Zarządzanie witrynami w Centrum administracyjnym programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Na stronie Zarządzanie witryny nowe Centrum administracyjne SharePoint (wersja preview) umożliwia przeglądanie witryn SharePoint w Twojej organizacji (w tym nowych witryn komunikacji i witryn, które należą do grup usługi Office 365). Umożliwia również sortować i filtrować witryn, Wyszukaj witryny i tworzenia nowych witryn.

Zarządzanie witrynami w Centrum administracyjnym programu SharePoint

Uwagi: 

 • Na stronie Zarządzanie witryny lista głównej witryny sieci Web dla każdego zbioru witryn. Podwitryny nie zostaną uwzględnione na liście.

 • Niektóre funkcje jest wprowadzana stopniowo dla organizacji, które uczestniczą w program przeznaczona udostępniania. Oznacza to, że ta funkcja nie może być jeszcze Zobacz lub może wyglądać inaczej niż opisano w tym artykule.

Aby zarządzać witryn w Centrum administracyjnym SharePoint, przejdź do Centrum administracyjnego SharePoint bieżący kliknij pozycję "Wypróbuj Podgląd" w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Zarządzanie witryną. Aby uzyskać informacje o Centrum administracyjnym SharePoint zobacz Wprowadzenie do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

Tworzenie witryny

Jako administrator globalny w organizacji lub SharePoint można utworzyć nowe witryny w Centrum administracyjnym w taki sam sposób, który można zezwolić użytkownikom na tworzenie witryn.

 1. Kliknij przycisk Utwórz witrynę.

 2. Umożliwia tworzenie witryny zespołu (co spowoduje utworzenie grupy usługi Office 365), witryny komunikacji lub klasyczny witryny. Aby uzyskać informacje o nowych szablonów witryn zobacz Tworzenie witryny zespołu i Tworzenie witryny komunikacji.

  Tworzenie witryny komunikacji, witryny zespołu lub witryny klasyczny w Centrum administracyjnym

Usuwanie witryny

Na stronie Zarządzanie witryny możesz usunąć witryny komunikacji, które zostało utworzone, a także wszystkich witryn klasyczny. (Aby usunąć witryn, które należą do grupy usługi Office 365, należy usunąć wszystkie zasoby grupy, przechodząc do Centrum administracyjnego usługi Office 365 i usuwać grupę.)

 1. W kolumnie po lewej stronie kliknij, aby wybrać witryny.

 2. Kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Można odzyskać usunięte witryny dla 93 dni. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyświetlanie i przywracanie usuniętych witryn.

Dodawanie i usuwanie administratorów

Dla wszystkich witryn z wyjątkiem zarządzane przez właścicieli grupy usługi Office 365 możesz zmienić podstawowy Administrator i dodawanie lub usuwanie dodatkowych administratorów.

 1. Kliknij nazwę witryny, aby otworzyć okienko szczegółów.

 2. W obszarze Właściwości kliknij pozycję Zmień administrator podstawowego lub Dodaj lub usuń administratorów.

  Zmienianie podstawowego Administrator oraz dodawać lub usuwać innych administratorów w okienku szczegółów

Administratorzy poczty e-mail

Na stronie Zarządzanie witryny można wysłać pocztą e-mail podstawowego administratorów witryn, które można wybrać.

 1. W kolumnie po lewej stronie kliknij, aby wybrać jedną lub więcej witryn.

  Uwagi: 

  • Można wysłać pocztą e-mail podstawowego administratorów dla wszystkich witryn, z wyjątkiem tych, które należą do grupy usługi Office 365. Jeśli chcesz wysłać pocztą e-mail kilka właściciele w tym samym czasie, sortowanie lub filtrowanie kolumny, aby wykluczyć witryn, które należą do grupy usługi Office 365 przed wybierz ustawienia.

  • Użytkownicy, którzy są podstawowy Administrator więcej niż jednej witryny otrzymają wiadomość e-mail dla każdej witryny.

 2. Kliknij pozycję Administratorzy poczty E-mail.

 3. Wpisz temat i Dodaj wiadomość i kliknij przycisk Wyślij.

  Okno dialogowe Administratorzy poczty e-mail

Zmień ustawienia udostępniania zewnętrznego dla witryny

Na stronie Zarządzanie witryny można zmienić ustawienia udostępniania zewnętrznego dla dowolnej witryny.

 1. Kliknij nazwę witryny, aby otworzyć okienko szczegółów.

 2. W obszarze Właściwości obok stanu udostępnianie kliknij przycisk Zmień.

 3. Wybierz opcję, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Opcje, które są dostępne zależą od ustawienia organizacji, które jest zaznaczona. Ustawienie dla witryny mogą być bardziej restrykcyjnie, ale nie więcej ograniczeń.

Wyświetlanie szczegółów witryny

Aby uzyskać więcej informacji na temat witryny, kliknij nazwę witryny, aby otworzyć okienko szczegółów.

Wnioski witryny w okienku szczegółów

Witryna wniosków w okienku szczegółów:

 • Liczba wyświetleń stron w ciągu ostatnich 30 dni

 • Liczba plików wyświetlić lub edytować w ciągu ostatnich 30 dni

 • Data ostatniego działania w witrynie

 • Liczba plików

 • Ilość miejsca w magazynie używane

Uwaga: Wszystkie te wnioski są dostępne jako kolumny na liście zarządzania witryny. Aby uzyskać informacje o dodawaniu kolumny, która nie jest wyświetlany, zobacz Dostosuj kolumny.

Właściwości witryny w okienku szczegółów

Właściwości witryny w okienku szczegółów:

 • Domeny

 • Łącze do witryny

 • Szablon witryny (dostępny także jako kolumny na liście zarządzania witryny)

 • Czy witryna należy do grupy usługi Office 365 (dostępny także jako kolumny na liście zarządzania witryny)

 • Opis witryny, jeśli określony

 • Podstawowy Administrator (dostępne także jako kolumny na liście zarządzania witryny) i dodatkowych administratorów, z łącza do zmiany administratorów. Jeśli witryny należy do grupy usługi Office 365, możesz zmienić, zmieniając właścicieli grupy administratorów. Aby uzyskać informacje zobacz Dodawanie lub usuwanie członków z grup usługi Office 365.

 • Stan udostępniania zewnętrznych (dostępny także jako kolumny na liście zarządzania witryny)

Sortowanie i filtrowanie listy witryn

Sortowanie i filtrowanie listy witryna działa tak samo jak sortowanie i filtrowanie innych list w SharePoint.

 1. Kliknij strzałkę obok nagłówka kolumny.

 2. Wybierz, jak chcesz uporządkować elementy. Dostępne opcje różnią się w zależności od kolumny. Na przykład może być opcje, aby posortować alfabetycznie, w porządku numerycznym lub chronologicznie.

  Jeśli kolumna pozwala na filtrowanie, zostanie wyświetlona opcja "Filtruj według". Wybierz wartość lub wartości, które mają być wyświetlane. Znacznik wyboru obok nich pojawią się odpowiednie opcje. Aby usunąć zaznaczenie, kliknij ponownie tę wartość. Aby wyczyścić wszystkie filtry w kolumnie, wybierz pozycję Wyczyść filtry.

  Opcje filtru w kolumnie szablonu

Wyszukiwania w witrynie

Można wyszukiwać według nazwy, adresu URL, administrator podstawowego lub szablon witryny. Aby to zrobić, wprowadzanie słów kluczowych w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Eksportowanie do CSV

Aby wyeksportować listę wszystkich witryn w postaci pliku CSV, które mogą pracować nad w programie Excel, kliknij pozycję Eksportuj do CSV.

Uwaga: CSV polecenia Eksportuj do eksportuje wszystkich witryn i zawiera wszystkie kolumny, nawet jeśli Twój bieżący widok jest filtrowana.

Dostosuj kolumny

 1. Kliknij strzałkę obok pozycji dowolny nagłówek kolumny, a następnie wybierz pozycję Dostosuj kolumny.

 2. Zaznacz i wyczyść pola wyboru, aby pokazać lub ukryć kolumny.

 3. Kliknięcie kolumny, a następnie klikając pozycję w górę lub w dół strzałkę, aby przenieść kolumnę w górę lub w dół, należy zmienić kolejność kolumn.

  Pokazywanie, ukrywanie i zmienianie rozmieszczenia kolumn na stronie Zarządzanie witryny

Przełączanie widoków oraz tworzenie niestandardowych widoków

Nowe Centrum administracyjne SharePoint (wersja preview) zawiera kilka wbudowanych widoków: największa, najmniej aktywnym i najpopularniejszych udostępnionych. Można również utworzyć i zapisać widoki niestandardowe.

 1. Dostosuj kolumny, sortowanie i filtrowanie widoku w odpowiedni sposób. (Nie można zapisywać widoki, które są filtrowane za pomocą funkcji wyszukiwania.)

 2. Z prawej strony paska poleceń obok pola wyszukiwania wybierz polecenie Widok listy rozwijanej (zmiany nazw w zależności od bieżącego widoku).

 3. Kliknij przycisk Zapisz widok jako.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź nazwę widoku.

  Uwaga: Aby ustawić widok jako domyślny, w widoku listy rozwijanej, kliknij przycisk Ustaw bieżący widok jako domyślny.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×