Zaznaczanie kształtu lub innego obiektu

Zaznaczanie obiektów, kształtów, obrazów lub pól tekstowych pozwala na ich zmianę lub przeniesienie. Uchwyty zmiany rozmiaru wskazują, że kształt lub obiekt został zaznaczony.

Którego programu pakietu Office używasz?

Program Excel

Program PowerPoint

Word

Porady dotyczące zaznaczania kształtów i obiektów

Excel

Kliknij obiekt, aby go zaznaczyć. Jeśli nie zostanie zaznaczony, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Znajdź i zaznaczi wykonaj jedną z poniższych czynności:

Przycisk Znajdź i zaznacz w grupie Edytowanie na karcie Narzędzia główne

 • W celu zaznaczenia obiektów ukrytych, ułożonych w stos albo znajdujących się za tekstem kliknij polecenie Zaznacz obiekty, a następnie narysuj czworokąt nad odpowiednimi obiektami.

 • Aby otworzyć okienko zadań, w którym można zaznaczać obiekty pojedynczo lub wielokrotnie oraz pokazywać, ukrywać obiekty lub zmieniać ich kolejność, kliknij pozycję Okienko zaznaczenia, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

Początek strony

PowerPoint

Kliknij obiekt, aby go zaznaczyć. Jeśli nie zostanie zaznaczony, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Zaznacz i wykonaj jedną z poniższych czynności:

Przycisk Zaznacz w grupie Edytowanie

 • Aby zaznaczyć wszystkie obiekty i symbole zastępcze na slajdzie, kliknij polecenie Zaznacz wszystko.

 • W celu zaznaczenia obiektów ukrytych, ułożonych w stos albo znajdujących się za tekstem kliknij polecenie Zaznacz obiekty, a następnie narysuj czworokąt nad odpowiednimi obiektami.

 • Aby otworzyć okienko zaznaczenia, w którym można zaznaczać obiekty pojedynczo lub wielokrotnie oraz pokazywać, ukrywać obiekty lub zmieniać ich kolejność, kliknij pozycję Okienko zaznaczenia, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

Początek strony

Word

Kliknij obiekt, aby go zaznaczyć. Jeśli nie zostanie zaznaczony, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Zaznacz i wykonaj jedną z poniższych czynności:

Przycisk Zaznacz w grupie Edytowanie

 • Aby zaznaczyć cały tekst w dokumencie, kliknij polecenie Zaznacz wszystko.

 • W celu zaznaczenia obiektów ukrytych, ułożonych w stos albo znajdujących się za tekstem kliknij pozycję Zaznacz obiekty. Aby zaznaczyć obiekt, kliknij go, gdy przemieszczany nad nim wskaźnik przybierze kształt strzałki zaznaczania Biały wskaźnik strzałki z czterema grotami . Aby zaznaczyć kilka obiektów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, klikając żądane obiekty.

 • Aby zaznaczyć tekst o podobnym formatowaniu, kliknij polecenie Zaznacz wszystkie teksty z podobnym formatowaniem.

 • Aby otworzyć okienko zadań, w którym można zaznaczać obiekty pojedynczo lub wielokrotnie oraz pokazywać, ukrywać obiekty lub zmieniać ich kolejność, kliknij pozycję Okienko zaznaczenia, a następnie kliknij odpowiednie opcje. Ta opcja nie jest dostępna w programie Word 2007.

Uwaga: W programie Word 2007 narzędzia polecenia Zaznacz nie działają z wstawionymi obrazami. Aby móc zaznaczać obrazy, najlepiej jest wstawić je na kanwę rysunku. W przypadku wstawienia kształtów i obrazów na kanwę rysunku można zaznaczać je, przeciągając ramkę wokół obiektów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie rysunku do dokumentu.

Początek strony

Porady dotyczące zaznaczania kształtów i obiektów

Czynność

Wykonaj następujące czynności

Zaznacz kilka obiektów.

Naciśnij klawisz SHIFT lub CTRL i przytrzymaj go podczas klikania obiektów.

Zaznaczanie obiektu, który znajduje się pod innymi obiektami, i przechodzenie do przodu między kolejnymi nałożonymi na siebie obiektami.

Zaznacz najwyżej położony obiekt, a następnie naciskaj klawisz TAB.

Zaznaczanie obiektu, który znajduje się pod innymi obiektami, i przechodzenie wstecz między kolejnymi nałożonymi na siebie obiektami.

Zaznacz najwyżej położony obiekt, a następnie naciskaj klawisze SHIFT+TAB.

Zaznaczanie obiektów, które są częścią grupa.

Zaznacz grupę, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zaznaczyć jeden obiekt, kliknij go.

 • Aby zaznaczyć kilka kształtów w grupie, naciśnij klawisz SHIFT lub CTRL i przytrzymaj go podczas klikania odpowiednich kształtów.

Anulowanie zaznaczenia jednego obiektu naraz.

Naciśnij klawisz SHIFT lub CTRL i przytrzymaj go podczas klikania każdego z obiektów.

Początek strony

Zobacz też

Grupowanie i rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×