Przejdź do głównej zawartości

Zdalny dostęp do kontaktów biznesowych: korzystanie z funkcji synchronizacji w dodatku Business Contact Manager

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli używasz programu Outlook na urządzeniu przenośnym lub logujesz się na serwerze programu Office Outlook Web Access (OWA) w celu sprawdzenia wiadomości e-mail, wiesz już, jak użyteczny jest łatwy dostęp do informacji prywatnych i służbowych, gdy przebywasz z dala od komputera. Teraz za pomocą telefonu komórkowego, aplikacji OWA, konta usługi Windows Live lub witryny programu SharePoint możesz uzyskiwać dostęp do kontaktów biznesowych w programie Business Contact Manager dla programu Outlook w taki sam sposób jak w przypadku kontaktów programu Outlook, usługi Windows Live lub programu SharePoint.

W tym artykule opisano sposób konfigurowania i używania funkcji synchronizacji w celu uzyskania dostępu do kontaktów biznesowych za pomocą Internetu, sposób zdalnej pracy z rekordami kontaktów biznesowych, sposób zatrzymywania synchronizacji oraz skutki przełączania na inną bazę danych, gdy synchronizacja jest włączona.

Aby dowiedzieć się, jak zabrać ze sobą wszystkie swoje dane biznesowe, przeczytaj artykuł Praca z dodatkiem Business Contact Manager w trybie offline.

Co chcesz zrobić?

Po co synchronizować kontakty biznesowe?

Jak działa synchronizacja

Przykład: podróż w celach handlowych

Umożliwienie dostępu do kontaktów biznesowych przez Internet

Wybór folderu synchronizacji

Zmienianie folderu synchronizacji kontaktów biznesowych

Zatrzymywanie synchronizacji kontaktów biznesowych

Tworzenie rekordów dodatku Business Contact Manager z rekordów kontaktów

W jaki sposób przełączenie na inną bazę danych wpływa na synchronizację?

Przełączanie baz danych podczas synchronizowania kontaktów biznesowych

Usuwanie zsynchronizowanych kontaktów biznesowych zaimportowanych z innej bazy danych

Początek strony

Po co synchronizować kontakty biznesowe?

Gdy kontakty biznesowe dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook zostaną zsynchronizowane („zdublowane”), będzie można uzyskać do nich dostęp zdalnie, tak samo jak w przypadku innych list kontaktów. Na przykład jeśli zaplanowano podróże służbowe w celu prezentacji nowego produktu klientom i potrzebny jest internetowy dostęp do informacji o klientach, taki sam jak w przypadku innych kontaktów, można skonfigurować synchronizację kontaktów biznesowych.

Uwaga:  Aby dowiedzieć się, jak zabrać ze sobą wszystkie swoje dane biznesowe, nie tylko kontakty, przeczytaj artykuł Praca z dodatkiem Business Contact Manager w trybie offline.

Aby skonfigurować dostęp zdalny do kontaktów biznesowych, wystarczy wybrać typ folderu kontaktów programu Outlook używany z programem OWA lub urządzenie przenośne, gdy jesteś poza biurem. W programie Outlook można wybrać foldery kontaktów programu Outlook, usługi Windows Live i programu SharePoint, a także wszelkie niestandardowe foldery kontaktów, o ile zostały utworzone.

Jak działa synchronizacja

W procesie synchronizacji kontakty biznesowe są kopiowane do wybranego folderu kontaktów programu Outlook. Oba typy rekordów są wyświetlane na liście kontaktów używanej, gdy jesteś poza biurem. Rekordy kontaktów biznesowych są oznaczone ikoną „osoba biznesowa” Ikona zsynchronizowanego kontaktu biznesowego . W ten sposób można uzyskiwać dostęp do rekordów kontaktów biznesowych przez Internet tak samo jak do kontaktów programu Outlook.

W procesie synchronizacji baza danych dodatku Business Contact Manager jest aktualizowana z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych w synchronizowanych rekordach przez Internet oraz w bazie danych. Wszystkie aktualizacje są wprowadzane w tle i nie zakłócają pracy.

Uwaga: Zatrzymanie synchronizacji kontaktów biznesowych powoduje ich automatyczne usunięcie z programów Outlook i SharePoint, z usługi Windows Live oraz innych synchronizowanych folderów kontaktów.

Początek strony

Przykład: podróż w celach handlowych

Podczas podróży w celach handlowych odwiedzasz stronę klienta i dowiadujesz się, że menedżer ds. zakupów Filip Majewski już nie pracuje, a jako nowy zaopatrzeniowiec została zatrudniona Beata Kowalska. Chcesz usunąć rekord Filipa z kontaktów biznesowych i utworzyć nowy rekord dla Beaty. Zaloguj się do aplikacji OWA, kliknij rekord Filipa i usuń go. Następnie kliknij przycisk Nowy, wprowadź informacje dotyczące Beaty i zapisz nowy rekord.

W ciągu kilku minut zmiany zostaną skopiowane do programu Outlook na Twoim komputerze w biurze. Dane Filipa Majewskiego zostaną usunięte z folderu kontaktów programu Outlook, a jego rekord zostanie przeniesiony do folderu Elementy usunięte w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook. Beata Kowalska zostanie dodana do folderu kontaktów programu Outlook, ale jej rekord jest kontaktem programu Outlook, a nie rekordem kontaktu biznesowego. Synchronizowane są tylko istniejące rekordy kontaktów biznesowych. Nie można tworzyć nowych rekordów kontaktów biznesowych przez Internet.

Po podróży możesz skonfigurować Beatę Kowalską jako kontakt biznesowy, wykonując czynności opisane w sekcji Tworzenie rekordów dodatku Business Contact Manager z rekordów kontaktów w dalszej części tego artykułu.

Jeśli uważasz, że potrzebujesz wszystkich rekordów biznesowych podczas podróży, możesz skonfigurować bazę danych tak, aby była dostępna na laptopie, który bierzesz ze sobą. Aby dowiedzieć się, jak zabrać ze sobą wszystkie swoje dane biznesowe, przeczytaj artykuł Praca z dodatkiem Business Contact Manager w trybie offline.

Początek strony

Umożliwienie dostępu do kontaktów biznesowych przez Internet

Aby mieć możliwość pracy z informacjami o kontaktach biznesowych w dowolnym miejscu, można kolejno przenieść lub skopiować rekordy kontaktów biznesowych do folderu używanego w celu zdalnego dostępu do kontaktów. Jednak w takim przypadku dane skojarzone z rekordami w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook zostaną utracone i nie będzie można korzystać z zalet synchronizacji. Po każdej zmianie rekordu będzie trzeba ręcznie wprowadzić taką samą zmianę w kopii rekordu, niezależnie od tego, czy zmiana dotyczy bazy danych czy skopiowanych rekordów w Internecie.

Zamiast tego można dodać kontakty biznesowe do folderu kontaktów programu Outlook, aby były dostępne w Internecie podczas korzystania z programu OWA lub urządzenia przenośnego. Gdy funkcja synchronizacji kontaktów biznesowych jest włączona, rekord kontaktu można zaktualizować w jednym miejscu, a zmiany zostaną wprowadzone w kopii rekordu, niezależnie od tego, czy kopia znajduje się w bazie danych czy w Internecie.

Funkcja synchronizacji kontaktów biznesowych kopiuje kontakty biznesowe do wybranego typu folderu kontaktów i pozostawia oryginalne rekordy w bazie danych dodatku Business Contact Manager. Informacje w obu kopiach rekordów kontaktów biznesowych zostaną automatycznie zsynchronizowane po każdej aktualizacji, niezależnie sposobu uzyskania dostępu do rekordów.

 1. Kliknij kartę Plik.

  Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć widok Backstage programu Microsoft Outlook, naciśnij klawisze ALT + F.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

  Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć widok Backstage dodatku Business Contact Manager, naciśnij klawisze ALT + F.

 3. Kliknij pozycję Synchronizuj, a następnie kliknij pozycję Rozpocznij synchronizowanie kontaktów biznesowych.

  Skrót klawiaturowy Aby otworzyć menu Synchronizuj, naciśnij klawisze ALT + M

 4. W oknie dialogowym Ustawienia synchronizacji wybierz typ folderu kontaktów programu Outlook, do którego zostaną skopiowane kontakty biznesowe.

  Dostępne opcje różnią się w zależności od programów lub aplikacji sieci Web używanych w celu zdalnego dostępu do danych. Informacje dotyczące wyboru folderu zawiera sekcja Wybór folderu synchronizacji w dalszej części tego artykułu.

 5. Jeśli chcesz przechowywać kontakty biznesowe w określonej kategorii w folderze kontaktów programu Outlook, pozostaw zaznaczone pole wyboru Kategoria, a następnie kliknij odpowiednią kategorię. W przeciwnym razie wyczyść to pole wyboru.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Kontakty biznesowe zostaną skopiowane do wybranego folderu kontaktów i będą automatycznie synchronizowane między tymi dwoma folderami.

  Rekordy kontaktów biznesowych są oznaczone ikoną „osoba biznesowa”  Ikona zsynchronizowanego kontaktu biznesowego w celu odróżnienia ich od kontaktów programu Outlook.

Uwaga:  Zatrzymanie synchronizacji kontaktów biznesowych spowoduje ich automatyczne usunięcie z folderu kontaktów programu Outlook.

Początek strony

Wybór folderu synchronizacji

Po rozpoczęciu synchronizacji zostanie wyświetlony monit o wybranie folderu, który będzie zawierał kopię rekordów kontaktów biznesowych. Jest to folder używany do uzyskiwania dostępu do kontaktów na komputerze lub urządzeniu przenośnym podczas przebywania poza biurem.

Uwaga:  Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego, skonfiguruj na nim synchronizowanie kontaktów programu Outlook.

Wybór folderów w oknie dialogowym Ustawienia synchronizacji zależy od programów lub aplikacji sieci Web używanych w celu zdalnego dostępu do danych oraz od ustawień programu Outlook. Foldery kontaktów programu Outlook mogą obejmować pliki pst, pliki ost, kontakty usługi Windows Live lub kontakty programu SharePoint.

Poniżej przedstawiono typy folderów kontaktów, których można używać do synchronizowania kontaktów biznesowych:

Konto programu Microsoft Exchange    Kliknij tę opcję, jeśli uzyskujesz dostęp do poczty e-mail przy użyciu konta na serwerze Microsoft Exchange Server 2010. Kontakty biznesowe zostaną skopiowane do tego samego folderu, który jest używany dla kontaktów programu Outlook.

Plik danych programu Outlook (pst)    Kliknij tę opcję, jeśli chcesz skopiować kontakty biznesowe do tego samego folderu, którego używasz w celu dostępu do kontaktów programu Outlook. Możesz użyć tej opcji, jeśli uzyskujesz dostęp do kontaktów na telefonie komórkowym lub za pomocą programu Exchange, serwera POP albo innych kont poczty internetowej.

Konto usługi Windows Live    Kliknięcie tej opcji umożliwia synchronizowanie kontaktów biznesowych z kontaktami usługi Windows Live, gdy uzyskujesz dostęp do kontaktów usługi Windows Live na komputerze zdalnym lub na urządzeniu przenośnym.

Lista kontaktów programu SharePoint Kliknij tę opcję, jeśli korzystasz z programu SharePoint i masz listę kontaktów w witrynie programu SharePoint, do której uzyskujesz dostęp. Kontakty biznesowe zostaną zsynchronizowane z listą kontaktów programu SharePoint.

Inne foldery kontaktów Kliknij tę opcję, jeśli masz utworzony inny folder kontaktów programu Outlook, który ma być używany do synchronizacji kontaktów biznesowych.

Uwagi: 

 • Synchronizacja może obejmować tylko jedno konto e-mail i jeden typ folderu kontaktów naraz.

 • Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego, skonfiguruj na nim synchronizowanie kontaktów.

Początek strony

Zmienianie folderu synchronizacji kontaktów biznesowych

Rekordy kontaktów biznesowych można synchronizować z tylko jednym folderem naraz. Można jednak zmienić folder, gdy zajdzie taka potrzeba, nawet jeśli rekordy są już synchronizowane z innym folderem. Aby zmienić folder, zmień ustawienia synchronizacji.

 1. Kliknij kartę Plik.

  Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć widok Backstage programu Microsoft Outlook, naciśnij klawisze ALT + F.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

  Skrót klawiaturowy   Aby otworzyć widok Backstage dodatku Business Contact Manager, naciśnij klawisze ALT + B.

 3. Kliknij przycisk Synchronizuj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli obecnie synchronizujesz kontakty biznesowe z folderem, kliknij pozycję Zmień ustawienia.

  • Jeśli obecnie nie synchronizujesz kontaktów biznesowych, kliknij przycisk Rozpocznij synchronizowanie kontaktów biznesowych.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia synchronizacji kliknij folder kontaktów.

  Informacje dotyczące dostępnych opcji zawiera sekcja Wybór folderu synchronizacji we wcześniejszej części tego artykułu.

 5. Jeśli chcesz przechowywać kontakty biznesowe w określonej kategorii w folderze kontaktów programu Outlook, pozostaw zaznaczone pole wyboru Kategoria, a następnie kliknij odpowiednią kategorię. W przeciwnym razie wyczyść to pole wyboru.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga:  Gdy wybierzesz inny folder, wszystkie zsynchronizowane kontakty biznesowe zostaną usunięte z poprzedniego folderu.

Początek strony

Zatrzymywanie synchronizacji kontaktów biznesowych

 1. Kliknij kartę Plik.

  Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć widok Backstage programu Microsoft Outlook, naciśnij klawisze ALT + F.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

  Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć widok Backstage dodatku Business Contact Manager, naciśnij klawisze ALT + F.

 3. Kliknij pozycję Synchronizuj, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj synchronizowanie kontaktów biznesowych.

  Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć menu Synchronizuj, naciśnij klawisze ALT + M

Wszystkie synchronizowane rekordy kontaktów biznesowych zostaną usunięte z folderu kontaktów.

Początek strony

Tworzenie rekordów dodatku Business Contact Manager z rekordów kontaktów

Synchronizacja obejmuje tylko istniejące rekordy utworzone na podstawie kontaktów biznesowych w bazie danych dodatku Business Contact Manager. Gdy funkcja synchronizacji jest włączona, wszystkie nowe kontakty tworzone w folderze synchronizowanych kontaktów będą wyświetlane jedynie jako kontakty programu Outlook, chyba że zostaną skopiowane lub przeniesione do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Kontakty można dodawać jako dowolne typy rekordów klientów i kontaktów biznesowych, w tym również jako niestandardowe typy rekordów utworzone przez Ciebie.

Uwaga:  Jeśli kontakt programu Outlook zostanie przeniesiony do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook jako rekord klienta, nie będzie już można synchronizować tego rekordu w celu korzystania z niego przez Internet.

 1. W okienku nawigacji kliknij przycisk Kontakty.

 2. Kliknij kontakt, który chcesz skopiować lub przenieść do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

 3. Na Wstążce w grupie Firma kliknij pozycję Utwórz rekord.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wybrać typ rekordu, który chcesz utworzyć:

  • Kliknij przycisk Kopiuj do dodatku Business Contact Manager, a następnie kliknij typ rekordu.

  • Kliknij przycisk Przenieś do dodatku Business Contact Manager, a następnie kliknij typ rekordu.

Rekord zostanie utworzony automatycznie. Aby zobaczyć rekord w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, w okienku nawigacji w sekcji Business Contact Manager kliknij przycisk Zarządzanie kontaktami.

Początek strony

W jaki sposób przełączenie na inną bazę danych wpływa na synchronizację?

W dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook można pracować tylko w jednej bazie danych naraz.

Jeśli trzeba, możesz przełączyć się na inną bazę danych, nawet gdy jest włączona synchronizacja kontaktów biznesowych. Po wybraniu nowej bazy danych zostanie wyświetlony monit o sposób obsługi synchronizowanych rekordów z opuszczanej bazy danych. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Zachowaj w kontaktach programu Outlook. Kliknij tę opcję, aby zachować istniejące wcześniej synchronizowane kontakty w folderze kontaktów programu Outlook. Te rekordy kontaktów pozostaną w folderze kontaktów i będą oznaczone ikoną osoby biznesowej. Nie będą wyświetlane na liście kontaktów biznesowych w nowej bazie danych, chyba że zostaną do niej dodane. Rekordy w poprzedniej bazie danych pozostaną niezmienione.

Jeśli wybierzesz tę opcję, możesz później usunąć te synchronizowane kontakty z folderu kontaktów programu Outlook w procesie opisanym w sekcji Usuwanie zsynchronizowanych kontaktów biznesowych zaimportowanych z innej bazy danych w dalszej części tego artykułu.

 • Usuń z kontaktów programu Outlook. Kliknij tę opcję, aby usunąć synchronizowane kontakty biznesowe z folderu kontaktów programu Outlook. Kontakty biznesowe pozostaną niezmienione w poprzedniej bazie danych.

 • Zaimportuj do bieżącej bazy danych dodatku Business Contact Manager. Kliknij tę opcję, aby dodać wszystkie istniejące wcześniej synchronizowane rekordy kontaktów biznesowych do nowej bazy danych jako kontakty biznesowe. Zmiany wprowadzone w zaimportowanych kontaktach biznesowych nie wpłyną na poprzednią bazę danych.

  Uwaga:  Jeśli wybierzesz opcję importu, synchronizowane kontakty biznesowe nie zostaną usunięte z folderu kontaktów programu Outlook.

Okno dialogowe synchronizacji kontaktów biznesowych

Synchronizacja jest automatycznie włączana dla nowej bazy danych.

Aby uzyskać informacje dotyczące przełączania baz danych zobacz Tworzenie lub wybieranie nowej bazy danych dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Przełączanie baz danych podczas synchronizowania kontaktów biznesowych

 1. Kliknij kartę Plik.

  Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć widok Backstage programu Microsoft Outlook, naciśnij klawisze ALT + F.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

  Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć widok Backstage dodatku Business Contact Manager, naciśnij klawisze ALT + F.

 3. Kliknij pozycję Zarządzaj bazami danych, a następnie kliknij odpowiednią opcję bazy danych.

  Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć menu Zarządzaj bazami danych, naciśnij klawisze ALT + D.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami Tworzenie lub wybieranie nowej bazy danych dodatku Business Contact Manager łączenia z nową bazą danych.

 5. Jeśli folder kontaktów już zawiera synchronizowane kontakty biznesowe z innej bazy danych dodatku Business Contact Manager, zostanie otwarte okno dialogowe Synchronizacja kontaktów biznesowych. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Zachowaj w kontaktach programu Outlook

  • Usuń z kontaktów programu Outlook

  • Zaimportuj do bieżącej bazy danych dodatku Business Contact Manager

 6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie synchronizowanych kontaktów biznesowych zaimportowanych z innej bazy danych

Może się okazać, że po zaimportowaniu kontaktów biznesowych z poprzedniej bazy danych występują nadmiarowe rekordy kontaktów. Poniższa procedura umożliwia usunięcie tych rekordów.

 1. Kliknij kartę Plik.

  Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć widok Backstage programu Microsoft Outlook, naciśnij klawisze ALT + F.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

  Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć widok Backstage dodatku Business Contact Manager, naciśnij klawisze ALT + F.

 3. Kliknij przycisk Synchronizuj, a następnie kliknij opcję Usuń kontakty usunięte z programu Outlook.

  Skrót klawiaturowy    Aby otworzyć menu Synchronizuj, naciśnij klawisze ALT + M

Usunięte kontakty są usuwane z bazy danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×