Zatwierdzanie lub odrzucanie czasu administracyjnego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli w organizacji jest wymagane zatwierdzanie czasu administracyjnego i jeśli użytkownik dysponuje uprawnieniami do zatwierdzania, może zatwierdzać lub odrzucać czas administracyjny przesyłany przez podlegające mu zasoby.

Uwaga: Jeśli zadanie administracyjne nie przypisana osoba zatwierdzająca, zgłoszoną czasu jest automatycznie zatwierdzony i dodane do zadania; Jeśli osoba zatwierdzająca, zatwierdza się automatycznie starań, które przesyłanie tego zadania.

Co chcesz zrobić?

Zatwierdzanie czasu administracyjnego

Odrzucanie czasu administracyjnego

Zatwierdzanie czasu administracyjnego

Kiedy zasób przesyła żądanie czasu administracyjnego, czas administracyjny jest dodawany do grafiku zasobu i można w nim wprowadzić godziny. Zasób nie może jednak przesłać grafiku przed zatwierdzeniem żądania czasu administracyjnego.

Uwaga: Zmiany dostępności zasobu są wprowadzane dopiero po zatwierdzeniu czasu administracyjnego. Jeśli na przykład zasób planuje urlop, czas administracyjny dla tego urlopu musi zostać zatwierdzony przed zmianą dostępności zasobu.

  1. Na pasku szybkiego uruchamiania w obszarze Zatwierdzenia kliknij przycisk Czas administracyjny.

  2. Zaznacz pole wyboru obok każdego żądania czasu administracyjnego, które chcesz zatwierdzić, i kliknij przycisk Zaakceptuj.

    Po zatwierdzeniu żądania czasu administracyjnego na grafiku zasobów zostanie wyświetlony wskaźnik.

    Uwaga: Czas administracyjny, który nie wymaga zatwierdzenia, jest uważany za zaakceptowany, kiedy zasób doda czas jako zaplanowany.

Początek strony

Odrzucanie czasu administracyjnego

Kiedy zasób prześle żądanie czasu administracyjnego, czas administracyjny jest dodawany do grafiku i można w nim wprowadzić godziny. Jeśli jednak żądanie czasu administracyjnego zostanie odrzucone, zasób otrzyma monit o usunięcie tego wiersza z grafiku lub o uzyskanie zatwierdzenia przed przesłaniem grafiku.

  1. Na pasku szybkiego uruchamiania w obszarze Zatwierdzenia kliknij przycisk Czas administracyjny.

  2. Zaznacz pole wyboru obok każdego żądania czasu administracyjnego, które chcesz odrzucić, i kliknij przycisk Odrzuć.

    Po odrzuceniu żądania czasu administracyjnego w grafiku zasobów zostanie wyświetlony wskaźnik. Zasób może modyfikować żądanie czasu administracyjnego, a następnie zapisać je do ponownego przesłania w celu zatwierdzenia lub zaakceptować odrzucenie i usunąć ten wiersz z grafiku przed jego przesłaniem.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×