Zarządzanie swoim kontaktem

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

W niniejszym artykule opisano opcje udostępniania własnych informacji kontaktowych innym użytkownikom. Można także zarządzać kontaktami ze swojej listy kontaktów.

Co chcesz zrobić?

Umieszczanie swojego kontaktu w katalogach

Wysyłanie swojego kontaktu do innych osób

Wyświetlanie swojego odcisku cyfrowego

Umieszczanie swojego kontaktu w katalogach

Domyślnie tożsamość własnego konta jest umieszczana w katalogu sieci lokalnej. Nie jest ona automatycznie wystawiana do katalogu publicznego kontaktów obszaru roboczego. Sposób prezentowania swojego kontaktu w tych katalogach można w każdej chwili zmienić w preferencjach konta. Jeśli często używa się programu SharePoint Workspace z osobami spoza sieci firmowej, warto umieścić tożsamość swojego konta w katalogu publicznym kontaktów obszaru roboczego, aby umożliwić i ułatwić tym osobom jej znajdowanie.

Informacje kontaktowe pokazywane w tych katalogach zależą od tego, które pola zostaną wypełnione w oknie dialogowym Edytowanie tożsamości skojarzonym z tożsamością kontaktu. Dodatkowo można zdecydować się na wyświetlanie samej nazwy wyświetlanej tożsamości lub wszystkich dostarczonych informacji kontaktu.

Zmienianie sposobu prezentowania swojego kontaktu

Aby zmienić sposób prezentowania swoich informacji kontaktowych w katalogach, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, pozycję Zarządzaj kontem, a następnie pozycję Preferencje konta.

 2. Kliknij kartę Tożsamości.

 3. Jeśli trzeba, wybierz z menu rozwijanego tożsamość, którą chcesz zmienić.

 4. Wybierz opcje prezentowania z menu rozwijanych katalogu.

  Po dokonaniu wyboru wyświetlany jest alert w celu potwierdzenia podjętej decyzji. Warto pamiętać, że wszelkie wprowadzone później zmiany w informacjach dotyczących tożsamości są natychmiast wysyłane do wszystkich użytkowników, którzy mają Twój kontakt u siebie na liście kontaktów lub w obszarach roboczych.

  • Bez umieszczania. Program SharePoint Workspace nie umieszcza tożsamości konta w katalogu. Jeśli kontakt jest obecnie prezentowany na liście, zaznaczenie tej opcji usunie go z katalogu.

  • Tylko nazwa. Wybranie tej opcji powoduje, że prezentowana jest tylko nazwa wprowadzona w polu Imię i nazwisko w oknie dialogowym Edytowanie tożsamości.

  • Wszystkie informacje kontaktowe. Wybranie tej opcji powoduje prezentowanie wszystkich informacji wprowadzonych w oknie dialogowym Edytowanie tożsamości.

Usuwanie swojego kontaktu z katalogu

Aby usunąć swój kontakt z katalogu:

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, kliknij pozycję Zarządzaj kontem, a następnie kliknij pozycję Preferencje konta.

 2. Kliknij kartę Tożsamości.

 3. Jeśli trzeba, wybierz z menu rozwijanego tożsamość, którą chcesz usunąć.

 4. Wybierz opcję Bez umieszczania z menu rozwijanego katalogu.

Wysyłanie swojego kontaktu do innych osób

Kontakt można wysłać do innych osób jako załącznik w wiadomości e-mail lub w wiadomości programu SharePoint Workspace. Wiadomości e-mail należy użyć, jeśli nie ma się jeszcze kontaktu adresata lub jeśli adresat nie dysponuje programem SharePoint Workspace.

Aby wysłać swój kontakt do innych w wiadomości e-mail:

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, pozycję Zarządzaj kontem, a następnie pozycję Preferencje konta.

 2. Kliknij kartę Tożsamości.

 3. Kliknij przycisk Wyślij ten kontakt pocztą e-mail.

  Zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że ta opcja spowoduje otwarcie klienta poczty e-mail. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.

  Spowoduje to otwarcie klienta poczty e-mail z oknem wiadomości zawierającym tekst z instrukcjami pobrania programu SharePoint Workspace.

 4. Wprowadź adres i ewentualne pozostałe informacje, które mają się znaleźć w wiadomości e-mail, a następnie wyślij wiadomość.

Wyświetlanie swojego odcisku cyfrowego

Program SharePoint Workspace przypisuje unikatowy „odcisk cyfrowy” do tożsamości konta. Odcisk cyfrowy przyjmuje postać długiego ciągu liter i cyfr (ze znakami interpunkcyjnymi dla przejrzystości). Inni użytkownicy przed udostępnieniem informacji mogą wymagać podania odcisku cyfrowego w celu weryfikacji tożsamości. Można także używać odcisków cyfrowych do weryfikacji tożsamości innych użytkowników.

Aby wyświetlić odcisk cyfrowy skojarzony z własną tożsamością:

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, pozycję Zarządzaj kontem, a następnie pozycję Preferencje konta.

 2. Kliknij kartę Tożsamości.

 3. W razie konieczności wybierz odpowiednią tożsamość z menu rozwijanego, aby wyświetlić skojarzony z nią odcisk cyfrowy.

  Jeśli na koncie występuje tylko jedna tożsamość, a tak jest najczęściej, menu rozwijane nie jest widoczne.

 4. Kliknij kartę Zabezpieczenia.

  Odcisk cyfrowy odpowiadający wybranej tożsamości zostanie wyświetlony pod nagłówkiem Odcisk cyfrowy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×