Przejdź do głównej zawartości
Wstawianie tabel, obrazów i znaków wodnych

Zawijanie tekstu wokół obrazu w programie Word

Zawijanie tekstu wokół obrazu

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Porada: Klip wideo jest w innym języku niż Twój? Spróbuj wybrać pozycję Podpisy kodowane Przycisk Podpisy kodowane .

 1. Zaznacz obraz.

 2. Wybierz pozycję Zawijaj tekst lub Opcje układu.

  Panel Rozmieść > formatowanie z zaznaczonym tekstem zawijania

 3. Wybierz układ.

  Porada: Opcja Równo z tekstem umieszcza obraz w akapicie, tak jakby był tekstem. Podczas dodawania lub usuwania tekstu obraz będzie zmieniać położenie. Pozostałe opcje pozwalają przenosić obraz w obrębie strony — tekst otacza obraz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji zawijania tekstu i punktów zawijania, zobacz Opcje zawijania tekstu.

Możesz dodać obraz w lewym górnym rogu dokumentu i spowodować, że tekst będzie go otaczać.

Tekst zawinięty z prawej strony obrazu i poniżej niego

 1. Zaznacz obraz.

 2. Przejdź do pozycji Formatowanie obrazu lub Formatowanie > położenie, a następnie w obszarze Formatowanie z zawijaniem tekstuwybierz pozycję lewy początek.

  Przycisk Położenie na wstążce

  Porada: Możesz przeciągnąć obraz po dokumencie i wyrównać go w dowolny sposób. Wprowadzanie niestandardowych zmian zawijania w programie Word przez wybranie pozycji formatowanie > zawijanie tekstu > więcej opcji układu.

Możesz dodać obraz w środku dokumentu i spowodować, że tekst będzie go otaczać.

Tekst zawinięty wokół wszystkich boków obrazu

 1. Zaznacz obraz.

 2. Przechodzenia do formatu obrazu lub formatowania > zawijać tekst > kwadracik.

  Opcje Zawijaj tekst na wstążce

 3. Wybierz pozycję pozycja > więcej opcji układu.

 4. Na karcie położenie wybierz pozycję wyrównanie, a następnie w polu rozwijanym Zmień ustawieniena Wyśrodkuj.

 5. Wybierz pozycję Stronaobok pozycji względem, a następnie wybierz przycisk OK.

  Uwaga: Możesz przeciągnąć obraz po dokumencie i wyrównać go w dowolny sposób. Wprowadź niestandardowe zmiany zawijania wyrazów, klikając pozycję Formatowanie > Zawijaj tekst > Więcej opcji układu.

Możesz dodać obraz do dokumentu i spowodować, że tekst będzie go otaczać, dopasowując się do jego kształtu.

Porada: Aby uzyskać optymalne rezultaty, Użyj obrazu z przezroczystym, białym lub pełnym kolorowym tłem.

Tekst zawinięty wokół obrazu w kształcie rombu

 1. Zaznacz obraz i przeciągnij go na środek strony lub w dowolne inne miejsce.

 2. Przejdź do formatu lub formatu obrazu, > zawijać tekst > przylegle.

  Opcja Zawijanie przylegające tekstu na wstążce

 3. Na karcie Formatowanie wybierz pozycję Usuń tło.

  Ikona Usuń tło na wstążce

  Uwaga: Tła nie można usuwać z obrazów wektorowych.

 4. Wybierz dowolne miejsce poza obrazem, aby zobaczyć, jak tekst otaczał obraz.

Dostosowywanie zawijania tekstu

Jeśli między tekstem a obrazem jest zbyt duży odstęp, możesz ustawić punkty zawijania ręcznie.

 1. Zaznacz obraz, a następnie przejdź do formatu lub Formatowanie obrazu, a następnie wybierz pozycję Zawijaj tekst> Edytuj punkty zawijania.

  Opcja Edytuj punkty zawijania dla pozycji Zawijaj tekst na wstążce
 2. Przeciągaj czarne punkty zawijania bliżej lub dalej względem obrazu, aż uzyskasz zadowalający rezultat. Przeciągnij czerwoną linię, aby utworzyć dodatkowe punkty zawijania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji zawijania tekstu i punktów zawijania, zobacz Opcje zawijania tekstu.

Obrazy umieszczane w wierszu są związane z miejscem wstawienia w tekście i są traktowane podobnie jak dowolny znak tekstu — „równo z tekstem”. Przenoszone są automatycznie wraz z otaczającym go tekstem.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Przejdź do pozycji formatowanie lub Formatowanieobrazu , a następnie wybierz pozycję Zawijaj tekst > równo z tekstem.

Możesz zapewnić, że podczas dodawania bądź usuwania tekstu obraz będzie pozostawać na swoim miejscu.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Przejdź do pozycji formatowanie lub Formatowanieobrazu , a następnie wybierz pozycję Zawijaj tekst > napraw pozycję na stronie.

Konfigurowanie zawijania tekstu wokół obrazu lub obiektu rysunkowego

 1. Zaznacz obraz lub obiekt.

 2. Przejdź do formatu obrazu lub formatowania kształtu , a następnie wybierz pozycję Rozmieść > Zawijaj tekst.

  Kliknij pozycję Zawijaj tekst, aby wybrać sposób zawijania tekstu wokół obrazu lub obiektu rysunkowego.

  Jeśli okno jest dostatecznie szerokie, Word wyświetla Zawijanie tekstu bezpośrednio na karcie Formatowanie obrazu .

 3. Wybierz opcje zawijania, które chcesz zastosować.

  Na przykład w wierszu zawierającym tekst, początek i dółoraz za tekstem.

Zmienianie położenia obrazu lub obiektu rysunkowego względem tekstu

 1. Zaznacz obraz lub obiekt rysunkowy.

 2. Przejdź do pozycji Formatowanie obrazu lub Formatowanie kształtu i wybierz pozycję Rozmieść > położenie.

  Kliknij pozycję Położenie, aby ustawić położenie tabeli względem otaczającego tekstu.

  Jeśli okno jest dostatecznie szerokie, Word wyświetla pozycję bezpośrednio na karcie Formatowanie obrazu .

 3. W menu położenie wybierz odpowiedni typ położenia lub wybierz pozycję więcej opcji układu , aby wybrać pozycję Zaawansowane opcje układu.

  W menu Położenie wybierz położenie wybranego obrazu lub obiektu rysunkowego względem otaczającego tekstu.

Konfigurowanie zawijania tekstu wokół tabeli

 1. Przytrzymując naciśnięty klawisz Control, kliknij tabelę, a następnie wybierz pozycję Właściwości tabeli.

  Jeśli w menu skrótów nie ma polecenia Właściwości tabeli , naciśnij klawisz Control i kliknij w innej części tabeli.

 2. W obszarze Właściwości tabeliw obszarze Zawijanie tekstuwybierz pozycję wokół.

  Kliknij pozycję Wokoło, aby tekst był zawijany wokół wybranej tabeli.
 3. Aby zmienić odległość tabeli od otaczającego tekstu, wybierz pozycję pozycjonowanie, a następnie w obszarze pozycjonowanie tabeliUstaw wymiary w obszarze odległość od otaczającego tekstu.

  Ustaw odstęp między wybraną tabelą i tekstem podstawowym w obszarze Odległość od otaczającego tekstu.

Zawijanie tekstu wokół obrazu lub obiektu rysunkowego

 1. Zaznacz obraz lub obiekt.

 2. Wybierz pozycję Format , a następnie w obszarze rozmieszczaniewybierz pozycję Zawijaj tekst.

  Grupa Rozmieszczanie w programie Word

 3. Wybierz opcję zawijania, którą chcesz zastosować.

  Porada: Aby zmienić położenie obrazu lub obiektu rysunkowego na stronie względem tekstu, zaznacz obraz lub obiekt, wybierz pozycję formatuj > położenie, a następnie wybierz odpowiednie położenie.

Otaczanie tabeli tekstem

 1. Kliknij tabelę.

 2. Kliknij kartę Układ tabeli, a następnie w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Właściwości.

  Karta Układ tabeli, grupa Ustawienia

 3. W obszarze Zawijanie tekstu kliknij przycisk Wokoło.

 4. Aby ustawić poziome i pionowe położenie tabeli, odległość od otaczającego tekstu i inne opcje, w obszarze Zawijanie tekstu kliknij opcję Pozycjonowanie, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  Porada: Jeśli korzystasz z narzędzia Rysuj do tworzenia tabeli (znajduje się na karcie Tabele w obszarze Rysowanie obramowań), możesz automatycznie zastosować zawijanie tekstu, przytrzymując podczas rysowania tabeli naciśnięty klawisz OPCJA.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×