Zmiany dotyczące zgodności między różnymi wersjami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Narzędzie sprawdzania zgodności zawiera listę elementów w dokumencie, które nie są obsługiwane lub będą zachowywać się inaczej w programie Word 2007 lub w formacie programu Word 97 – 2003. Niektóre z tych funkcji zostaną trwale zmienione i nie zostaną przekonwertowane na elementy Microsoft Word 2010, nawet jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format Word 2010.

W narzędziu sprawdzania zgodności można przejrzeć podsumowanie elementów, które działają inaczej we wcześniejszych wersjach programu Word, a następnie kliknąć przycisk Kontynuuj, aby zapisać dokument w formacie programu Word 97–2003, lub kliknąć przycisk Anuluj.

Uwaga: Jeśli jest używany program Microsoft Word Starter 2010, należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje wyszczególnione dla programu Word 2010 są obsługiwane przez program Word Starter. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach dostępnych w programie Word Starter, zobacz Obsługa funkcji w programie Word Starter.

W tym artykule

Dostępność funkcji w poszczególnych trybach

Zmiany działania funkcji

Dostępność funkcji w poszczególnych trybach

Funkcja

97–2003

2007

2010

Nowe formaty numeracji

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Nowe kształty i pola tekstowe

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Efekty w tekście

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Tekst alternatywny w tabelach

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Funkcje OpenType

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Blokowanie autorów

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Nowe efekty WordArt

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Nowe kontrolki zawartości

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Kontrolki zawartości programu Word 2007

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Motywy

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Czcionki główne i pomocnicze

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Śledzone przeniesienia

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Tabulatory wyrównania do marginesów

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Grafiki SmartArt

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Wykresy pakietu Office 2007

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Obiekty osadzone w formacie Open XML

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Bloki konstrukcyjne

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Bibliografia i cytaty

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Równania

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Względne pola tekstowe

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Obiekty WordArt z poprzednich wersji

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Czerwony znak X

Diagramy z poprzednich wersji

Zielony znacznik wyboru

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Wykresy z poprzednich wersji

Zielony znacznik wyboru

Czerwony znak X

Czerwony znak X


Początek strony

Zmiany działania funkcji

Bloki konstrukcyjne

W blokach konstrukcyjnych i pozycjach Autotekstu mogą utracić niektóre informacje.

Szablony udostępniają zawartość, która jest pokazywana w galeriach bloków konstrukcyjnych w programie Word 2007. Po zapisaniu szablonu w formacie programu Word 97 – 2003 zawartość z galerii bloków konstrukcyjnych zostanie trwale konwertowane na statyczne pozycje Autotekstu. Nie można przekonwertować pozycje Autotekstu z powrotem na bloki konstrukcyjne, nawet jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format Word 2010.

Na Autotekst zostanie przekonwertowana zawartość następujących galerii bloków konstrukcyjnych:

 • tabele,

 • nagłówki,

 • stopki,

 • numery stron,

 • pola tekstowe,

 • równania,

 • spis treści,

 • bibliografie,

 • znaki wodne,

 • galerie niestandardowe.

Cytaty i bibliografie

Cytaty i bibliografie zostaną przekonwertowane na tekst statyczny, a nie zostanie automatycznie zaktualizowany.

W Word 2010 cytaty i bibliografie aktualizowane automatycznie po zmodyfikowaniu ich informacji źródłowych lub zastosowaniu nowego stylu dokumentu.

Po zapisaniu dokumentu Word 2010 w formacie programu Word 97 – 2003, cytaty i bibliografie są konwertowane na tekst statyczny, który nie jest aktualizowany automatycznie, a ich źródeł będą niedostępne.

Jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na Word 2010, cytaty i bibliografie nie jest aktualizowany automatycznie. Dla cytaty i bibliografie powoduje automatyczną aktualizację, należy ponownie utworzyć w dokumencie lub skopiować je na Bieżącej liście w oknie dialogowym Menedżer źródeł, a następnie zastąpić statyczne cytaty i bibliografie z nowo utworzony etapach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cytatów i bibliografii zobacz Tworzenie bibliografii.

Formanty zawartości

Kontrolki zawartości zostaną przekonwertowane na zawartość statyczną.

Po zapisaniu dokumentu w formacie programu Word 97 – 2003 wszystkie kontrolki zawartości jest konwertowana na zwykły tekst i skojarzonych z nimi właściwości zostaną trwale utracone, nawet jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format pliku Word 2010.

Na przykład użytkownicy nie będą już widzieć elementów na liście rozwijanej w programie Word 97–2003. Ponadto wszelkie właściwości ochrony (czyli regiony, których nie można edytować ani usuwać) przestaną być wymuszane, a użytkownicy będą mogli usuwać i zmieniać zawartość formantów.

Obiekty osadzone

Obiekt osadzony w tym dokumencie został utworzony w nowszej wersji pakietu Office. Nie można go edytować we wcześniejszej wersji programu Word.

Obiekty osadzone w formacie Open XML można przekonwertować, aby mogły być edytowane we wcześniejszych wersjach programu Word.

Uwaga: Konwertowanie obiektów nie jest obsługiwane w programie Word Starter. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach dostępnych w programie Word Starter zobacz funkcja w programie Word Starter pomocy technicznej.

Konwertowanie obiektów osadzonych programu Excel 2010

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt osadzony.

 2. Wskaż polecenie Obiekt Arkusz, a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

 3. W oknie dialogowym Konwertowanie kliknij opcję Konwertuj na.

 4. Zaznacz pozycję Arkusz programu Microsoft Excel 97–2003 na liście Typ obiektu.

Konwertowanie obiektów osadzonych slajdów programu PowerPoint 2010

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt osadzony.

 2. Wskaż polecenie Obiekt Slajd, a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

 3. W oknie dialogowym Konwertowanie kliknij opcję Konwertuj na.

 4. Zaznacz pozycję Slajd programu Microsoft PowerPoint 97–2003 na liście Typ obiektu.

Konwertowanie obiektów osadzonych prezentacji programu PowerPoint 2010

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt osadzony.

 2. Wskaż polecenie Obiekt Prezentacja, a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

 3. W oknie dialogowym Konwertowanie kliknij opcję Konwertuj na.

 4. Zaznacz pozycję Prezentacja programu Microsoft PowerPoint 97–2003 na liście Typ obiektu.

Konwertowanie obiektów osadzonych programu Word 2010

Obiekty osadzone można przekonwertować, aby mogły być edytowane we wcześniejszych wersjach programu Word.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt osadzony.

 2. Wskaż polecenie Obiekt Dokument, a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

 3. W oknie dialogowym Konwertowanie zaznacz opcję Konwertuj na.

 4. Na liście Typ obiektu zaznacz pozycję Dokument programu Microsoft Word 97–2003.

Równania

Równania zostaną przekonwertowane na obrazy. Nie można edytować, dopóki dokument zostanie przekonwertowany na nowy format pliku. Wszelkie komentarze, przypisy końcowe lub przypisy dolne zostaną trwale utracone przy zapisywaniu.

Po zapisaniu dokumentu w formacie programu Word 97 – 2003 równania zostaną przekonwertowane na obrazy, których nie można edytować. Jednak jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format pliku Word 2010, a nie zostaną wprowadzone zmiany do obrazów równanie we wcześniejszej wersji, równania zmienią się w tekst i będzie można ich edytować.

Grafiki SmartArt

Grafiki SmartArt zostaną przekonwertowane na jeden obiekt, którego nie można edytować w poprzednich wersjach programu Word.

Po zapisaniu dokumentu w formacie programu Word 97–2003 grafiki SmartArt zostaną przekonwertowane na obrazy statyczne. Nie będzie możliwe edytowanie tekstu wewnątrz grafiki ani zmienianie jej układu czy ogólnego wyglądu.

Jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format Word 2010 i nie zostaną wprowadzone zmiany do obrazów we wcześniejszej wersji, grafikę zmieni się ponownie do obiektu grafiki SmartArt.

Tabulatory wyrównania do marginesów

Tabulatory wyrównania zostaną przekonwertowane na tabulatory tradycyjne.

W programie Office Word 2007 tabulatory wyrównania służą do określania położenia tekstu względem marginesów dokumentu lub regionu w dokumencie. Ich położenie jest dostosowywane po zmianie marginesów.

Po zapisaniu dokumentu w formacie programu Word 97–2003 tabulatory wyrównania zostaną trwale zastąpione tabulatorami tradycyjnymi, a ich położenie nie będzie automatycznie dostosowywane po zmianie marginesów. Jeśli tabulatory wyrównania zostały użyte do utworzenia złożonego układu, ich położenie może się zmienić, co skutkuje zmianą wyglądu dokumentu.

Pola tekstowe

Pozycjonowanie pól tekstowych zostanie zmieniony.

W polach tekstowych tekst, który jest wyśrodkowany w pionie lub wyrównany do dołu zostanie trwale wyrównany do góry, nawet jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format Word 2010.

Śledzone przeniesienia

Śledzone przeniesienia zostaną przekonwertowane na usunięcia i wstawienia.

Po zapisaniu dokumentu w formacie programu Word 97 – 2003 śledzone przeniesienia będzie śledzone usunięcia i wstawienia. Jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na Word 2010 format, śledzone wstawienia i usunięcia nie jest konwertowana powrót do śledzone przeniesienia.

Nowe formaty numeracji

Nowe formaty numeracji zostaną przekonwertowane na cyfry arabskie (1, 2, 3, 4,...).

Listy sformatowane przy użyciu nowych formatów numeracji (0001, 0002, 0003, 0004, ...) zostaną przekonwertowane na standardowe formaty cyfr arabskich (1, 2, 3, 4, ...).

Nowe kształty i pola tekstowe

Kształty i pola tekstowe zostaną przekonwertowane na efekty dostępne w tym formacie.

Kształty i pola tekstowe, które są tworzone w Word 2010 można sformatować za pomocą różnych nowych efektów, takich jak skos i obrót 3-w, które nie są dostępne we wcześniejszych wersjach programu Word. We wcześniejszych wersjach programu Word te efekty zostaną przekonwertowane na efekty dostępne w tych wersjach.

Efekty w tekście

Efekty zastosowane do tekstu zostaną usunięte.

Efekty dotyczące tekstu są trwale usuwane, o ile nie zostały zastosowane przy użyciu stylu niestandardowego.

Jeśli efekty w tekście zostały zastosowane przy użyciu stylu niestandardowego, pojawią się ponownie po kolejnym otwarciu dokumentu w Word 2010.

Tekst alternatywny w tabelach

Tekst alternatywny w tabelach zostaną utracone.

Tekst alternatywny jest wyświetlany, gdy dokument znajduje się w sieci Web. W formacie programu Word 97–2003 tekst alternatywny w tabelach jest trwale usuwany.

Blokowanie autorów

Wszystkie informacje dotyczące gdzie inni autorzy edytują ten dokument, zostaną trwale usunięte.

Blokady dotyczące autorów są usuwane ze wszystkich regionów, do których zostały zastosowane, i cały dokument będzie dostępny do edycji.

Tekst WordArt

Efekty zastosowane do tekstu zostaną usunięte.

Tekst WordArt jest konwertowany na tekst statyczny.

Wykresy i diagramy

Wykres w tym dokumencie może zawierać dane w komórkach leżących poza limitem kolumn i wierszy wybranego formatu pliku. Dane poza 256 (IV) kolumn na 65 536 wierszy nie będą zapisywane.

Niektóre wykresy i diagramy zostaną przekonwertowane na obrazy, których nie będzie można zmienić. Jeśli wykres lub diagram został utworzony na podstawie danych, których zakres wykracza poza limit dotyczący wierszy i kolumn obsługiwany przez program Word 97–2003, te dane zostaną utracone.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×