Zarządzanie zadaniami na urządzeniu przenośnym

Zarządzanie zadaniami na urządzeniu przenośnym

Microsoft Teams dla instytucji edukacyjnych umożliwia użytkownikom publikowanie wiadomości, sprawdzanie powiadomień, otwieranie plików i zarządzanie zadaniami na urządzeniach przenośnych z systemami iOS i Android. Na karcie Zadania nauczyciele mogą tworzyć i zapisywać zadania, a uczniowie — załączać i przesyłać swoje prace do sprawdzenia.

Nie masz jeszcze aplikacji mobilnej Microsoft Teams? Możesz pobrać ją tutaj.

Przechodzenie do zadań

Wyświetl zadania dla wybranych zajęć na kanale Ogólne.

 1. Kliknij ikonę Teams i przejdź do wybranych zajęć.

 2. Wybierz kanał Ogólne.

 3. Wybierz Karty, a następnie Zadania.

Porada: Odszukaj zadanie po słowie kluczowym, wpisując je obok ikony wyszukiwania w aplikacji mobilnej. Gdy zostanie utworzone nowe zadanie, na kanale Ogólne wyświetli się stosowna wiadomość, a każdy z uczniów otrzyma powiadomienie w sekcji Aktywność. Aby przejść do szczegółowych informacji o zadaniu, wystarczy kliknąć powiadomienie.

Sortowanie zadań

Domyślnie lista zadań ustawia się automatycznie tak, by wyświetlać bieżący dzień. Aby przejrzeć przyszłe lub przeszłe zadania, należy przewinąć listę w górę lub w dół.

 • Aby na urządzeniu przenośnym wrócić do dzisiejszej daty, wybierz Przejdź do dzisiaj.

  Widok listy zadań ucznia na urządzeniu przenośnym.

 • Na tablecie możesz przeglądać zadania w widoku listy lub tygodniowym. Aby przełączyć się między widokami, kliknij ikonę linii lub kwadratu. Jeśli chcesz wrócić do dzisiejszej daty, wybierz Przejdź do dzisiaj.

  Widok listy zadań ucznia na tablecie.

Widok nauczyciela w aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna Microsoft Teams umożliwia nauczycielom tworzenie, edytowanie i usuwanie zadań. Na kartach poszczególnych zadań znajduje się informacja o tym, ilu uczniów przesłało już prace do sprawdzenia oraz czy zadanie zapisane jest w wersji roboczej.

Uwaga: na mniejszych urządzeniach korzystanie z funkcji sprawdzania zadań jest obecnie niemożliwe. Opcja ta jest dostępna na większych urządzeniach, np. tabletach. Sprawdzanie prac w trybie poziomym na iPadzie będzie możliwe już wkrótce.

Aby otworzyć zadanie i wyświetlić szczegółowe informacje, kliknij jego kartę.

 • Zadanie można edytować, wybierając ikonę Więcej opcji..., a następnie pozycję Edytuj. Po zakończeniu kliknij Aktualizuj, aby zapisać zmiany.

 • Aby usunąć zadanie, kliknij ikonę Więcej opcji... , a następnie Usuń.

 • Aby utworzyć nowe zadanie, kliknij przycisk Dodaj .

  Aby utworzyć nowe zadanie w aplikacji mobilnej Microsoft Teams, kliknij przycisk Dodaj.

  Przewiń, by uzupełnić szczegółowe informacje dotyczące zadania, w tym tytuł, termin i system punktacji. Możesz też załączyć materiały pomocnicze, a także pusty arkusz lub dokument tekstowy, w którym uczniowie będą przesyłać swoje prace. Po zakończeniu kliknij Przypisz. Spowoduje to powiadomienie uczniów o pojawieniu się nowego zadania.

  Naciśnij przycisk Przypisz, aby utworzyć przydział.

Widok ucznia w aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna umożliwia uczniom zarządzanie swoimi zadaniami i przesyłanie gotowych prac do sprawdzenia. Każde z zadań wyświetlane jest na karcie w dniu, w którym przypada termin jego ukończenia. W górnej części karty widnieje aktualny status zadania (Turned in (Przesłane), Reviewed (Sprawdzone), Past due (Po terminie) lub Not turned in (Nieprzesłane).

Aby otworzyć zadanie i wyświetlić szczegółowe informacje, kliknij jego kartę.

 • Aby przesłać zadanie do sprawdzenia, otwórz je i załącz swoją pracę. W tym celu kliknij przycisk Dodaj pod pozycją My work (Moja praca), a następnie wybierz Turn in (Prześlij). Aplikacja zarejestruje przesłanie pracy wraz z datą i godziną tego zdarzenia.

 • Jeśli chcesz dodać dodatkową pracę do zadania, otwórz je, zaktualizuj pracę i kliknij Turn in again (Prześlij ponownie).

  Wybierz Turn in (Prześlij), aby przesłać swoją pracę z urządzenia przenośnego.

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×