Zliczanie w raportach

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Czasem warto się dowiedzieć, ile rekordów jest w raporcie. W raportach pogrupowanych lub podsumowujących można wyświetlić liczbę określającą, ile rekordów jest w każdej grupie. Można również dodać numer wiersza do każdego rekordu, aby było łatwiej się do nich odwoływać. W tym artykule wyjaśniono krok po kroku, jak dodawać liczby rekordów i numery wierszy do raportu.

Co chcesz zrobić?

Zliczanie liczby rekordów w raporcie lub grupy

Dodaj numer wiersza dla każdego rekordu w raporcie lub grupy

Zliczanie liczby rekordów w raporcie lub grupie

Widok układu zapewnia najszybszy sposób dodawania liczby rekordów do raportu.

Zliczanie rekordów za pomocą widoku układu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, a następnie kliknij Widok układu Obraz przycisku w menu skrótów.

 2. Kliknij pole, które mają zostać zliczone. Aby upewnić się, że uwzględniane są wszystkie rekordy, kliknij pole, które znasz, nie zawiera wartości null, takich jak pole Identyfikator.

 3. Na karcie Formatowanie w grupie Grupowanie i sumy kliknij przycisk sumy. Obraz przycisku

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zliczyć wszystkie rekordy w raporcie bez względu na to, czy w zaznaczonym polu jest wartość, kliknij pozycję Policz rekordy.

  • Aby zliczyć tylko rekordy, w przypadku których w zaznaczonym polu występuje wartość, kliknij pozycję Licz wartości.

   Uwaga: Pozycja Licz wartości nie jest dostępna w przypadku następujących typów danych:

   • nota,

   • obiekt OLE,

   • hiperłącze.

Program Access doda pole tekstowe do sekcji stopki raportu i ustawi jego właściwość Źródło formantu na wyrażenie wykonujące funkcję Count. Jeśli w raporcie są jakiekolwiek poziomy grupowania, program Access doda pole tekstowe, które wykonuje to samo obliczenie, do stopki każdej grupy.

Uwaga: W przypadku zliczania rekordów w określonym polu za pomocą widoku układu program Access konstruuje wyrażenie zliczające tylko te rekordy, w których to pole nie ma wartości null. Jeśli na przykład w raporcie jest 10 rekordów, a rekordy są zliczane w polu zawierającym trzy wartości null, w polu tekstowym zliczania zostanie wyświetlona wartość 7 — liczba rekordów zawierających wartości inne niż null. Można tego uniknąć, obliczając liczby rekordów tylko w tych polach, które nie zezwalają na wartości null (na przykład w polach Identyfikator), lub edytując źródło formantu pola tekstowego w taki sposób, aby zawsze były zliczane wszystkie rekordy, bez względu na to, czy zawierają wartości null. Aby to zrobić:

 1. Zaznacz pole tekstowe, w którym jest wyświetlana liczba rekordów. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 2. Kliknij kartę Dane.

 3. W polu właściwości Źródło formantu Usuń wyrażenie i wpisz =Zlicz(*).

 4. Zapisz raport i przełącz do widoku raportu, aby zobaczyć wyniki.

Zliczanie rekordów za pomocą widoku projektu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, a następnie kliknij polecenie Widok projektu Obraz przycisku w menu skrótów.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie formanty kliknij Pole tekstowe. Obraz przycisku

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać liczbę wszystkich rekordów w raporcie, kliknij nagłówek raportu lub stopka raportu sekcję miejsce, w którym chcesz umieścić pole tekstowe.

  • Aby dodać liczbę wszystkich rekordów w każdej grupie raport pogrupowany, kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić pole tekstowe sekcji nagłówka lub stopki grupy.

 4. Zaznacz pole tekstowe i naciśnij klawisz F4, aby wyświetlić arkusz właściwości.

 5. Kliknij kartę Dane.

 6. W polu właściwości Źródło formantu wpisz =Zlicz(*).

  Ten wyrażenie używa funkcji Licznik, aby policzyć wszystkie rekordy w raporcie lub grupę, nawet jeśli niektóre pola w przypadku niektórych rekordów jest wartością null. Do zliczania rekordów tylko wtedy, gdy określonym polu nie jest wartość null (na przykład NazwaDostawcy), należy użyć następującego wyrażenia: =CDbl(Nz(liczba ([NazwaDostawcy]); 0)).

Początek strony

Dodawanie numeru wiersza do każdego rekordu w raporcie lub grupie

Elementy w raporcie można ponumerować. Na przykład w raporcie Sprzedaż według produktów „1” może poprzedzać pierwszy element w grupie produktów, „2” drugi element i tak dalej. Na początku następnej grupy produktów numerowanie zaczyna się od nowa i pierwszy element jest poprzedzony numerem „1”.

Numerowanie elementów w raporcie

Elementy w raporcie można ponumerować, używając formantu obliczeniowego i ustawiając jego właściwość Suma bieżąca.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, a następnie kliknij Widok projektu Obraz przycisku w menu skrótów.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie formanty kliknij Pole tekstowe. Obraz przycisku

 3. W sekcji Szczegóły raportu przeciągnij wskaźnik myszy, aby utworzyć pole tekstowe. Upewnij się, że jest ono wystarczająco szerokie, aby pomieścić największy numer elementu.

  Jeśli raport będzie zawierał sto zamówień, będzie potrzebne miejsce na co najmniej trzy znaki (100). Jeżeli obok pola tekstowego znajduje się etykieta, usuń ją (w tym celu kliknij ją, a następnie naciśnij klawisz DELETE). Jeśli pole tekstowe zostało umieszczone w pobliżu lewego marginesu, etykieta może być ukryta pod polem tekstowym. Za pomocą uchwytu przenoszenia w lewym górnym rogu pola tekstowego przeciągnij pole tekstowe do prawej strony tak, aby etykieta była widoczna. Następnie można kliknąć etykietę i nacisnąć klawisz DELETE.

 4. Zaznacz pole tekstowe. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 5. Kliknij kartę Wszystkie. W polu Nazwa właściwości wpisz nazwę, na przykład txtItemNumber.

 6. Kliknij kartę Dane.

 7. W polu właściwości Suma bieżąca wybierz wartość W grupie.

 8. W polu właściwości Źródło formantu wpisz = 1.

 9. Kliknij kartę Formatowanie.

 10. W polu właściwości Format wpisz #. (krzyżyk po upływie).

  Spowoduje to sformatowanie numeru wiersza przez dodanie po nim kropki.

 11. Zapisz raport i przełącz do widoku raportu, aby zobaczyć wyniki.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×