Zarządzanie zablokowanymi typami plików

Użytkownik może ograniczyć przesyłanie lub pobieranie plików, opierając ograniczenie na rozszerzeniu nazwy pliku. Można na przykład zablokować pliki z rozszerzeniem exe, ponieważ takie pliki mogą być uruchamiane na komputerze klienckim i mogą zawierać złośliwe oprogramowanie.

Domyślnie jest blokowanych wiele typów plików, między innymi pliki traktowane jako wykonywalne w Eksploratorze Windows. Pliki ujęte w nawiasy klamrowe ({}) są również domyślnie blokowane.

W poniższej tabeli ujęto domyślnie blokowane typy plików wraz z odpowiadającymi im rozszerzeniami nazw plików.

Rozszerzenie nazwy pliku

Typ pliku

ade

Rozszerzenie projektu programu Microsoft Access

adp

Projekt programu Microsoft Access

app

Plik aplikacji

asa

Plik deklaracji ASP

ashx

Plik programu obsługi sieci Web ASP.NET. Programy obsługi sieci Web są modułami programowymi, które obsługują pierwotne żądania HTTP otrzymane przez program ASP.NET.

asmx

Plik źródłowy usług sieci Web ASP.NET

asp

Strony ASP

bas

Moduł klas języka Microsoft Visual Basic

bat

Plik wsadowy

cdx

Indeks złożony

cer

Plik certyfikatu

chm

Skompilowany plik Pomocy w formacie HTML

class

Plik klasy języka Java

cmd

Skrypt poleceń systemu Microsoft Windows NT

com

Program systemu Microsoft MS-DOS

config

Plik konfiguracyjny

cpl

Rozszerzenie Panelu sterowania

crt

Certyfikat zabezpieczeń

csh

Plik skryptu

dll

Biblioteka DLL systemu Windows

exe

Program

fxp

Program skompilowany przez program Microsoft Visual FoxPro

hlp

Plik Pomocy

hta

Program w języku HTML

htr

Plik skryptu

htw

Dokument HTML

ida

Plik Internetowych usług informacyjnych

idc

Plik łącznika internetowej bazy danych

idq

Plik kwerendy danych internetowych

ins

Usługa nazewnictwa internetowego

isp

Ustawienia komunikacji internetowej

its

Plik zbioru dokumentów internetowych

jse

Zakodowany plik skryptu języka JScript

ksh

Plik skryptu Korn Shell

lnk

Skrót

mad

Skrót

maf

Skrót

mag

Skrót

mam

Skrót

maq

Skrót

mar

Skrót

mas

Procedura przechowywana programu Microsoft Access

mat

Skrót

mau

Skrót

mav

Skrót

maw

Skrót

mda

Dodatek programu Microsoft Access

mdb

Program Microsoft Access

mde

Baza danych programu Microsoft Access MDE

mdt

Plik danych programu Microsoft Access

mdw

Grupa robocza programu Microsoft Access

mdz

Program kreatora Microsoft Access

msc

Dokument programu Microsoft Common Console

msh

Pomoc skryptu agenta firmy Microsoft

msh1

Pomoc skryptu agenta firmy Microsoft

msh1xml

Pomoc skryptu agenta firmy Microsoft

msh2

Pomoc skryptu agenta firmy Microsoft

msh2xml

Pomoc skryptu agenta firmy Microsoft

mshxml

Pomoc skryptu agenta firmy Microsoft

msi

Pakiet Instalatora Windows firmy Microsoft

msp

Plik pakietu poprawek Instalatora Windows

mst

Plik źródłowy Visual Test

ops

Plik ustawień profilu pakietu Microsoft Office

pcd

Skompilowany skrypt Microsoft Visual Test lub obraz w formacie Photo CD

pif

Skrót do programu systemu MS-DOS

prf

Plik systemowy

prg

Plik źródłowy programu

printer

Plik drukarki

pst

Plik folderu osobistego programu Microsoft Outlook

reg

Wpisy rejestru

rem

Plik obsługi bazy danych ACT!

scf

Plik polecenia Eksploratora Windows

scr

Wygaszacz ekranu

sct

Plik skryptu

shb

Skrót systemu Windows

shs

Obiekt Shell Scrap

shtm

Plik HTML zawierający dyrektywy po stronie serwera

shtml

Plik HTML zawierający dyrektywy po stronie serwera

soap

Plik protokołu Simple Object Access Protocol

stm

Plik HTML zawierający dyrektywy po stronie serwera

url

Adres URL (skrót internetowy)

vb

Plik programu Microsoft Visual Basic Scripting Edition

vbe

Zakodowany plik skryptu języka VBScript

vbs

Plik VBScript

ws

Plik skryptu systemu Windows

wsc

Składnik skryptu systemu Windows

wsf

Plik skryptu systemu Windows

wsh

Plik ustawień hosta skryptów systemu Windows

  1. Na stronie Operacje w sekcji Konfiguracja zabezpieczeń kliknij pozycję Zablokowane typy plików.

  2. Na stronie Zablokowane typy plików wpisz rozszerzenia plików, które chcesz zablokować, w osobnych wierszach pola tekstowego.

  3. Aby usunąć zablokowane rozszerzenie nazwy pliku, usuń je z pola tekstowego.

  4. Kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×