Zawartość lokalnego programu SharePoint nie jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania usługi SharePoint Online

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Problem

Scenariusz.

  • Konfigurowanie przychodzących wyszukiwania hybrydowe, aby zwracało wyniki w usłudze SharePoint Online z lokalnego środowiska programu Microsoft SharePoint 2013.

  • Gdy użytkownik wykonuje kwerendę z witryny usługi SharePoint Online, są wyświetlane tylko wyników z witryn usługi SharePoint Online. W programie SharePoint 2013 lokalnego są zwracane żadne wyniki.

  • Wdrażanie kwietnia 2014 zbiorczej aktualizacji lub później aktualizacji skumulowanej do farmy lokalnej programu SharePoint 2013.

  • Administrator edytuje regułę kwerendy, którą jest skojarzony z źródeł wyników w usłudze SharePoint Online. Następnie administrator otworzy Konstruktora kwerend z bloku wyników. Jednak to wyzwalane następujący błąd:

    1 3/4 System.Net.WebException: .returned serwer zdalny komunikat o błędzie: (401) Unauthorized. u System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() u Microsoft.SharePoint.Client.SPWebRequestExecutor.Execute() na Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.GetFormDigestInfoPrivate() u Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.EnsureFormDigest() u Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.ExecuteQuery() na Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.RetrieveDataFromRemoteServer (obiekt nieużywane) u System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (ExecutionContext executionContext zwrotnego ContextCallback, stan obiektu, logiczna preserveSyncCtx) u System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, Zwrotnego ContextCallback, stan obiektu, logiczna preserveSyncCtx) u System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, zwrotnego ContextCallback, stan obiektu) u Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.ProcessRecordCore (rekord IRecord)

Rozwiązanie

Aby obejść ten problem, zmień dostawcy tożsamości lokalnego programu SharePoint, aby współpracowały z usługą SharePoint Online. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie cmdlet na lokalnej farmie programu SharePoint 2013:


$config = Get-SPSecurityTokenServiceConfig

$config.AuthenticationPipelineClaimMappingRules.AddIdentityProviderNameMappingRule("OrgId Rule", [Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviderTypes]::Forms, "membership", "urn:federation:microsoftonline")

$config.Update() 

Więcej informacji

W scenariuszu opisaną w sekcji "Symptomy" następujący wyjątek jest zalogowany Unified rejestrowania usługi () dzienniku ULS (jak pokazano poniżej).

Jest to znany problem podczas wdrażania kwietnia 2014 aktualizacji skumulowanej lub później aktualizacje zbiorcze na lokalnej farmie programu SharePoint 2013.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu konfigurowania hybrydowego wyszukiwania dla programu SharePoint Server 2013 przejdź do planów konfiguracji hybrydowych programu SharePoint Server 2013.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności firmy Microsoft.

Przykład dziennika

w3wp.exe (0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server User Profiles ae0sx Unexpected Error trying to search 
w tym. Komunikat wyjątku "System.ArgumentException: wyjątek typu
 Zgłoszono 'System.ArgumentException'. Nazwa parametru:
 wartość Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType (wartość ciągu)
w Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow
(UpManager menedżera profilu użytkownika, nameId ciąg nameIdIssuer ciągu) na
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UpManager menedżera profilu użytkownika, identityClaims IEnumerable "1)"
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server użytkownika profile ae0su wysoka
Nie można zamapować zestaw oświadczeń tożsamości pojedynczego użytkownika. Wyjątek typu "System.ArgumentException" wyjątek. 
Nazwa parametru: Wystąpił wartość. a53bac9c-(0x48E4)
ae0tc uwierzytelniania oświadczeń 0x08A4 programu SharePoint Foundation wysoka
Nie można rozpoznawać roszczeń jeden tożsamości zarejestrowanych mappered. 
Wyjątek: System.InvalidOperationException: wyjątek typu 'System.ArgumentException' został zgłoszony. 
Nazwa parametru: wartość---> System.ArgumentException: wyjątek typu 'System.ArgumentException' został zgłoszony. 
Nazwa parametru: wartości Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType
(Wartość ciągu) na Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow (upManager menedżera profilu użytkownika
Ciąg nameId, nameIdIssuer ciągu) na
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UpManager menedżera profilu użytkownika, identityClaims IEnumerable "1) 
---Koniec śledzenia wewnętrznego stosu wyjątków---
w Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UpManager menedżera profilu użytkownika, identityClaims IEnumerable "1) 
w Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
< > c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim > b__0() na Microsoft.SharePoint.SPSecurity.
< > c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges > b__3()
w Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
w Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, wysyłanych obiekt)
w Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
w Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim (Uri kontekstu,
IdentityClaims IEnumerable "1) w Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetClaimFromExternalMapper
(Identyfikator Uri contextUri, oświadczeniach listy 1 ")
af3zp uwierzytelniania oświadczeń (0x48E4) 0x08A4 programu SharePoint Foundation
Nieoczekiwane Saml oświadczeniach połączenia usługi STS: Problem wprowadzenie wyjściowy oświadczeń tożsamości. 
Wyjątek: "System.InvalidOperationException: wyjątek typu 'System.ArgumentException' został zgłoszony. 
Nazwa parametru: wartość---> System.ArgumentException:
Typu "System.ArgumentException" wyjątek. 
Nazwa parametru: wartości Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType
(Wartość ciągu) na Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow
(UpManager menedżera profilu użytkownika, nameId ciąg nameIdIssuer ciągu) 
w Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UpManager menedżera profilu użytkownika, identityClaims IEnumerable "1) 
---Koniec śledzenia wewnętrznego stosu wyjątków---
w Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UpManager menedżera profilu użytkownika, identityClaims IEnumerable "1) 
w Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
< > c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim > b__0() na Microsoft.SharePoint.SPSecurity.
< > c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges > b__3()
w Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
w Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, wysyłanych obiekt)
w Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
w Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim (Uri kontekstu,
IdentityClaims IEnumerable "1) w Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.
GetClaimFromExternalMapper (identyfikator Uri contextUri, oświadczeniach listy "1) w Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPIdentityClaimMapperOperations.ResolveUserIdentityClaim (identyfikator Uri contextUri, ClaimCollection inputClaims)
w Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetIdentityClaim (Uri contextUri
InputClaims ClaimCollection, SPCallingIdentityType callerType) u Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPSecurityTokenService.GetLogonIdentityClaim (requestInfo SPRequestInfo, IClaimsIdentity inputIdentity
OutputIdentity IClaimsIdentity, SPCallingIdentityType callerType) u Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPSecurityTokenService.EnsureSharePointClaims (requestInfo SPRequestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity
SPCallingIdentityType callerType) u Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.AugmentOutputIdentityForRequest
(RequestInfo SPRequestInfo IClaimsIdentity outputIdentity) u Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.
GetOutputClaimsIdentity (IClaimsPrincipal kapitału, żądanie RequestSecurityToken zakres zakres) ".

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×