Zawartość programu SharePoint Online nie jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania lokalnego programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Problem

Scenariusz.

 • Konfigurowanie ruchu wychodzącego wyszukiwanie hybrydowe, aby zwracało wyniki z usługi SharePoint Online w środowisku lokalnym programie SharePoint 2013.

 • Gdy użytkownik wykonuje kwerendę z lokalnej witryny programu SharePoint 2013 tylko wyniki z programu SharePoint 2013 lokalnego środowiska są wyświetlane. Z usługi SharePoint Online są zwracane żadne wyniki.

 • Administrator edytuje regułę kwerendy, którą jest skojarzony z źródła wyników. Następnie administrator otworzy Konstruktora kwerend z bloku wyników. Jednak to wyzwalane następujący błąd:

  1 3/4 System.Net.WebException: żądanie zostało przerwane: żądanie zostało anulowane.--> Microsoft.SharePoint.IdentityModel.OAuth2.SPOAuth2ErrorResponseException: serwer zdalny Wystąpił błąd: (404) nie można odnaleźć. w Microsoft.SharePoint.IdentityModel.OAuth2.SPOAuth2Client.GetResponse (Uri stsurl, OAuth2AccessTokenRequest wiadomości) na Microsoft.SharePoint.IdentityModel.OAuth2.SPOAuth2Client.RequestOAuthToken (stsUrl identyfikatora Uri. Żądanie OAuth2AccessTokenRequest) w stslnfo, OAuth2EndpointIdentity endpointldentity) u Microsoft.SharePoint.IdentityModel.OAuth2.SPOAuth2SecurityTokenManager.GetRawBearerToken (ciąg nameldentifier, SPSecurityTokenServiceConnectionInformation stslnfo.

Ponadto następujący wyjątek jest rejestrowany w dzienniku Unified rejestrowania usługi (ULS):

An exception occurred during OAuth2 request to <url specific to your site> 
The remote server returned an error: (404) Not Found. 
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() 
at Microsoft.SharePoint.IdentityModel.OAuth2.SPOAuth2Client.GetResponse(Uri stsUrl, 
OAuth2AccessTokenRequest message)

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić, czy serwer Proxy aplikacji usługi wyszukiwania został wdrożony w trybie partycją. Jeśli został on, usunąć, a następnie ponownie utworzyć serwer proxy bez korzystania z trybu partition.

UWAGI:

Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności w powłoce zarządzania programu SharePoint.

 1. Uzyskaj identyfikator aplikacji usługi wyszukiwania. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie cmdlet:

  $ssa=Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication 

 2. Uzyskaj identyfikator serwera Proxy aplikacji usługi wyszukiwania. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie cmdlet:

  $ssaproxy=Get-SPServiceApplicationProxy –identity <guid>

  Uwaga: serwera proxy aplikacji usługi GUID jest unikatowy dla każdej farmy. Uruchom polecenie cmdlet Get-SPServiceApplicationProxy i Zanotuj identyfikator GUID serwera proxy aplikacji usługi wyszukiwania.

 3. Przejrzyj wyniki $ssaproxy.properties . Serwer proxy powinny znajdować się na liście jako podzielone na partycje. Jeśli jest to możliwe, przejdź do kroku 4, aby zaktualizować właściwości serwera Proxy.

 4. Aktualizowanie właściwości serwera Proxy. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie cmdlet:

  $proxy = get-spenterprisesearchserviceapplicationproxy
  $proxy. Properties["Microsoft.Office.Server.Utilities.SPPartitionOptions"] = 0
  $proxy. Update()
  $ssa = get-spenterprisesearchserviceapplication
  $ssa. SetProperty("IgnoreTenantization",1)
  $ssa. Update()

  Po wykonaniu tych czynności należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. W przeciwnym razie przejdź do kroku 5, aby usunąć i ponownie utworzyć serwer proxy.

 5. Usuwanie serwera Proxy aplikacji usługi wyszukiwania. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie cmdlet:

  Remove-SPServiceApplicationProxy $ssaproxy

 6. Tworzenie nowego Proxy aplikacji usługi wyszukiwania. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie cmdlet:

  New-SPEnterpriseSearchServiceApplicationProxy -SearchApplication $ssa -Name "Search Service Application Proxy"

Po wykonaniu tych czynności farmy wyszukiwania lokalnego programu SharePoint 2013 powinny zacząć zwracająca wyniki z usługi SharePoint Online.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji przejdź do zrozumienia dzierżawy wielu elementów w programie SharePoint Server 2013.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności firmy Microsoft.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×