Zarządzanie udostępnianiem w usłudze OneDrive i programie SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako administrator globalny lub administrator SharePoint w usłudze Office 365 możesz kontrolować sposób udostępniania działa na poziomie dzierżawy w OneDrive i SharePoint Online za pomocą Centrum administracyjnego OneDrive. Ponieważ każdy OneDrive jest zbioru witryn w SharePoint, są powiązane ustawienia SharePoint i ustawienia OneDrive Twojej organizacji.

Jeśli szukasz informacji na temat sposobu udostępniania pliku lub folderu w OneDrive, zobacz OneDrive udostępnianie plików i folderów.

Uwagi: W wielu centrów administracyjnych istnieją pewne ustawienia udostępniania. Gdy zmienisz ich w jednym miejscu, inne centra administracyjne zostaną zastosowane zmiany. Jeśli masz wiele administratorów w Twojej organizacji, upewnij się, że komunikować wprowadzone zmiany, które wprowadzasz. Zobacz następujące artykuły, aby uzyskać więcej informacji o innych ustawieniach udostępniania.

 • W Centrum administracyjnym usługi Office 365 w obszarze Ustawienia > usług i dodatki, ustawienia udostępniania zewnętrznego witryn jest taka sama jak SharePoint zewnętrznych ustawienie udostępniania w Centrum administracyjnym OneDrive.

 • Udostępnianie strony w Centrum administracyjnym OneDrive i udostępniania w Centrum administracyjnym programu SharePoint kontrolować te same ustawienia.

Zmienianie ustawień udostępniania łącza

Jeśli jeszcze nie określono ustawienia udostępniania zewnętrznego, możesz zezwolić, zrobienie tego najpierw: Kontrola udostępniania zewnętrznego dla usługi OneDrive i programu SharePoint. Następnie wykonaj poniższe czynności, aby kierować użytkowników do tworzenia rodzaju łącze, które chcesz udostępnić.

 1. Otwórz Centrum administracyjne usługi OneDrive, a następnie kliknij kartę Udostępnianie.

 2. W obszarze domyślny typ łącza wybierz odpowiedni rodzaj łącze, które jest zaznaczona domyślnie, użytkownicy udostępniający elementów:

  Ważne: następujące ustawienie dotyczy SharePoint i OneDrive. Synchronizowanych z ustawieniem w Centrum administracyjnym SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ustawienia w Centrum administracyjnym SharePoint zobacz Zmienianie domyślnego typu łącza, gdy użytkownicy się łącza do udostępniania.

  • Łącza współużytkowane (dostępne dla każdego z łączem). Ta opcja jest dostępna tylko jeśli ustawienia udostępniania zewnętrznego dla SharePoint jest ustawiona do innych osób. Jeśli ustawienie udostępniania zewnętrznego dla OneDrive lub określonym zbiorze witryn nie skonfigurowano "Każdy", domyślny typ łącza OneDrive lub zbioru witryn będzie "Wewnętrznego."

  • Łącza wewnętrzne (dostępne tylko dla użytkowników w organizacji, można je udostępnić wewnętrznie)

  • Bezpośrednie łącza (dostępne tylko dla użytkowników, którzy mają już uprawnienia dostępu do elementu)

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Ustawienia łącze na stronie udostępnianie w Centrum administracyjnym usługi OneDrive

Zaawansowane ustawienia współużytkowane łączy   

Jeśli ustawienia udostępniania zewnętrznego dla SharePoint jest ustawiany umożliwia współużytkowane łącza (nawet wtedy, gdy zewnętrznego udostępniania jest obecnie wyłączona), można ustawić czas wygaśnięcia te łącza, wybierając wartość z listy rozwijanej łącza wygaśnie w ciągu. Możesz również wybrać, czy współużytkowane łącza można nadawaj osobom uprawnienia do edytowania plików i folderów udostępnionych.

Kontrolka udostępniania zewnętrznego dla OneDrive i SharePoint

Domyślnie użytkownicy mogą udostępnić innym osobom za pomocą łącza, które nie wymagają logowania w plikach OneDrive i SharePoint. Jeśli chcesz zmienić to ustawienie, najlepiej jest to zrobić najpierw przed dostosować ustawienia łącze. Podczas konfigurowania udostępniania dla OneDrive, należy pamiętać o następujących czynności.

 • Ustawienie udostępniania zewnętrznego dla SharePoint może być więcej ograniczeń niż co dozwolone w OneDrive, ale nie mniej ograniczeń. Jeśli wyłączysz udostępnianie zewnętrzne dla SharePoint w Twojej organizacji, nie można go włączyć dla OneDrive.

 • Umożliwia udostępnianie witryny zewnętrznej plików, musisz włączyć globalnie (na poziomie dzierżawy). Możesz następnie wyłączyć go dla wszystkich zbiorów witryn.

 • Jeśli wyłączysz udostępnianie zewnętrzne łączach udostępnionych zewnętrznie przestaną działać. Jeśli możesz później go ponownie włączyć, łącza będą wznowić pracę.

Aby skonfigurować udostępnianie OneDrive

 1. Otwórz Centrum administracyjne usługi OneDrive, a następnie kliknij kartę Udostępnianie.

 2. W obszarze Udostępnianie zewnętrzne Przesuń suwak ustawienia, których chcesz SharePoint i OneDrive, zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

  Udostępnianie ustawień na stronie udostępnianie w Centrum administracyjnym usługi OneDrive zewnętrzne

  Oczekiwany wynik

  Opcja

  Uzyskany wynik

  Umożliwianie użytkownikom tworzenia łącza, które nie wymagają logowania (wcześniej nazywane "dostępu anonimowego łącza")

  Każda osoba

  Użytkownicy mogą tworzyć łącza, które może być swobodnie udostępniany. Można też zaznaczyć wymagać logowania udostępniający elementów.

  Wymaganie od użytkowników zewnętrznych, zaloguj się przy użyciu konta Microsoft lub służbowe lub konta służbowego, aby umożliwić dostęp do udostępnionych plików.

  Nowych i istniejących użytkowników zewnętrznych

  Użytkownicy mogą wysyłać zaproszenia do innych osób (chyba że chcesz ograniczyć domen). Zaproszenia na dostęp do plików można wykorzystać tylko raz. Po zostały one został użyty, nie można użyć przez inne osoby do uzyskania dostępu. Nowych użytkowników zewnętrznych zostaną dodane do usługi Azure Active Directory, po zalogowaniu się w celu wyświetlenia udostępnionego elementu.

  Zezwalaj na udostępnianie tylko dla użytkowników zewnętrznych, które już są na usługi Azure Active Directory.

  Istniejących użytkowników zewnętrznych

  Użytkownicy mogą wysyłać zaproszeń do użytkowników zewnętrznych, który został dodany do usługi Azure Active Directory do udostępniania. Zaproszenia na dostęp do plików można wykorzystać tylko raz. Po zostały one został użyty, nie można użyć przez inne osoby do uzyskania dostępu.

  Wyłącz funkcję udostępniania zewnętrznego.

  Tylko osoby w Twojej organizacji

  Udostępnianie zewnętrzne nie jest dozwolone.

  Jeśli wyłączysz udostępnianie zewnętrzne dla SharePoint, nadal można zmienić zaawansowane ustawienia udostępniania zewnętrznego w następnym kroku. Wprowadzone zmiany zostaną wprowadzone do momentu włączyć udostępnianie zewnętrzne.

 3. Określ zaawansowane ustawienia udostępniania zewnętrznego.

  Ważne: te ustawienia dotyczą zarówno SharePoint, jak i OneDrive. Ustawienia możesz zmienić synchronizacji Centrum administracyjnego OneDrive z ustawieniami w Centrum administracyjnym SharePoint.

  • Zezwalaj lub Blokuj udostępniania innym osobom na określonych domen. Określ listę dozwolonych lub zablokowanych domen. Należy zauważyć, że jeśli zezwolisz na współużytkowane łącza, (które nie wymagają logowania), użytkownicy, którzy Udostępnianie elementów z tych łączy można udostępniać innych osób, w tym osoby, które mają konta w domenach ograniczony. To ustawienie jest taka sama jak ustawienie na stronie udostępniania w Centrum administracyjnym SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji zobacz ograniczeniami domeny udostępnianie w usłudze SharePoint Online i OneDrive dla firm

  • Użytkownicy zewnętrzni należy zaakceptować zaproszenia do udostępniania za pomocą tego samego konta, na który wysłano zaproszeń do. Pozwala na sterowanie konta, które użytkownicy zewnętrzni umożliwia dostęp do udostępnionych elementów.

  • Umożliwianie użytkownikom zewnętrznym Udostępnianie elementów, które nie są właścicielami. To ustawienie jest domyślnie zaznaczone.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Inne ustawienia

 1. Otwórz Centrum administracyjne usługi OneDrive, a następnie kliknij kartę Udostępnianie.

 2. W obszarze inne ustawienia zaznacz lub wyczyść wyświetlania właścicielom imion i nazwisk osób, które wyświetlać swoje pliki.

  Ustawienia udostępniania w Centrum administracyjnym usługi OneDrive

  To ustawienie pozwala kontrolować czy właściciel pliku udostępnionego może wyświetlać osoby, które tylko wyświetlanie (i nie były edytowane) plik OneDrive pliku programu access statystyki. Statystyka programu access plik zostanie wyświetlona na karcie, gdy użytkownik zatrzyma wskaźnik na nazwę pliku lub na OneDrive. Statystyki obejmowały liczba wyświetleń nad plikiem, liczbę osób, które go wyświetlać i listy osób, które go wyświetlać.

  Uwaga: To ustawienie jest domyślnie zaznaczone. Wyczyszczenie go, informacje o podglądu pliku nadal jest zarejestrowane i dostępny w celu inspekcji jako administrator. Właściciele OneDrive nadal będą mogli widzieć inne osoby widziały ich udostępnionych plików pakietu Office przy użyciu pakietu Office w trybie Online lub aplikacje klasyczne pakietu Office.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Zobacz też

Korzystanie z Centrum administracyjnego OneDrive

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×