Zarządzanie uczestnikami w witrynie obszaru roboczego spotkania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Lista Uczestnicy w obszarze roboczym spotkania służy do śledzenia osób, które zostały zaproszone na spotkanie, w celu sprawdzenia, czy będą w nim uczestniczyć, oraz do przekazywania przez nie notatek dotyczących uczestnictwa (na przykład skierowanych do organizatora przypomnień o spóźnieniu na spotkanie). W trakcie spotkania lub po jego zakończeniu można zaktualizować listę, aby zawierała informacje o osobach, które rzeczywiście wzięły udział w spotkaniu.

Uwaga: Uczestnicy są automatycznie przypisywani do grupy Członkowie w witrynie obszaru roboczego spotkania, co daje im uprawnienie do wyświetlania i współtworzenia witryny, o ile właściciel witryny nie dostosował poziomów uprawnień w witrynie. Tylko właściciel witryny obszaru roboczego spotkania lub organizator spotkania może dodawać lub zmieniać uczestników. Więcej informacji można uzyskać od osoby, która skonfigurowała witrynę lub zarządza nią.

W tym artykule

Jak utworzyć listy uczestników

Dodawanie uczestników spotkania przy użyciu witryny obszaru roboczego spotkania

Edytowanie uczestników spotkania

Usuwanie uczestników spotkania

Sposób tworzenia listy Uczestnicy

Sposób tworzenia listy Uczestnicy zależy od konfiguracji witryny obszaru roboczego spotkania.

Niektóre aplikacje kalendarza i poczty e-mail zgodne z witrynami obszaru roboczego spotkania automatycznie aktualizują listę Uczestnicy w witrynie obszaru roboczego spotkania po wysłaniu wezwania na spotkanie. Nazwy uczestników są pobierane z wiersza Do wezwania na spotkanie.

Jeśli uczestnicy spotkania są automatycznie konfigurowani przez aplikację kalendarza lub poczty e-mail, jest im przypisywany poziom uprawnień Współtworzenie, który umożliwia wyświetlanie stron i edytowanie elementów listy i dokumentów. Poziom uprawnień i akcje, które użytkownik może wykonać, są dziedziczone z witryny nadrzędnej, ale można również zastosować uprawnienia unikatowe. W tym celu należy zmodyfikować zaawansowane uprawnienia użytkownika w ustawieniach witryny obszaru roboczego spotkania. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do informacji dotyczących modyfikowania poziomów uprawnień.

Jeśli przy automatycznym udzielaniu uprawnień wystąpi problem, zostanie wyświetlona informacja o miejscu w witrynie obszaru roboczego spotkania, w którym należy dodać uczestnika jako użytkownika.

O powodzeniu automatycznej konfiguracji uczestników świadczy fakt wyświetlenia informacji o nich na liście Uczestnicy w witrynie obszaru roboczego spotkania. Więcej informacji o konfigurowaniu witryny obszaru roboczego spotkania w aplikacjach kalendarza i poczty e-mail zgodnych z witryną obszaru roboczego spotkania można znaleźć w Pomocy danej aplikacji.

Jeśli uczestnicy są konfigurowani za pośrednictwem aplikacji poczty e-mail lub kalendarza, a następnie są edytowani w witrynie obszaru roboczego spotkania, konieczne może się okazać zaktualizowanie informacji w aplikacji poczty e-mail lub kalendarza.

Jeśli witryna obszaru roboczego spotkania jest konfigurowana za pośrednictwem witryny lub jeśli aplikacja poczty e-mail bądź kalendarza nie dodaje automatycznie uczestników, należy zaktualizować uczestników za pośrednictwem listy Uczestnicy w witrynie.

Uwagi: 

 • W witrynie obszaru roboczego spotkania może się znajdować tylko jedna lista Uczestnicy. Po dodaniu do witryny obszaru roboczego spotkania kolejnego składnika Web Part Uczestnicy jest wyświetlany inny widok oryginalnej listy Uczestnicy, a nie nowa lista Uczestnicy.

 • Po skonfigurowaniu witryny obszaru roboczego spotkania z przeglądarki sieci Web możesz i innych uczestników, którzy mają już uprawnienia dostępu do witryny nadrzędnej będą miały uprawnienia dostępu do witryny Obszar roboczy spotkania, jeśli Dziedzicz uprawnienia. Aby to zrobić należy wprowadzić prawidłowy adres e-mail (na przykład someone@example.com) lub nazwę użytkownika (DOMENA\nazwa) na liście uczestników. Uczestników, którzy nie mają uprawnienia dostępu do witryny musi mieć uprawnienie najpierw przez administratora lub właściciela witryny.

Początek strony

Dodawanie uczestników spotkania przy użyciu witryny obszaru roboczego spotkania

 1. W dolnej części listy Uczestnicy na stronie głównej kliknij pozycję Zarządzaj uczestnikami.

 2. W obszarze Narzędzia list kliknij kartę Elementy.

 3. Kliknij przycisk Nowy element.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę osoby, kliknij przycisk Sprawdź nazwy Obraz przycisku ustalenie, jeśli jej nazwisko znajduje się w usłudze katalogowej używane dla witryny. Aby znaleźć osób, z którymi chcesz pracować nad zadaniem, kliknij przycisk Przeglądaj Obraz przycisku .

 5. W polu Komentarz wpisz opcjonalny komentarz, na przykład element, który dana osoba ma przynieść na spotkanie, lub informacje o stanie.

 6. W polu Odpowiedź określ, czy dana osoba zaakceptowała, odrzuciła czy wstępnie zaakceptowała wezwanie.

 7. Wobecności Określ, czy ktoś jest wymaganych i opcjonalnych uczestników, lub organizator spotkania.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

 9. Aby powrócić do witryny obszaru roboczego spotkania, kliknij jej nazwę w górnym menu nawigacyjnym.

  Uwagi: 

  • Automatyczne otrzymywanie uprawnień do witryny obszaru roboczego spotkania po dodaniu uczestników spotkania do listy Uczestnicy zależy od ustawień uprawnień, które były używane podczas tworzenia witryny obszaru roboczego spotkania.

  • Tylko organizator spotkania lub właściciel witryny może dodawać innych użytkowników.

Początek strony

Edytowanie uczestników spotkania

 1. W dolnej części listy Uczestnicy kliknij opcję Zarządzaj uczestnikami.

 2. Wskaż nazwę uczestnika, aby wyświetlić strzałkę w dół.

 3. Kliknij wyświetloną strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj element.

 4. Zmień odpowiednie informacje, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Tylko organizator spotkania, właściciel witryny albo uczestnik może zmieniać odpowiedzi lub inne informacje.

Początek strony

Usuwanie uczestników spotkania

 1. W dolnej części listy Uczestnicy kliknij opcję Zarządzaj uczestnikami.

 2. Wskaż nazwę uczestnika, aby wyświetlić strzałkę w dół.

 3. Kliknij wyświetloną strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Usuń element.

 4. Po wyświetleniu monitu o wysłanie elementu do Kosza kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Tylko organizator spotkania lub właściciel witryny może usuwać innych uczestników.

  • Samej listy Uczestnicy nie można usunąć z witryny obszaru roboczego spotkania. Można jednak ukryć listę, aby nie była wyświetlana. Więcej informacji o dostosowywaniu obszaru roboczego spotkania można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×