Przejdź do głównej zawartości
Zarządzanie ustawieniami połączeń w aplikacji Teams

Zarządzanie ustawieniami połączeń w aplikacji Teams

Aby zmienić ustawienia, kliknij swój obraz profilu w górnej części usługi Teams, a następnie pozycję Ustawienia. Ustawienia połączeń znajdują się w kilku różnych miejscach: Ogólne, Urządzenia i Połączenia

Uwaga: Jeśli po lewej stronie okna aplikacji Teams nie widać pozycji Połączenia Przycisk Połączenia , porozmawiaj z administratorem IT.

Dodawanie i usuwanie pełnomocników

Aby zarządzać tym, kto może nawiązywać i odbierać połączenia w Twoim imieniu, wybierz swój obraz profilu w górnej części usługi Teams, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Ogólne

Znajdź sekcję Delegowanie i wybierz pozycję Zarządzaj pełnomocnikami. W tym miejscu możesz sprawdzać, czyim jesteś pełnomocnikiem, oraz dodawać i usuwać swoich pełnomocników. 

Gdy dodasz kogoś jako pełnomocnika, zobaczysz pewne ustawienia uprawnień. Jeśli chcesz, możesz umożliwić swoim pełnomocnikom nawiązywanie i odbieranie połączeń w Twoim imieniu, a także zezwolić im na zmienianie Twoich ustawień połączeń i pełnomocnictw. 

Więcej informacji na temat pełnomocników znajdziesz tutaj

Zmienianie domyślnego mikrofonu, głośnika lub kamery

Aby wybrać mikrofon, głośnik i kamerę, które mają być używane do połączeń i spotkań w usłudze Teams, kliknij swój obraz profilu w górnej części usługi Teams, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Urządzenia

W obszarze Urządzenia audio wybierz głośnik i mikrofon, które będą domyślnie używane w usłudze Teams. 

W obszarze Kamera wybierz kamerę, która ma być używana w usłudze Teams, a następnie sprawdź podgląd obrazu wideo z tej kamery. 

Jeśli do komputera podłączono wiele certyfikowanych urządzeń, możesz ustawić jedno z nich jako dodatkowy dzwonek, co oznacza, że będzie ono dzwonić po nadejściu połączenia. Połączenia przychodzące można odbierać na dowolnym urządzeniu — nie tylko na tym, które dzwoni.

Nawiązywanie połączenia testowego

Aby nawiązać połączenie testowe, wybierz swój obraz profilu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Urządzenia

Wybierz pozycję Wykonaj połączenie testowe w obszarze Urządzenia audio

W czasie połączenia testowego sprawdzisz, jak działa mikrofon, głośnik i kamera. Postępuj zgodnie z instrukcjami od bota połączenia testowego i nagraj krótką wiadomość. Wiadomość zostanie odtworzona. Następnie otrzymasz podsumowanie połączenia testowego. Możesz wówczas przejść do ustawień urządzeń, aby wprowadzić zmiany. 

Uwagi: 

  • Funkcja połączenia testowego jest na razie dostępna tylko w języku angielskim. Niedługo zostaną dodane kolejne języki.

  • Twoje nagranie testowe usuniemy natychmiast po zakończeniu połączenia. Firma Microsoft nie będzie go przechowywać ani używać.

Określanie reguł odbierania połączeń

Aby określić reguły odbierania połączeń, kliknij swój obraz profilu w górnej części aplikacji, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Połączenia.

W sekcji Reguły odbierania połączeń wybierz, w jaki sposób usługa Teams ma obsługiwać połączenia przychodzące. 

Jeśli chcesz, wybierz pozycję Przekazuj moje połączenia. Jeśli potrzebujesz jednoczesnego dzwonienia, kliknij pozycję Połączenia dzwonią do mnie i wybierz inne osoby w obszarze Zadzwoń również

W obszarze Jeśli brak odpowiedzi określ, co robić połączeniami, które nie zostały odebrane. 

Dostosowywanie ustawień poczty głosowej

Aby zmienić ustawienia poczty głosowej, kliknij swój obraz profilu, a następnie pozycję Ustawienia > Połączenia

W sekcji Poczta głosowa kliknij pozycję Skonfiguruj pocztę głosową. W tym miejscu znajdziesz wszystkie ustawienia poczty głosowej. 

Powitanie poczty głosowej

Aby zarejestrować nowe powitanie poczty głosowej, wybierz pozycję Nagraj powitanie i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu nagrania wiadomości. 

Reguły odbierania połączeń

Aby zmienić sposób obsługi połączeń po uruchomieniu poczty głosowej, przejdź do pozycji Reguły odbierania połączeń. Domyślnie usługa Teams odtworzy powitanie poczty głosowej i umożliwi osobie dzwoniącej nagranie wiadomości. Jednak istnieje kilka innych opcji:

  • Osoba dzwoniąca może nagrać wiadomość.

  • Osoba dzwoniąca może nagrać wiadomość lub jej połączenie może zostać przełączone do kogoś innego.

  • Połączenie może zostać zakończone bez odtwarzania powitania.

  • Połączenie może zostać zakończone po odtworzeniu powitania.

  • Połączenie może zostać przełączone do innej osoby.

Jeśli wybierzesz opcję obejmującą przełączenie połączenia, w obszarze Dokąd przełączyć? ustaw nazwę lub numer, pod który mają być przekazywane połączenia.

Domyślny język powitania

Zmień domyślny język powitania, wybierając odpowiedni język w obszarze Język powitania. 

Powitanie poczty głosowej funkcji zamiany tekstu na mowę

Aby skorzystać z powitania poczty głosowej funkcji zamiany tekstu na mowę, wpisz je w polu Powitanie niestandardowe w obszarze Własne powitanie funkcji zamiany tekstu na mowę

Uwaga: Jeśli masz nagrane powitanie, zastąpi ono opcję zamiany tekstu na mowę. 

Powitanie poczty głosowej podczas nieobecności

W polu Niestandardowe powitanie podczas nieobecności w obszarze Powitanie niestandardowe funkcji zamiany tekstu na mowę wpisz powitanie podczas nieobecności, a następnie w obszarze Powitanie podczas nieobecności wybierz, kiedy ma ono być odtwarzane. 

Wybieranie dzwonków

Ustaw preferowane dzwonki, klikając swój obraz profilu w górnej części aplikacji, a następnie wybierając pozycję Ustawienia > Połączenia

W tym miejscu, w obszarze Dzwonki możesz wybrać oddzielne dzwonki dla połączeń normalnych, przekazywanych i delegowanych, aby móc je od siebie odróżnić. 

Włączanie telefonu tekstowego (TTY)

Wybierz swój obraz profilu w górnej części usługi Teams, a następnie pozycję Ustawienia > Połączenia

W sekcji Ułatwienia dostępu kliknij pozycję Włącz tryb TTY

Zarządzanie zablokowanymi numerami

Aby wyświetlić zablokowane numery i zarządzać nimi, kliknij swój obraz profilu i przejdź do pozycji Ustawienia > Połączenia.

Wybierz pozycję Zarządzaj zablokowanymi numerami w obszarze Blokuj połączenia, aby wyświetlić zablokowane numery i usunąć je z listy. 

W celu zablokowania wszystkich połączeń przychodzących bez identyfikatora wywołującego wybierz pozycję Blokuj połączenia bez identyfikatora wywołującego

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×