Zarządzanie użytkownikami witryny administracji centralnej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Aby uzyskać najbardziej aktualne i wyczerpujące informacje, należy odwiedzić witrynę www.microsoft.com.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie użytkowników do witryny administracji centralnej

Tworzenie nowej grupy

Zmienianie ustawień grupy

Wyświetlanie uprawnień grupy

Wyznaczyć odwiedzający, członkowie i właściciele witryny administracji centralnej

Dodawanie użytkowników do witryny administracji centralnej

 1. Na stronie głównej administracji centralnej w menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Osoby i grupy.

 3. Na stronie Osoby i grupy: administratorzy farmy w menu Nowy kliknij polecenie Dodaj użytkowników.

 4. Na stronie Dodawanie użytkowników: administracja centralna w sekcji Dodawanie użytkowników w polu Użytkownicy/grupy wprowadź nazwy użytkowników, nazwy grup lub adresy e-mail. Każdy wpis oddziel średnikiem.

 5. W sekcji Nadawanie uprawnienia wybierz jedną z następujących opcji:

  • Dodaj użytkowników do grupy programu SharePoint — wybierz tę opcję, aby nadać użytkownikom uprawnienia, dodając ich do grupy ze wstępnie zdefiniowanymi uprawnieniami. Po wybraniu tej opcji kliknij grupę programu SharePoint na odpowiedniej liście.

  • Nadaj uprawnienie użytkownikom bezpośrednio wybierz tę opcję, aby bezpośrednio nadać uprawnienia użytkownikom. Po wybraniu tej opcji zaznacz pola wyboru obok poziomów uprawnień, które chcesz nadać użytkownikom.

 6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Tworzenie nowej grupy

 1. Na stronie głównej administracji centralnej w menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Osoby i grupy.

 3. Na stronie Osoby i grupy: administratorzy farmy w menu Nowy kliknij polecenie Nowa grupa.

 4. Na stronie Nowa Grupa w sekcji Nazwa i opis z informacjami o autorze w polu Nazwa wpisz nazwę grupy.

 5. W polu Informacje o autorze wpisz opis grupy.

 6. W sekcji Właściciel w polu Właściciel grupy wprowadź właściciela grupy.

 7. W sekcji Ustawienia grupy w obszarze Kto może wyświetlać dane członkostwa grupy wybierz opcję Członkowie grupy lub Wszyscy.

 8. W obszarze Kto może edytować dane członkostwa grupy wybierz opcję Właściciel grupy lub Członkowie grupy.

 9. W sekcji Żądania członkostwa w obszarze Czy zezwolić na żądania dołączenia/opuszczenia dla tej grupy wybierz opcję Tak lub Nie. Po wybraniu opcji Tak w obszarze Czy akceptować automatycznie żądania wybierz opcję Tak lub Nie. Po wybraniu opcji Nie wpisz adres e-mail, na który mają być wysyłane żądania, w polu Wysyłaj żądania członkostwa na następujący adres e-mail.

 10. W sekcji Nadawanie grupie uprawnień dla tej witryny zaznacz pola wyboru obok poziomów uprawnień, które chcesz nadać członkom grupy.

 11. Kliknij przycisk Utwórz.

  Zostanie otwarta strona Osoby i grupy, zawierająca członków nowej grupy.

Początek strony

Zmienianie ustawień grupy

 1. Na stronie głównej administracji centralnej w menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Osoby i grupy.

 3. Na stronie Osoby i grupy: administratorzy farmy na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Grupy kliknij grupę, której ustawieniami chcesz zarządzać.

 4. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia grupy.

  Zostanie otwarta strona Zmienianie ustawień grupy. Aby uzyskać informacje o każdym z ustawień, które można modyfikować Zobacz poprzedniej sekcji Utwórz nową grupę .

Początek strony

Wyświetlanie uprawnień grupy

 1. Na stronie głównej administracji centralnej w menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Osoby i grupy.

 3. Na stronie Osoby i grupy: administratorzy farmy na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Grupy kliknij grupę, której uprawnieniami chcesz zarządzać.

 4. W menu Ustawienia kliknij polecenie Wyświetl uprawnienia grupy.

  Zostanie otwarte okno Wyświetlanie uprawnień zbioru witryn, zawierające uprawnienia grupy.

Początek strony

Wyznaczanie odwiedzających, członków i właścicieli witryny administracji centralnej

 1. Na stronie głównej administracji centralnej w menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Osoby i grupy.

 3. Na stronie Osoby i grupy: administratorzy farmy w menu Ustawienia kliknij polecenia Konfiguruj grupy.

 4. Na stronie Konfigurowanie grup w tej witrynie w sekcji Osoby odwiedzające tę witrynę wybierz jedną z następujących opcji:

  • Utwórz nową grupę — wybierz tę opcję, aby utworzyć nową grupę zawierającą odwiedzających witrynę. Po wybraniu tej opcji wpisz nazwę grupy w odpowiednim polu. Dodaj użytkowników lub grupy do nowej grupy, wprowadzając ich nazwy lub adresy e-mail w odpowiednim polu. Oddziel pozycje średnikami.

  • Użyj istniejącej grupy — wybierz tę opcję, aby wyznaczyć istniejącą grupę jako odwiedzających witrynę. Po wybraniu tej opcji kliknij grupę na odpowiedniej liście.

 5. W sekcji Członkowie tej witryny wybierz jedną z następujących opcji:

  • Utwórz nową grupę — wybierz tę opcję, aby utworzyć nową grupę zawierającą członków tej witryny. Po wybraniu tej opcji wpisz nazwę nowej grupy w odpowiednim polu. Dodaj użytkowników lub grupy do nowej grupy, wprowadzając ich nazwy lub adresy e-mail w odpowiednim polu. Oddziel pozycje średnikami.

  • Użyj istniejącej grupy — wybierz tę opcję, aby wyznaczyć istniejącą grupę jako członków witryny. Po wybraniu tej opcji kliknij grupę na odpowiedniej liście.

 6. W sekcji Właściciele tej witryny wybierz jedną z następujących opcji:

  • Utwórz nową grupę — wybierz tę opcję, aby utworzyć nową grupę zawierającą właścicieli tej witryny. Po wybraniu tej opcji wpisz nazwę nowej grupy w odpowiednim polu. Dodaj użytkowników lub grupy do grupy, wprowadzając ich nazwy lub adresy e-mail w odpowiednim polu. Oddziel pozycje średnikami.

  • Użyj istniejącej grupy — wybierz tę opcję, aby wyznaczyć istniejącą grupę jako właścicieli witryny. Po wybraniu tej opcji kliknij grupę na odpowiedniej liście.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×