Zarządzanie ustawieniami witryny programu SharePoint

Zarządzanie ustawieniami witryny programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po utworzeniu witryny zespołu w usłudze SharePoint Online lub SharePoint Server można wprowadzać zmiany ustawień, informacje i uprawnień dla witryny. Opisy w tym miejscu są oparte na SharePoint witryn za pomocą składników interfejsu użytkownika standardowego. Jeśli do właściciela witryny lub projektanta radykalnie zmieniono wygląd, może być niewidoczny te same kroki przedstawione w tym miejscu. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z administratorem SharePoint.

Uwagi: 

Poniżej przedstawiono sposób zmieniania logo, tytuł i inne ustawienia w witrynach zespołu lub komunikacji SharePoint Online. W przypadku SharePoint Online w trybie klasycznym lub 2016 programu SharePoint 2013 i 2010, zobacz kartę serwer. W tym miejscu interfejsu użytkownika nie są zgodne, co widzisz, zobacz Rozwiązywanie problemów z ustawień.

Ważne: Aby wprowadzić zmiany w logo, tytuł, opis i inne ustawienia, musisz mieć uprawnienia właściciela bądź projektanta w witrynie SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie uprawnienia witryny.

Zmienianie logo witryny zespołu lub komunikacji SharePoint Online

To samo logo jest używane w witrynach zespołu grupy Office 365, z którym jest połączony. Zmienianie logo witryny zespołu połączonych z grupy SharePoint, logo dla odpowiedniej grupy Office 365 zmienia również.

Witryna komunikacji nie ma grupy połączony, ale używa tej samej metody do Zmienianie logo witryny.

Jeśli interfejsu użytkownika nie są zgodne z tego typu, może być klasycznego środowiska programu SharePoint lub w starszej wersji. Zobacz kartę serwer czynności, aby zmienić ustawienia.

Ważne: Aby zmienić logo, tytuł, opis i inne ustawienia, musisz mieć uprawnienia właściciela bądź projektanta w witrynie SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie uprawnienia witryny.

 1. Przejdź do witryny zespołu lub komunikacji SharePoint.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia .

 3. Kliknij pozycję witryny.

  Informacje o witryny

 4. W obszarze logo witryny kliknij przycisk Zmień.

  Zmienianie logo witryny zespołu lub komunikacji

 5. Przeglądaj i wybierz pozycję nowe logo, kliknij przycisk Otwórz,

  Pobieranie logo w Eksploratorze Windows

  a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie zmienione logo

Zmień nazwę, opis, poziom prywatności i klasyfikacji witryny

Ważne: Aby zmienić te ustawienia musisz mieć uprawnienia właściciela bądź projektanta w witrynie SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie uprawnienia witryny.

Te ustawienia są tylko w witrynie zespołu połączonych z grupy.

 1. Przejdź do witryny zespołu SharePoint.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia .

 3. Kliknij pozycję witryny.

  Informacje o witryny

 4. Zmienianie pól, które mają:

  • Nazwa witryny zespołu (wymagany)

  • Opis (opcjonalnie)

  • Ustawienia prywatności (opcjonalnie): publicznej oznacza, że każdy użytkownik z organizacji może wyświetlać zawartość i zostać członkiem. Prywatne oznacza, że członkostwo wymaga zatwierdzenia przez właściciela witryny, a tylko członkowie mogą wyświetlać zawartość. To nie jest wyświetlana w witrynie komunikacji.

  • (Opcjonalnie) klasyfikacji witryny zespołu: używane do klasyfikowania witryny przy użyciu wartości, takie jak wpływ firm wewnętrznych, poufne, wysoki, wpływ niskiej firm itd. Te wartości można odnoszą się do czułości informacji lub cyklu informacji. Są uzależnione i utworzone przez administratora. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie tworzenia witryn w usłudze SharePoint Online. Ta opcja nie mogą być dostępne w witrynie.

  Panel informacji o witryny programu SharePoint

Są to najczęściej używane ustawienia dla witryn. Aby zmienić inne ustawienia i opcje dla witryny, kliknij przycisk Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Spowoduje to wyświetlenie na stronieUstawienia witryny Klasyczny SharePoint. 

Zarządzanie uprawnieniami witryny

Poziomy uprawnień witryny są oparte na SharePoint grupy uprawnień. Członkowie grupy uprawnień SharePoint można odwiedzić witrynę nie edytowały go (odwiedzających witrynę), edytowanie witryny (członkowie witryny) lub mają pełną kontrolę nad witryny (właściciele witryn).

Ważne: Aby zmienić te ustawienia musisz mieć uprawnienia właściciela witryny SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie uprawnienia witryny.

 1. Przejdź do witryny zespołu SharePoint.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia .

 3. Kliknij pozycję uprawnienia witryny.

  Pole Uprawnienia witryny

Zapraszanie osób do witryny zespołu SharePoint

Aby nadać osobom dostęp do witryny, możesz dodać członków do grupy Office 365 skojarzony z witryną (metoda preferowana) lub witryny możesz udostępnić innym osobom, bez dodawania ich do grupy Office 365. Aby uzyskać więcej informacji o uprawnienia witryny zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Aby zapewniają użytkownikom dostępu do witryny, kliknij pozycję Zaproś osoby i wybierz jedną z następujących czynności:

 • Dodawanie członków do grupy na dodawanie członków do grupy Office 365 skojarzone z witryną. Jest to metoda preferowana. Kliknij przycisk Dodaj członków, wprowadź nazwę lub adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Członkowie grupy Office 365 są domyślnie dodawane do grupy uprawnień członkowie witryny SharePoint i edytować witryny. Również mają pełny dostęp do zasobów grupy Office 365, takich jak konwersacje grupowe, kalendarz itd.

 • Udostępnianie witryny tylko do udostępniania witryny innym osobom bez dodawania ich do grupy Office 365 skojarzony z witryną. Wpisz nazwę lub adres e-mail, kliknij strzałkę w dół, aby wybrać poziom uprawnień SharePoint, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Udostępnianie witryny umożliwia użytkownikom dostęp do witryny, ale nie będą oni mieli dostęp do zasobów grupy Office 365, takich jak konwersacje grupowe, kalendarz itd.

  Zapraszanie osób do witryny programu SharePoint

Zmienianie uprawnień do witryny

Aby zmienić poziom uprawnień osoby lub grupy, kliknij strzałkę w dół obok SharePoint poziom uprawnień dla danej osoby lub grupy i wybierz pozycję Pełna kontrola, aby dodać je do grupy właścicieli witryny lub odczytu dodawanie ich do odwiedzających witrynę Grupa.

Uwaga: Aby wyświetlić wszystkich członków grupy Office 365 skojarzone z witryny i poziomy uprawnień SharePoint, kliknij pozycję Członkowie w prawym górnym rogu witryny.

Usuń uprawnienia witryny

Aby usunąć kogoś, kto nie jest członkiem grupy Office 365 skojarzone z witryną, kliknij strzałkę w dół obok SharePoint poziom uprawnień dla tej grupy, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: Opcja Usuń jest dostępne tylko dla osób lub grup, które nie są częścią grupy Office 365.

Aby usunąć kogoś z grupy Office 365 skojarzone z witryną, kliknij pozycję Członkowie w prawym górnym rogu witryny, kliknij strzałkę w dół obok poziom uprawnień dla tego członka, a następnie kliknij przycisk Usuń z grupy.

Usuwanie uprawnień witryny

Ustawienia zaawansowane uprawnień

Jeśli jesteś właścicielem witryny, będzie widoczny link dla Ustawienia zaawansowane uprawnień miejsce, w którym można konfigurować ustawienia uprawnień dodatkowe SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Dodatkowe ustawienia i limity dla witryny usługi SharePoint Online

Rozwiązywanie problemów z ustawieniami

 • Najczęściej używane problem z próby zmiany ustawień nie ma odpowiednich uprawnień. Jeśli nie masz pewności, co to są uprawnienia, skontaktuj się z administratorem usługi Office 365 sieci lub.

 • Jeśli masz uprawnienia należy wersji korzystasz z programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersję programu SharePoint jest używana? Jeśli po skonfigurowaniu witryny, który został utworzony przy użyciu starszej wersji programu SharePoint Online, może korzystać z wyglądu Klasyczny. Aby zmienić logo, opis i innych ustawień, można znaleźć na karcie Serwer. Środowisko programu SharePoint Online klasyczny używa tego samego interfejsu użytkownika dla ustawień jako 2016 programu SharePoint.

Poniżej przedstawiono sposób zmieniania logo, tytuł i inne ustawienia na SharePoint 2016, 2013 lub 2010. SharePoint Online witryn zespołu lub komunikacji zobacz Karta Online.

Zmienić tytuł, opis i logo witryny programu SharePoint Server

Jako właściciel lub użytkownik z uprawnieniami Pełna kontrola można zmienić tytuł, opis i logo witryny serwera SharePoint.

 1. Przejdź do swojej witryny.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia lub w lewym górnym rogu, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku .

 3. Kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Opcja ustawienia witryny w obszarze przycisk Ustawienia
 4. W obszarze Wygląd i działanie kliknij pozycję tytuł, opis i logo. Ustawienia witryny z tytuł, opis i logo zaznaczone

 5. Aktualizowanie pola tytułu. Dodawanie lub edytowanie opcjonalny Opis witryny.

  Strona Ustawienia tytuł, opis i logo
  SharePoint 2016
 6. Dla programu SharePoint 2016 lub 2013, w obszarze Logo i opis, wykonaj jedną z następujących opcji:

  Kliknij pozycję Z komputera, Przeglądaj w poszukiwaniu obrazu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Kliknij pozycję Z programu SHAREPOINT, przejdź do obrazu w witrynie SharePoint i kliknij przycisk Wstaw.

  Dla programu SharePoint 2010, w obszarze Logo i opis, Wstaw adres URL obrazu ma zostać użyte jako logo.

  Strona Ustawienia tytułu, Logo i opisu
  SharePoint 2010
 7. Wpisz opcjonalny opis lub tekst alternatywny. Kliknij przycisk OK, aby zapisać

Zarządzanie uprawnieniami witryny

Poziomy uprawnień witryny są oparte na SharePoint grupy uprawnień. Członkowie grupy uprawnień można odwiedzić witrynę nie edytowały go (odwiedzających witrynę), edytowanie witryny (członkowie witryny) lub mają pełną kontrolę nad witryny (właściciele witryn).

Aby zapewniają użytkownikom dostępu do witryny, możesz dodać członków do grupy skojarzone z witryną (metoda preferowana) lub witryny możesz udostępnić innym osobom, bez dodawania ich do grupy.

Aby zaprosić osoby do witryny, można zapraszać osoby za pomocą przycisku Udostępnij witrynę. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Udostępnianie witryny.

Aby dodać osoby z grupy, możesz utworzyć grupę, lub użyć istniejącego i dodawanie członków do tej grupy. Grupy zapewniają różne poziomy uprawnień, które ma wszyscy członkowie grupy, aby łatwiej zarządzać liczbę użytkowników i co mają dostęp. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie grup programu SharePoint i zarządzanie nimi.

Zmienianie uprawnień do witryny

Aby zmienić poziom uprawnień osoby lub grupy, kliknij strzałkę w dół obok poziom uprawnień dla tej osoby lub grupy i wybierz pozycję Pełna kontrola, aby dodać je do grupy właścicieli witryny lub więcej, aby dodać je do grupy odwiedzający witrynę.

Uwaga: Aby wyświetlić wszystkich członków grupy Office 365 skojarzone z witryny i poziomy uprawnień kliknij pozycję Członkowie w prawym górnym rogu witryny.

Usuń uprawnienia witryny

Aby usunąć kogoś z grupy skojarzone z witryną, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do swojej witryny.

 2. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia lub w lewym górnym rogu, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku .

 3. Kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Opcja ustawienia witryny w obszarze przycisk Ustawienia
 4. W obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Uprawnienia witryny.

  Element menu Użytkownicy i uprawnienia
 5. W polu uprawnienia witryny kliknij grupę, której chcesz usunąć członka z.

 6. Wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć.

 7. Kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Usuń użytkowników z grupy.

 8. Kliknij przycisk OK.

Ustawienia zaawansowane uprawnień

Aby uzyskać więcej informacji na temat jak działają uprawnienia i ustawienia można użyć, zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×