Zaznaczanie i odczytywanie pól tekstowych oraz obrazów w programie Word przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Zaznaczanie i odczytywanie pól tekstowych oraz obrazów w programie Word przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Word 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, zaznaczać i odczytywać, obrazy, kształty oraz pola tekstowe w dokumentach programu Word 2016.

Za pomocą okienka Zaznaczenie w programie Word 2016 można wyświetlać wszystkie obrazy, kształty i pola tekstowe w dokumencie jako listę. Można czytać listę za pomocą Narratora oraz wybierać jej elementy w celu czytania tekstów alternatywnych lub edytowania ich.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do artykułu Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word 2016 dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Uzyskiwanie dostępu do tekstu w polach tekstowych

Czytniki ekranu przeczytaniu tekstu podstawowego ich nie można odnaleźć pól tekstowych, które przestawne powyżej warstwy tekstu dokumentu. Aby uzyskać dostęp do tekstu w polu tekstowym, użyj okienka zaznaczenia.

 1. W dokumencie naciśnij klawisze Alt+H, aby otworzyć kartę Narzędzia główne.

 2. Aby otworzyć okienko zaznaczenia, wpisz SL, a następnie Narratora P. informuje o "Wyświetlić wszystkie przycisk". Pól tekstowych, obrazów i kształtów są wyświetlane na liście.

  Uwaga: W przypadku wielu stron w dokumencie, okienko zaznaczenia z listy elementów na bieżącej stronie.

 3. Aby poruszać się po liście, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół. W trakcie nawigacji Narrator informuje o elementach listy.

 4. Aby zaznaczyć pole tekstowe, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Narrator odczyta informację: „Element menu Wytnij”.

 6. W Narratorze użyj klawiszy strzałek, aby przejść do elementu Edytuj tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciśnij dowolny klawisz, aby umieścić kursor wewnątrz pola tekstowego.

  W JAWS należy najpierw umieścić pole tekstowe równo z tekstem dokumentu. Aby ustawić pola tekstowego równo z tekstem, przechodzenie do Zawijaj tekst i przejdź do pozycji Równo z tekstem za pomocą klawisza Strzałka w lewo lub w prawo i naciśnij klawisz Enter. Naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do treści dokumentu.

 7. Teraz Narrator może odczytać tekst w polu tekstowym. Aby rozpocząć czytanie, naciśnij klawisze Caps Lock+M. Aby później powrócić do treści dokumentu, naciśnij dwukrotnie klawisz Esc.

  Aby odczytać zawartość pola tekstowego w programie JAWS, naciśnij klawisz Alt i klawisz 5 na klawiaturze numerycznej.

Uzyskiwanie dostępu do obrazów przy użyciu okienka zaznaczenia

Obrazy, które nie są obrazy wbudowane mogą być niedostępne dla czytników ekranu. Aby uzyskać dostęp do wszystkich obrazów w dokumencie, użyj okienka zaznaczenia.

 1. W dokumencie naciśnij klawisze Alt+H, aby otworzyć kartę Narzędzia główne.

 2. Aby otworzyć okienko zaznaczenia, należy wpisać SL i P. Obrazy, kształty i pola tekstowe są wyświetlane na liście.

  Uwaga: W przypadku wielu stron w dokumencie, okienko zaznaczenia z listy elementów na bieżącej stronie.

 3. Aby poruszać się po liście, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół. W trakcie nawigacji Narrator informuje o elementach listy.

 4. Aby zaznaczyć obraz, naciśnij spację.

 5. Aby powrócić do treści dokumentu, naciśnij klawisz Esc. Narrator poda nazwę pliku dokumentu.

 6. Teraz Narrator może odczytać tekst alternatywny obrazu, jeśli istnieje. Aby rozpocząć czytanie, naciśnij klawisze Caps Lock+M.

  W czytniku ekranu JAWS naciśnij klawisz Ctrl i klawisz 5 na klawiaturze numerycznej.

Dostęp do obiektów przestawnych bez użycia okienka zaznaczenia

Możesz szybko przenoszenie fokusu między obiektów przestawnych bez użycia okienka zaznaczenia.

 1. Aby przenieść fokus do pierwszego obiekt przestawny w dokumencie, naciśnij klawisze Ctrl + Alt + 5.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aby przełączać się między obiektów przestawnych w dokumencie.

 3. Aby powrócić do normalnej nawigacji, naciśnij klawisz Esc.

Obiekty programu Access w tekście bez użycia okienka zaznaczenia

Możesz pracować nad obiekty wbudowane podczas czytania dokumentu, bez użycia okienka zaznaczenia.

 1. Program Narrator informuje o obiektów, gdy odczytuje go do dokumentu. Aby zatrzymać na obiekt, naciśnij klawisz Ctrl.

  Porada: Jeśli przeoczyć odpowiednie miejsce i wymagać Przejdź wstecz lub do przodu o jeden wyraz w dokumencie w czasie, naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz programowi Narrator ogłaszanie obiekt, który chcesz.

 2. Aby zaznaczyć obiekt, naciśnij klawisze Shift + Strzałka w prawo.

 3. Teraz można pracować w obiekcie. Na przykład aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift + F10.

Zobacz też

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Użyj Word 2016 dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytniki ekranu systemu Mac OS, aby wybrać i więcej obrazów, kształtów i pól tekstowych w dokumentach Word 2016 dla komputerów Mac.

Korzystanie z Okienka zaznaczenia w Word 2016 dla komputerów Mac, można wyświetlić wszystkie obrazy, kształty i pola tekstowe w dokumencie w jako listy. Możesz zapoznać się z listą z programem VoiceOver i wybierz elementy listy czytanie tekstu alternatywnego lub do ich edytowania.

Uwagi: 

W temacie

Uzyskiwanie dostępu do tekstu w polach tekstowych

Jak pola tekstowe przestawne powyżej warstwy tekst dokumentu, VoiceOver nie są one dostępne podczas czytania tekstu podstawowego. Aby uzyskać dostęp do tekstu w polu tekstowym, za pomocą Okienko zaznaczenia.

 1. W dokumencie, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz "< bieżącej >, wybrana karta, karta,", a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "Układ, karta". Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby otworzyć kartę Układ.

 2. Aby otworzyć Okienko zaznaczenia, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Okienko zaznaczenia, zaznaczone pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja. Funkcja voiceOver informuje o: "Sprawdzanie, okienko zaznaczenia, pole wyboru". Pól tekstowych, obrazów i kształtów są wyświetlane na liście.

  Uwaga: Jeśli w dokumencie znajdują się podziały (na przykład podziały stron i sekcji), Okienko zaznaczenia zawiera listę tylko te elementy, aż do następnej przerwy.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Table" i pierwszego elementu na liście.

 4. Użyj w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przenieść w górę lub w dół na liście. Funkcja voiceOver informuje o elementy listy, podczas przenoszenia. Pola tekstowe są ogłaszane jako: "Pole tekstowe < numer >." Kiedy na element, który chcesz uzyskać dostęp, naciśnij klawisz F6 do momentu funkcja VoiceOver informuje o elemencie i "Edytowanie tekstu, zawartość zaznaczona, < tekst > są obecnie na tekstowej."

 5. Aby edytować tekst, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Shift + Strzałka w dół, a następnie wpisz tekst, który ma być.

 6. Po zakończeniu edytowania tekstu, wykonaj jedną z następujących.

  • Aby przenieść Okienko zaznaczenia, aż usłyszysz naciśnij klawisz F6: "Okienko zaznaczenia, karta".

  • Aby powrócić do treści dokumentu, naciśnij klawisz Esc.

Uzyskiwanie dostępu do obrazów przy użyciu okienka zaznaczenia

Obrazy, które nie są obrazy wbudowane mogą być niedostępne dla VoiceOver. Aby uzyskać dostęp do wszystkich obrazów w dokumencie, użyj Okienko zaznaczenia.

 1. W dokumencie, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz "< bieżącej >, wybrana karta, karta,", a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "Układ, karta". Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby otworzyć kartę Układ.

 2. Aby otworzyć Okienko zaznaczenia, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Okienko zaznaczenia, zaznaczone pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja. Funkcja voiceOver informuje o "Sprawdzanie, okienko zaznaczenia, pole wyboru". Pól tekstowych, obrazów i kształtów są wyświetlane na liście.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Table" i pierwszego elementu na liście.

 4. Użyj w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przenieść w górę lub w dół na liście. Funkcja voiceOver informuje o elementy listy, podczas przenoszenia. Obrazy są ogłaszane jako: "Obrazu < numer >". Kiedy na element, który chcesz uzyskać dostęp, naciśnij klawisz F6 do momentu funkcja VoiceOver informuje o elementu jako: "< tekst alternatywny > obraz."

 5. Aby otworzyć menu kontekstowe i uzyskać dostęp do opcji formatowania obrazu lub dodać lub zmienić tekst alternatywny, naciśnij klawisze Control + opcja + Shift + M. Aby powrócić do treści dokumentu, naciśnij klawisz Esc.

Uzyskiwanie dostępu do obrazów w tekście bez używania okienka zaznaczenia

Jeśli chcesz pracować nad obrazów w tekście podczas czytania dokumentu, nie musisz otworzyć Okienko zaznaczenia.

 1. Funkcja voiceOver informuje o obrazy po umieszczeniu kursora w dokumencie. Funkcja voiceOver informuje o obrazy w tekście jako: "< tekst alternatywny > Obraz równo z tekstem, element układu."

 2. Aby zaznaczyć obraz, naciśnij klawisz strzałki Shift + Strzałka w prawo.

 3. Teraz można pracować na obrazie. Na przykład aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Control + opcja + Shift + M.

Zobacz też

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Użyj funkcji VoiceOver, iOS wbudowanych, czytnik ekranu, przejdź do, a więcej pól tekstowych i obrazów w dokumentach Word na telefonie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Czytanie tekstu w polach tekstowych

Jak pola tekstowe przestawne powyżej warstwy tekst dokumentu, VoiceOver pomija je podczas czytania tekst strony, ale można przejść do nich osobno.

 1. Otwórz dokument Word na telefonie. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie wyświetlona treść dokumentu. Funkcja voiceOver zaczyna się tekst do czytania.

 2. Gdy VoiceOver osiągnął koniec strony, szybko przesuń w prawo do momentu VoiceOver informuje o pierwsze pole tekstowe i odczytuje zawartość.

 3. Aby przejść do następnego pola tekstowego na stronie, szybko przesuń w prawo.

  Po wprowadzeniu stopka strony wszystkie pola tekstowe na stronie zostały przeczytane. Aby przejść do następnej strony, szybko przesuń w prawo.

Uzyskiwanie dostępu do obrazów w tekście.

 1. Otwórz dokument Word na telefonie. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie wyświetlona treść dokumentu. Funkcja voiceOver zaczyna się tekst do czytania.

 2. Gdy VoiceOver osiągnął na końcu strony, szybko przesuń w prawo. Funkcja voiceOver odczytuje tekst alternatywny pierwszego obrazu na stronie. Jeśli obraz zawiera bez tekstu alternatywnego, możesz usłyszeć: "Obraz-."

 3. Aby przejść do następnego obrazu na stronie, szybko przesuń w prawo.

  Po wprowadzeniu stopka strony zostały nawigować za pomocą wszystkich obrazów na stronie. Aby przejść do następnej strony, szybko przesuń w prawo.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Użyj TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, przejdź do, a więcej pól tekstowych i obrazów w dokumentach Word na telefonie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Czytanie tekstu w polach tekstowych

 1. Otwórz dokument Word na telefonie. Szybko przesuń w prawo do momentu rozpoczęcia TalkBack odczytać tekst dokumentu o jeden akapit w danej chwili.

 2. Aby przejść do następnego akapitu, szybko przesuń w prawo. Po usłyszeniu "Prostokąt, pole tekstowe" osiągnięto pola tekstowego w dokumencie. TalkBack odczytuje tekst zawartość pola. Po zakończeniu, szybko przesuń w prawo, aby kontynuować, dokument jest wyświetlany lub, aby przejść do następnego pola tekstowego.

Uzyskiwanie dostępu do obrazów w tekście.

 1. Otwórz dokument Word na telefonie. Szybko przesuń w prawo do momentu rozpoczęcia TalkBack odczytać tekst dokumentu o jeden akapit w danej chwili.

 2. Aby przejść do następnego akapitu, szybko przesuń w prawo. Po wyświetleniu obrazu TalkBack odczytuje tekst alternatywny obrazu, a po nim "obraz-." Jeśli obraz zawiera bez tekstu alternatywnego, słychać, po prostu "obrazu." Po zakończeniu, szybko przesuń w prawo, aby kontynuować, czytanie dokumentu lub, aby przejść do następnego obrazu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Word Mobile Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby zaznaczyć i więcej pól tekstowych w dokumentach Word.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Czytanie tekstu w polach tekstowych

Pola tekstowe przestawne powyżej warstwy tekst dokumentu, program Narrator nie czytania podczas czytania tekstu podstawowego, więc musisz przejść do nich osobno.

 1. Szybko przesuń w górę lub w dół z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Prostokąt".

 3. Narrator może teraz czytać zawartość pola tekstowego. Aby rozpocząć czytanie, szybko przesuń w dół trzema palcami. Aby przejść do następnego pola tekstowego, szybko przesuń w prawo.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Użyj Word Online przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows, aby wybrać i przeczytaj obrazów w dokumentach programu Word.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

Uzyskiwanie dostępu do obrazów w tekście

 1. Po otwarciu dokumentu w Word Online, Rozpocznij tryb do czytania ciągły przez Narratora, naciśnij klawisze Caps lock + M. Narratora informuje o wszystkich obrazów podczas tekstu w dokumencie. Aby zatrzymać na obrazie, naciśnij klawisz Ctrl.

  Uwaga: Jeśli przeoczyć odpowiednie miejsce i musisz wrócić lub przesyłanie jej dalej w dokumencie programu word w czasie, naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo aż usłyszysz czytnik ekranu ogłoszenia obrazu

 2. Aby zaznaczyć obraz, naciśnij klawisz Enter.

 3. Teraz można pracować na obrazie. Na przykład aby uzyskać dostęp do narzędzia obrazów, naciśnij klawisze logo Alt + Windows, a następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Narzędzia obrazów niezaznaczone, element karty formatowanie," i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć kartę Formatowanie.

 4. Możesz dostosować ustawienia obrazu, takie jak jego rozmiar, styl i tekst alternatywny. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz nazwę ustawienia, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wstawianie obrazu lub obrazu w programie Word przy użyciu czytnika ekranu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×