ZESTAW.MODUŁÓW, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ZESTAW.MODUŁÓW w programie Microsoft Excel.

Opis

Definiuje obliczeniowy zestaw elementów lub krotek, wysyłając wyrażenie zestawu do modułu na serwerze, który tworzy zestaw i zwraca go do programu Microsoft Office Excel.

Składnia

ZESTAW.MODUŁÓW(połączenie;wyrażenie_zestawu;[podpis];[porządek_sortowania];[sortowanie_według])

W składni funkcji ZESTAW.MODUŁÓW występują następujące argumenty:

 • Połączenie    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy określający nazwę połączenia z modułem.

 • Wyrażenie_zestawu    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy wyrażenia zestawu, którego wartością jest zestaw elementów lub krotek. Może to być również odwołanie do zakresu komórek programu Excel zawierającego pewną liczbę elementów, krotek lub zestawów należących do zestawu.

 • Podpis    Argument opcjonalny. Jest to ciąg tekstowy, który jest wyświetlany w komórce zamiast podpisu modułu (jeśli taki podpis został zdefiniowany).

 • Porządek_sortowania    Argument opcjonalny. Określa typ sortowania, jakie należy wykonać, i (o ile argument jest podawany) może przybierać następujące wartości:

Liczba całkowita

Stała wyliczeniowa

Opis

Argument sortowanie_według

0

NieSortuj

Pozostawia istniejący porządek.

Ignorowane

1

SortujRosnąco

Sortuje w porządku rosnącym na podstawie argumentu sortowanie_według.

Wymagane

2

SortujMalejąco

Sortuje w porządku malejącym na podstawie argumentu sortowanie_według.

Wymagane

3

SortujAlfabetycznieRosnąco

Wykonuje sortowanie alfabetyczne zestawu w porządku rosnącym.

Ignorowane

4

SortujAlfabetycznieMalejąco

Wykonuje sortowanie alfabetyczne zestawu w porządku malejącym.

Ignorowane

5

SortujNaturalnieRosnąco

Wykonuje sortowanie naturalne zestawu w porządku rosnącym.

Ignorowane

6

SortujNaturalnieMalejąco

Wykonuje sortowanie naturalne zestawu w porządku malejącym.

Ignorowane

 • Domyślna wartość argumentu jest równa 0. Przy sortowaniu alfabetycznym zestawu krotek jest uwzględniany ostatni element każdej krotki. Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych porządków sortowania, zobacz system Pomocy usług Analysis Services języka SQL pakietu Microsoft Office.

 • Sortowanie_według    Argument opcjonalny. Jest to ciąg tekstowy określający wartość, według której następuje sortowanie. Na przykład w celu określenia miasta z najwyższą sprzedażą argument wyrażenie_zestawu powinien być zestawem miast, a sortowanie_według — miarą sprzedaży. W celu określenia miasta o największej populacji argument wyrażenie_zestawu powinien być zestawem miast, a sortowanie_według — miarą populacji. Jeśli argument porządek_sortowania wymaga podania argumentu sortowanie_według, a użytkownik pominie wymagany argument, funkcja ZESTAW.MODUŁÓW zwróci komunikat o błędzie #ARG!.

Spostrzeżenia

 • Podczas wyznaczania wartości, przed zakończeniem pobierania danych, funkcja ZESTAW.MODUŁÓW tymczasowo wyświetla w komórce komunikat „#POBIERANIE_DANYCH…”.

 • Jeśli nazwa połączenia nie określa prawidłowego połączenia skoroszytu przechowywanego w skoroszycie, funkcja ZESTAW.MODUŁÓW zwraca wartość błędu #NAZWA?. Jeśli serwer OLAP (Online Analytical Processing) nie jest uruchomiony, jest niedostępny lub zwraca komunikat o błędzie, funkcja ZESTAW.MODUŁÓW zwraca wartość błędu #NAZWA?.

 • Jeśli składnia argumentu wyrażenie_zestawu jest nieprawidłowa lub zestaw zawiera chociaż jeden element o innym wymiarze niż pozostałe elementy, funkcja ZESTAW.MODUŁÓW zwraca wartość błędu #N/D!.

 • Jeśli argument wyrażenie_zestawu jest dłuższy niż 255 znaków (jest limit długości argumentu funkcji), funkcja ZESTAW.MODUŁÓW zwraca wartość błędu #WARTOŚĆ!. Aby użyć ciągów tekstowych dłuższych niż 255 znaków, należy wpisać ciąg tekstowy w komórce (dla której limit wynosi 32 767 znaków), a następnie użyć odwołania do tej komórki jako argumentu.

 • Funkcja ZESTAW.MODUŁÓW może zwrócić błąd #N/D!, gdy w tabeli przestawnej podczas udostępniania połączenia występuje odwołanie do obiektu zależnego od sesji, takiego jak element obliczeniowy lub nazwany zestaw, i ta tabela przestawna zostaje usunięta lub jest konwertowana na formuły. (Na karcie Opcje w grupie Narzędzia kliknij przycisk Narzędzia OLAP, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na formuły).

Przykłady

=ZESTAW.MODUŁÓW("Finanse";"Zamówienia([Produkt].[Produkt].[Kategoria produktów].Elementy;[Miary].[Sprzedaż jednostkowa];ASC)";"Produkty")

=ZESTAW.MODUŁÓW("Sprzedaż";"[Produkt].[Wszystkie produkty].Dzieci";"Produkty";1;"[Miary].[Kwota sprzedaży]")

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×