Zarządzanie swoim kontaktem

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano opcje udostępniania kontaktów innym użytkownikom. Możesz także Zarządzanie kontaktami na Twojej liście kontaktów.

Co chcesz zrobić?

Umieszczanie swojego kontaktu w katalogach

Wysyłanie kontaktu do innych osób

Wyświetlanie swojej odcisk cyfrowy

Umieszczanie swojego kontaktu w katalogach

Domyślnie tożsamość własnego konta jest umieszczana w katalogu sieci lokalnej. Nie jest ona automatycznie wystawiana do katalogu publicznego kontaktów obszaru roboczego. Sposób prezentowania swojego kontaktu w tych katalogach można w każdej chwili zmienić w preferencjach konta. Jeśli często używa się programu SharePoint Workspace z osobami spoza sieci firmowej, warto umieścić tożsamość swojego konta w katalogu publicznym kontaktów obszaru roboczego, aby umożliwić i ułatwić tym osobom jej znajdowanie.

Informacje kontaktowe pokazywane w tych katalogach zależą od tego, które pola zostaną wypełnione w oknie dialogowym Edytowanie tożsamości skojarzonym z tożsamością kontaktu. Dodatkowo można zdecydować się na wyświetlanie samej nazwy wyświetlanej tożsamości lub wszystkich dostarczonych informacji kontaktu.

Zmienianie sposobu prezentowania swojego kontaktu

Aby zmienić sposób prezentowania swoich informacji kontaktowych w katalogach, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, pozycję Zarządzaj kontem, a następnie pozycję Preferencje konta.

 2. Kliknij kartę Tożsamości.

 3. Jeśli trzeba, wybierz z menu rozwijanego tożsamość, którą chcesz zmienić.

 4. Wybierz opcje prezentowania z menu rozwijanych katalogu.

  Po dokonaniu wyboru wyświetlany jest alert w celu potwierdzenia podjętej decyzji. Warto pamiętać, że wszelkie wprowadzone później zmiany w informacjach dotyczących tożsamości są natychmiast wysyłane do wszystkich użytkowników, którzy mają Twój kontakt u siebie na liście kontaktów lub w obszarach roboczych.

  • Bez umieszczania. Program SharePoint Workspace nie umieszcza tożsamości konta w katalogu. Jeśli kontakt jest obecnie prezentowany na liście, zaznaczenie tej opcji usunie go z katalogu.

  • Tylko nazwa. Wybranie tej opcji powoduje, że prezentowana jest tylko nazwa wprowadzona w polu Imię i nazwisko w oknie dialogowym Edytowanie tożsamości.

  • Wszystkie informacje kontaktowe. Wybranie tej opcji powoduje prezentowanie wszystkich informacji wprowadzonych w oknie dialogowym Edytowanie tożsamości.

Usuwanie swojego kontaktu z katalogu

Aby usunąć swój kontakt z katalogu:

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, kliknij pozycję Zarządzaj kontem, a następnie kliknij pozycję Preferencje konta.

 2. Kliknij kartę Tożsamości.

 3. Jeśli trzeba, wybierz z menu rozwijanego tożsamość, którą chcesz usunąć.

 4. Wybierz opcję Bez umieszczania z menu rozwijanego katalogu.

Początek strony

Wysyłanie swojego kontaktu do innych osób

Kontakt można wysłać do innych osób jako załącznik w wiadomości e-mail lub w wiadomości programu SharePoint Workspace. Jeśli nie masz jeszcze kontakt adresata lub jeśli adresat nie ma programu SharePoint Workspace za pomocą poczty e-mail.

Aby wysłać swój kontakt do innych w wiadomości e-mail:

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, pozycję Zarządzaj kontem, a następnie pozycję Preferencje konta.

 2. Kliknij kartę Tożsamości.

 3. Kliknij przycisk Wyślij ten kontakt pocztą e-mail.

  Zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że ta opcja spowoduje otwarcie klienta poczty e-mail. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.

  Spowoduje to otwarcie klienta poczty e-mail z oknem wiadomości zawierającym tekst z instrukcjami pobrania programu SharePoint Workspace.

 4. Wprowadź adres i ewentualne pozostałe informacje, które mają się znaleźć w wiadomości e-mail, a następnie wyślij wiadomość.

Początek strony

Wyświetlanie swojego odcisku cyfrowego

Program SharePoint Workspace przypisuje unikatowe "odcisk cyfrowy" identyfikator konta. Odcisk cyfrowy jest wyświetlany jako ciąg liter i cyfr (z znaków interpunkcyjnych czytelności). Inni użytkownicy może wymagać udzielić im usługi odcisk cyfrowy w celu weryfikacji tożsamości, zanim udostępnia informacje z Tobą. Można też użyć palców cyfrowego w celu zweryfikowania tożsamości innych użytkowników.

Aby wyświetlić odcisk cyfrowy skojarzony z własną tożsamością:

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, pozycję Zarządzaj kontem, a następnie pozycję Preferencje konta.

 2. Kliknij kartę Tożsamości.

 3. W razie konieczności wybierz odpowiednią tożsamość z menu rozwijanego, aby wyświetlić skojarzony z nią odcisk cyfrowy.

  Jeśli na koncie występuje tylko jedna tożsamość, a tak jest najczęściej, menu rozwijane nie jest widoczne.

 4. Kliknij kartę Zabezpieczenia.

  Odcisk cyfrowy odpowiadający wybranej tożsamości zostanie wyświetlony pod nagłówkiem Odcisk cyfrowy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×