Zliczanie wartości unikatowych wśród duplikatów

Zliczanie wartości unikatowych wśród duplikatów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Załóżmy, że trzeba określić, ile wartości unikatowych istnieje w zakresie zawierającym zduplikowane wartości. Jeśli na przykład kolumna zawiera:

 • Wartości 5, 6, 7 i 6, to znajdują się w niej trzy wartości unikatowe — 5, 6 i 7.

 • Wartości „Bochenek”, „Szypuła”, „Szypuła”, „Szypuła”, to znajdują się w niej dwie wartości unikatowe — „Bochenek” i „Szypuła”.

Istnieje kilka sposobów zliczania wartości unikatowych wśród duplikatów.

Co chcesz zrobić?

Zliczanie wartości unikatowych przy użyciu filtru

Zliczanie wartości unikatowych przy użyciu funkcji

Zliczanie wartości unikatowych przy użyciu filtru

W oknie dialogowym Filtr zaawansowany można wyodrębnić wartości unikatowe z kolumny danych i wkleić je w nowym miejscu. Następnie można określić liczbę elementów w nowym zakresie przy użyciu funkcji ILE.WIERSZY.

 1. Zaznacz zakres komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w tabeli.

  Upewnij się, że zakres komórek ma nagłówek kolumny.

 2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij pozycję Zaawansowane.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Filtr zaawansowany.

 3. Kliknij opcję Kopiuj w inne miejsce.

 4. W polu Kopiuj do wpisz odwołanie do komórki.

  Alternatywnie kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku tymczasowo ukryć okno dialogowe, zaznacz komórkę w arkuszu, a następnie naciśnij klawisz Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 5. Zaznacz pole wyboru Tylko unikatowe rekordy i kliknij przycisk OK.

  Wartości unikatowe z zaznaczonego zakresu zostaną skopiowane do nowej lokalizacji, począwszy od komórki określonej w polu Kopiuj do.

 6. W pustej komórce poniżej ostatniej komórki w zakresie należy wprowadzić funkcję wierszy . Użyj zakres wartości unikatowe, które zostały skopiowane jako argumentów, z wyłączeniem nagłówka kolumny. Na przykład jeśli zakres wartości unikatowe jest B2:B45, należy wprowadzić =ROWS(B2:B45).

Początek strony

Zliczanie wartości unikatowych przy użyciu funkcji

W celu wykonania tego zadania należy użyć kombinacji funkcji JEŻELI, SUMA, CZĘSTOŚĆ, PODAJ.POZYCJĘ i :

 • Przypisz wartość 1 do każdego spełnionego warunku, używając funkcji JEŻELI.

 • Dodaj sumę, używając funkcji SUMA.

 • Policz wartości unikatowe, używając funkcji CZĘSTOŚĆ. Funkcja CZĘSTOŚĆ ignoruje wartości zerowe i tekstowe. Dla pierwszego wystąpienia określonej wartości ta funkcja zwraca liczbę równą liczbie wystąpień danej wartości. Dla każdego kolejnego wystąpienia tej samej wartości funkcja zwraca wartość 0.

 • Określ pozycję wartości tekstowej w zakresie przy użyciu funkcji PODAJ.POZYCJĘ. Zwrócona wartość jest następnie używana jako argument funkcji CZĘSTOŚĆ do oszacowania odpowiadających wartości tekstowych.

 • Znajdź puste komórki przy użyciu funkcji . Puste komórki mają długość 0.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga: Nie należy zaznaczać nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Dane

Dane

986

Bochenek

Szypuła

563

67

789

235

Bochenek

Szypuła

689

789

Szypuła

143

56

237

67

235

Formuła

Opis (wynik)

=SUMA(JEŻELI(CZĘSTOŚĆ(A2:A10;A2:A10)>0;1))

Zlicza unikatowe wartości liczbowe w zakresie komórek A2:A10, z pominięciem komórek pustych i zawierających wartości tekstowe (4)

=SUMA(JEŻELI(CZĘSTOŚĆ(PODAJ.POZYCJĘ(B2:B10;B2:B10;0);PODAJ.POZYCJĘ(B2:B10;B2:B10;0))>0;1))

Zlicza unikatowe wartości liczbowe i tekstowe w zakresie komórek B2:B10 (zakres nie może zawierać komórek pustych) (7)

=SUMA(JEŻELI(CZĘSTOŚĆ(JEŻELI(DŁ(A2:A10)>0;PODAJ.POZYCJĘ(A2:A10;A2:A10;0);"");JEŻELI(DŁ(A2:A10)>0;PODAJ.POZYCJĘ(A2:A10;A2:A10;0);""))>0;1))

Zlicza unikatowe wartości liczbowe i tekstowe w zakresie komórek A2:A10, z pominięciem komórek pustych i zawierających wartości tekstowe (6)

Uwagi    

 • Formuły w tym przykładzie muszą zostać wprowadzone jako formuły tablicowe. Zaznacz każdą komórkę zawierającą formułę, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ENTER.

 • Aby wyświetlić krok po kroku wyznaczanie wartości w danej formule, należy zaznaczyć komórkę, w której jest ona umieszczona, a następnie na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknąć polecenie Szacuj formułę.

Szczegóły funkcji

 • Funkcja CZĘSTOŚĆ oblicza, jak często wartości występują w określonym zakresie wartości, a następnie zwraca tablicę liczb w układzie pionowym. Funkcja CZĘSTOŚĆ umożliwia na przykład sprawdzenie liczby wyników testów mieszczących się w pewnym zakresie. Ponieważ ta funkcja zwraca tablicę, musi być wprowadzona jako formuła tablicowa.

 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ wyszukuje określony element w zakresie komórek, a następnie zwraca względną pozycję tego elementu w zakresie. Jeśli na przykład zakres komórek A1:A3 zawiera wartości 5, 25 i 38, formuła =PODAJ.POZYCJĘ(25;A1:A3;0) zwróci liczbę 2, ponieważ 25 jest drugą pozycją w zakresie.

 • Funkcja zwraca liczbę znaków w ciągu tekstowym.

 • Funkcja SUMA dodaje wszystkie liczby określone jako argumenty. Każdy argument może być zakresem, odwołaniem do komórki, tablicą, stałą, formułą lub wynikiem działania innej funkcji. Na przykład funkcja SUMA(A1:A5) dodaje wszystkie liczby zawarte w komórkach od A1 do A5.

 • Funkcja JEŻELI zwraca jedną wartość, jeśli podany warunek ma wartość PRAWDA, albo inną wartość, jeśli ten warunek ma wartość FAŁSZ.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×