Zbieranie opinii dotyczących dokumentu za pomocą przepływu pracy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli regularnie wysyłać dokumenty Microsoft Office 2007 do współpracowników lub projekt biorący udział w projekcie ich opinie, prawdopodobnie oznacza to również poświęcają wiele czasu na zarządzaniu proces zbierania opinii. Na przykład prawdopodobnie napisz wiadomość żąda opinii, zawierający dokumentu jako załącznik lub łącze do dokumentu. Następnie możesz prawdopodobnie flagą monitującą co najmniej jeden przydatna wskazówka wiadomości do wszystkich recenzentów o monituj ich, aby przyjrzeć się dokument. Przejścia z terminem ostatecznym i nie odebrano żadnych opinii, użytkownik może pozostać analizowanie hale z pakietu office próby Identyfikowanie recenzentów, aby potwierdzić, że faktycznie przeglądania dokumentu. Miesiące później, gdy Menedżera poprosi czy jednym ze współpracowników opisane opinii, frantically kliknięciu za pośrednictwem stare wiadomości w skrzynce odbiorczej poczty e-mail do lokalizowania odpowiedzi danej osoby. Znane?

Jeśli chcesz poświęcać mniej czasu na zarządzanie procesem recenzji dokumentu i więcej czasu pracy nad dokumentami, zebrać opinie za pomocą przepływu pracy w witrynie Microsoft Office SharePoint Server 2007. Przepływy pracy można uprościć koszt i czas wymagany koordynowanie typowymi procesami biznesowymi, takich jak przeglądanie dokumentu, zarządzanie i śledzenie ludzi zadania związane z te procesy. Ponieważ przepływ pracy zadania przydzielone, wysyła przypomnień śledzi uczestnictwo i tworzy rekord całego procesu, może skupić się na wykonywanie pracy zamiast zarządzania logistyką proces recenzji dokumentu.

Możliwość uruchamiania przepływu pracy zbieranie opinii z Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 lub Microsoft Office PowerPoint 2007 jest dostępna tylko w programie Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 i Microsoft Office Ultimate 2007 oraz w autonomicznej wersje Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007.

W tym artykule

Jak przepływy pracy Oznaczanie dokumentu ułatwia przeglądanie

Przed rozpoczęciem

Uruchamianie przepływu pracy zbieranie opinii w dokumencie

Wykonywanie zadania przepływu pracy zbieranie opinii

Jak przepływy pracy Oznaczanie dokumentu ułatwia przeglądanie

Witryna Office SharePoint Server 2007 zawiera wiele wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy, które dotyczą typowymi procesami biznesowymi. Jedną z tych wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy jest przepływ pracy zbieranie opinii, która kieruje do grupy osób w celu uzyskania opinii dla dokumentu lub elementu. Domyślnie przepływu pracy zbieranie opinii jest skojarzony z typem zawartości dokumentów w witrynie Office SharePoint Server 2007, a więc jest automatycznie dostępna w bibliotekach dokumentów.

Korzystanie z przepływu pracy do zarządzania proces recenzji dokumentu, serwer zarządza wszystkie zadania.

Uruchamianie przepływu pracy    Po uruchomieniu przepływu pracy zbieranie opinii dla dokumentu Office 2007, zostanie wyświetlony monit o Wypełnij formularz inicjowania przepływu pracy, w której zostanie określone nazwy osób, które mają do przejrzenia dokumentu. Szczegółowe instrukcje można udostępniać użytkownikom recenzentów i można określić datę, przez którą ma uczestnicy przepływu pracy do wykonania ich przeglądanie.

Wykonano zadanie przepływu pracy    Po uruchomieniu przepływu pracy serwera przypisuje zadania dla wszystkich uczestników. Jeśli włączono alertów wysyłanych pocztą e-mail na serwerze, serwer również wysyła alerty z instrukcjami dotyczącymi zadania i łącza do dokumentu do przejrzenia wiadomości e-mail wszystkich uczestników. Uczestnicy mogą kliknij to łącze, aby przeglądanie dokumentu, a po zakończeniu przeglądania dokumentu, po kliknięciu przycisku Edytuj to zadanie w wiadomości e-mail Microsoft Office Outlook 2007 zapewnienie, że dowolnej opinii komentarze masz i oznacz zadanie jako jak wykonać.

Wyświetlanie stanu przepływu pracy    Gdy przepływ pracy jest w toku, właściciel przepływu pracy (w tym przypadku autor dokumentu) lub uczestnicy przepływu pracy można sprawdzić na stronie Stan przepływu pracy w witrynie Office SharePoint Server 2007 użytkownikom, którzy uczestnicy wykonali swoje zadania przepływu pracy. Właściciel przepływu pracy może również Aktualizuj aktywne zadania lub Dodaj lub aktualizuj recenzentów. Po ukończeniu wszyscy uczestnicy przepływu pracy ich zadania przepływu pracy, przepływ pracy zostanie zakończone i właściciel przepływu pracy jest automatycznie powiadamiany o ukończeniu przepływu pracy. Po jego zakończeniu przepływu pracy zbieranie opinii scala wszystkie komentarze recenzentów i wysyła te komentarze do właściciela przepływu pracy w wiadomości e-mail.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Uruchamianie przepływu pracy zbieranie opinii jest łatwe: po prostu kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, kliknij polecenie przepływy pracy i kliknij przycisk Start. Przepływ pracy można uruchomić w dokumencie bezpośrednio z poziomu programu Office 2007, który został użyty do jej utworzenia.

Ale przed rozpoczęciem, upewnij się, że:

 • Użytkownik pracuje ze skoroszytem programu Office Excel 2007, prezentacją programu Office PowerPoint 2007 lub dokumentem programu Office Word 2007.

 • Plik został zapisany w bibliotece dokumentów w witrynie Office SharePoint Server 2007. Aby uzyskać więcej informacji o zapisanie pliku w bibliotece programu SharePoint zobacz artykuł Zapisywanie pliku w bibliotece programu SharePoint lub innej lokalizacji w sieci Web.

Jeśli którekolwiek z poleceń w procedurze opisanej poniżej nie jest dostępne, należy pamiętać o następujących uwagach:

 • Aby uruchomić przepływ pracy zbieranie opinii z bezpośrednio z poziomu programu Office 2007, możesz musi mieć co najmniej uprawnienie Edytowanie elementów dla biblioteki, w której został zapisany dokument. Trójstanowy także mieć uprawnienie Zarządzanie listami do uruchamiania przepływu pracy. Innymi słowy należy takie same uprawnienia tak, jakby były w przeglądarce. Skontaktuj się z właściciel witryny.

 • Właściciel witryny można usunąć przepływu pracy z określonej listy lub biblioteki. Należy zapisać dokument w bibliotece, w której znajduje się przepływu pracy zbieranie opinii. Skontaktuj się z właściciel witryny.

 • Administrator zbioru witryn dezaktywować typu przepływu pracy, takie jak przepływ pracy zbieranie opinii dla wszystkich witryn w zbiorze witryn.

 • Możliwość uruchamiania przepływu pracy zbieranie opinii z Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007 lub Office Word 2007 jest dostępna tylko w pakiecie Office Professional Plus 2007, Office Enterprise 2007 i Office Ultimate 2007 oraz w autonomicznej wersji programu Office Excel 2007Office PowerPoint 2007 i Office Word 2007.

Początek strony

Uruchamianie przepływu pracy zbieranie opinii w dokumencie

Przed uruchomieniem przepływu pracy zbieranie opinii w dokumencie, należy zapisać dokument w bibliotece programu SharePoint, w której jest dostępny przepływu pracy zbieranie opinii. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję poprzedniego przed rozpoczęciem.

Po uruchomieniu przepływu pracy, dostępne opcje mogą się różnić w zależności od tego, jak przepływ pracy został dostosowany po dodaniu do listy, biblioteki lub typu zawartości dla elementu. Na przykład przepływu pracy zbieranie opinii można skonfigurować jako szeregowy przepływ pracy lub równoległego przepływu pracy. Szeregowy przepływ pracy jest przepływ pracy polegającego zadania przydzielone do uczestników z nich w danej chwili. Równoległe przepływ pracy jest przepływu pracy, w którym zadania są przydzielane do wszystkim uczestnikom w tym samym czasie. Jeśli przepływ pracy zbieranie opinii została prawidłowo skonfigurowana jako równoległe przepływ pracy, będą dostępne następujące dotyczącym równoległego przepływu pracy podczas uruchamiania przepływu pracy.

Aby mieć pewność, że po uruchomieniu przepływu pracy jego uczestnicy otrzymają alerty wysyłane pocztą e-mail i przypomnienia dotyczące przydzielonych im zadań, należy skontaktować się z administratorem serwera, aby sprawdzić, czy dla danej witryny jest włączona obsługa poczty e-mail.

Aby uruchomić przepływ pracy dla pliku programu Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007 lub Office Word 2007, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz plik, dla którego chcesz uruchomić przepływ pracy zbieranie opinii.

  Aby uruchomić przepływ pracy, można otworzyć dokument w trybie tylko do odczytu lub w trybie edycji.

  Otwieranie dokumentu server z poziomu programu pakietu Office

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  2. W obszarze Szukaj w kliknij pozycję Moje miejsca sieciowe lub Moje witryny programu SharePoint.

  3. Kliknij nazwę witryny programu SharePoint, w której znajduje się plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

   Aby otworzyć witrynę, można też kliknąć dwukrotnie jej nazwę. W ten sam sposób można także otworzyć bibliotekę lub plik.

   Jeśli dany serwer nie jest widoczny w żadnej kategorii, w polu Nazwa pliku wpisz adres URL serwera, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  4. Kliknij nazwę biblioteki zawierającej plik, taką jak Dokumenty udostępnione, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  5. Kliknij nazwę pliku, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie przepływy pracy.

  Polecenie Przepływy pracy

  Jeśli dokument nie został jeszcze zapisany w bibliotece programu SharePoint, w której są dostępne przepływy pracy, zostanie wyświetlony monit o zapisanie go w takiej lokalizacji.

 3. W oknie dialogowym przepływy pracy Znajdź przepływu pracy Zbieranie opinii, a następnie kliknij Rozpocznij.

  Okno dialogowe Przepływy pracy

  1. Jeśli dokument jest wyewidencjonowany dla użytkownika, zostanie wyświetlony monit o jego zaewidencjonowanie. Należy wtedy spróbować ponownie uruchomić przepływ pracy.

  2. Jeśli Twoja organizacja udostępniła dostosowanej wersji przepływu pracy zbieranie opinii, przepływ pracy zbieranie opinii może być pod inną nazwą.

 4. W oknie dialogowym Zbieranie opinii kliknij pozycję Recenzenci zaznacz nazwy osób lub grup, do których chcesz przypisać zadania przepływu pracy.

  W przypadku szeregowego przepływu pracy (zadania są przydzielane uczestnikom pojedynczo) należy wpisać lub wybrać nazwy uczestników przepływu pracy w kolejności, w jakiej mają zostać przydzielone zadania. To, czy przepływ pracy jest szeregowy, czy równoległy, można ustalić na podstawie informacji dotyczących daty ukończenia. Jeśli poszczególne osoby otrzymają określony czas na wykonanie zadania, jest to szeregowy przepływ pracy, a zadania są przydzielane uczestnikom pojedynczo. Jeśli wszyscy uczestnicy muszą ukończyć zadania przed upływem tej samej daty ukończenia, jest to równoległy przepływ pracy, a wszyscy uczestnicy otrzymują zadania przepływu pracy równocześnie.

 5. W przypadku wybierania grup jako uczestników przepływu pracy zaznacz pole wyboru Przydziel pojedyncze zadanie do każdej wprowadzonej grupy (nie rozwijaj grup), jeśli grupie ma zostać przydzielone tylko jedno zadanie, zamiast przydzielania poszczególnych zadań każdemu członkowi tej grupy. Następnie osoba z tej grupy będzie mogła przejąć to zadanie.

 6. Aby dołączyć komunikat lub określone instrukcje dotyczące zadania, wpisz te informacje w polu tekstowym w obszarze Wpisz komunikat, który będzie dołączany do żądania.

 7. Aby określić, kiedy zadanie powinno zostać zakończone, w obszarze Data ukończenia należy wykonać jedną z następujących czynności:

  1. Dla szeregowego przepływu pracy wpisz liczbę, a następnie wybierz opcję Dni lub Tygodnie jako czas przyrostu.

  2. W przypadku równoległego przepływu pracy wpisz lub wybierz datę w obszarze Zadania mają zostać ukończone do dnia.

 8. Jeśli po uruchomieniu przepływu pracy inne osoby mają otrzymywać powiadomienia (a nie przydziały zadań), wpisz ich nazwiska w wierszu DW lub kliknij pozycję DW, aby wybrać osoby i grupy.

 9. Kliknij przycisk Start.

Początek strony

Wykonywanie zadania przepływu pracy zbieranie opinii

Prawdopodobnie wykryje jest zadanie zrecenzowania dokumentu, gdy otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem zadania. Można wykonać zadanie bezpośrednio z tej wiadomości e-mail w Office Outlook 2007.

 1. W wiadomości e-mail dotyczącej zadania kliknij łącze do dokumentu, które jest wyświetlone w obszarze Aby ukończyć to zadanie.

  Uwaga: W przypadku dodawania komentarzy lub wprowadzania zmian bezpośrednio w dokumencie należy pamiętać o zapisaniu zmian na serwerze.

 2. Aby oznaczyć zadanie jako ukończone, kliknij przycisk Edytuj to zadanie u góry wiadomości e-mail dotyczącej zadania.

  Przycisk Edytuj to zadanie w wiadomości w programie Outlook

  Przycisk Edytuj to zadanie jest także dostępny u góry powiadomienia o zadaniu, gdy powiadomienie jest wyświetlane w okienku odczytu.

 3. W formularzu Opinii wymagane ukończenia zadania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przekazać komentarze dotyczące opinii właścicielowi przepływu pracy, wpisz opinię w polu tekstowym i kliknij polecenie Wyślij opinię.

  • Aby ponownie przydzielić zadanie recenzji innej osobie, kliknij przycisk Przydziel ponownie zadanie, określ osobę, której ma być przydzielone zadanie i kliknij przycisk Wyślij.

  • Aby zażądać zmiany w elemencie, kliknij przycisk Zażądaj zmiany, określ osobę, której ma być przydzielone żądanie zmiany, podaj informacje dotyczące żądanej zmiany, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

   W zależności od sposobu dostosowania przepływu pracy podczas dodawania go do listy, biblioteki lub typu zawartości dla tego typu elementu, opcje ponownego przydzielania zadania lub żądania zmiany mogą być niedostępne.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×