Zasady firmy Microsoft dotyczące zwalczania wiadomości niezamówionych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Microsoft zabrania korzystania z usługi w żaden sposób skojarzonego z transmisji, dystrybucji lub dostarczania niepożądanej masowej lub spamu ("spamu"). Aby wysłać wiadomości-śmieci może nie korzystać z usługi. Możesz również nie dostarczenia wiadomości-śmieci lub powodować spamu było jej dostarczyć do dowolnej usługi firmy Microsoft, witryny sieci Web lub klienta.

Ponadto, wiadomości e-mail wysyłane lub uszkodzenie do wysłania, aby lub za pośrednictwem usługi nie mogą:

  • używać ani zawierać niepoprawnych lub sfałszowanych nagłówków;

  • używać ani zawierać niepoprawnych lub nieistniejących nazw domen;

  • używać technik podszywania się nadawców pod inne osoby lub ukrywania informacji umożliwiających zidentyfikowanie źródła wiadomości bądź drogi, którą została przesłana;

  • zawierać adresów niezgodnych ze stanem faktycznym;

  • Użyj nazwy domeny internetowych innych firm lub przekazywanie z lub za pomocą urządzeń innych firm, bez uprawnień innych firm;

  • zawierać fałszywych lub mylących informacji w wierszu tematu lub w treści;

  • być niezgodne z dodatkowymi normami technicznymi opisanymi niżej;

  • w przeciwnym razie naruszać przepisów umowy dotyczącej usług firmy Microsoft.

Microsoft nie zezwalają na zbiorów, wyszukiwania lub zbiór adresów e-mail lub inne informacje z lub za pośrednictwem usługi. Firma Microsoft zezwolić lub nie zezwolić innym użytkownikom usługi zbieranie, skompilować i uzyskiwanie informacji o jej klientów lub subskrybentów, w tym między innymi subskrybenta adresy e-mail, które są informacje poufne i firmy Microsoft. Korzystanie z usługi podlega również Zasady zachowania poufności informacji i umowy dotyczącej usług firmy Microsoft.

Firma Microsoft nie zezwolić lub Autoryzuj próba korzystają z usługi w sposób, który może powodować uszkodzeń, wyłączanie, przeciążać lub osłabiać wszystkimi aspektami dowolnej usługi lub może zakłóca wszystkich pozostałych stron i korzystanie z dowolnej usługi.

Jeśli Microsoft uważa, że nieautoryzowanym lub nieprawidłowa odbywa się w dowolnej usługi, bez wcześniejszego zawiadomienia, mogą podjąć czynności, które należy uznania, uznanych za właściwe, w tym blokowania wiadomości z określonej domeny internetowej, serwer poczty lub adres IP. Microsoft od razu może rozwiązać żadnego z kont na dowolnym usługa, która określa uznania, przesyła lub w przeciwnym razie jest połączony z wszystkie wiadomości e-mail, który narusza tych zasad.

W tych zasad nic się nie jest przeznaczona do udzielania prawa do przekazywania lub Wyślij wiadomość e-mail, aby lub za pośrednictwem usługi. Błąd do wymuszenia tych zasad w każdym przypadku równe zrzeczenie się prawa do firmy Microsoft.

Nieautoryzowanego użycia usługi w związku z przekazywania niechciane wiadomości e-mail, łącznie z przesyłaniem wiadomości e-mail z naruszeniem tych zasad może spowodować cywilnych, karnych lub administracyjnych przed nadawcy i te wspomaganie nadawcy.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×