Zarządzanie uprawnieniami i rolami dotyczącymi zestawów terminów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

W tym temacie wyjaśniono, w jaki sposób można udzielać uprawnień osobom, aby mogły tworzyć terminy lub zarządzać nimi w narzędziu do zarządzania magazynami terminów.

Wprowadzenie do funkcji zarządzanych metadanych w Microsoft SharePoint Server 2010 (w tym część terminologia i pojęć używanych w tym artykule) zobacz Wprowadzenie do zarządzanych metadanych w programie SharePoint Server 2010.

W tym artykule

Role dotyczące zarządzanych metadanych

Dodawanie administratorów magazynów terminów

Dodawanie kierowników grup

Dodawanie współautorów

Role dotyczące zarządzanych metadanych

Jeśli chcesz utworzyć i zarządzać warunków lub zestawy terminów przy użyciu narzędzia do zarządzania magazynami terminów, należy mieć jawne uprawnienia do pracy z terminy zarządzane. Zakres zadań, które można wykonywać w narzędziu do zarządzania magazynami terminów zależy od konkretnej roli, które są przypisane. Administratorzy magazynów terminów uprawnień najszerszym, podczas gdy współautorów (nie należy mylić z osobami, którzy mają poziom uprawnień Współtworzenie dla witryny) najbardziej ograniczonych uprawnień i są ograniczone do działania na poziomie zestawu terminów.

W narzędziu do zarządzania magazynami terminów są dostępne następujące role:

Rola

Zadania, które można wykonywać w ramach tej roli

Administrator farmy

 • Tworzenie magazynu nowy termin.

 • Podłącz do istniejącego magazynu terminów.

 • Dodawanie i usuwanie administratorów magazynów terminów.

Administrator magazynu terminów

 • Tworzenie lub usuwanie grup zestawów terminów.

 • Dodawanie i usuwanie kierowników grup lub współautorów.

 • Modyfikowanie języków roboczych dla magazynu terminów.

 • Importowanie zestawów terminów.

 • Tworzenie, kopiowanie, ponowne używanie, przenoszenie i usuwanie zestawów terminów oraz zmienianie ich nazw.

 • Modyfikowanie opisu, właściciela, kontaktu, uczestników projektu i zasad przesyłania zestawu terminów, a także tego, czy zestaw terminów jest dostępny na potrzeby znakowania.

 • Tworzenie, kopiowanie, ponowne używanie, scalanie, oznaczanie jako przestarzałych, przenoszenie i usuwanie terminów oraz zmienianie ich nazw.

 • Modyfikowanie opisu, etykiet i etykiety domyślnej terminu oraz tego, czy termin jest dostępny na potrzeby znakowania.

Kierownik grupy

 • Dodawanie lub usuwanie współautorów.

 • Importowanie zestawów terminów.

 • Tworzenie, kopiowanie, ponowne używanie, przenoszenie i usuwanie zestawów terminów oraz zmienianie ich nazw.

 • Modyfikowanie opisu, właściciela, kontaktu, uczestników projektu i zasad przesyłania zestawu terminów, a także tego, czy zestaw terminów jest dostępny na potrzeby znakowania.

 • Tworzenie, kopiowanie, ponowne używanie, scalanie, oznaczanie jako przestarzałych, przenoszenie i usuwanie terminów oraz zmienianie ich nazw.

 • Modyfikowanie opisu, etykiet i etykiety domyślnej terminu oraz tego, czy termin jest dostępny na potrzeby znakowania.

Współautor

 • Tworzenie, kopiowanie, ponowne używanie, przenoszenie i usuwanie zestawów terminów oraz zmienianie ich nazw.

 • Modyfikowanie opisu, właściciela, kontaktu, uczestników projektu i zasad przesyłania zestawu terminów, a także tego, czy zestaw terminów jest dostępny na potrzeby znakowania.

 • Tworzenie, kopiowanie, ponowne używanie, scalanie, oznaczanie jako przestarzałych, przenoszenie i usuwanie terminów oraz zmienianie ich nazw.

 • Modyfikowanie opisu, etykiet i etykiety domyślnej terminu oraz tego, czy termin jest dostępny na potrzeby znakowania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o tych rolach zobacz artykuł w witrynie TechNet Rolami zarządzanych metadanych.

Uwaga: Podczas konfigurowania zestawu terminów można także oznaczyć grupę lub osobę etykietą Właściciel, Kontakt albo Uczestnicy projektu dla zestawu terminów. Te trzy etykiety nie służą do udzielania przypisanym do nich grupom lub osobom konkretnych uprawnień do pracy z zestawem terminów. Te właściwości po prostu przydają się do śledzenia uczestników projektu lub właścicieli danego zestawu terminów.

W zależności od sposobu połączenie z aplikacją usługi zarządzanych metadanych zostało skonfigurowane, ogólne użytkownicy witryny, którzy mają co najmniej uprawnienia dla zawartości w witrynie do współtworzenia, może mieć możliwość pracy z zarządzanymi metadanymi w następujący sposób:

 • Wartości kolumn zarządzanych metadanych na listach i w bibliotekach mogą aktualizować (jeśli warunki, które zestawów skojarzonych z tych kolumn zarządzanych metadanych są skonfigurowane jako otwarty i kolumny zarządzanych metadanych pozwala na opcje wypełniane). Użytkownicy witryny można również dodać nowych terminów do zestawu podczas aktualizowania wartość z kolumny zarządzanych metadanych terminów).

 • Tworzenie nowych słów kluczowych przedsiębiorstwa podczas aktualizowania kolumny słów kluczowych przedsiębiorstwa dla listy lub biblioteki.

 • Korzystanie z nawigacji po metadanych na listach lub w bibliotekach w celu filtrowania wyświetlanych elementów.

 • Stosowanie w kwerendach wyszukiwania terminów zarządzanych lub słów kluczowych przedsiębiorstwa, a następnie uściślanie wyników wyszukiwania na podstawie tych terminów.

Użytkownicy witryny, którzy mają uprawnienia do modyfikowania list, bibliotek oraz typów zawartości (na przykład członkowie grupy Właściciele witryn) można utworzyć nowe kolumny zarządzanych metadanych dla list, bibliotek oraz typów zawartości. Podczas tworzenia tych kolumn, mogą utworzyć nowy termin zestawy, które są lokalne do zbioru witryn, a będą mogli Zarządzanie terminami w tych zestawów terminów.

Ponownie co użytkownicy mogą zależy od jak skonfigurowano połączenie z aplikacją usługi zarządzanych metadanych i jakie uprawnienia usługi udziela do konta puli aplikacji dla aplikacji sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udziel uprawnień do uzyskania dostępu do usługi zarządzanych metadanych.

Początek strony

Dodawanie administratorów magazynów terminów

Musisz być administratorem farmy lub administratorem magazynu terminów, aby wyznaczyć administratorów magazynów terminów. Po administratorów magazynów terminów wyznaczonych osobom, ich zostaną możliwość wyznaczyć innych administratorów magazynów terminów. Aby dowiedzieć się, jak dodać lub usunąć przechowywanie administratorów terminów z administracji centralnej zobacz Dodawanie i usuwanie terminów przechowywanie administratorów.

 1. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Administrowanie witryną kliknij pozycję Zarządzanie magazynem terminów.

 3. W okienku Właściwości wybierz zarządzanych metadanych aplikacji usługi dla którego chcesz wyznaczyć administratorem magazynu terminów.

 4. W okienku widoku drzewa po lewej stronie wybierz aplikację usługi zarządzanych metadanych, jeśli nie jest jeszcze zaznaczona.

 5. W okienku Właściwości w polu Administratorzy magazynów terminów wpisz nazwy osób, które chcesz dodać. Możesz także kliknąć przycisk Przeglądaj, aby znaleźć i dodać użytkowników.

 6. Po zakończeniu dodawania osób, które mają być administratorami magazynów terminów, kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Dodawanie kierowników grup

Nowych kierowników grup może dodawać tylko administrator magazynu terminów.

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz dodać kierownika grupy przy użyciu narzędzia do zarządzania magazynami terminów (w przypadku aktualizowania grupy lokalnej).

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Administrowanie witryną kliknij pozycję Zarządzanie magazynem terminów.

 4. W okienku Właściwości wybierz zarządzanych metadanych aplikacji usługi dla którego chcesz wyznaczyć kierownika grupy.

 5. W okienku widoku drzewa znajdującym się po lewej stronie wybierz grupę, dla której chcesz dodać kierownika grupy.

 6. W okienku Właściwości w polu Kierownicy grupy wpisz nazwy osób, które chcesz dodać. Możesz także kliknąć przycisk Przeglądaj, aby znaleźć i dodać użytkowników.

 7. Po zakończeniu dodawania osób, które mają być kierownikami grupy, kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Dodawanie współautorów

Tylko administrator magazynu terminów lub kierownik grupy dla konkretnej grupy może dodawać do niej współautorów.

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz dodać współautora (w przypadku aktualizowania grupy lokalnej).

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Administrowanie witryną kliknij pozycję Zarządzanie magazynem terminów.

 4. W okienku Właściwości wybierz zarządzanych metadanych aplikacji usługi dla którego chcesz wyznaczyć współautora dla grupy.

 5. W okienku widoku drzewa znajdującym się po lewej stronie wybierz grupę, do której chcesz dodać współautorów.

 6. W okienku Właściwości w polu Współautorzy wpisz nazwy osób, które chcesz dodać. Możesz także kliknąć przycisk Przeglądaj, aby znaleźć i dodać użytkowników.

 7. Po zakończeniu dodawania osób, które mają być współautorami, kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×