Zarządzanie wykazu aplikacji zbioru witryn

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Udostępnianie niestandardowych aplikacji firmowych SharePoint Online zbioru witryn za pomocą wykazu aplikacji zbioru witryn.

Jako administrator dzierżawy SharePoint Online lub administrator wykazu aplikacji dzierżawy można włączyć tylko właściciel zbioru witryn i wdrażanie składników struktury programu SharePoint w zbiorze witryn za pomocą wykazu aplikacji zbioru witryn. Udziel uprawnienia właściciela zbioru witryn to zrobić, dodając ich zbiory witryn do listy dozwolonych witryn. Aby dodać lub usunąć witryny z listy dozwolonych witryn, należy użyć Microsoft PowerShell.

Usuwanie witryny z listy dozwolonych witryn zapobiega dodawaniu nowe składniki i wcześniej zainstalowanych składników wykonywanie kodu.

Jako właściciel zbioru witryn SharePoint Online po dodaniu witryny do listy dozwolonych i włączenie funkcji wykazu aplikacji zbioru witryn w witrynie można go przekazać niestandardowe składniki Framework programu SharePoint, które można opracowywać Ty lub Twoja organizacja. Przekazywanie składniki niestandardowe nie jest bardziej skomplikowane od przekazywanie dokumentu do biblioteki i ustawiając niektóre właściwości. Za pomocą wykazu aplikacji zbioru witryn do zainstalowania niestandardowych składników w witrynach usługi dla użytkowników (zwanych również wdrażaniem aplikacji).

Po wysłaniu składnik oznaczone wdrożenia występujące dzierżawy będzie dostępne dla wszystkich witryn obejmująca podwitryny zbioru witryn docelowych bez konieczności najpierw należy zainstalować.

Aby uzyskać informacje o tworzeniu nowoczesny składników Web Part przy użyciu strukturze programu SharePoint , zobacz Omówienie strukturze programu SharePoint.

Administrator dzierżawy musi dodawania witryny do listy dozwolonych, zanim wykazu aplikacji zbioru witryn jest dostępna. Użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania witryną sieci Web mogą następnie przekaż składników struktury programu SharePoint do wykazu aplikacji zbioru witryn i uzyskiwać do nich dostęp do witryny, wdrażania i instalowanie ich.

Witryna zawiera ta funkcja jest włączona, nie można usunąć ze strony Ustawienia witryny.

Jeśli składnik istnieje zarówno w wykazie aplikacji dzierżawy i wykazu aplikacji zbioru witryn wersji w wykazie aplikacji zbioru witryn będą miały pierwszeństwo, czy jest starsze lub nowsza wersja.

Pierwszym krokiem jest dodanie, zbioru witryn do dzierżawy listy dozwolonych Jeśli jeszcze nie został dodany. Dodawanie zbioru witryn do listy włącza funkcję wykazu aplikacji zbioru witryn w witrynie, a także zezwala użytkowania. W przyszłości można usunąć witrynę z listy, aby wyłączyć tę funkcję.

 1. Pobierz najnowszą powłokę zarządzania usługi SharePoint Online.

 2. Połącz się z usługą SharePoint Online jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint w usłudze Office 365. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

 3. Uruchom następujące polecenie:

  Add-SPOSiteCollectionAppCatalog -Site URL-TO-TARGET-SITE-COLLECTION

Uwaga Jeśli polecenie zwraca błąd, zobacz Używanie wykazu aplikacji zbioru witryn , aby uzyskać informacje o zależnościach.

Aby znaleźć wykazu aplikacji zbioru witryn po jego utworzeniu, przejdź do strony zawartość witryny witryny. Zostanie wyświetlona aplikacje dla biblioteki dokumentów programu SharePoint jest dostępna, to wykazu aplikacji zbioru witryn.

Wykaz aplikacji zbioru witryn

 1. Wybierz pozycję Nowy, a następnie przejdź do aplikacji, którą chcesz przekazać, lub przeciągnij aplikację do biblioteki.

  Wykaz aplikacji usługi SPO programu SharePoint z wyróżnionym przyciskiem Nowy
 2. Zostanie wyświetlony monit o aplikacji i wdrażanie go. Jeśli aplikacji nie wdrażanie teraz możesz to zrobić w dalszej części menu wstążki.

  Zaufania i wdrażanie pakietu okno dialogowe

 3. Opcjonalnie: Ułatwiających identyfikowanie oraz za pomocą aplikacji później kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  Wykaz aplikacji dla programu SharePoint z zaznaczoną aplikacją
 4. W formularzu okno dialogowe właściwości można zmienić nazwę aplikacji i wprowadź informacje opcjonalne, takie jak opis, obrazy, kategoria, publisher i adres URL pomocy technicznej. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby uzyskać szczegółowe informacje, takie jak rozmiar obrazu.

 5. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru włączone, tak aby w witrynie można zainstalować aplikację.

 6. W polu Licencje hostingowe (jeśli zostanie wyświetlone) podaj liczbę potrzebnych licencji.

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

Aby udostępnić wszystkie składniki Web Part i części aplikacji w aplikacji, którego używasz autorów stron aplikacji musi być zainstalowany w witrynie po jej wysłaniu.

Możesz Wdrażanie niestandardowych składników Framework programu SharePointza pomocą wykazu aplikacji zbioru witryn. Postępuj zgodnie z instrukcjami Dodawanie aplikacji do witryny , aby zainstalować składnik w witrynie po wdrożeniu z wykazu aplikacji zbioru witryn.

Jeśli nie chcesz już określonego składnika mają być dostępne dla użytkowników zainstalować, możesz go usunąć z wykazu aplikacji. Pozostaną wystąpienia tego składnika, które zostały już dodane do witryn przez użytkowników, ale składnika nie będzie dostępna dla użytkowników dodać dodatkowe witryny.

 1. W witrynie wykazu aplikacji wybierz listę Aplikacje dla programu SharePoint.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy składnik, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 3. W oknie dialogowym kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz wysłać ten element do Kosza witryny.

Usuwanie zbioru witryn z listy dozwolonych spowoduje różnych kilka czynności:

 • Użytkownicy nie będą już mogli dodawać nowe składniki Framework programu SharePoint do wykazu aplikacji zbioru witryn.

 • Składniki używany, które zostały udostępnione przez elementy w wykazie aplikacji zbioru witryn przestaną działać.

 1. Pobierz najnowszą powłokę zarządzania usługi SharePoint Online.

 2. Połącz się z usługą SharePoint Online jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint w usłudze Office 365. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

 3. Uruchom następujące polecenie:

  Remove-SPOSiteCollectionAppCatalog -Site URL-TO-TARGET-SITE-COLLECTION

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×