Zarządzanie zadaniami (zdarzeniami) w kolejce programu Project Server

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas publikowania informacji projektów i grafików do programu Microsoft Office Project Server 2007 są one przetwarzane przez kolejkę programu Project Server. Można zmieniać sposób tworzenia harmonogramów zadań (lub zdarzeń) w kolejce, wyświetlać zadania w kolejce i ponownie uruchamiać określone zadania w kolejce.

Kolejka programu Project Server zawiera dwie oddzielne kolejki.

 • Kolejka projektów    Ta kolejka jest używana dla komunikatów projektów związanych z zapisywaniem, publikowaniem, raportowaniem i konstruowaniem modułów. Jej tabele i procedury przechowywane są przechowywane w roboczej bazie danych programu Office Project Server 2007.

 • Kolejka grafików    Ta kolejka jest używana dla komunikatów grafików związanych z zapisywaniem i przesyłaniem grafików. Jej tabele i procedury przechowywane są przechowywane w bazie danych elementów opublikowanych programu Office Project Server 2007.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie ustawień zadania w kolejce

Konfigurowanie siatki kolejki zadania

Anulowanie lub ponów próbę zadania w kolejce

Zmienianie ustawień kolejki zadań

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij opcję Ustawienia kolejki.

 3. Na liście Typ kolejki wybierz pozycję Projekt lub Grafik, aby wskazać kolejkę, którą chcesz zmienić.

  Kliknięcie przycisku Zapisz na końcu tej procedury spowoduje zapisanie ustawień dla wybranego typu kolejki. Aby zmodyfikować i zapisać ustawienia dla innego typu kolejki, musisz Powtórz tę procedurę.

 4. W sekcji Maksymalna liczba wątków procesora zadań wpisz maksymalną liczbę zadań w kolejce, które mogą być jednocześnie przetwarzane przez serwer.

  Porada: W przypadku wpisania wartości -1 serwer będzie przetwarzać maksymalną liczbę wątków (do 20).

 5. W sekcji Interwał sondowania (w milisekundach) wpisz liczbę milisekund oczekiwania przez kolejkę programu Project Server przed sondowaniem bazy danych projektów lub grafików pod kątem nowych zadań.

 6. W sekcji Interwał ponawiania prób wykonania podzadania (w milisekundach) wpisz liczbę milisekund oczekiwania przez kolejkę programu Project Server przed ponawianiem prób wykonania zadania, jeśli pierwotna próba lub próby nie powiodły się.

 7. W sekcji Limit ponownych prób wykonania podzadania wpisz liczbę razy sondowania bazy danych przez kolejkę programu Project Server, jeśli pierwotna próba lub próby nie powiodły się.

 8. W sekcji Interwał ponawiania prób instrukcji SQL (w milisekundach) wpisz liczbę milisekund, które powinny upłynąć między każdą próbą przetwarzania zadania.

 9. W sekcji Limit ponownych prób instrukcji SQL wpisz maksymalną liczbę prób przetwarzania zadania przez kolejkę programu Project Server.

 10. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Konfigurowanie siatki kolejki zadań

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij opcję Zarządzaj kolejką.

 3. W sekcji Typ filtru na liście Typ filtru wybierz typ zadania, które chcesz wyświetlać na Siatce zadań.

 4. W sekcji Identyfikatory zadań/grup zadań wpisz numer identyfikacyjny zadania lub grupy zadań. Ta sekcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy z listy Typ filtru została wybrana pozycja Według identyfikatorów.

  Identyfikatory grup zadania skojarzyć powiązanych zadań. Na przykład jeśli użytkownik publikuje projektu, to zadanie automatycznie zawiera inne skojarzone zadania, które dotyczą powiadomienia, raportowanie i tak dalej.

  Porada: Aby określić identyfikator zadania lub grupy zadań, którego trzeba użyć, należy skopiować identyfikator z Siatki zadań. Przed wykonaniem tej czynności należy wstawić kolumny Identyfikator zadania i Identyfikator grupy zadań do Siatki zadań za pomocą tabeli Dostępne kolumny w sekcji Kolumny.

 5. W sekcji Historia zadania Wybierz przedział czasu danych historycznych i maksymalną liczbę zadań, które chcesz wyświetlić w Siatce zadań.

 6. W sekcji Typy zadań wybierz typ informacji dotyczących zadania, które chcesz wyświetlać na Siatce zadań.

 7. W sekcji Stany wykonania zadania wybierz typ informacji o stanie zadania, które chcesz wyświetlać na Siatce zadań.

 8. W sekcji Projekty wybierz projekty, które chcesz monitorować na Siatce zadań.

  Ta sekcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy z listy Typ filtru została wybrana pozycja Według projektów.

 9. W sekcji Kolumny wybierz kolumny, które chcesz wyświetlać na Siatce zadań.

 10. W sekcji Opcje zaawansowane określ, czy po wybraniu zadania i kliknięciu przycisku Anuluj zadanie chcesz anulować podzadania pokrewne.

  • Anuluj zadania dodawane do kolejki    Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz anulować tylko te zadania, które wchodzą do kolejki zadań.

  • Anuluj kolejne zadania w korelacji    Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz anulować wybrane zadanie lub zadania, a także wszystkie podzadania pokrewne. Spowoduje to zminimalizowanie potencjalnych problemów z synchronizacją dotyczących zadania i informacji o zasobach, które mogą być skojarzone z projektem lub grafikiem.

 11. W sekcji Siatka zadań wybierz zadanie z listy, a następnie kliknij pozycję Zadania pokrewne umożliwia przeglądanie zadań związanych z tego samego projektu (Jeśli usługi administrator została zainstalowana Aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office). Pomaga to sprawdzić, dlaczego zadanie nie jest kolejce i nie działa zgodnie z mogła zostać zablokowana przez poprzedniego zadania przed tego samego obiektu.

  Aby usunąć filtr podrzędnych Powiązanych zadaniach, kliknij pozycję Wszystkie zadania.

  Uwagi: 

  • Aby dowiedzieć się więcej o zadaniu, które nie powiodło się, należy kliknąć hiperłącze komunikatu o błędzie w kolumnie Błąd na Siatce zadań.

  • Członkowie zespołu również mogą wyświetlać zadania w kolejce. Członkowie zespołu mogą kliknąć opcję Ustawienia osobiste na pasku Szybkie uruchamianie, a następnie kliknąć opcję Moje zadania w kolejce. Na stronie Moje zadania w kolejce członkowie zespołu mogą zobaczyć tylko swoje własne zadania w kolejce. Należy również przypomnieć członkom zespołu, że zmiany wprowadzane do stron w programie Microsoft Office Project Web Access mogą nie być odzwierciedlane natychmiast, jeśli jest obecnie wiele zadań w kolejce programu Project Server. Członkowie zespołu mogą naciskać klawisz F5 w celu odświeżania strony, dopóki nie zobaczą swoich zmian.

  • Za pomocą programów obsługi zdarzeń można również wyświetlać informacje o stanie lub wydajności zadań w kolejce i innych procesów. Na pasku Szybkie uruchamiania należy kliknąć opcję Ustawienia serwera, a następnie kliknąć opcję Konfiguracja programu do obsługi zdarzeń po stronie serwera.

Początek strony

Anulowanie lub ponawianie zadań w kolejce

 1. Zaznacz zadanie na Siatce zadań, a następnie kliknij przycisk Anuluj zadanie. Możesz też kliknąć przycisk Ponów próbę wykonania zadania dla zaznaczonego zadania, jeśli informacje o stanie w kolumnie Stan zadania wskazują, że wystąpił problem z przetworzeniem zadania.

  Uwaga: Nie można ponowić zadań, które mają stan zadania Zakończone niepomyślnie i blokujące korelację.

 2. Kliknij przycisk Odśwież stan w celu zaktualizowania Siatki zadań, aby odzwierciedlała wprowadzone zmiany.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×