Zarządzanie schematem wyszukiwania w usłudze SharePoint Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Schemat wyszukiwania kontrolki można znaleźć, jak możesz go wyszukać i jak można przedstawiać wyniki w serwisach wyszukiwania. Zmieniając schematu wyszukiwania, możesz dostosować obsługę wyszukiwania w SharePoint Online.

Informacje o schemacie wyszukiwania

Gdy użytkownik wyszukuje zawartości w witrynach SharePoint, funkcja wyszukiwania znajduje tylko znajduje się w indeksie wyszukiwaniai jest wyświetlana, tylko wyników, do których użytkownik ma uprawnienia do wyświetlania.

Wyszukiwanie wykrywa informacji przez przeszukiwania elementów w witrynie. Odkryte zawartości i metadanych są nazywane Właściwości elementu. Schemat wyszukiwania zawiera listę Właściwości przeszukane ułatwiającą przeszukiwarki zdecydować, jakiego zawartości i metadanych do wyodrębnienia.

Nie wszystkie przeszukanej zawartości lub metadane, warto ma w indeksie wyszukiwania, więc schematu wyszukiwania zawiera listę przydatnych typy zawartości i metadanych o nazwie Właściwości zarządzane. Indeks obejmuje tylko zawartość i metadane z właściwości zarządzane. Przykłady przydatne metadanych dla indeksu to autor i tytuł dokumentu.

Wyszukiwanie zawiera odpowiednie właściwości przeszukanych zamapowanych na właściwości zarządzane. Na przykład właściwości przeszukane typu dotyczące tworzenia map na właściwość zarządzaną związane z autora. Jeśli dodasz właściwość zarządzaną, musi zamapować go na właściwości przeszukanej, aby pobrać zawartości do indeksu. Po witryny, biblioteki lub listy zostały przeszukane, użytkownicy mogą przeszukiwać dotyczące zawartości i metadanych nowych lub zmienionych właściwości zarządzane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do schematu wyszukiwania dla programu SharePoint .

Każda właściwość zarządzaną zawiera ustawienia, które określają, jak użytkownicy mogą wyszukiwać zawartość tej właściwości zarządzane i jak zawartość można wyświetlić w wynikach wyszukiwania.

Można tworzyć nowe, niestandardowe właściwości zarządzane, ale może zawierać tylko tekst lub tak/nie. Jeśli potrzebujesz innych typów zawartości w swojej niestandardowe właściwości zarządzanej, a następnie użyj jednej z nieużywane, wbudowane zarządzanych właściwości, które wyszukiwania zawiera. Te właściwości zarządzane mogą zawierać informacje w liczba całkowita, dziesiętne, daty i godziny, podwójny dokładności ruchomości lub format binarny. Można "zmienić" te nieużywane właściwości zarządzane zgodnie z ustawieniami alias.

Wbudowane właściwości zarządzanych możesz zmienić ich mapowania na właściwości przeszukane, ale tylko ustawienie, które można zmieniać jest alias.

Definiowanie zawartość, która czy użytkownicy mogą przeszukiwać i uzyskiwanie wyników dla

Po ustawieniu właściwości zarządzanej możliwości wyszukiwaniazawartości jest dodawany do indeksu. Oznacza to, że prostej kwerendy dla "Kit" zwraca elementy, które zawierają wyraz "Kit", a także elementy, których właściwość "Autor" zawiera "Kit". Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli "wyszukiwać tylko elementy, które mają ten określonego autora", należy ustawić właściwość Autor należy opcję uwzględniana w kwerendach. Następnie aby znaleźć tylko te elementy, które mają autora, Kowalski, użytkownicy mogą wykonywać kwerendy dla "author: Bator".

Jeśli chcesz zapobiec zawartość właściwości zarządzanej w górę jako wyniki wyszukiwania, możesz wyłączyć uwzględnianej podczas pobierania wyników ustawienie właściwości zarządzanej.

Jeśli nie chcesz użytkownikom anonimowym na informacje na właściwość zarządzaną, na przykład których został utworzony elementu, wyłącz "Bezpiecznych dla anonimowego" ustawienie właściwości zarządzanej.

Uzyskiwanie lepszych wyników wyszukiwania wielu języków zawartości i metadanych zawierające znaki specjalne

Podczas wyszukiwania indeksy zawartości lub podczas przetwarzania kwerend, dzieli strumień tekstu na mniejsze części, takie jak słowa, frazy, symbole lub innych ważnych elementów. Te elementy są nazywane tokeny. Gdy użytkownicy wprowadzają kwerendy, wyszukiwania próbuje znaleźć tokeny w indeksie, spełniających tokeny kwerendy.

W przypadku większości języków wyszukiwania zmiana tekstu na małe, usuwa znaki diakrytyczne zastępuje znaki specjalne, takie jak znaki interpunkcyjne, odstęp i następnie znaki podziału na spacji.

Dzielenie na spacji działa prawidłowo dla danego języka, takich jak angielski, ale nie tak dobrze dla języków wschodnioazjatyckich. Załóżmy, że masz bibliotekę dokumentów zawierającą arkuszach danych produktów zarówno w języku angielskim i chińskim. Każdy arkusz danych zawiera identyfikator produktu z znaków niealfanumerycznych, takie jak "11.132-84-115 #4". Podczas wyszukiwania przetwarzania arkusza danych, jego wykrywa język i tokenizes cała jego zgodnie z tego języka. Tak identyfikator produktu w arkuszu danych języka chińskiego jest plikach tak, jakby było tekstu w języku chińskim i angielskim danych arkusza identyfikator produktu jest plikach tak jakby była tekstu w języku angielskim. Podczas wyszukiwania użytkowników identyfikator produktu, wyszukiwania tokenizes kwerendę zgodnie z ustawieniem języka witryny programu SharePoint są włączone. Jeśli witryny jest ustawiony na język angielski, a użytkownik wyszukuje identyfikator produktu, który został plikach jako tekstu w języku chińskim, tokeny mogą nie odpowiadać, a użytkownicy otrzymują żadne wyniki.

Oto jak możesz udoskonalić wyniki dla użytkowników: podczas wyszukiwania przeszukiwania arkusza danych, wyodrębniane identyfikator produktu. Mapowanie właściwości przeszukanej dla właściwości identyfikator produktu do nowej właściwości zarządzanej "ProductID". Włączanie języka neutralne tokenization właściwości zarządzane "ProductID" i Poinstruuj użytkowników do wyszukiwania identyfikatory produktu przed właściwości "ProductID" zarządzane, tak jak poniżej: ProductID: "11.132-8". Ponieważ został włączony tokenization neutralne języka dla "ProductID", wyszukiwania używa tokenization neutralne języka dla zapytania i można znaleźć pasujące wyniki kwerendy.

Uzyskiwanie lepszych wyników wyszukiwania, gdy masz metadanych zawierające znaki specjalne

Aby ułatwić użytkownikom uzyskiwanie lepszych wyników wyszukiwania, korzystając z wyszukiwania w oknie dialogowym właściwości zarządzanych, zawierające metadane z znaki niealfanumeryczne, możesz włączyć ustawienie precyzyjniej zarządzać tokenization właściwości zarządzanej.

Przyjrzyjmy się przykład z biblioteką arkusza danych produktów ponownie.

Użytkownicy, którzy Aby szybko wprowadzić kwerendę, a następnie przejdź wyników, aby znaleźć w arkuszu danych, dlatego szuka, zwykle wprowadzane kwerend, takich jak ProductID: "132 884". Ponieważ wyszukiwania dzieli zawartość na indeks wyszukiwania na części mniejsze niż w przypadku kwerend, wyszukiwania nie mogą okazać się dopasowania te kwerendy. Jeśli kwerenda jest plikach bardziej precyzyjne, jest większe prawdopodobieństwo, że istnieje dopasowanie między tokeny w indeksie wyszukiwania i w kwerendzie. Użytkownicy mogą również wyszukiwać drugie imię lub nazwisko części identyfikator produktu.

Użytkownicy, którzy wyszukiwanie arkusza danych i spodziewają się tylko w trybie wyniki odpowiadające identyfikator produktu pełny, zwykle napisać zapytania, takich jak ProductID: "11.132-884-115 #4". Lepszą tokenization kwerendy nie być inny dla takich kwerend.

Określanie jakiego tytułu, aby wyświetlić wyniki

Można mapować jednej właściwości przeszukanej na wielu właściwości zarządzane. Lub wielu właściwości przeszukane można zamapować jedną właściwość zarządzaną, na przykład "Writer" i "Autor" właściwości przeszukane można zamapować właściwość "Autor" zarządzane.

Na przykład dokument w bibliotece może mieć tytuł programu SharePoint, tytuł metadanych pliku oraz zawartość może zawierać tytuł sformatowany przy użyciu stylu "Tytuł". Wszystkie te są mapowane na właściwości zarządzane "tytuł". Jest tytuł z właściwości przeszukanej, który jest najwyżej na liście mapowania i, który zawiera wartość, która znajduje się w indeksie.

Generowane automatycznie właściwości zarządzanych

Niektóre właściwości zarządzane są generowane automatycznie. Przykładem jest dodanie kolumny witryny do listy lub biblioteki programu SharePoint. Podczas wyszukiwania przeszukiwania tę listę automatycznie generuje to, przeszukanych i właściwości zarządzanej dla kolumny witryny i mapowania między nimi. Inny przykład jest podczas przeszukiwania metadanych znajduje w dokumencie, które zostały przekazane do programu SharePoint. Jeśli nie jest już mapowania na właściwości zarządzane metadane, takie jak "Tytuł" wyszukiwania automatycznie generuje właściwości zarządzanej. Typ właściwości przeszukanej określa ustawienia właściwości zarządzanej generowane automatycznie.

Schematu wyszukiwania Wyświetla nazwę generowane automatycznie właściwości zarządzane i ich mapowania na właściwości w szary w schemacie wyszukiwania przeszukane. Schemat wyszukiwania nie przytrzymaj ustawienia zarządzane właściwości zarządzane generowane automatycznie. Istnieją ustawienia, ale są one ukryte ze schematem wyszukiwania. Mapowania można dodać do innych właściwości zarządzane właściwości przeszukanych, ale jeśli Zmienianie innych ustawień, zastępując inne ustawienia (ukryte) i generowane automatycznie zarządzane właściwości jest konwertowana na zwykłą właściwości zarządzanej. Jeśli zechcesz zmienić właściwość zarządzaną generowane automatycznie, przejrzyj Wszystkie ustawienia starannie, tak jak podczas ręczne tworzenie nowej właściwości.

Jeśli chcesz użyć na właściwość zarządzaną jako elementu uściślającego na stronie wyników wyszukiwania, użyj ustawienia uściślaniu. To ustawienie jest dostępna tylko na właściwościach zarządzanych wbudowane. Należy użyć nowej właściwości zarządzanej, czy generowane automatycznie zarządzane właściwości jako elementu uściślającego, Zmień nazwę istniejących, nieużywane właściwości zarządzanej (który jest uściślaniu) za pomocą aliasu. Dostępnych jest kilka właściwości zarządzanych w tym celu. Mają nazwy, takie jak "RefinableString00" i "RefinableDate19."

Na przykład utworzyć kolumnę witryny o nazwie "NewColors", a chcesz, aby użytkownicy mogli używać "NewColors" jako opcję podczas ich Uściślanie wyników wyszukiwania. W schemacie wyszukiwania wybierz pozycję nieużywane właściwości zarządzane, na przykład "RefinableString00" i zmienić właściwość "NewColors" zgodnie z ustawieniami Alias. Następnie należy mapować tej nowej właściwości zarządzanej odpowiednie właściwości przeszukanej.

Zazwyczaj nie musisz zmieniać domyślnego schematu wyszukiwania dla dzierżawy, chyba że chcesz utworzyć bardziej zaawansowane lub niestandardowe wyników wyszukiwania.

Schemat wyszukiwania można zmienić dla całej dzierżawy lub tylko dla określonego zbioru witryn. Schemat wyszukiwania dla zbioru witryn jest oparty na schemacie wyszukiwania dla dzierżawy, więc na ogół najpierw należy wprowadzić zmiany na poziomie dzierżawy, a następnie na poziomie zbioru witryn. Wszystkie zmiany wprowadzone na poziomie zbioru witryn mają zastosowanie tylko dla tego zbioru witryn.

Zmienianie właściwości zarządzanych lub dodać nowe, zmiany zostaną zastosowane podczas tylko wtedy, gdy zawartość została ponownie przeszukane. W SharePoint Online przeszukiwania odbywa się automatycznie podstawie zgodnie z harmonogramem zdefiniowane przeszukiwania.

Po dodaniu nowej właściwości, aby liście lub w bibliotece lub po zmianie właściwości, które są używane na liście lub w bibliotece, wyszukiwania jest ponownie przeszukiwania zawartości, zanim wprowadzone zmiany zostaną odzwierciedlone w indeksie wyszukiwania. Ponieważ zmiany zostały wprowadzone w schemacie wyszukiwania, a nie do witryny rzeczywiste, wyszukiwanie zostanie automatycznie ponownie przeszukaj listę lub bibliotekę. Aby upewnić się, że zmiany są przeszukiwane, możesz specjalnie żądanie ponownego indeksowania listy lub biblioteki. Gdy to zrobisz, zawartość listy lub biblioteki zostanie ponownie przeszukanej tak, aby rozpocząć korzystanie z nowej właściwości zarządzanych w kwerendach, reguły kwerend i szablony wyświetlania.

Początek strony

Delve używa właściwości zarządzane, aby wykonać kwerendę dotyczącą funkcji Office graph i wyświetlanie kart zawartości w Delve. Na przykład można wyświetlić właściwości zarządzanych, takich jak autor, nazwy pliku, ModifiedBy i LastModifiedTime na kartach zawartości Delve.

Dowolny dokument użytkownika można wyświetlać lub edytować w Office 365, można również wyświetlane w Delve. Delve nie zmienia żadnych uprawnień i użytkownicy będą widzieć tylko dokumenty, które już masz dostęp. Czasem jednak można zapobiec wyświetlaniu w Delve dokumentu.

Właściwości zarządzane HideFromDelve umożliwia ukrywanie dokumentu w Delve. Możesz zachować przechowywania dokumentów w Office 365 i osoby mogły nadal go znaleźć za pomocą funkcji wyszukiwania — ją po prostu nie są wyświetlane w Delve już. Zobacz Ukrywanie dokumentów przed aplikacją Delve.

Aby uzyskać więcej informacji o Delve zobacz Office Delve dla administratorów usługi Office 365

Uwaga:  Nie wszystkie opcje są dostępne w usłudze SharePoint Online.

Podczas tworzenia nowej właściwości zarządzanej w usłudze SharePoint Online mają zastosowanie pewne ograniczenia. Na przykład właściwość może być tylko typu Tekst lub Tak/Nie i nie może być uwzględniana w uściślaniu ani sortowaniu.

Jeśli potrzebujesz właściwości innego typu lub właściwości o innych cechach, niż są dostępne, wykonaj kroki opisane w temacie Tworzenie właściwości zarządzanej przez zmianę nazwy istniejącej.

 1. Aby przejść do strony schematu wyszukiwania dla dzierżawy lub zbioru witryn:

  Przejdź do strony schematu wyszukiwania dla dzierżawy

  1. Zaloguj się do usługi Office 365.

  2. Kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję SharePoint. Jesteś teraz w centrum administracyjnym usługi SharePoint.

  3. Kliknij przycisk Wyszukaj, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj schematem wyszukiwania na stronie Administracja wyszukiwania.

  Przejdź do strony schematu wyszukiwania dla zbioru witryn

  1. W witrynie przejdź do pozycji Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. W obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję schemat wyszukiwania.

 2. Kliknij przycisk Właściwości zarządzane.

 3. Kliknij pozycję Nowa właściwość zarządzana na stronie Właściwości zarządzane.

 4. Wpisz nazwę nowej właściwości zarządzanej w polu Nazwa właściwości w sekcji Nazwa i opis. Jeśli chcesz, wpisz opis.

 5. W sekcji Typ zaznacz jedną z dostępnych opcji dla właściwości:

  • Tak/Nie

  • Tekst

 6. W sekcji Główne cechy zaznacz jedną lub kilka z dostępnych opcji.

 7. W sekcji Mapowania na właściwości przeszukane kliknij pozycję Dodaj mapowanie.

 8. W oknie dialogowym Wybieranie właściwości przeszukanej wybierz właściwość przeszukaną, która ma zostać zamapowana na właściwość zarządzaną, a następnie kliknij przycisk OK. Powtórz tę czynność, jeśli chcesz zamapować więcej właściwości przeszukanych na tę samą właściwość zarządzaną.

 9. W sekcji Mapowania na właściwości przeszukane określ, czy chcesz uwzględnić następujące elementy:

  • Cała zawartość wszystkich właściwości przeszukanych zamapowanych na tę właściwość zarządzaną.

  • Zawartość z pierwszej właściwości przeszukanej, która zawiera wartość, oraz (opcjonalnie) w jakiej kolejności.

 10. Kliknij przycisk OK.

 1. Aby przejść do strony schematu wyszukiwania:

  Dla dzierżawy

  1. Zaloguj się do usługi Office 365.

  2. Kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję SharePoint. Jesteś teraz w centrum administracyjnym usługi SharePoint.

  3. Kliknij przycisk Wyszukaj, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj schematem wyszukiwania na stronie Administracja wyszukiwania.

  Aby przejść do strony schematu wyszukiwania:

  Dla zbioru witryn

  1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. W obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję schemat wyszukiwania.

 2. Na stronie właściwości zarządzane Znajdź nieużywane właściwości zarządzanej. Przez nieużywane, firma Microsoft oznacza, że właściwość nie jest mapowane właściwości przeszukanej: Właściwości przeszukane zamapowane kolumna jest pusta. Zobacz tabelę domyślne nieużywane właściwości zarządzane , aby uzyskać więcej informacji.

  Ważne: Aby później móc użyć tej właściwości jako elementu uściślającego, wybierz właściwość zarządzaną z oznaczeniem Uściślanie.

 3. Wskaż wybraną właściwość zarządzaną, kliknij strzałkę i kliknij pozycję Edytuj/Mapuj właściwość.

 4. Na stronie Edytowanie właściwości zarządzanej w obszarze Główne cechy w sekcji Alias wprowadź nową nazwę właściwości w polu Alias.

 5. W sekcji Mapowania na właściwości przeszukane kliknij pozycję Dodaj mapowanie.

 6. Na stronie Wybieranie właściwości przeszukanej wybierz właściwość przeszukaną do zamapowania na właściwość zarządzaną, a następnie kliknij przycisk OK. Powtórz tę czynność, aby zamapować więcej właściwości przeszukanych na tę właściwość zarządzaną.

 7. Kliknij przycisk OK.

  Ważne: Po utworzeniu nowej właściwości zarządzanej w ten sposób, biblioteki lub listy, który będzie używany elementu uściślającego należy ponownie przeszukanych i ponownego indeksowania przed właściwość będzie się pojawiał jako opcję w konfiguracji uściślenia. Zobacz żądanie ponownego indeksowania biblioteki dokumentów lub listy.

 1. Aby przejść do strony schematu wyszukiwania:

  Dla dzierżawy

  1. Zaloguj się do usługi Office 365.

  2. Kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję SharePoint. Jesteś teraz w centrum administracyjnym usługi SharePoint.

  3. Kliknij przycisk Wyszukaj, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj schematem wyszukiwania na stronie Administracja wyszukiwania.

  Aby przejść do strony schematu wyszukiwania:

  Dla zbioru witryn

  1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. W obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję schemat wyszukiwania.

 2. Na karcie Właściwości zarządzane są widoczne wszystkie właściwości zarządzane, ustawienia dla tych właściwości zarządzanych oraz właściwości przeszukane, na które są one zamapowane.

 3. Aby wyświetlić właściwości przeszukane i właściwości zarządzane, na które są one zamapowane, kliknij pozycję Właściwości przeszukane.

 4. Aby wyświetlić kategorie właściwości przeszukanych, kliknij pozycję Kategorie.

Uwaga:  Nie wszystkie opcje są dostępne w usłudze SharePoint Online.

Edytowanie właściwości zarządzanej

 1. Aby przejść do strony schematu wyszukiwania:

  Dla dzierżawy

  1. Zaloguj się do usługi Office 365.

  2. Kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję SharePoint. Jesteś teraz w centrum administracyjnym usługi SharePoint.

  3. Kliknij przycisk Wyszukaj, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj schematem wyszukiwania na stronie Administracja wyszukiwania.

  Aby przejść do strony schematu wyszukiwania:

  Dla zbioru witryn

  1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. W obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję schemat wyszukiwania.

 2. Znajdź właściwość zarządzaną, którą chcesz edytować, w kolumnie Nazwa właściwości na karcie Właściwości zarządzane, lub wpisz nazwę w polu Filtr.

 3. Wskaż wybraną właściwość zarządzaną na liście, kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Edytuj/Mapuj właściwość.

 4. Edytowanie ustawień na stronie Edytowanie właściwości zarządzanej, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. Aby przejść do strony schematu wyszukiwania:

  Dla dzierżawy

  1. Zaloguj się do usługi Office 365.

  2. Kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję SharePoint. Jesteś teraz w centrum administracyjnym usługi SharePoint.

  3. Kliknij przycisk Wyszukaj, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj schematem wyszukiwania na stronie Administracja wyszukiwania.

  Aby przejść do strony schematu wyszukiwania:

  Dla zbioru witryn

  1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. W obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję schemat wyszukiwania.

 2. Na karcie Właściwości zarządzane znajdź właściwość zarządzaną, którą chcesz usunąć, lub wpisz jej nazwę w polu Filtr.

 3. Wskaż właściwość zarządzaną, którą chcesz usunąć, kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Usuń.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Ważne: Jeśli usuniesz właściwość zarządzaną:

  • użytkownicy nie będą mogli wyszukiwać tej właściwości,

  • reguła kwerendy używająca tej właściwości przestanie działać,

  • niestandardowy składnik Web Part używający tej właściwości przestanie działać.

 1. Aby przejść do schematu wyszukiwania:

  Dla dzierżawy

  1. Zaloguj się do usługi Office 365.

  2. Kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję SharePoint. Jesteś teraz w centrum administracyjnym usługi SharePoint.

  3. Kliknij przycisk Wyszukaj, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj schematem wyszukiwania na stronie Administracja wyszukiwania.

  Aby przejść do schematu wyszukiwania:

  Dla zbioru witryn

  1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. W obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję schemat wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Właściwości przeszukane.

 3. Na stronie Właściwości przeszukane znajdź właściwość przeszukaną, którą chcesz zamapować na właściwość zarządzaną, lub wpisz jej nazwę w polu Właściwości przeszukane w obszarze Filtry.

 4. Wskaż właściwość przeszukaną, którą chcesz zamapować, kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Edytuj/Mapuj właściwość.

 5. Na stronie Edytowanie właściwości przeszukanej w sekcji Mapowania na właściwości zarządzane kliknij pozycję Dodaj mapowanie.

 6. W oknie dialogowym Wybieranie właściwości zarządzanej wybierz właściwość zarządzaną, która ma zostać zamapowana na właściwość przeszukaną, a następnie kliknij przycisk OK. Powtórz tę czynność, jeśli chcesz zamapować więcej właściwości zarządzanych na tę właściwość przeszukaną.

 7. W sekcji Uwzględnianie w indeksie pełnotekstowym zaznacz pole, jeśli chcesz uwzględnić zawartość tej właściwości przeszukanej w indeksie pełnotekstowym.

 8. Kliknij przycisk OK.

 1. Aby przejść do schematu wyszukiwania:

  Dla dzierżawy

  1. Zaloguj się do usługi Office 365.

  2. Kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję SharePoint. Jesteś teraz w centrum administracyjnym usługi SharePoint.

  3. Kliknij przycisk Wyszukaj, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj schematem wyszukiwania na stronie Administracja wyszukiwania.

  Aby przejść do schematu wyszukiwania:

  Dla zbioru witryn

  1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. W obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję schemat wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Kategorie.

 3. Na stronie Kategorie znajdź kategorię właściwości przeszukanej, którą chcesz wyświetlić lub edytować.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć, które właściwości przeszukane należą do kategorii, i na które właściwości zarządzane są one zamapowane, kliknij wybraną kategorię właściwości przeszukanej na stronie Kategorie.

  2. Aby edytować kategorię, wskaż kategorię właściwości przeszukanej, którą chcesz edytować, kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Edytuj kategorię.

Jeśli nie chcesz, aby dokument się pojawić Delve, możesz utworzyć HideFromDelve kolumny witryny typu Tak/nie. Tę kolumnę witryny tworzy nowe właściwości przeszukanej ows_HideFromDelve, który jest automatycznie mapowane na właściwości zarządzane HideFromDelve .

Dodawanie kolumny witryny do biblioteki lub listy, w której jest przechowywany dokument

 1. Zaloguj się jako administrator zbioru witryn i przejdź do witryny, w której jest przechowywany dokument, który chcesz ukryć przed Delve.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

 3. Kliknij pozycję Utwórz kolumnę w grupie Zarządzanie widokami.

 4. W polu Nazwa kolumny w sekcji Nazwa i typ wpisz HideFromDelve , a następnie wybierz tak/nie (pole wyboru).

  Ważne: W menu rozwijanym wartość domyślna w sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny, kliknij przycisk nie. Jeśli wybierzesz opcję Tak, Delve będą widoczne wszystkie nowe dokumenty.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku 2016 programu SharePoint lub usługi SharePoint Online wyczyść pole wyboru Dodaj do wszystkich typów zawartości.

  • Dla programu SharePoint 2013 wyczyść pole wyboru Dodaj do widoku domyślnego.

 6. Kliknij przycisk OK.

Oznacz dokument, który chcesz ukryć przed Delve

 1. Przejdź do witryny zawierającej dokument, który chcesz ukryć przed aplikacją Delve.

 2. Znajdź dokument, który chcesz ukryć w bibliotece lub na liście, kliknij przycisk Edytuj właściwości, a następnie zaznacz HideFromDelve.

 3. Kliknij przycisk OK.

Po przeprowadzeniu następnego przeszukiwania według harmonogramu lub po, żądanie ponownego indeksowania biblioteki dokumentów lub listydokument jest ukryta przed Delve. Jeśli chcesz, aby dokument, aby wyświetlane w Delve ponownie, wyczyść pole wyboru kolumny HideFromDelve ukrytych dokumentu.

 1. W witrynie przejdź do listy lub biblioteki, gdzie została dodana nowa właściwość i kliknij tytuł. Powinien zostać wyświetlony karty bibliotekę lub listę.

 2. Na wstążce kliknij kartę Biblioteka lub Lista.

 3. W sekcji Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy.

 4. Na stronie Ustawienia w obszarze Ustawienia ogólne wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.

 5. Przewiń w dół do przycisku Ponowne indeksowanie biblioteki dokumentów lub do przycisku Ponowne indeksowanie listy i kliknij go. Cała zawartość w bibliotece dokumentów lub na liście zostanie ponownie zaindeksowana podczas następnego zaplanowanego przeszukiwania.

  Uwaga: Może to powodować ładowania dużych na system wyszukiwania, należy więc ponownie Zaindeksuj dopiero po wprowadzeniu wszystkich zmian, które mają zostać uwzględnione w indeksie.

Tematy pokrewne

Omówienie właściwości przeszukanych i zarządzanych w programie SharePoint Server 2013
Omówienie schematu wyszukiwania w programie SharePoint Server
Ręczne żądanie przeszukiwania i ponownego indeksowania witryny

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×