Zarządzanie szablonami list

Zarządzanie szablonami list

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ponowne używanie niestandardowych list programu SharePoint przy użyciu szablonów list. Szablon zapisuje pól, formuł i formatowania i opcjonalnie dane w czasie. Szablony można pobrać do archiwizacji lub przekazane do innej witryny.

Ważne: witryny zespołu połączony grupy SharePoint Online obsługuje obecnie szablonów list. Inne witryny SharePoint Online umożliwienie skryptów korzystanie z szablonów list. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak Zezwalaj lub uniemożliwić skryptu niestandardowego.

 1. Otwórz listę, którą chcesz zapisać jako szablon.

 2. Jeśli jesteś w SharePoint Online, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy.

  W innych wersjach na wstążce kliknij pozycję Lista, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy.

  Ustawienia listy na Wstążce
 3. W kolumnie Uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję Zapisz listę jako szablon.

  Uprawnienie Zarządzanie części menu Ustawienia

  Zostanie wyświetlona strona Zapisywanie jako szablon.

  Zapisywanie jako szablon strony
 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku szablonu, który będzie używany.

  Uwaga: Nie dodawaj rozszerzenia pliku do nazwy pliku. Rozszerzenie stp zostanie dodane automatycznie.

 5. W polu Nazwa szablonu wpisz tytuł, który ma być wyświetlany dla tego szablonu w galerii szablonów list.

 6. W polu Opis wpisz opis szablonu. Opis jest wyświetlany w okienku szczegółów z prawej strony, po wybraniu szablonu w galerii szablonów.

 7. Aby uwzględnić zawartość, która jest obecnie na tej liście nowego szablonu listy, zaznacz pole wyboru Dołącz zawartość. Aby uzyskać więcej informacji zobacz limity danych w szablonu listy.

  Uwaga: Ten krok nie zapisuje wszystkie ustawienia zabezpieczeń, które mogły być stosowane do listy. Z tego powodu zalecamy zapisywanie szablonów list w bezpiecznym miejscu, tak aby nie będzie można przywrócić przez osobę, która nie powinny mieć dostępu do tej zawartości.

 8. Kliknij przycisk OK.

  Otrzymasz pomyślnego Zapisz ekranu potwierdzenia wszystkich polega również.

  Pomyślnie Zapisz okno dialogowe potwierdzenia

  Kliknij łącze galerii szablonów, aby wyświetlić nowy szablon listy w galerii szablonów list.

  Strony szablonu listy

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Galerie projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Szablony List.

  Łącze Szablony listy na stronie Ustawienia witryny

  Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienie do zarządzania listami. Właściciele witryny domyślnie mają to uprawnienie.

  Zostanie wyświetlona strona galerii szablonów list.

  Listy galerii strony za pomocą szablonu jednej listy
 3. Kliknij przycisk Edytuj Przycisk Edytuj w bibliotece szablonu listy w kolumnie Edycja dla szablonu listy, który chcesz zaktualizować.

 4. Kliknij pozycję Usuń element, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Galerie projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Szablony List.

  Łącze Szablony listy na stronie Ustawienia witryny

  Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienie do zarządzania listami. Właściciele witryny domyślnie mają to uprawnienie.

  Zostanie wyświetlona strona galerii szablonów list.

  Listy galerii strony za pomocą szablonu jednej listy
 3. Kliknij przycisk Edytuj Przycisk Edytuj w bibliotece szablonu listy w kolumnie Edycja dla szablonu listy, który chcesz edytować.

 4. Edytowanie danych, które chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk OK.

  Edytowanie właściwości szablonu listy

Uwaga: Do wykonania poniższych czynności są wymagane uprawnienia do zapisu w folderze lub udziale, do którego ma zostać pobrany plik szablonu listy.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Galerie projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Szablony List.

  Łącze Szablony listy na stronie Ustawienia witryny

  Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienie do zarządzania listami. Właściciele witryny domyślnie mają to uprawnienie.

  Zostanie wyświetlona strona galerii szablonów list.

  Listy galerii strony za pomocą szablonu jednej listy
 3. W kolumnie Nazwa kliknij łącze dla szablonu listy, który chcesz pobrać.

 4. W pliku w przeglądarce Pobierz okno dialogowe, kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz jako o pobranie pliku.

Szablony list, które zostały pobrane do pliku w systemie plików można przekazywać do galerii szablonów list. Aby wykonać poniższe czynności, należy przeczytać uprawnień do folderu lub udziału sieciowego zawierającego plik szablonu listy.

Uwagi: 

 • Należy zauważyć, że pliki szablonów list za pomocą rozszerzenie stp.

 • Szablony list można używać tylko na tego samego rodzaju witryny lub obszaru roboczego, z której zostały utworzone. Oznacza to, że nie można użyć szablonu listy, który został utworzony w witrynie obszaru roboczego spotkania w witrynie zespołu. Szablon listy, który został utworzony w witrynie zespołu można jednak w innej witrynie zespołu.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Galerie projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Szablony List.

  Łącze Szablony listy na stronie Ustawienia witryny

  Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienie do zarządzania listami. Właściciele witryny domyślnie mają to uprawnienie.

  Zostanie wyświetlona strona galerii szablonów list.

  Listy galerii strony za pomocą szablonu jednej listy
 3. Na wstążce kliknij pozycję Przekaż dokument.

  Przekaż dokument przycisk na Wstążce

  Zostanie wyświetlona strona Dodaj szablonu.

  Dodawanie strony szablonu
 4. Wpisz ścieżkę i nazwę pliku (łącznie z rozszerzeniem pliku) szablonu listy, który chcesz przekazać, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik.

 5. Określ, czy należy zastąpić istniejące pliki. Domyślnie pole wyboru Zastąp istniejący plik jest zaznaczone.

  Uwaga: Zaznaczenie pola wyboru Zastąp istniejący plik szablonu listy, który jest już przechowywany w bazie danych zawartości i który ma taką samą nazwę co plik, który przesyłasz zostaną zastąpione. Jeśli próba przekazania szablonu listy, który już istnieje w bazie danych zawartości i to pole wyboru nie jest zaznaczone, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

 6. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie szablonu listy w SharePoint Server 2010

 1. Otwórz listę, którą chcesz zapisać jako szablon.

 2. Na wstążce kliknij pozycję Lista, a następnie kliknij przycisk Ustawienia listy.

  Przycisk Ustawienia listy na Wstążce strony
 3. W kolumnie Uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję Zapisz listę jako szablon.

  Uprawnienie Zarządzanie części menu Ustawienia

  Zostanie wyświetlona strona Zapisywanie jako szablon.

  Strona właściwości szablonu listy
 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku szablonu, który będzie używany.

  Uwaga: Do nazwy pliku nie należy dodawać rozszerzenia pliku. Rozszerzenie pliku stp zostanie dodane automatycznie.

 5. W polu Nazwa szablonu wpisz tytuł, który ma być wyświetlany dla tego szablonu w galerii szablonów list.

 6. W polu Opis wpisz opis szablonu. Opis jest wyświetlany w okienku szczegółów z prawej strony, po wybraniu szablonu w galerii szablonów.

 7. Aby uwzględnić zawartość, która jest obecnie na tej liście nowego szablonu listy, zaznacz pole wyboru Dołącz zawartość. Aby uzyskać więcej informacji zobacz limity danych w szablonu listy.

  Uwaga: Ten krok nie zapisuje wszystkie ustawienia zabezpieczeń, które mogły być stosowane do listy. Z tego powodu zalecamy zapisywanie szablonów list w bezpiecznym miejscu, tak aby nie będzie można przywrócić przez osobę, która nie powinny mieć dostępu do tej zawartości.

 8. Kliknij przycisk OK.

  Nowy szablon listy pojawi się w galerii szablonów list.

  Strony szablonu listy

Początek strony

Usuwanie szablonu z galerii szablonów list w SharePoint Server 2010

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla którego jest dostosowana menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. W kolumnie Galerie kliknij pozycję Szablony List.

  Łącze szablonu listy w menu galerii

  Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienie do zarządzania listami. Właściciele witryny domyślnie mają to uprawnienie.

  Zostanie wyświetlona strona galerii szablonów list.

  Listy galerii strony za pomocą szablonu jednej listy
 3. W kolumnie Edycja kliknij pozycję Edytuj Przycisk Edytuj w bibliotece szablonu listy dla szablonu listy, który chcesz usunąć.

 4. Kliknij pozycję Usuń element, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

Początek strony

Edytowanie właściwości szablonu listy w SharePoint Server 2010

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla którego jest dostosowana menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. W kolumnie Galerie kliknij pozycję Szablony List.

  Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienie do zarządzania listami. Właściciele witryny domyślnie mają to uprawnienie.

  Zostanie wyświetlona strona galerii szablonów list.

  Listy galerii strony za pomocą szablonu jednej listy
 3. Kliknij przycisk Edytuj Przycisk Edytuj w bibliotece szablonu listy w kolumnie Edycja dla szablonu listy, który chcesz zaktualizować.

 4. Edytowanie danych, które chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Pobieranie szablonu do systemu plików w SharePoint Server 2010

Uwaga: Do wykonania poniższych czynności są wymagane uprawnienia do zapisu w folderze lub udziale, do którego ma zostać pobrany plik szablonu listy.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla którego jest dostosowana menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. W kolumnie Galerie kliknij pozycję Szablony List.

  Łącze szablonu listy w menu galerii

  Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienie do zarządzania listami. Właściciele witryny domyślnie mają to uprawnienie.

  Zostanie wyświetlona strona galerii szablonów list.

  Listy galerii strony za pomocą szablonu jednej listy
 3. W kolumnie Nazwa kliknij łącze dla szablonu listy, który chcesz pobrać.

 4. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz jako pobierania przeglądarka umożliwia.

Początek strony

Przekazywanie szablonu do galerii szablonów list w SharePoint Server 2010

Szablony list, które zostały pobrane do pliku w systemie plików można przekazywać do galerii szablonów list. Aby wykonać poniższe czynności, należy przeczytać uprawnień do folderu lub udziału sieciowego zawierającego plik szablonu listy.

Uwagi: 

 • Należy zauważyć, że pliki szablonów list za pomocą rozszerzenie stp.

 • Szablony list można używać tylko na tego samego rodzaju witryny lub obszaru roboczego, z której zostały utworzone. Oznacza to, że nie można użyć szablonu listy, który został utworzony w witrynie obszaru roboczego spotkania w witrynie zespołu. Szablon listy, który został utworzony w witrynie zespołu można jednak w innej witrynie zespołu.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla którego jest dostosowana menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. W kolumnie Galerie kliknij pozycję Szablony List.

  Łącze szablonu listy w menu galerii

  Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienie do zarządzania listami. Właściciele witryny domyślnie mają to uprawnienie.

  Zostanie wyświetlona strona galerii szablonów list.

  Listy galerii strony za pomocą szablonu jednej listy
 3. Kliknij pozycję Przekaż.

  Zostanie wyświetlona strona przekazywania szablonu do galerii szablonów list.

 4. Wpisz ścieżkę i nazwę pliku (łącznie z rozszerzeniem pliku) szablonu listy, który chcesz przekazać, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik.

 5. Określ, czy należy zastąpić istniejące pliki. Domyślnie pole wyboru Zastąp istniejący plik jest zaznaczone.

  Uwaga: Zaznaczenie pola wyboru Zastąp istniejący plik szablonu listy, który jest już przechowywany w bazie danych zawartości i który ma taką samą nazwę co plik, który przesyłasz zostaną zastąpione. Jeśli próba przekazania szablonu listy, który już istnieje w bazie danych zawartości i to pole wyboru nie jest zaznaczone, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

 6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Tworzenie szablonu listy w SharePoint Server 2007

 1. Otwórz listę, którą chcesz zapisać jako szablon.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy.

  Kliknij przycisk Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia listy
 3. W kolumnie Uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję Zapisz listę jako szablon.

  Kliknij przycisk Zapisz szablon witryny w obszarze uprawnienia i zarządzanie kolumny

  Zostanie wyświetlona strona Zapisywanie jako szablon.

  Strona właściwości szablonu listy
 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku szablonu, który będzie używany.

  Uwaga: Do nazwy pliku nie należy dodawać rozszerzenia pliku. Rozszerzenie pliku stp zostanie dodane automatycznie.

 5. W polu Nazwa szablonu wpisz tytuł, który ma być wyświetlany dla tego szablonu w galerii szablonów list.

 6. W polu Opis szablonu wpisz opis szablonu.

 7. Aby uwzględnić zawartość, która jest obecnie na tej liście nowego szablonu listy, zaznacz pole wyboru Dołącz zawartość. Aby uzyskać więcej informacji zobacz limity danych w szablonu listy.

  Uwaga: Ten krok nie zapisuje wszystkie ustawienia zabezpieczeń, które mogły być stosowane do listy. Z tego powodu zalecamy zapisywanie szablonów list w bezpiecznym miejscu, tak aby nie będzie można przywrócić przez osobę, która nie powinny mieć dostępu do tej zawartości.

 8. Kliknij przycisk OK.

  Nowy szablon listy pojawi się w galerii szablonów list.

  Listy galerii z szablonem jednej listy

Początek strony

Usuwanie szablonu z galerii szablonów list w SharePoint Server 2007

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

  Modyfikowanie wszystkich opcji Ustawienia witryny w obszarze Ustawienia witryny

  Uwaga: W witrynie, dla którego jest dostosowana menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. W kolumnie Galerie kliknij pozycję Szablony List.

  Łącze szablonu listy w menu galerii

  Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienie do zarządzania listami. Właściciele witryny domyślnie mają to uprawnienie.

  Zostanie wyświetlona strona galerii szablonów list.

  Listy galerii z szablonem jednej listy
 3. W kolumnie Edycja kliknij pozycję Edytuj właściwości dokumentu Przycisk Edytuj w bibliotece szablonu listy dla szablonu listy, który chcesz usunąć.

  Edytowanie strony szablonu listy z wyróżnioną pozycją Usuń.
 4. Kliknij pozycję Usuń element, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

Początek strony

Edytowanie właściwości szablonu listy w SharePoint Server 2007

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

  Modyfikowanie wszystkich opcji Ustawienia witryny w obszarze Ustawienia witryny

  Uwaga: W witrynie, dla którego jest dostosowana menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. W kolumnie Galerie kliknij pozycję Szablony List.

  Łącze szablonu listy w menu galerii

  Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienie do zarządzania listami. Właściciele witryny domyślnie mają to uprawnienie.

  Zostanie wyświetlona strona galerii szablonów list.

  Listy galerii z szablonem jednej listy
 3. W kolumnie Edycja kliknij pozycję Edytuj właściwości dokumentu Przycisk Edytuj w bibliotece szablonu listy dla szablonu listy, który chcesz edytować.

 4. Edytowanie danych, które chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno edycji szablonu listy

Początek strony

Pobieranie szablonu do systemu plików w SharePoint Server 2007

Uwaga: Do wykonania poniższych czynności są wymagane uprawnienia do zapisu w folderze lub udziale, do którego ma zostać pobrany plik szablonu listy.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

  Modyfikowanie wszystkich opcji Ustawienia witryny w obszarze Ustawienia witryny

  Uwaga: W witrynie, dla którego jest dostosowana menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. W kolumnie Galerie kliknij pozycję Szablony List.

  Łącze szablonu listy w menu galerii

  Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienie do zarządzania listami. Właściciele witryny domyślnie mają to uprawnienie.

  Zostanie wyświetlona strona galerii szablonów list.

  Listy galerii z szablonem jednej listy
 3. W kolumnie Nazwa kliknij łącze dla szablonu listy, który chcesz pobrać.

 4. W oknie dialogowym Pobieranie pliku, skojarzone z przeglądarki kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz jako.

 5. Jeśli pojawi się okno dialogowe Pobieranie ukończone, kliknij polecenie Zamknij lub X.

Początek strony

Przekazywanie szablonu do galerii szablonów list w SharePoint Server 2007

Szablony list, które zostały pobrane do pliku w systemie plików można przekazywać do galerii szablonów list. Aby wykonać poniższe czynności, należy przeczytać uprawnień do folderu lub udziału sieciowego zawierającego plik szablonu listy.

Uwagi: 

 • Należy zauważyć, że pliki szablonów list za pomocą rozszerzenie stp.

 • Szablony list można używać tylko na tego samego rodzaju witryny lub obszaru roboczego, z której zostały utworzone. Oznacza to, że nie można użyć szablonu listy, który został utworzony w witrynie obszaru roboczego spotkania w witrynie zespołu. Szablon listy, który został utworzony w witrynie zespołu można jednak w innej witrynie zespołu.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

  Modyfikowanie wszystkich opcji Ustawienia witryny w obszarze Ustawienia witryny

  Uwaga: W witrynie, dla którego jest dostosowana menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. W kolumnie Galerie kliknij pozycję Szablony List.

  Łącze szablonu listy w menu galerii

  Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienie do zarządzania listami. Właściciele witryny domyślnie mają to uprawnienie.

  Zostanie wyświetlona strona galerii szablonów list.

  Listy galerii z szablonem jednej listy
 3. Kliknij pozycję Przekaż.

  Zostanie wyświetlona strona przekazywania szablonu do galerii szablonów list.

 4. Wpisz ścieżkę i nazwę pliku (łącznie z rozszerzeniem pliku) szablonu listy, który chcesz przekazać, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W galerii szablonów List wszystkie właściwości, którą chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno edycji szablonu listy

Początek strony

Limity dotyczące zawartości w szablonu listy

Domyślny limit podczas zapisywania szablonu listy z danymi jest 50 MB.

Szablon listy z nakładki kalendarza wymaga ręcznego dostosowywania. Po utworzeniu nowej listy na podstawie szablonu, Usuń każdego nakładki i dodaj go ponownie.

Zapisywanie biblioteki jako szablonu dokumentu nie jest obsługiwane ustawianie. Po utworzeniu nowej biblioteki z szablonu zawierającego zestawu dokumentów mogą wystąpić błędy.

Używanie szablonu listy w SharePoint

Możesz utworzyć nowe listy przy użyciu szablonu listy zapisany, jak każdy inny szablon. Szablony list są przechowywane w galerii szablonów i pojawiają się z innych aplikacji i szablony.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z szablonów list lub listy aplikacji zobacz Tworzenie listy w programie SharePoint.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×