Zatwierdzanie lub odrzucanie elementów oczekujących

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Strona sieci Web tworzona w witrynie może zawierać elementy, które muszą zostać zatwierdzone przed opublikowaniem. Przesłane elementy, które jeszcze nie zostały zatwierdzone ani odrzucone, są nazywane elementami oczekującymi. Niezatwierdzone elementy mogą być wyświetlane nieprawidłowo albo nie być wyświetlane w ogóle. Aby sprawdzić, które elementy na stronie nie są wyświetlane poprawnie, ponieważ nie zostały zatwierdzone, można użyć raportu elementów wycofanych z publikowania.

Elementy oczekujące znajdujące się na liście lub w bibliotece można także zatwierdzać bez używania raportu elementów wycofanych z publikowania.

Co chcesz zrobić?

Zaznacz stronę do czasu przesłanych elementów

Zatwierdzanie elementów oczekujących

Zatwierdzanie oczekiwanie na stronie

Zatwierdzanie oczekiwanie pliku lub elementu listy

Odrzucanie elementów oczekujących

Odrzucanie oczekiwanie na strony

Odrzucanie oczekiwanie pliku lub elementu listy

Sprawdzanie, czy strona zawiera elementy oczekujące

Aby sprawdzić, czy strona zawiera elementy oczekujące, należy wykonać następujące czynności:

 1. Na wstążce kliknij kartę Strona, a następnie w grupie Akcje strony kliknij przycisk Sprawdź wersje robocze.

 2. Jeśli na stronie znajdują się nieopublikowane elementy, w górnej części strony jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy. Kliknij łącze pełny raport wyświetlone w komunikacie. Raport elementów wycofanych z publikowania zostanie wyświetlony w nowym oknie.

 3. Każdy element w raporcie elementów wycofanych z publikowania jest opatrzony informacją o typie problemu. Istnieją dwa typy problemów, które mogą dotyczyć elementów oczekujących:

  • Starsza wersja      Elementy z problemem tego typu dotyczą informacji, które zostały zatwierdzone i opublikowane, ale uległy zmianie. Nowe wersje tych elementów nie zostały jeszcze zatwierdzone ani opublikowane. Wersje opublikowane poprzednio są nadal dostępne.

  • Niezatwierdzone      Elementy z problemem tego typu dotyczą informacji, które jeszcze nie zostały zatwierdzone ani opublikowane.

 4. Kliknij adres URL elementu w raporcie, aby otworzyć odpowiadające mu informacje w nowym oknie i zatwierdzić je lub odrzucić.

Początek strony

Zatwierdzanie elementu oczekującego

Element oczekujący może być stroną, elementem lub plikiem znajdującym się na liście lub w bibliotece. Kliknięcie adresu URL elementu zawartego w raporcie elementów wycofanych z publikowania powoduje otwarcie okna udostępniającego nieco inną metodę zatwierdzania lub odrzucania, uzależnioną od tego, czy element oczekujący jest stroną, czy plikiem lub elementem listy.

Zatwierdzanie strony oczekującej

 1. Na stronie sieci Web otwartej przez kliknięcie adresu URL w raporcie elementów wycofanych z publikowania kliknij przycisk Zatwierdź na karcie Publikowanie.

 2. Możesz także wpisać opcjonalny komentarz w polu znajdującym się w oknie dialogowym Zatwierdzanie.

 3. Strona zostanie zatwierdzona jako nowa wersja główna. Jeśli strona ma zostać opublikowana natychmiast (ustawienie domyślne), zostanie także opublikowana.

Zatwierdzanie oczekującego pliku lub elementu listy

 1. Na stronie sieci Web otwartej przez kliknięcie adresu URL w raporcie elementów wycofanych z publikowania kliknij przycisk Zatwierdź/Odrzuć na karcie Widok.

 2. W sekcji Stan zatwierdzania kliknij opcję Zatwierdź.

 3. Możesz także wpisać opcjonalny komentarz w polu znajdującym się w sekcji Komentarz.

 4. Kliknij przycisk OK. Plik lub element zostanie zatwierdzony, a biblioteka lub lista zawierająca ten element lub plik zostanie wyświetlona.

Początek strony

Odrzucanie elementu oczekującego

Element oczekujący może być stroną, elementem lub plikiem znajdującym się na liście lub w bibliotece. Kliknięcie adresu URL elementu zawartego w raporcie elementów wycofanych z publikowania powoduje otwarcie okna udostępniającego nieco inną metodę zatwierdzania lub odrzucania, uzależnioną od tego, czy element oczekujący jest stroną, plikiem czy elementem listy.

Odrzucanie strony oczekującej

 1. Na stronie sieci Web otwartej przez kliknięcie adresu URL w raporcie elementów wycofanych z publikowania kliknij przycisk Odrzuć na karcie Publikowanie.

 2. Strona zostanie odrzucona. Numer wersji strony nie ulegnie zmianie, a strona nie zostanie opublikowana.

Odrzucanie oczekującego pliku lub elementy listy

 1. Na stronie sieci Web otwartej przez kliknięcie adresu URL w raporcie elementów wycofanych z publikowania kliknij przycisk Zatwierdź/Odrzuć na karcie Widok.

 2. W sekcji Stan zatwierdzania kliknij opcję Odrzucony.

 3. Możesz także wpisać opcjonalny komentarz w polu znajdującym się w sekcji Komentarz.

 4. Kliknij przycisk OK. Plik lub element zostanie odrzucony, a biblioteka lub lista zawierająca ten element bądź plik zostanie wyświetlona.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×