej gdyby to zrobić na ponownie?

Uwaga wszelkie różnice między nowe zadanie i podobne zadania wykonywane w przeszłości i wziąć pod uwagę różnice te, gdy oszacowanie czasu trwania zadania.

Jak szacowanie czasu trwania zadań, należy uwzględnić następujące kwestie:

 • Czas trwania może zależeć od obsługi zasobu, który wykonuje zadanie. Zasób wysoce doświadczonych może czasami szybciej niż zasób mniej doświadczonych wykonać niektórych zadań.

 • Szacuje należy powrócić wraz z pracy. Więcej informacji na temat zadań będzie wiadomo w tym momencie.

Można również wynikać oszacowania, porównując optymistycznych, pesymistycznych i oczekiwanych czasów trwania. Jest to czasami analiza PERT.

Czas trwania współzależności

Następujące dwa zależności między czasu trwania zadania oraz daty rozpoczęcia i daty zakończenia zadania:

 • Czas trwania zadania zmienia się po zmianie daty rozpoczęcia lub daty zakończenia.

 • Zadania rozpoczęcia i zakończenia zmiany daty, gdy dostosować czas trwania.

Jeśli rozpoczęcia zadań i dat zamiast przez czas zakończenia, program Project oblicza czas trwania na podstawie czasu pracy między tymi datami. Jeśli później Zmień datę rozpoczęcia lub data zakończenia (ale nie zmienianie czasu trwania), czas trwania jest obliczany ponownie.

Podobnie jeśli wprowadzisz czasu trwania zadania, program Project oblicza kiedy zadania należy rozpoczęcia i zakończenia oparte na datę rozpoczęcia projektu i czasu trwania oraz czas wolny, taki jak weekendy. Jeśli później zmienić czas trwania zadania, Project oblicza daty odpowiadające im czas trwania.

Przykłady:

 • Jeśli zostanie wprowadzona data rozpoczęcia 1 maja i daty zakończenia 4 maja, program Project oblicza czas trwania jako trzy dni. Zmiana daty zakończenia 5 maja czas trwania jest obliczany ponownie na cztery dni. Jednak jeśli zmienisz daty zakończenia 8 maja zamiast edycji czas trwania projektu jest obliczana ponownie datę rozpoczęcia 4 maja zachowanie stały czas trwania na cztery dni, ponieważ były ostatnio dwa pola, które zostały zmienione dla daty zakończenia i czasu trwania.

  Jeśli musisz wprowadzić rozpoczęcia i daty zakończenia i ma pozostać stały czas trwania, upewnij się, Rozpocznij nowe, a daty stanowią taką samą liczbę dni roboczych jako poprzedniej daty zakończenia. Czas trwania jest taka sama jak przed.

 • Jeśli wprowadź czas trwania trzy dni i Data rozpoczęcia projektu jest 1 marca, program Project oblicza daty rozpoczęcia zadania jako 1 marca i daty zakończenia jako 3 marca (chyba że te daty dzieje się tak na weekend lub innym czasie wolnym). Jeśli zmienisz czas trwania na cztery dni, daty zakończenia jest obliczana ponownie marca 4.

  Jeśli chcesz wprowadzić godzinę rozpoczęcia i daty zakończenia dla zadania, wprowadzanie zadania rozpoczęcia i zakończenia dat i Project oblicza czas trwania. Należy pamiętać, że wprowadzania dat rozpoczęcia i zakończenia ustawia ograniczenie daty dla zadania, które ogranicza elastyczność harmonogramu. Jeśli wprowadź datę rozpoczęcia, a następnie wprowadź datę zakończenia, ograniczenia Zakończ nie wcześniej niż (ZNWN) jest ustawiona. Lub jeśli wprowadź datę zakończenia, a następnie wprowadź datę rozpoczęcia, ograniczenie Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN). Jeśli ma się rozpocząć lub zakończyć w określonym dniu, ale chcesz zachować elastyczność harmonogramu podczas w tym celu Jeśli zadania nie będą rozpoczęcia i zakończenia czasu zadanie, należy wprowadzić datę terminu ostatecznego zadania. Terminy nie ograniczenia zadań ani ich wpływ ograniczenia. Zgodnie z harmonogramem zostanie zaktualizowany, jeśli zadanie zostanie przypisany po terminie jego pojawi się wskaźnik.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×