Zliczanie w raportach

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można mieć liczba liczbę rekordów, są zawarte w raporcie. W raportach pogrupowanego lub podsumowującego można wyświetlić liczbę ile rekordy znajdują się w każdej grupy. Lub możesz dodać numer wiersza dla każdego rekordu, aby ułatwić odwołują się do każdego z nich. W tym artykule wyjaśniono, krok po kroku, jak dodawanie linii i zlicza liczby do raportu.

Co chcesz zrobić?

Zliczanie liczby rekordów w raporcie lub grupy

Dodaj numer wiersza dla każdego rekordu w raporcie lub grupy

Zliczanie liczby rekordów w raporcie lub grupy

Widok układu umożliwia najszybszym sposobem na dodawanie liczników do raportu.

Zliczanie rekordów przy użyciu widoku układu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok układu.

 2. Kliknij pole, które mają zostać zliczone. Aby upewnić się, że uwzględniane są wszystkie rekordy, kliknij pole, które znasz, nie zawiera wartości null, takich jak pole Identyfikator.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Grupowanie i sumy kliknij przycisk sumy. Uwaga, jeśli korzystasz z programu Access 2007, polecenie sumy jest na karcie Formatowanie.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zliczyć wszystkich rekordów w raporcie, bez względu na to czy jest wartością w zaznaczonym polu, kliknij pozycję Zliczania rekordów.

  • Aby zliczyć tylko rekordy, dla których w wybranym polu jest wartością, kliknij pozycję Zliczanie wartości.

   Uwaga: Zliczanie wartości nie jest dostępna w przypadku pól z następującymi typami danych:

   • Długi tekst (Nota)

   • Obiekt OLE

   • Hiperlink

   • Załącznik

 5. Program Access doda pole tekstowe w sekcji Stopka raportu i ustawia właściwości Źródło formantu wyrażenie, które wykonuje ile.liczb , funkcja. Jeśli istnieją jakieś poziomy grupowania w raporcie, program Access dodaje każdej stopce grupy, które będzie wykonywać te same obliczenia pola tekstowego.

  Uwaga: Jeśli tworzenie liczby wartości na określonym polu przy użyciu widoku układu, Access tworzy wyrażenie, które zwraca tylko te rekordy, w którym tego pola nie ma wartość null. Na przykład jeśli istnieją 10 rekordów w raporcie, a wynik możesz dodać do pola, które zawiera trzy wartości null, pole tekstowe Statystyka Wyświetla 7 — liczbę rekordów zawierających wartości różne od null. Można tego uniknąć, dodając liczniki tylko do pola, które nie dopuszcza wartości null (na przykład identyfikator), pola lub edytować źródło formantu pola tekstowego, aby je zawsze policzy wszystkie rekordy czy zawierają wartości null. Aby to zrobić:

 6. Zaznacz pole tekstowe, w którym jest wyświetlana liczba. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 7. Kliknij kartę Dane.

 8. W polu właściwości Źródło formantu Usuń wyrażenie i wpisz =Zlicz(*).

 9. Zapisz raport i przejdź do widoku raportu, aby wyświetlić wyniki.

Zliczanie rekordów przy użyciu widoku projektu

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Kontrolki kliknij pozycję Pole tekstowe.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać liczbę wszystkich rekordów w raporcie, kliknij nagłówek raportu lub stopka raportu sekcję miejsce, w którym chcesz umieścić pole tekstowe.

  • Aby dodać liczbę wszystkich rekordów w każdej grupie raport pogrupowany, kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić pole tekstowe sekcji nagłówka lub stopki grupy.

 4. Zaznacz pole tekstowe, a następnie naciśnij klawisz F4, aby wyświetlić arkusz właściwości.

 5. Kliknij kartę Dane.

 6. W polu właściwości Źródło formantu wpisz =Zlicz(*).

  Ten wyrażenie używa funkcji Licznik, aby policzyć wszystkie rekordy w raporcie lub grupę, nawet jeśli niektóre pola w przypadku niektórych rekordów jest wartością null. Do zliczania rekordów tylko wtedy, gdy określonym polu nie jest wartość null (na przykład NazwaDostawcy), należy użyć następującego wyrażenia: =CDbl(Nz(Count([SupplierName]),0)).

Początek strony

Dodaj numer wiersza dla każdego rekordu w raporcie lub grupy

Elementy można ponumerować w raporcie. Na przykład raport sprzedaży według produktów, warto "1" poprzedzać pierwszego elementu w grupie produktów, "2" poprzedzać drugi element itd. Gdy następnym grupa produktów rozpoczyna się, rozpoczyna się liczba, a "1" poprzedza pierwszy element.

Numerowanie elementów w raporcie

Przy użyciu formantu obliczeniowego, a ustawienie jego właściwości Suma bieżąca , można ponumerować elementy w raporcie.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Kontrolki kliknij pozycję Pole tekstowe.

 3. W sekcji szczegółów raportu, przeciągnij wskaźnik, aby utworzyć pole tekstowe, upewniając się, że jest wystarczająco szeroka, aby zezwalały na największa liczba elementów.

  Na przykład jeśli najprawdopodobniej będzie musiał sto zamówienia, konieczne będzie miejsca dla co najmniej trzy znaki (100). Jeśli etykiety pojawi się obok pola tekstowego, należy usunąć etykietę, klikając go i naciskając klawisz DELETE. Jeśli pole tekstowe jest umieszczony w pobliżu lewego marginesu, etykiety mogą być ukryte poniżej pola tekstowego. Za pomocą uchwytu w lewym górnym rogu pola tekstowego, przeciągnij pole tekstowe po prawej stronie, dzięki czemu można zobaczyć etykiety. Następnie możesz kliknij etykietę i naciśnij klawisz DELETE.

 4. Wybierz pole tekstowe. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 5. Kliknij kartę Wszystkie. W polu Nazwa właściwości wpisz nazwę, na przykład txtItemNumber.

 6. Kliknij kartę Dane.

 7. W polu właściwości Suma bieżąca zaznacz W grupie.

 8. W polu właściwości Źródło formantu wpisz = 1.

 9. Kliknij kartę Formatowanie.

 10. W polu właściwości Format wpisz #. (krzyżyk po upływie).

  Numer wiersza to formatuje się kropką po numerze.

 11. Zapisz raport i przejdź do widoku raportu, aby wyświetlić wyniki.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×