Zarządzanie wiadomościami e-mail za pomocą reguł

Zarządzanie wiadomościami e-mail za pomocą reguł

Reguła to akcja, która jest uruchamiana automatycznie przez program Outlook dla systemu Windows w przypadku wiadomości przychodzących lub wychodzących. Możesz wybrać wyzwalacz reguły, a także akcje wykonywane przez regułę. Na przykład możesz utworzyć regułę powodującą przenoszenie wszystkich wiadomości od Twojego kierownika do folderu lub usuwanie wszystkich wiadomości zawierających słowa "Buy now!" w temacie.

Jak reguły ułatwiają zarządzanie wiadomościami e-mail

Używając reguł, możesz zmniejszyć liczbę wykonywanych ręcznie oraz powtarzalnych akcji, które są niezbędne do zarządzania wiadomościami e-mail. Reguły po włączeniu działają nieprzerwanie i automatycznie.

Na ogół reguły należą do jednej z dwóch kategorii — kategorii organizacyjnej lub kategorii powiadomień. Projektowanie reguł służących do zarządzania wiadomościami ułatwia Kreator reguł.

Kreator reguł zawiera szablony najczęściej używanych reguł.

Kreator reguł programu Outlook

 • Zorganizuj swoją pracę   
  Te reguły nie tylko ułatwiają przechowywanie wiadomości, ale również wykonywanie dalszych czynności związanych z wiadomościami. Możesz utworzyć regułę dotyczącą wiadomości od określonego nadawcy. W ten sposób możesz na przykład określić regułę powodującą, że wiadomości od Klary Nowickiej zawierające w polu Temat wyraz „sprzedaż” będą oznaczane flagą monitującą, kategoryzowane jako Sprzedaż i przenoszone do folderu o nazwie Sprzedaż Klary.

 • Bądź na bieżąco   
  Te reguły służą do powiadamiania — na podstawie wybranych opcji — o odebraniu określonej wiadomości. Możesz na przykład utworzyć regułę automatycznie wysyłającą wiadomość do urządzenia przenośnego, gdy otrzymasz wiadomość od członka rodziny.

 • Rozpocznij od pustej reguły   
  Są to reguły, które możesz tworzyć i dostosowywać bez szablonu reguły.


Krok 1. Wybierz szablon reguł programu Outlook

 1. Wybierz ze wstążki pozycję Reguły > Zarządzaj regułami i alertami lub wybierz kartę Plik, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj regułami i alertami.

 2. W oknie dialogowym Reguły i alerty na karcie Reguły wiadomości e-mail wybierz pozycję Nowa reguła.

 3. W Kreatorze reguł w obszarze Krok 1. Wybierz szablon wybierz jeden z domyślnych szablonów w obszarze Zorganizuj swoją pracę, Bądź na bieżąco lub Rozpocznij od pustej reguły.


Krok 2. Edytuj opis reguły

Każdy z szablonów reguł wybranych w Kroku 1 ma nieco inne opcje w Kroku 2. Opcje, które wymagają dokonania wyboru, na przykład określenia nadawcy lub wybrania folderu, będą podkreślone. W tym przykładzie wybraliśmy jedną z najpopularniejszych reguł powodującą przenoszenie wiadomości od określonej osoby do folderu.

 1. W polu edycji opisu wybierz pozycję osoby lub grupa publiczna, aby wyświetlić książkę adresową. Wybierz nazwisko z książki adresowej lub w polu Od wpisz adres tej osoby, a następnie wybierz pozycję OK.

 2. Wybierz pozycję określone, aby wyświetlić listę folderów. Możesz wybrać istniejący folder lub pozycję Nowy, aby utworzyć nowy folder. Po wybraniu odpowiedniego folderu wybierz pozycję OK.

Jeśli chcesz poznać zaawansowane opcje reguły, wybierz pozycję Dalej, a następnie przejdź do zaawansowanych opcji reguły poniżej. W przeciwnym razie wybierz pozycję Zakończ. Spowoduje to powrót do okna Reguły i alerty. W tym miejscu możesz utworzyć inną regułę lub wybrać pozycję OK, aby zapisać zmiany.

 

• Przenoszenie wiadomości od określonej osoby do folderu

 1. Wybierz link osoby lub folder publiczny.

 2. W oknie dialogowym Adres dla reguły wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Wyszukaj wpisz nazwisko.

   lub

  • Na liście Książka adresowa wybierz źródło.

 3. Po wyświetleniu wybranej pozycji w polu Od wybierz pozycję OK.

 4. Wybierz link określony folder, a następnie w oknie dialogowym Reguły i alerty wybierz folder i wybierz pozycję OK.

 5. Wybierz pozycję Dalej i przejdź do Kroku 3. Ustaw warunki reguły.

 

• Przenoszenie wiadomości z określonymi wyrazami w temacie do folderu

 1. Wybierz link tematu określone słowa.

 2. W oknie dialogowym Wyszukiwanie tekstu w polu Podaj wyrazy lub frazy do wyszukiwania w temacie wpisz wyraz lub frazę od odszukania.

 3. Wybierz pozycję Dodaj, aby dodać swój wpis do okienka Lista wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję OK.

 4. Wybierz link określony folder, a następnie w oknie dialogowym Reguły i alerty wybierz folder i wybierz pozycję OK.

 5. Wybierz pozycję Dalej i przejdź do Kroku 3. Ustaw warunki reguły.

 

• Przenoszenie wiadomości wysłanych do grupy publicznej do folderu

 1. Wybierz link osoby lub folder publiczny.

 2. W oknie dialogowym Adres dla reguły wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Wyszukaj wpisz nazwisko.

   lub

  • Na liście Książka adresowa wybierz źródło.

 3. Po wyświetleniu wybranej pozycji w polu Do wybierz pozycję OK.

 4. Wybierz link określony folder, a następnie w oknie dialogowym Reguły i alerty wybierz folder i wybierz pozycję OK.

 5. Wybierz pozycję Dalej i przejdź do Kroku 3. Ustaw warunki reguły.

 

• Oflagowywanie wiadomości od określonej osoby do monitorowania

 1. Wybierz link osoby lub folder publiczny.

 2. W oknie dialogowym Adres dla reguły wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Wyszukaj wpisz nazwisko.

   lub

  • Na liście Książka adresowa wybierz źródło.

 3. Po wyświetleniu wybranej pozycji w polu Od wybierz pozycję OK.

 4. W oknie dialogowym Oflaguj wiadomość w polu Flaga zaakceptuj domyślne ustawienie Flaga monitująca lub wybierz inny element na liście.

 5. W polu Dla zaakceptuj domyślne ustawienie Dzisiaj lub wybierz inny element na liście.

 6. Wybierz pozycję OK > Dalej, a następnie przejdź do Kroku 3. Ustaw warunki reguły.

 

• Przenoszenie elementów RSS z określonego kanału informacyjnego RSS do folderu

Uwaga: Aby móc użyć tej opcji, musisz subskrybować kanał informacyjny RSS. Po wybraniu tej opcji jest wyświetlany monit, czy kontynuować. Jeśli wybierzesz pozycję Nie, nie możesz kontynuować, natomiast w przypadku wybrania pozycji Tak — możesz.

Szablon Bądź na bieżąco

 

• Wyświetlanie poczty od określonej osoby w oknie Alert o nowym elemencie

 1. Wybierz link osoby lub folder publiczny.

 2. W oknie dialogowym Adres dla reguły wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Wyszukaj wpisz nazwisko.

   lub

  • Na liście Książka adresowa wybierz źródło.

 3. Po wyświetleniu wybranej pozycji w polu Od wybierz pozycję OK.

 4. Wybierz link określony komunikat w oknie Alert o nowym elemencie.

 5. W oknie dialogowym Komunikat alertu w polu Podaj komunikat alertu wpisz wiadomość, a następnie wybierz pozycję OK.

 6. Wybierz pozycję Dalej, a następnie przejdź do Kroku 3. Ustaw warunki reguły.

 

• Odtwarzanie dźwięku po otrzymaniu wiadomości od określonej osoby

 1. Wybierz link osoby lub folder publiczny.

 2. W oknie dialogowym Adres dla reguły wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Wyszukaj wpisz nazwisko.

   lub

  • Na liście Książka adresowa wybierz źródło.

 3. Po wyświetleniu wybranej pozycji w polu Od wybierz pozycję OK.

 4. Wybierz link odtwórz dźwięk, w oknie Wybierz dźwięk do odtwarzania wybierz plik (na przykład plik wav), a następnie wybierz pozycję Otwórz.

 5. Wybierz pozycję Dalej, a następnie przejdź do Kroku 3. Ustaw warunki reguły.

 

• Wysyłanie na urządzenie przenośne alertu o otrzymaniu wiadomości od określonej osoby

 1. Wybierz link osoby lub folder publiczny.

 2. W oknie dialogowym Adres dla reguły wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Wyszukaj wpisz nazwisko.

   lub

  • Na liście Książka adresowa wybierz źródło.

 3. Po wyświetleniu wybranej pozycji w polu Od wybierz pozycję OK.

 4. Wybierz link prześlij ją dalej do: osoby lub grupa publiczna.

 5. W oknie dialogowym Adres dla reguły wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Wyszukaj wpisz nazwisko.

   lub

  • Na liście Książka adresowa wybierz źródło.

 6. Po wyświetleniu wybranej pozycji w polu Do wybierz pozycję OK.

 7. Wybierz pozycję Dalej, a następnie przejdź do Kroku 3. Ustaw warunki reguły.

Rozpocznij od pustej reguły

 1. Wybierz jedną z poniższych pozycji.

  • Zastosuj regułę do odbieranych wiadomości

   lub

  • Zastosuj regułę do wysyłanych wiadomości

 2. Wybierz pozycję Dalej, a następnie przejdź do Kroku 3. Ustaw warunki reguły.


Krok 3. Ustaw warunki reguły

Teraz masz możliwość dodania warunków do opcji wybranych w obszarze Krok 2: edytuj opis reguły. Opcje dostępne do edycji opisu reguły zależą od wybranych warunków.

Określanie warunków, kiedy mają być stosowane reguły dotyczące opcji wybranej w szablonie Zorganizuj swoją pracę lub szablonie Bądź na bieżąco po uruchomieniu Kreatora reguł

 1. W obszarze Krok 1. Wybierz warunki zaznacz pole wyboru warunku, który chcesz dodać.

  Uwaga: Możesz zaznaczyć więcej niż jedno pole wyboru.

 2. W obszarze Krok 2. Edytuj opis reguły (kliknij podkreśloną wartość) wybierz link, wykonaj wymagane czynności, a po zakończeniu wybierz pozycję OK.

 3. Wybierz następny link, wykonaj wymagane czynności, a po zakończeniu wybierz pozycję OK.

 4. Jeśli dostępny jest kolejny link, wybierz go, wykonaj wymagane czynności, a po zakończeniu wybierz pozycję OK.

 5. Po zakończeniu wybierz pozycję Zakończ.

 1. Na karcie Plik wybierz pozycję Zarządzaj regułami i alertami.

 2. W oknie Reguły i alerty na karcie Reguły wiadomości e-mail wybierz pozycję Nowa reguła.

 3. W obszarze Rozpocznij od pustej reguły wybierz pozycję Zastosuj regułę do odbieranych wiadomości lub pozycję Zastosuj regułę do wysyłanych wiadomości.

 4. Wybierz pozycję Dalej, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • W obszarze Krok 1. Wybierz warunki wybierz warunki (kryteria), które powinny spełniać wiadomości, aby została do nich zastosowana reguła.

   i

  • W obszarze Krok 2. Edytuj opis reguły wybierz podkreśloną wartość dla każdego dodanego warunku, a następnie określ wartość.

 5. Wybierz pozycję Dalej, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • W obszarze Krok 1: wybierz akcje wybierz akcję, którą ma wykonać reguła, gdy zostaną spełnione określone warunki.

   i

  • W obszarze Krok 2: Edytuj opis reguły kliknij podkreśloną wartość dla każdej dodanej akcji, a następnie określ wartość.

 6. Wybierz pozycję Dalej, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • W obszarze Krok 1. Wybierz wyjątki wybierz wyjątki od reguły, a następnie wybierz pozycję Dalej.

   i

  • W obszarze Krok 2. Edytuj opis reguły wybierz podkreśloną wartość dla każdego dodanego wyjątku, a następnie określ wartość.

 7. Wybierz pozycję Dalej i wykonaj następujące czynności:

  • W obszarze Krok 1. Podaj nazwę dla tej reguły wpisz nazwę.

   i

  • W obszarze Krok 2: Skonfiguruj opcje reguły zaznacz pola wyboru przy odpowiednich opcjach.

   Porady: 

   • Aby uruchomić regułę dla wiadomości znajdujących się już w folderze Skrzynka odbiorcza, zaznacz pole wyboru Uruchom tę regułę teraz dla wiadomości znajdujących się już w folderze „Skrzynka odbiorcza”.

   • Aby wyłączyć regułę, która jest automatycznie włączona, wyczyść pole wyboru Włącz tę regułę.

   • Aby zastosować regułę do wszystkich kont e-mail skonfigurowanych w programie Outlook, zaznacz pole wyboru Utwórz tę regułę we wszystkich kontach.

 8. Wybierz pozycję Finish (Zakończ).

Regułę możesz utworzyć z poziomu dowolnej wiadomości. Zaletą tej metody jest fakt, że program sugeruje reguły na podstawie nadawcy lub adresata wiadomości. Na przykład w przypadku rozpoczęcia tworzenia reguły od wiadomości jedna z sugerowanych reguł przenosi wszystkie wiadomości od nadawcy do wybranego folderu.

 1. W folderze Skrzynka odbiorcza wybierz wiadomość, dla której chcesz utworzyć regułę, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Przenoszenie wybierz pozycję Reguły.

  Uwaga: Sugerowane reguły na liście reguł są wyświetlane na podstawie nadawcy i adresatów wiadomości.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz sugerowaną regułę, wybierz folder docelowy, a następnie wybierz pozycję OK, aby zakończyć przypisywanie reguły.

   lub

  • Wybierz pozycję Utwórz regułę i przejdź do następnego kroku.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie reguły w obszarze Po otrzymaniu wiadomości e-mail spełniającej wszystkie wybrane warunki zaznacz jedno lub więcej dostępnych pól wyboru albo nie zaznaczaj żadnego.

 4. W obszarze Wykonaj następujące czynności zaznacz pola wyboru dotyczące akcji, które reguła ma wykonywać w przypadku spełnienia określonych warunków (kryteriów).

 5. Zaznacz pole wyboru Przenieś element do folderu.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Wybierz folder i wybierz istniejący folder.

   lub

  • Wybierz pozycję Nowy, aby utworzyć folder.

  Uwagi: 

  • Aby dodać więcej warunków, akcji lub wyjątków do reguły, wybierz pozycję Opcje zaawansowane, a następnie postępuj zgodnie z pozostałymi instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze reguł.

  • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie reguły niestandardowej.

 7. Wybierz pozycję OK.

 8. W oknie powiadomienia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję OK.

   lub

  • Zaznacz pole wyboru Uruchom tę regułę teraz dla wiadomości znajdujących się już w bieżącym folderze, a następnie wybierz pozycję OK.

Zobacz Importowanie lub eksportowanie zbioru reguł, aby dowiedzieć się, jak importować lub eksportować reguły, tak aby inni mogli ich używać.

Gdy reguła nie jest już potrzebna, możesz ją usunąć.

 1. Na karcie Plik wybierz pozycję Zarządzaj regułami i alertami.

 2. W oknie dialogowym Reguły i alerty na karcie Reguły wiadomości e-mail wybierz regułę, którą chcesz usunąć.

 3. Wybierz pozycję Usuń Ikona Usuń > OK.

Jedną lub więcej reguł możesz uruchomić ręcznie.

 1. Na karcie Plik wybierz pozycję Zarządzaj regułami i alertami, a następnie na karcie Reguły wiadomości E-mail wybierz pozycję Uruchom reguły.

 2. W oknie Uruchamianie reguł w obszarze Wybierz reguły do uruchomienia zaznacz pole wyboru obok każdej reguły, którą chcesz uruchomić.

 3. Aby wybrać inny folder, w polu Uruchom w folderze wybierz pozycję Przeglądaj, wybierz folder, a następnie wybierz pozycję OK.

  Zaznacz pole wyboru Uwzględnij podfoldery, aby uwzględnić wszystkie foldery pod folderem wybranym w kroku 3.

 4. Na liście Zastosuj reguły do zaakceptuj ustawienie domyślne wszystkich wiadomości albo zmień na wiadomości przeczytane lub nieprzeczytane.

 5. Wybierz pozycję Uruchom teraz.

W programie Outlook występują dwa typy reguł — reguły oparte na serwerze i reguły klienta.

 • Reguły oparte na serwerze    
  W przypadku korzystania z konta w programie Microsoft Exchange Server niektóre reguły to reguły oparte na serwerze. Takie reguły działają w skrzynce pocztowej na serwerze Exchange nawet wtedy, gdy program Outlook nie jest uruchomiony.

  Reguły oparte na serwerze muszą być stosowane do wiadomości w chwili ich dostarczenia do Skrzynki odbiorczej, a ponadto musi być możliwe uruchomienie takich reguł w pełni na serwerze. Na przykład reguła określająca, że należy wydrukować wiadomość, nie może zostać w pełni uruchomiona na serwerze. Jeśli reguły nie można zastosować na serwerze, zostanie ona zastosowana po uruchomieniu programu Outlook i stanie się regułą klienta.

 • Reguły klienta   
  Reguły klienta są uruchamiane wyłącznie na Twoim komputerze. Są to reguły, których uruchamianie odbywa się w programie Outlook, a nie na serwerze Exchange. Reguły klienta mogą działać tylko wtedy, gdy program Outlook jest uruchomiony.

Porada: Jeśli lista reguł zawiera obydwa rodzaje reguł, w pierwszej kolejności są stosowane reguły oparte na serwerze, a następnie reguły klienta.

Potwierdzenia dostarczenia, odpowiedzi na głosowanie i odpowiedzi automatyczne

Podczas stosowania reguł takie elementy, jak potwierdzenia dostarczenia, potwierdzenia przeczytania, odpowiedzi na głosowanie oraz odpowiedzi automatyczne (powiadomienia o nieobecności) są przetwarzane jak wiadomości. Na przykład reguła przenosząca do określonego folderu wiadomości zawierające w temacie wyraz „spotkanie” przenosi do tego samego folderu również wszystkie potwierdzenia dostarczenia, odpowiedzi na głosowanie oraz odpowiedzi automatyczne.

Uwaga: Jeśli reguła przenosi odpowiedzi na głosowanie z folderu Skrzynka odbiorcza do innego folderu, ma to wpływ na śledzenie głosów. W przypadku otwarcia wysłanej wiadomości, która zawierała przycisk głosowania, informacje śledzenia nie będą uwzględniać liczby odpowiedzi przeniesionych przez regułę. Ręczne przenoszenie lub usuwanie odpowiedzi nie ma wpływu na śledzenie.

Zaproszenia na spotkania, zlecenia zadań i dokumenty

Zaproszenia na spotkania, zlecenia zadań i dokumenty są traktowane jak wiadomości. Jeśli utworzysz regułę powodującą przenoszenie elementu do określonego folderu na podstawie spełnienia określonych warunków (kryteriów), wszystkie zaproszenia na spotkania i zlecenia zadań spełniające te warunki także będą przenoszone. Jednak podczas tworzenia reguł mających wpływ na tego rodzaju elementy pamiętaj o następujących ograniczeniach:

 • Jeśli element zostanie przeniesiony do innego folderu niż folder pocztowy, może po przeniesieniu nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład po przeniesieniu wiadomości do folderu Kalendarz nie zostanie utworzony nowy termin.

 • Jeśli odpowiedź na zlecenie zadania lub odpowiedź na wezwanie na spotkanie zostanie w wyniku działania reguły przeniesiona do folderu Elementy usunięte, odpowiedź nie będzie śledzona przez oryginalny element.

 • Jeśli zaproszenie na spotkanie zostanie automatycznie przeniesione do folderu Elementy usunięte, spotkanie nie zostanie dodane do Kalendarza.

 • Reguły mające wpływ na wysyłane wiadomości nie są stosowane w przypadku zleceń zadań i zaproszeń na spotkania.

Grupy kontaktów

Reguła zawierająca grupę kontaktów może działać inaczej niż inne reguły, zależnie od tego, jak została utworzona.

 • Przenoszenie wiadomości wysłanych do grupy publicznej do folderu   
  Ta reguła jest dostępna tylko w przypadku korzystania z konta w programie Exchange Server. Do określonego folderu są przenoszone tylko wiadomości wysyłane do grupy kontaktów. Wiadomości od osób, które należą do grupy kontaktów, nie są przenoszone do określonego folderu.

Konta programu Exchange Server (począwszy od wersji Exchange Server 2010) mogą korzystać z reguł w celu przesyłania dalej wiadomości e-mail na adresy spoza organizacji. Administrator serwera Exchange może jednak uniemożliwić automatyczne przesyłanie dalej wiadomości do adresatów w określonych domenach.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Określanie wersji programu Microsoft Exchange Server, z którym konto nawiązuje połączenie.

Jak reguły ułatwiają zarządzanie wiadomościami e-mail

Reguła jest akcją podejmowaną automatycznie przez program Microsoft Outlook w odniesieniu do otrzymywanej lub wysyłanej wiadomości, która spełnia warunki określone w regule. Za pomocą Kreatora reguł można określić wiele warunków i akcji.

Reguły dzielą się na dwie kategorie — dotyczące organizowania i powiadamiania. Działanie reguł nie obejmuje wiadomości już przeczytanych, a jedynie wiadomości nieprzeczytane.

Szablony reguł w Kreatorze reguł

Kreator reguł zawiera wymienione poniżej szablony najczęściej używanych reguł:

 • Zorganizuj swoją pracę    Te reguły pozwalają segregować wiadomości i nawiązywać do nich. Można utworzyć regułę obejmującą wiadomości od określonego nadawcy, na przykład Wojciecha Borkowskiego, zawierające wyraz „sprzedaż” w wierszu Temat, która powoduje oznaczanie takich wiadomości flagą monitującą, kategoryzowanie ich jako Sprzedaż i przenoszenie do folderu o nazwie Sprzedaż Wojciecha.

 • Bądź na bieżąco    Te reguły służą do powiadamiania o odebraniu określonej wiadomości. Można na przykład utworzyć regułę automatycznie wysyłającą alert do urządzenia przenośnego, gdy użytkownik otrzyma wiadomość od członka rodziny.

 • Rozpoczynanie od pustej reguły    Te reguły są tworzone bez korzystania z szablonu reguł, co pozwala na ich pełne dostosowanie.

Tworzenie reguły

Program Outlook zawiera szablony reguł do stosowania w typowych sytuacjach. Można skorzystać z tych szablonów lub też zaprojektować własne reguły niestandardowe.

Korzystanie z szablonów reguł programu Outlook

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zarządzaj regułami i alertami.

 3. W oknie dialogowym Reguły i alerty na karcie Reguły wiadomości e-mail kliknij pozycję Nowa reguła.

 4. W obszarze Krok 1: Wybierz szablon zaznacz odpowiedni szablon w kolekcji szablonów Zorganizuj swoją pracę lub Bądź na bieżąco.

 5. W obszarze Krok 2: Edytuj opis reguły kliknij jedną z podkreślonych wartości. Na przykład kliknięcie linku osoby lub grupa publiczna spowoduje otwarcie książki adresowej.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. W obszarze Krok 1: wybierz warunki wybierz warunki, które powinny spełniać wiadomości, aby została do nich zastosowana reguła.

 8. W obszarze Krok 2: edytuj opis reguły kliknij podkreśloną wartość dla każdego dodanego warunku, a następnie określ wartość.

 9. Kliknij przycisk Dalej.

 10. W obszarze Krok 1: wybierz akcje wybierz akcję, którą ma wykonać reguła, gdy zostaną spełnione określone warunki.

 11. W obszarze Krok 2: Edytuj opis reguły kliknij podkreśloną wartość dla każdej dodanej akcji, a następnie określ wartość.

 12. Kliknij przycisk Dalej.

 13. W obszarze Krok 1: wybierz wyjątki wybierz wyjątki od reguły, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 14. W obszarze Krok 2: edytuj opis reguły kliknij podkreśloną wartość dla każdego dodanego wyjątku, a następnie określ wartość.

 15. Kliknij przycisk Dalej.

 16. W obszarze Krok 1: Podaj nazwę dla tej reguły wprowadź nazwę.

 17. W obszarze Krok 2: Skonfiguruj opcje reguły zaznacz pola wyboru przy odpowiednich opcjach.

  • Aby uruchomić tę regułę dla wiadomości znajdujących się już w folderze Skrzynka odbiorcza, zaznacz pole wyboru Uruchom tę regułę teraz dla wiadomości znajdujących się już w folderze „Skrzynka odbiorcza”.

  • Nowa reguła zostaje domyślnie włączona. Aby ją wyłączyć, wyczyść pole wyboru Włącz tę regułę.

  • Aby zastosować tę regułę do wszystkich kont e-mail skonfigurowanych w programie Outlook, zaznacz pole wyboru Utwórz tę regułę we wszystkich kontach.

 18. Kliknij pozycję Zakończ.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zarządzaj regułami i alertami.

 3. W oknie dialogowym Reguły i alerty na karcie Reguły wiadomości e-mail kliknij pozycję Nowa reguła.

 4. W obszarze Rozpocznij od pustej reguły kliknij opcję Sprawdzanie przychodzących wiadomości lub Sprawdzanie wiadomości po wysłaniu.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. W obszarze Krok 1: wybierz warunki wybierz warunki, które powinny spełniać wiadomości, aby została do nich zastosowana reguła.

 7. W obszarze Krok 2: edytuj opis reguły kliknij podkreśloną wartość dla każdego dodanego warunku, a następnie określ wartość.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. W obszarze Krok 1: wybierz akcje wybierz akcję, którą ma wykonać reguła, gdy zostaną spełnione określone warunki.

 10. W obszarze Krok 2: Edytuj opis reguły kliknij podkreśloną wartość dla każdej dodanej akcji, a następnie określ wartość.

 11. Kliknij przycisk Dalej.

 12. W obszarze Krok 1: wybierz wyjątki wybierz wyjątki od reguły, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 13. W obszarze Krok 2: edytuj opis reguły kliknij podkreśloną wartość dla każdego dodanego wyjątku, a następnie określ wartość.

 14. Kliknij przycisk Dalej.

 15. W obszarze Krok 1: Podaj nazwę dla tej reguły wprowadź nazwę.

 16. W obszarze Krok 2: Skonfiguruj opcje reguły zaznacz pola wyboru przy odpowiednich opcjach.

  • Aby uruchomić tę regułę dla wiadomości znajdujących się już w folderze Skrzynka odbiorcza, zaznacz pole wyboru Uruchom tę regułę teraz dla wiadomości znajdujących się już w folderze „Skrzynka odbiorcza”.

  • Nowa reguła zostaje domyślnie włączona. Aby ją wyłączyć, wyczyść pole wyboru Włącz tę regułę.

  • Aby zastosować tę regułę do wszystkich kont e-mail skonfigurowanych w programie Outlook, zaznacz pole wyboru Utwórz tę regułę we wszystkich kontach.

 17. Kliknij pozycję Zakończ.

Regułę można szybko utworzyć z poziomu dowolnej wiadomości. Zaletą tworzenia reguły w ten sposób jest fakt, że program sugeruje reguły na podstawie nadawcy lub adresatów wiadomości. Na przykład w przypadku rozpoczęcia tworzenia reguły od wiadomości jedna z sugerowanych reguł przenosi wszystkie wiadomości od danego nadawcy do wybranego folderu.

 1. Kliknij wiadomość, dla której chcesz utworzyć regułę, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Przenoszenie kliknij pozycję Reguły.

  Sugerowane reguły są wyświetlane na podstawie nadawcy i adresatów wiadomości.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij jedną z sugerowanych reguł, kliknij folder docelowy, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby wyświetlić więcej opcji reguł opartych na nadawcy, adresatach lub temacie wiadomości, kliknij pozycję Utwórz regułę.

W przypadku wybrania w kroku 2 opcji Utwórz regułę zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie reguły. Wykonaj poniższe kroki.

 1. W obszarze Po otrzymaniu wiadomości e-mail spełniającej wszystkie wybrane warunki zaznacz pola wyboru dotyczące odpowiednich warunków.

 2. W obszarze Wykonaj następujące czynności zaznacz pola wyboru dotyczące akcji, które reguła ma wykonywać w przypadku spełnienia określonych warunków.

 3. Zaznacz pole wyboru Przenieś element do folderu.

 4. Kliknij istniejący folder lub kliknij przycisk Nowy w celu utworzenia folderu służącego do przechowywania wiadomości.

  Aby dodać więcej warunków, akcji lub wyjątków od reguły, kliknij przycisk Opcje zaawansowane, a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze reguł. Jest to ten sam kreator, który jest wyświetlany po kliknięciu przycisku Zarządzaj regułami i alertami w widoku Backstage (po kliknięciu karty Plik). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Projektowanie reguły niestandardowej.

 5. Kliknij przycisk OK.

Zobacz Importowanie lub eksportowanie zbioru reguł, aby dowiedzieć się, jak importować lub eksportować reguły, tak aby inni mogli ich używać.

Aby ręcznie uruchomić jedną lub więcej reguł, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zarządzaj regułami i alertami.

 3. Kliknij przycisk Uruchom reguły teraz.

 4. W oknie dialogowym Uruchamianie reguł w obszarze Wybierz reguły do uruchomienia zaznacz pola wyboru obok reguł, które chcesz uruchomić.

 5. Aby wybrać inny folder, w polu Uruchom w folderze kliknij przycisk Przeglądaj, kliknij folder, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zaznacz pole wyboru Uwzględnij podfoldery, aby uwzględnić wszystkie podfoldery folderu określonego w kroku 5.

 6. Domyślną wartością opcji Zastosuj reguły do są wszystkie wiadomości. Wartość tę można zmienić na wiadomości przeczytane lub nieprzeczytane.

 7. Kliknij przycisk Uruchom teraz.

W programie Outlook występują dwa typy reguł — reguły oparte na serwerze i reguły klienta.

 • Reguły oparte na serwerze    Jeśli korzystasz z konta w programie Microsoft Exchange Server, niektóre tworzone reguły to reguły oparte na serwerze. Takie reguły działają w skrzynce pocztowej na serwerze poczty Exchange nawet wtedy, gdy program Outlook nie jest uruchomiony na komputerze. Reguły oparte na serwerze muszą być stosowane do wiadomości w chwili ich dostarczenia do Skrzynki odbiorczej, a ponadto musi być możliwe uruchomienie takich reguł w pełni na serwerze. Na przykład reguła określająca, że należy wydrukować wiadomość, nie może zostać w pełni uruchomiona na serwerze. Jeśli reguły nie można zastosować na serwerze, zostanie ona zastosowana po uruchomieniu programu Outlook i stanie się regułą klienta.

 • Reguły klienta    Reguły klienta są uruchamiane wyłącznie na komputerze użytkownika. Są to reguły, których nie można w pełni uruchomić na serwerze, na przykład takie, które umożliwiają drukowanie określonych wiadomości. Reguły klienta mogą działać tylko wtedy, gdy program Outlook jest uruchomiony.

Jeśli lista reguł zawiera obydwa rodzaje reguł, w pierwszej kolejności są stosowane reguły oparte na serwerze, a następnie reguły klienta.

Stosowanie reguł do innych elementów programu Outlook

Podczas stosowania reguł takie elementy, jak potwierdzenia dostarczenia, potwierdzenia przeczytania, odpowiedzi na głosowanie oraz odpowiedzi automatyczne (powiadomienia o nieobecności) są przetwarzane jak wiadomości. Na przykład reguła przenosząca do określonego folderu elementy zawierające w temacie wyraz „spotkanie” przenosi tam również wszystkie potwierdzenia dostarczenia, odpowiedzi na głosowanie oraz odpowiedzi automatyczne, które zawierają w temacie wyraz „spotkanie”.

Uwaga: Jeśli reguła przenosi odpowiedzi na głosowanie z folderu Skrzynka odbiorcza do innego folderu, ma to wpływ na śledzenie głosów. W przypadku otwarcia wysłanej wiadomości, która zawierała przycisk głosowania, informacje śledzenia nie będą uwzględniać liczby odpowiedzi przeniesionych przez regułę. Ręczne przenoszenie lub usuwanie odpowiedzi nie ma wpływu na śledzenie.

Podczas stosowania reguł elementy takie jak zaproszenia na spotkania, zlecenia zadań i dokumenty są traktowane jak wiadomości. Można na przykład utworzyć regułę przenoszącą do określonego folderu elementy, które zawierają wyraz „spotkanie” w polu Temat. W wyniku działania tej reguły zostaną również przeniesione wszystkie zlecenia zadań i zaproszenia na spotkania, które spełniają ten warunek. Podczas tworzenia reguł mających wpływ na te rodzaje elementów należy pamiętać o następujących ograniczeniach:

 • Element przeniesiony do innego folderu niż folder pocztowy może po przeniesieniu nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład po przeniesieniu wiadomości do folderu Kalendarz nie zostanie utworzony nowy termin.

 • Jeśli odpowiedź na zlecenie zadania lub odpowiedź na wezwanie na spotkanie zostanie w wyniku działania reguły przeniesiona do folderu Elementy usunięte, odpowiedź nie będzie śledzona przez oryginalny element.

 • Jeśli zaproszenie na spotkanie zostanie automatycznie przeniesione do folderu Elementy usunięte, spotkanie nie zostanie dodane do Kalendarza.

 • Reguły mające wpływ na wysyłane wiadomości nie są stosowane w przypadku zleceń zadań i zaproszeń na spotkania.

Grupy kontaktów

Reguła zawierająca grupę kontaktów może działać w różny sposób, zależnie od tego, jak została utworzona.

 • Przenieś wiadomości wysłane do folderu Grupa kontaktów    Ta reguła jest dostępna tylko w przypadku korzystania z konta w programie Exchange Server. Do określonego folderu są przenoszone tylko wiadomości wysyłane do grupy kontaktów. Wiadomości od osób, które należą do grupy kontaktów, nie są przenoszone do określonego folderu.

Jeśli używasz konta programu Microsoft Exchange Server 2010, domyślnie nie możesz korzystać z reguł do przesyłania wiadomości na adresy e-mail na zewnątrz swojej organizacji. Ustawienie to pomaga zapobiec ujawnianiu poufnych i prywatnych informacji należących do organizacji. To ustawienie może być zmieniane tylko przez administratora programu Exchange.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Określanie wersji programu Microsoft Exchange Server, z którym konto nawiązuje połączenie.

Jak reguły ułatwiają zarządzanie wiadomościami

Reguła jest akcją podejmowaną automatycznie przez program Microsoft Outlook w odniesieniu do otrzymywanej lub wysyłanej wiadomości, która spełnia warunki określone w regule. Za pomocą Kreatora reguł i alertów można określić wiele warunków i akcji. Działanie reguł nie obejmuje wiadomości już przeczytanych, a jedynie wiadomości nieprzeczytane.

Reguły dzielą się na dwie podstawowe kategorie — dotyczące organizacji i powiadamiania. Kreator reguł i alertów zawiera szablony najczęściej używanych reguł.

 • Zorganizuj swoją pracę    Te reguły pozwalają segregować wiadomości i nawiązywać do nich. Można utworzyć regułę obejmującą wiadomości pochodzące od określonego nadawcy, na przykład Wojciecha Borkowskiego, zawierające wyraz „sprzedaż” w wierszu Temat, powodującą oznaczanie takich wiadomości flagą monitującą, kategoryzowanie ich jako Sprzedaż i przenoszenie do folderu o nazwie Sprzedaż Wojciecha.

 • Bądź na bieżąco    Te reguły służą do powiadamiania o otrzymaniu określonej wiadomości. Można na przykład utworzyć regułę automatycznie wysyłającą alert na telefon komórkowy, gdy otrzymasz wiadomość od członka rodziny.

 • Rozpoczynanie od pustej reguły    Są to nowe reguły utworzone przez Ciebie od podstaw

  Szablony reguł
  Rysunek 1. Kreator reguł i alertów zawiera kilka wstępnie zdefiniowanych reguł nazywanych szablonami.

Wyjątki

Aby uwzględnić szczególne okoliczności, na przykład wiadomości oflagowane w celu monitowania lub oznaczone jako bardzo ważne, można dodać wyjątki od reguł. Reguła nie zostanie zastosowana do wiadomości, jeśli wystąpi co najmniej jeden z wyjątków.

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Poczta.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły i alerty.

 3. Jeśli masz więcej niż jedno konto e-mail, z listy Zastosuj zmiany do tego folderu wybierz odpowiednią Skrzynkę odbiorczą.

 4. Kliknij polecenie Nowa reguła.

 5. W obszarze Krok 1: Wybierz szablon zaznacz odpowiedni szablon w kolekcji szablonów Zorganizuj swoją pracę lub Bądź na bieżąco.

 6. W obszarze Krok 2: edytuj opis reguły kliknij jedną z podkreślonych wartości. Na przykład kliknięcie linku osoby lub lista dystrybucyjna spowoduje otwarcie książki adresowej.

 7. W obszarze Krok 1: wybierz warunki wybierz warunki, które powinny spełniać wiadomości, aby została do nich zastosowana reguła.

 8. W obszarze Krok 2: edytuj opis reguły kliknij podkreśloną wartość, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. W obszarze Krok 1: wybierz akcje wybierz akcję, którą ma wykonać reguła, gdy zostaną spełnione określone warunki.

 10. W obszarze Krok 2: edytuj opis reguły kliknij podkreśloną wartość, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 11. W obszarze Krok 1: wybierz wyjątki wybierz wyjątki od reguły, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 12. Aby zakończyć tworzenie reguły, wprowadź jej nazwę i wybierz pozostałe odpowiednie opcje.

  • Aby uruchomić tę regułę dla wiadomości znajdujących się już w jednym z folderów, zaznacz pole wyboru Uruchom tę regułę teraz dla wiadomości znajdujących się już w folderze „folder”.

  • Aby zastosować tę regułę do wszystkich kont e-mail i Skrzynek odbiorczych skojarzonych z poszczególnymi kontami, zaznacz pole wyboru Utwórz tę regułę we wszystkich kontach.

 13. Kliknij przycisk Zakończ.

Aby utworzyć regułę, wybierając własne warunki, akcje i wyjątki, wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Poczta.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły i alerty.

 3. Jeśli masz więcej niż jedno konto e-mail, z listy Zastosuj zmiany do tego folderu wybierz odpowiednią Skrzynkę odbiorczą.

 4. Kliknij polecenie Nowa reguła.

 5. W obszarze Rozpocznij od pustej reguły wybierz opcję Sprawdzanie przychodzących wiadomości lub Sprawdzanie wiadomości po wysłaniu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. W obszarze Krok 1: wybierz warunki wybierz warunki, które powinny spełniać wiadomości, aby została do nich zastosowana reguła.

 7. W obszarze Krok 2: edytuj opis reguły kliknij podkreśloną wartość, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. W obszarze Krok 1: wybierz akcje wybierz akcję, którą ma wykonać reguła, gdy zostaną spełnione określone warunki.

 9. W obszarze Krok 2: edytuj opis reguły kliknij podkreśloną wartość, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 10. W obszarze Krok 1: wybierz wyjątki wybierz wyjątki od reguły, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 11. Aby zakończyć tworzenie reguły, wprowadź jej nazwę i wybierz pozostałe odpowiednie opcje.

  • Aby uruchomić tę regułę dla wiadomości znajdujących się już w jednym z folderów, zaznacz pole wyboru Uruchom tę regułę teraz dla wiadomości znajdujących się już w folderze „folder”.

  • Aby zastosować tę regułę do wszystkich kont e-mail i Skrzynek odbiorczych skojarzonych z poszczególnymi kontami, zaznacz pole wyboru Utwórz tę regułę we wszystkich kontach.

 12. Kliknij przycisk Zakończ.

Reguły można tworzyć bezpośrednio na podstawie wiadomości. Można na przykład utworzyć regułę przenoszącą wiadomości od pewnej osoby do określonego folderu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość, na podstawie której chcesz utworzyć regułę, a następnie kliknij polecenie Utwórz regułę w menu skrótów.

  W oknie dialogowym Tworzenie reguły zaznacz pola wyboru opcji już wypełnionych informacjami z wybranej wiadomości.

 2. Zaznacz pole wyboru Przenieś element do folderu.

 3. Kliknij istniejący folder lub kliknij przycisk Nowy w celu utworzenia nowego folderu do przechowywania wiadomości.

 4. Aby dodać więcej warunków, akcji lub wyjątków do reguły, kliknij pozycję Opcje zaawansowane, a następnie postępuj zgodnie z pozostałymi instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze reguł i alertów.

  Porada     Aby uruchomić regułę zaraz po jej utworzeniu, na ostatniej stronie Kreatora reguł i alertów zaznacz pole wyboru Uruchom tę regułę teraz dla wiadomości znajdujących się już w folderze „folder”.

  Wszystkie wiadomości znajdujące się w Skrzynce odbiorczej lub w innym wybranym folderze, określone przez warunki i wyjątki skojarzone z regułą, zostaną przeniesione do wybranego folderu. Aby przetestować nową regułę, otwórz nowy folder i sprawdź, czy zostały do niego przeniesione odpowiednie wiadomości.

Jeżeli reguła ma być uruchamiana okresowo, a nie stale, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły i alerty.

 2. W oknie dialogowym Reguły i alerty wyłącz regułę, czyszcząc znajdujące się obok niej pole wyboru.

 3. Kliknij przycisk Uruchom reguły teraz.

 4. W oknie dialogowym Uruchamianie reguł w obszarze Wybierz reguły do uruchomienia zaznacz pola wyboru obok reguł, które chcesz uruchomić.

 5. Wybierz folder, względem którego chcesz zastosować regułę.

 6. Wybierz kategorię wiadomości, względem której chcesz zastosować regułę.

  Możesz na przykład zastosować regułę tylko do nieprzeczytanych wiadomości w folderze.

 7. Kliknij przycisk Uruchom teraz.

Reguły oparte na serwerze    W przypadku korzystania z konta serwera Microsoft Exchange reguły na serwerze mogą być stosowane do wiadomości nawet wtedy, gdy program Outlook nie jest uruchomiony. Takie reguły są określane jako reguły oparte na serwerze. Muszą to być reguły stosowane do wiadomości dostarczanych do Skrzynki odbiorczej na serwerze i możliwe do zakończenia na serwerze. Reguła nie może na przykład zostać zakończona na serwerze, jeśli akcja określa, że należy wydrukować wiadomość. Jeśli reguły nie można zastosować na serwerze, zostanie ona zastosowana po uruchomieniu programu Outlook.

Reguły klienta    W tym przypadku określenie „klient” oznacza program poczty e-mail uruchomiony na komputerze użytkownika. Reguła, której serwer nie może zastosować, jest „regułą klienta”, ponieważ jest uruchamiana tylko na komputerze użytkownika. Jeśli lista reguł zawiera zarówno reguły, które można uruchomić na serwerze, jak i takie, których nie można uruchomić na serwerze, w pierwszej kolejności są stosowane reguły oparte na serwerze, a następnie reguły klienta.

Potwierdzenia dostarczenia, potwierdzenia przeczytania, odpowiedzi na głosowanie oraz powiadomienia o nieobecności są traktowane jak wiadomości. Można na przykład utworzyć regułę przenoszącą elementy zawierające wyraz „spotkanie” w polu Temat do określonego folderu. W wyniku działania tej reguły zostaną również przeniesione wszystkie potwierdzenia dostarczenia, odpowiedzi na głosowanie i powiadomienia o nieobecności, które spełniają ten warunek.

Uwaga: Jeśli odpowiedź na głosowanie zostanie przeniesiona ze Skrzynki odbiorczej, nie będzie ona automatycznie śledzona w oryginalnej wiadomości.

Zaproszenia na spotkania, zlecenia zadań i dokumenty są traktowane jak wiadomości. Można na przykład utworzyć regułę przenoszącą elementy zawierające wyraz „spotkanie” w polu Temat do określonego folderu. W wyniku działania tej reguły zostaną również przeniesione wszystkie zlecenia zadań lub zaproszenia na spotkania, które spełniają ten warunek. Podczas tworzenia reguł mających wpływ na elementy tych typów należy jednak pamiętać o następujących ograniczeniach:

 • Element przeniesiony do innego folderu niż folder pocztowy może po przeniesieniu nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład po przeniesieniu wiadomości do folderu Kalendarz nie zostanie utworzony nowy termin.

 • Jeśli odpowiedź na zlecenie zadania lub odpowiedź na wezwanie na spotkanie zostanie w wyniku działania reguły przeniesiona do folderu Elementy usunięte, nie będzie ona śledzona przez oryginalny element.

 • Jeśli zaproszenie na spotkanie zostanie automatycznie przeniesione do folderu Elementy usunięte, spotkanie nie zostanie dodane do Kalendarza.

 • Reguły mające wpływ na wysyłane wiadomości nie są stosowane w przypadku zleceń zadań i zaproszeń na spotkania.

Nowe reguły dla listy dystrybucyjnej działają w różny sposób, zależnie od tego, jak zostały utworzone:

 • Przenoszenie wiadomości wysłanych do listy dystrybucyjnej do folderu    W przypadku wybrania tego szablonu reguły do określonego folderu będą przenoszone tylko wiadomości wysłane do listy dystrybucyjnej. Wiadomości od osób, które należą do tej listy, nie będą przenoszone do określonego folderu.

  Uwaga: Ta reguła działa jedynie w przypadku kont serwera Exchange.

 • Przenoszenie wiadomości od określonej osoby do folderu    W przypadku wybrania tego szablonu reguły wiadomości od wszystkich osób należących do podanej listy dystrybucyjnej będą przenoszone do określonego folderu.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z serwera Exchange, wiadomości przesyłane przez Ciebie dalej na zewnętrzne adresy e-mail (poza organizacją) przy użyciu reguły nie będą domyślnie wysyłane. To ustawienie ma na celu zapobieganie ujawnianiu danych organizacji i jest kontrolowane przez administratora serwera Exchange.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×