Przejdź do głównej zawartości
Zliczanie wartości unikatowych wśród duplikatów

Zliczanie wartości unikatowych wśród duplikatów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Załóżmy, że chcemy dowiedzieć się, ile unikatowych wartości istnieją w zakresie zawierającym zduplikowane wartości. Jeśli na przykład kolumna zawiera:

 • Wartości 5, 6, 7 i 6 powodują powstanie trzech unikatowych wartości — 5, 6 i 7.

 • Wartości "bochenek", "Szypuła", "Szypuła", "Szypuła", wynikiem są dwie unikatowe wartości — "bochenek" i "Szypuła".

Istnieje kilka sposobów zliczania wartości unikatowych wśród duplikatów.

Za pomocą okna dialogowego Filtr zaawansowany można wyodrębnić wartości unikatowe z kolumny danych i wkleić je do nowej lokalizacji. Następnie można zliczyć elementy w nowym zakresie przy użyciu funkcji ILE.WIERSZY.

 1. Zaznacz zakres komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w tabeli.

  Upewnij się, że zakres komórek zawiera nagłówek kolumny.

 2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij pozycję Zaawansowane.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Filtr zaawansowany .

 3. Kliknij pozycję Kopiuj w inne miejsce.

 4. W polu Kopiuj do wprowadź odwołanie do komórki.

  Możesz też kliknąć przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku , aby tymczasowo ukryć okno dialogowe, zaznaczyć komórkę w arkuszu, a następnie nacisnąć przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 5. Zaznacz pole wyboru rekordy unikatowe tylko i kliknij przycisk OK.

  Wartości unikatowe z zaznaczonego zakresu zostaną skopiowane do nowej lokalizacji zaczynającej się od komórki określonej w polu Kopiuj do .

 6. W pustej komórce poniżej ostatniej komórki zakresu wprowadź wartość w polu wiersze . Użyj zakresu wartości unikatowych, które zostały skopiowane jako argument, wyłączając nagłówek kolumny. Jeśli na przykład zakres wartości unikatowych to B2: B45, należy wprowadzić = wiersze (B2: B45).

Aby wykonać to zadanie, należy użyć kombinacji funkcji Jeżeli, Suma, częstość, Uwzględniji :

 • Przypisz wartość 1 do każdego spełnionego warunku, używając funkcji JEŻELI.

 • Dodaj sumę, używając funkcji Suma .

 • Zliczanie wartości unikatowych przy użyciu funkcji częstość . Funkcja częstość ignoruje wartości tekstowe i zerowe. W przypadku pierwszego wystąpienia określonej wartości funkcja zwraca liczbę równą liczbie wystąpień tej wartości. Dla każdego wystąpienia tej samej wartości po pierwszej, funkcja zwraca wartość zero.

 • Zwraca pozycję wartości tekstowej w zakresie przy użyciu funkcji Podaj . Ta wartość zwracana jest następnie używana jako argument funkcji częstość , dzięki czemu można ocenić odpowiadające im wartości tekstowe.

 • Znajdowanie pustych komórek przy użyciu funkcji . Puste komórki mają długość 0.

Przykłady funkcji zagnieżdżonych do zliczania wartości unikatowych wśród duplikatów

Uwagi: 

 • Formuły w tym przykładzie należy wprowadzić jako formuły tablicowe. Jeśli masz aktualną wersję pakietu Office 365, możesz po prostu wprowadzić formułę w komórce znajdującej się w lewym rogu zakresu wyjściowego, a następnie nacisnąć klawisz Enter , aby potwierdzić formułę jako dynamiczną formułę tablicową. W przeciwnym razie formułę należy wprowadzić jako starszą formułę tablicową, wybierając zakres wyjściowy, wprowadzając formułę w komórce znajdującej się w lewym rogu zakresu wyjściowego, a następnie naciskając klawisze CTRL + SHIFT + ENTER , aby potwierdzić. Program Excel wstawia nawiasy klamrowe na początku i końcu formuły. Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł tablicowych, zobacz Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych.

 • Aby sprawdzić, czy funkcja jest obliczona krok po kroku, zaznacz komórkę zawierającą formułę, a następnie na karcie formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Szacuj formułę.

 • Funkcja częstość oblicza częstość występowania wartości w zakresie wartości, a następnie zwraca pionową tablicę liczb. Na przykład użyj funkcji częstość , aby zliczyć liczbę wyników testów, które mieszczą się w zakresach wyników. Funkcja zwraca tablicę, dlatego należy ją wprowadzić jako formułę tablicową.

 • Funkcja Dopasuj umożliwia wyszukiwanie określonego elementu w zakresie komórek, a następnie zwraca względną pozycję tego elementu w zakresie. Jeśli na przykład zakres a1: A3 zawiera wartości 5, 25 i 38, formuła = Match (25; a1: A3; 0) zwraca liczbę 2, ponieważ 25 jest drugim elementem w zakresie.

 • Funkcja zwraca liczbę znaków w ciągu tekstowym.

 • Funkcja SUMA dodaje wszystkie liczby określone jako argumenty. Każdy argument może być zakresem, odwołaniem do komórki, tablicą, stałą, formułą lub wynikem z innej funkcji. Na przykład Suma (a1: A5) dodaje wszystkie liczby zawarte w komórkaCh od a1 do A5.

 • Funkcja Jeżeli zwraca jedną wartość, jeśli określony warunek jest wartością prawda, a inna wartość, jeśli ten warunek ma wartość FAŁSZ.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Filtrowanie w celu znalezienia wartości unikatowych lub usuwanie wartości zduplikowanych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office