Zawężanie kryteriów w celu uzyskania lepszych wyników wyszukiwania w programie Outlook

Zawężanie kryteriów w celu uzyskania lepszych wyników wyszukiwania w programie Outlook

W polu wyszukiwania u góry listy wiadomości programu Outlook można wpisać kilka fraz. Oprócz wyszukiwania różnych wyrazów i fraz można też uściślać wyniki wyszukiwania za pomocą operatorów, znaków interpunkcyjnych i słów kluczowych.

Najprostszy sposób wyszukiwania to po prostu wpisanie wyrazu lub frazy. W programie Outlook podczas wyszukiwania jest używane tak zwane dopasowywanie prefiksów. Jeśli więc w polu wyszukiwania wpiszesz ciąg ko, program Outlook zwróci wiadomości zawierające ciąg ko, Kowalczyk, Kondrat lub konie, ale nie zwróci wiadomości zawierających ciąg słonko lub autko.

Podstawy wyszukiwania

  • Po wpisaniu wyrazów w polu wyszukiwania program Outlook skanuje w poszukiwaniu tego wyrazu lub frazy zarówno wiadomości e-mail, jak i załączniki wielu typów. Gdy na przykład wyszukujesz wyraz „projekt” ujęty w cudzysłowy lub bez nich, program Outlook zwraca wszystkie wiadomości z wyrazem projekt, projekty, projektor, projektowanie itd. znajdujące się w dowolnym miejscu w nazwie nadawcy, temacie, treści wiadomości lub załącznikach.

  • Gdy wpisujesz adres e-mail, na przykład wojciech.borkowski64@yahoo.com, program Outlook zwraca wszystkie wiadomości e-mail zawierające ten adres e-mail w dowolnym miejscu w temacie, treści wiadomości lub załącznikach wielu typów, a także wiadomości wysłane z tego adresu e-mail. Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do wiadomości e-mail wysłanych z danego adresu e-mail, wpisz ciąg „from:wojciech.borkowski64@yahoo.com” w polu wyszukiwania.

Korzystanie z wbudowanych filtrów wyszukiwania programu Outlook

Program Outlook udostępnia kilka wbudowanych filtrów wyszukiwania. Aby skorzystać z wbudowanych filtrów, kliknij w polu wyszukiwania. Na wstążce programu Outlook pojawi się karta Wyszukiwanie. Użyj dowolnych opcji w grupie Uściślanie, aby uściślić wyniki wyszukiwania.

Po zaznaczeniu pola wyszukiwania wstążka zmieni się.

Tabele z przykładami zapytań wyszukiwania

W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów zapytań wyszukiwania, które mogą być przydatne. Oprócz tych przykładów możesz korzystać z operatorów I, NIE, LUB, <, >, = i innych, aby uściślić wyniki wyszukiwania. Operatory należy wpisywać wielkimi literami.

Wpisywana wartość

Znajdowane elementy

wojciech

Elementy zawierające ciągi znaków wojciech, wojciecha, wojciechu, WOJCIECH, Wojciech i wszelkie inne kombinacje małych i wielkich liter. Funkcja Wyszukiwanie błyskawiczne nie uwzględnia wielkości liter.

wojciech borkowski

Elementy zawierające ciąg znaków wojciech wraz ze wszystkimi odmianami wymienionymi w poprzednim wierszu lub ciąg znaków borkowski wraz z dowolnymi innymi wyrazami, które zawierają wyraz borkowski, ale niekoniecznie w tej kolejności.

wojciech I borkowski

Elementy zawierające oba ciągi znaków: wojciech i borkowski, ale niekoniecznie w tej kolejności. Zwróć uwagę, że operatory logiczne, takie jak I, NIE i LUB, należy wpisywać wielkimi literami.

wojciech NIE borkowski

Elementy zawierające ciąg znaków wojciech wraz ze wszystkimi odmianami wymienionymi w pierwszym wierszu tabeli, ale bez ciągu borkowski.

wojciech LUB borkowski

Elementy zawierające ciąg znaków wojciech wraz ze wszystkimi odmianami wymienionymi w pierwszym wierszu tabeli, ciąg znaków borkowski lub oba ciągi.

"wojciech"

Elementy zawierające dokładnie frazę wojciech, a nie odmiany, takie jak wojciecha lub wojciechu. Aby wyszukać dokładne dopasowania tego ciągu, należy użyć cudzysłowów.

od:"wojciech borkowski"

Elementy wysłane przez użytkownika o nazwie wojciech borkowski. Zwróć uwagę, że aby wyniki wyszukiwania odpowiadały dokładnie wpisanej frazie, należy użyć cudzysłowu.

Możesz również wpisać od:, a następnie kilka pierwszych liter nazwy kontaktu, a program Outlook zasugeruje listę kontaktów do wybrania.

od:"wojciech borkowski" o:"raport o stanie"

Elementy wysłane przez użytkownika o nazwie wojciech borkowski, w których fraza raport o stanie pojawia się w temacie, treści lub załączniku. Zwróć uwagę, że aby wyniki wyszukiwania odpowiadały dokładnie wpisanej frazie, należy użyć cudzysłowu.

mazałącznik:tak

Elementy, które mają załączniki. Takie same wyniki można uzyskać za pomocą zapytania mazałącznik:prawda.

załączniki:prezentacja.pptx

Elementy, które mają załączniki o nazwie prezentacja.pptx lub załącznik zawierający ciąg znaków prezentacja.pptx w treści.

temat:"wojciech borkowski"

Elementy, których temat zawiera frazę wojciech borkowski.

DW:"wojciech borkowski"

Elementy zawierające nazwę wyświetlaną wojciech borkowski w wierszu DW.

DW:wojciechborkowski@contoso.com

Elementy zawierające adres e-mail wojciechborkowski@contoso.com w wierszu DW.

UDW:wojciech

Elementy zawierające ciąg znaków wojciechh w wierszu UDW.

kategoria:czerwona

Elementy zawierające nazwę kategorii, która zawiera wyraz „czerwona”. Na przykład „Kategoria czerwona”.

rozmiarwiadomości:<10 KB

Elementy o rozmiarze mniejszym niż 10 kilobajtów. Zwróć uwagę na zastosowanie operatora porównania „mniejsze niż” (<).

rozmiarwiadomości:>5 MB

Elementy o rozmiarze większym niż 5 megabajtów. Zwróć uwagę na zastosowanie operatora porównania „większe niż” (>).

otrzymano:=2016-01-01

Elementy, które otrzymano w dniu 2016-01-01. Zwróć uwagę na zastosowanie operatora porównania „równa się” (=).

Uwaga: W niektórych kompilacjach programu Outlook dla systemu Windows brakuje pomocy przy określaniu dat niestandardowych za pośrednictwem listy rozwijanej rozszerzonego wyszukiwania. Użytkownicy nadal mogą ręcznie wprowadzać daty w głównym polu wyszukiwania. Ten problem został rozwiązany w kompilacji 16.0.12126.10000 i w nowszych wersjach.

otrzymano:wczoraj

Elementy, które otrzymano wczoraj. Wyszukiwanie błyskawiczne rozpoznaje także następujące wartości dat:

  • Daty względne:    Na przykład dzisiaj, jutro, wczoraj

  • Daty względne złożone z kilku słów:    Na przykład w tym tygodniu, w przyszłym miesiącu, w ostatnim tygodniu, w zeszłym miesiącu, w nadchodzącym roku

  • Dni:     poniedziałek, wtorek... niedziela

  • Miesiące:     styczeń, luty... grudzień

otrzymano:zeszły tydzień

Elementy, które otrzymano w zeszłym tygodniu. Zwróć uwagę, że jeśli uruchomisz to zapytanie ponownie za miesiąc, wyniki będą inne, ponieważ jest to zapytanie zależne od czasu.

ukończenie:zeszły tydzień

Elementy oflagowane do dalszych czynności z datą ukończenia.

rozmiarwiadomości:bardzo mały

Elementy o rozmiarze mniejszym niż 10 kilobajtów

rozmiarwiadomości:mały

Elementy o rozmiarze między 10 a 25 kilobajtów

rozmiarwiadomości:średni

Elementy o rozmiarze między 25 a 100 kilobajtów

rozmiarwiadomości:duży

Elementy o rozmiarze między 100 a 500 kilobajtów

rozmiarwiadomości:bardzo duży

Elementy o rozmiarze między 500 kilobajtów a 1 megabajt

flagamonitująca:flaga monitująca

Elementy oflagowane przy użyciu flagi Flaga monitująca.

rozmiarwiadomości:olbrzymi

Elementy o rozmiarze większym niż 5 megabajtów

maflagę:prawda

Elementy oflagowane do dalszych czynności.

od:wojciech (otrzymano:07-01-17 LUB otrzymano:08-01-17)

Elementy od użytkownika o nazwie wojciech, które otrzymano w dniu 07-01-17 lub 08-01-17. Zwróć uwagę na zastosowanie nawiasów do grupowania dat.

otrzymano>=01-10-16 I otrzymano<=05-10-16

Elementy, które otrzymano między 01-10-16 a 05-10-16. 
Uwaga: W przypadku otrzymanych zakresów nie używaj dwukropka. 

otrzymano>01-10-16 I otrzymano<05-10-16

Elementy, które otrzymano po 01-10-16, ale przed 05-10-16.
Uwaga: W przypadku otrzymanych zakresów nie używaj dwukropka. 

wysłano:wczoraj

Zwraca wszystkie elementy wysłane wczoraj (przez dowolną osobę). To wyszukiwanie zwróci elementy wysłane do innych osób i elementy wysłane do Ciebie przez inne osoby.

do:wojciech

Elementy wysłane do użytkownika o nazwie wojciech, gdy wyszukujesz w folderze Elementy wysłane.

przeczytane:nie

Elementy, które nie zostały przeczytane. Takie same wyniki można uzyskać za pomocą zapytania przeczytane:fałsz.

temat:stan otrzymano:maj

Elementy otrzymane od kogokolwiek w maju (dowolnego roku), zawierające ciąg znaków stan w temacie.

Wyszukiwania w kalendarzu

Poniższe wyszukiwania zwrócą odpowiednie wyniki tylko wtedy, gdy zostaną uruchomione z folderu Kalendarz.

Wpisz

Aby znaleźć

datarozpoczęcia:przyszły tydzień temat:stan

  Elementy kalendarza w następnym tygodniu, zawierające w temacie ciąg znaków stan.

jest:cykliczne

Elementy kalendarza, które są cykliczne.

organizator:wojciech

Elementy kalendarza, dla których wojciech jest organizatorem.

Wyszukiwania w kontaktach

Poniższe wyszukiwania zwrócą odpowiednie wyniki tylko wtedy, gdy zostaną uruchomione z folderu Kontakty.

Wpisz

Aby znaleźć

imię:wojciech

Kontakty, które zawierają ciąg znaków wojciech w polu Imię.

nazwisko:borkowski

Kontakty, które zawierają ciąg znaków borkowski w polu Nazwisko.

nick:wojciech

Kontakty, które zawierają ciąg znaków wojciech w polu Nick.

stanowisko:lekarz

Kontakty, które zawierają ciąg znaków lekarz w polu Stanowisko.

telefonsłużbowy:555-0100

Kontakty, które zawierają ciąg znaków 555-0100 w polu Telefon służbowy.

telefondomowy:555-0100

Kontakty, które zawierają ciąg znaków 555-0100 w polu Telefon domowy.

telefonkomórkowy:555-0100

Kontakty, które zawierają ciąg znaków 555-0100 w polu Telefon komórkowy.

fakssłużbowy:555-0100

Kontakty, które zawierają ciąg znaków 555-0100 w polu Faks służbowy.

adressłużbowy:(ul. Główna 123 01-123 Szczecin)

Kontakty, które zawierają ciąg znakówul. Główna 123 01-123 Szczecin w polu Adres służbowy. Zwróć uwagę, że adres wpisywany jest w nawiasie.

adresdomowy:(ul. Główna 123 01-123 Szczecin)

Kontakty, które zawierają ciąg znakówul. Główna 123 01-123 Szczecin w polu Adres domowy. Zwróć uwagę, że adres wpisywany jest w nawiasie.

adressłużbowymiejscowość:szczecin

Kontakty, które zawierają ciąg znaków szczecin w polu Adres służbowy — miejscowość.

adressłużbowykodpocztowy:01-123

Kontakty, które zawierają ciąg znaków 01-123 w polu Adres służbowy — kod pocztowy.

ulica:(Główna 123)

Kontakty, które zawierają ciąg znaków Główna 123 w polu Adres służbowy — ulica. Zwróć uwagę, że adres wpisywany jest w nawiasie.

adresdomowyulica:(Główna 123)

Kontakty, które zawierają ciąg znaków Główna 123 w polu Adres domowy — ulica. Zwróć uwagę, że adres wpisywany jest w nawiasie.

urodziny:1960-04-06

Kontakty, które zawierają datę1960-06-04 w polu Urodziny.

stronasieciweb:www.contoso.com

Kontakty, które zawierają adres URL www.contoso.com w polu Adres strony sieci Web.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×