Zarządzanie witryny zespołu i witryn komunikacji za pomocą programu PowerShell

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano sposób globalnej administratorów i SharePoint administratorów w usłudze Office 365 możesz użyć poleceń cmdlet Microsoft PowerShell do zarządzania komunikacji witryn, a także witryn zespołów, które należą do grup usługi Office 365. Nowe typy witryn nie mogą być zarządzane w Centrum administracyjnym Klasyczny SharePoint.

Domyślnie zespołu witryn, które należą do grup usługi Office 365 i witryn komunikacji i że masz same ustawienia udostępniania ustawienie całej organizacji, chyba że ustawienie całej organizacji umożliwia dostęp anonimowy łącza. W tym przypadku ustawienie udostępniania zewnętrznego dla tych nowych typów witryny jest "Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym akceptującym zaproszenia do udostępniania i logującym się jako uwierzytelnieni użytkownicy." Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić ustawienia udostępniania zewnętrznego dla witryny.

 1. Pobierz najnowszą powłokę zarządzania usługi SharePoint Online.

 2. Połącz się z usługą SharePoint Online jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint w usłudze Office 365. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

 3. Uruchom następujące polecenie:

  Set-SPOSite -Identity <site URL> -SharingCapability <sharing level>

  (Gdzie <site URL> jest adresem URL witryny i <sharing level> jest wyłączona, ExternalUserSharingOnly lub ExternalUserAndGuestSharing). Na przykład Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability ExternalUserSharingOnly. To polecenie cmdlet jest wykonywane natychmiast.

Aby wyświetlić istniejące współużytkuje, uruchom następujące polecenie.

(Get-SPOSite -Identity <site URL>).SharingCapability

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych poleceń cmdlet i parametrów ich w programie PowerShell zobacz Zestaw SPOSite i Get-SPOSite.

Jeśli ręczne zarządzanie limitami miejsca do magazynowania dla zbiorów witryn można określić ilości miejsca dla witryny komunikacji lub w witrynie zespołu, należący do grupy usługi Office 365 za pomocą programu PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu limitów miejsca do magazynowania w zbiorze witryn

 1. Pobierz najnowszą powłokę zarządzania usługi SharePoint Online.

 2. Połącz się z usługą SharePoint Online jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint w usłudze Office 365. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

 3. Uruchom polecenie Sprawdź bieżący limit miejsca do magazynowania dla witryny:

  Get-SPOSite -Identity <site URL> -detailed |fl

  (Gdzie < adres URL witryny > jest adres URL witryny lub grupy). Polecenie zwróci "StorageQuota", w megabajtach, na przykład 1048576 1 TB lub 5242880 dla 5 TB.

 4. Uruchom to polecenie, aby ustawić ilości miejsca dla witryny:

  Set-SPOSite -<site URL> -StorageQuota <limit> -StorageQuotaWarningLevel <warning>

  (W przypadku, gdy < adres URL witryny > jest nazwą grupy lub witryny, < limit > to limit miejsca do magazynowania w megabajtach, a < ostrzeżenie > jest poziom ostrzeżenia o magazynowaniu w megabajtach).

Aby sprawdzić, czy zestawu akcji zadziałała, ponownie uruchom polecenie cmdlet Get-SPOSite i upewnij się, że ilość miejsca do magazynowania została zaktualizowana.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych poleceń cmdlet i parametrów ich w programie PowerShell zobacz Zestaw SPOSite i Get-SPOSite.

Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać listę wszystkich witryn komunikacji w organizacji lub wszystkich witryn zespołów, które należą do grup usługi Office 365.

 1. Pobierz najnowszą powłokę zarządzania usługi SharePoint Online.

 2. Połącz się z usługą SharePoint Online jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint w usłudze Office 365. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

 3. Uruchom następujące polecenie w celu uzyskania listy witryn komunikacji:

  Get-SPOSite -Template SITEPAGEPUBLISHING#0 

  Lub polecenie, aby wyświetlić listę witryn zespołów, które należą do grup usługi Office 365:

  Get-SPOSite -Template GROUP#0 -Includepersonalsite:$false
  

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego polecenia cmdlet i parametrów w programie PowerShell zobacz Get-SPOSite.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×