Zatwierdzanie lub odrzucanie elementów lub plików na listach lub w bibliotekach witryny

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Niektóre listy i biblioteki w witrynach są skonfigurowane w taki sposób, że można w nich publikować tylko zatwierdzone elementy lub pliki. Dobrym tego przykładem są blogi. Większość organizacji uważnie weryfikuje wpisy w blogach, aby nie dopuścić do publikowania treści nieodpowiednich pod względem języka lub zawartości albo niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail.

Jeśli ktoś przesyła do takiej listy lub biblioteki element lub plik, to taki element lub plik ma stan Oczekujący do momentu zatwierdzenia go przez osobę o odpowiednich uprawnieniach. Podczas oczekiwania na zatwierdzenie lub po odrzuceniu plik lub element pozostaje w stanie Oczekujący. Na ogół tylko twórcy plików i elementów oraz osoby uprawnione do zarządzania listami i bibliotekami widzą pliki i elementy w stanie Oczekujący. Plik lub element staje się widoczny dla innych dopiero po zmianie stanu z Oczekujący na Zatwierdzony. Odrzucone elementy i pliki pozostają na liście lub w bibliotece do momentu usunięcia ich przez inicjatora lub osobę o odpowiednich uprawnieniach.

Ważne: Jeśli zabezpieczenia w bibliotece są skonfigurowane tak, aby każdy użytkownik miał prawo odczytu elementów, dowolna osoba mająca uprawnienia Odczyt względem witryny będzie mogła wyświetlać wszystkie elementy na liście lub w bibliotece, bez względu na to, czy te elementy mają stan Zatwierdzony, czy nie.

Co chcesz zrobić?

Zatwierdzanie lub odrzucanie elementów lub plików na listach lub w bibliotekach witryny

Zatwierdzanie elementu lub pliku

Odrzucanie elementu lub pliku

Zatwierdzanie lub odrzucanie elementów lub plików na listach lub w bibliotekach witryny

Tylko osoby o uprawnieniach Pełna kontrola lub Projektowanie mogą zatwierdzać i odrzucać wymagające zatwierdzenia elementy lub pliki na liście lub w bibliotece. Inni użytkownicy witryny mogą tylko wyświetlać te elementy lub pliki, do wyświetlania których mają uprawnienia i które sami przekazali.

Ważne: Elementy lub pliki na listach i w bibliotekach należy zatwierdzać pojedynczo. Nie można w ramach jednej operacji zatwierdzić lub odrzucić wielu elementów lub plików.

Zatwierdzanie elementu lub pliku

 1. Przejdź do biblioteki lub listy zawierającej element lub plik w stanie Oczekujący.

  Biblioteka programu SharePoint z plikiem oczekującym na zatwierdzenie

 2. Przesuń kursor na element, kliknij strzałkę, a następnie z pola rozwijanego obok nazwy elementu lub pliku wybierz pozycję Zatwierdź/Odrzuć.

  Menu rozwijane Zatwierdź/Odrzuć

 3. W sekcji Stan zatwierdzania w otwartym oknie dialogowym wybierz pozycję Zatwierdzony.

 4. W sekcji Komentarz wpisz komentarz określający, dlaczego element został zatwierdzony. Ten etap jest opcjonalny, ale zaleca się podanie komentarza na potrzeby obsługi historii.

  Okno dialogowe zatwierdzania/odrzucania z zaznaczoną pozycją Zatwierdzony i dodanym komentarzem

 5. Kliknij przycisk OK. Po zamknięciu okna dialogowego Zatwierdź/Odrzuć wartość ustawienia Stan zatwierdzenia pliku zostanie zmieniona na Zatwierdzony.

  Biblioteka programu SharePoint po osiągnięciu stanu Zatwierdzony przez oczekujący plik

Odrzucanie elementu lub pliku

 1. Przejdź do biblioteki lub listy zawierającej element lub plik.

 2. Przesuń kursor na element, kliknij strzałkę, a następnie z pola rozwijanego obok nazwy elementu lub pliku wybierz pozycję Zatwierdź/Odrzuć.

 3. W sekcji Stan zatwierdzania w otwartym oknie dialogowym wybierz pozycję Odrzucony.

 4. W sekcji Komentarz wpisz komentarz określający, dlaczego element lub plik został odrzucony. Ten etap jest opcjonalny, ale zaleca się podanie komentarza na potrzeby obsługi historii, szczególnie w przypadku odrzucenia elementu lub pliku.

  Okno dialogowe zatwierdzania/odrzucania z zaznaczoną pozycją Odrzucony i dodanym komentarzem

 5. Kliknij przycisk OK. Po zamknięciu okna dialogowego Zatwierdź/Odrzuć wartość ustawienia Stan zatwierdzenia elementu lub pliku zostanie zmieniona na Odrzucony.

  Biblioteka dokumentów zawierająca plik odrzucony i kilka zatwierdzonych

  Uwaga:  Odrzucony plik lub element nie jest automatycznie usuwany. Użytkownik o uprawnieniach Osoba zatwierdzająca oraz twórca pliku lub elementu mogą go usunąć.

  Aby usunąć plik w bibliotece witryny    Albo zaznacz pole listy rozwijanej obok jego nazwy i wybierz polecenie Usuń, lub zaznacz pole wyboru obok jego ikony i na karcie dokumenty na Wstążce wybierz pozycję Usuń dokument.

  Aby usunąć element z listy witryny    Albo zaznacz pole listy rozwijanej obok jego nazwy i wybierz pozycję Usuń element, lub zaznacz pole wyboru obok jego ikony i na karcie elementy, kliknij przycisk Usuń element.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×