Zarządzanie słownikami wyszukiwania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dowiedz się, jak zarządzać słownikami wyszukiwania. Przy użyciu słowników wyszukiwania można dołączać i wykluczać nazwy firm ekstrahowane z zawartości indeksowanych dokumentów lub dołączać i wykluczać wyrazy na potrzeby sprawdzania pisowni kwerend.

W tym artykule

Zarządzanie ekstrahowaniem nazwy firmy

Ekstrahowaniem nazwy firmy do pracy oznacza to, że nazwa firmy pobrania z zawartości i go do zamapować na właściwość zarządzaną firmy, należy upewnij się, że:

 • Właściwość zarządzaną, ustawienie ekstrahowaniem nazwy firmy jest włączona na właściwość zarządzaną, którą chcesz wyodrębnić nazwy firmy z. To ustawienie jest dostępne dla właściwości zarządzane, Tytułi treśćnotatki. Zobacz też Zarządzanie schematem wyszukiwania w usłudze SharePoint Online.

 • Nazwa firmy, które mają zostać wyodrębnione jest w słowniku nazw firm wstępnie lub na liście Dołączenia.

Po wykonaniu tej następnie umożliwia właściwości zarządzanej firmy tworzenie elementów uściślających na podstawie nazwy firmy wyodrębnionej w Uściślenia WebPartna stronie wyników wyszukiwania.

Początek strony

Dołączanie nazw firm

 1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego usługi Office 365 jako administrator wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Administrator > SharePoint. Możesz teraz w Centrum administracyjnym programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Wyszukiwanie.

 4. Wybierz pozycję Zarządzanie słownikami wyszukiwania. Możesz teraz w polu Przechowywanie terminów.

 5. Na Ustawienia witryny: narzędzia do zarządzania magazynami terminów strony, kliknij strzałkę, aby rozwinąć menus Dictionarie wyszukiwania.

 6. Kliknij pozycję Dołączenia; kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Utwórz termin.

 7. W wyświetlonym polu wpisz nazwę firmy, którą chcesz dołączyć.

 8. Kliknij dowolne miejsce na stronie, aby dodać ten termin do listy Dołączenia.

Początek strony

Wykluczanie nazw firm

 1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego usługi Office 365 jako administrator wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Administrator > SharePoint. Możesz teraz w Centrum administracyjnym programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Wyszukiwanie.

 4. Wybierz pozycję Zarządzanie słownikami wyszukiwania. Możesz teraz w polu Przechowywanie terminów.

 5. Na stronie Magazyn terminów taksonomii kliknij strzałkę, aby rozwinąć menu Słownikami wyszukiwania.

 6. Kliknij Wykluczenia, kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Utwórz termin.

 7. W wyświetlonym polu wpisz nazwę firmy, którą chcesz wykluczyć.

 8. Kliknij dowolne miejsce na stronie, aby dodać ten termin do listy Wykluczenia.

Początek strony

Zarządzanie sprawdzaniem pisowni kwerend

Jeśli któryś z użytkowników wprowadzi w kwerendzie wyszukiwania błędnie napisany wyraz, na stronie wyników wyszukiwania są wyświetlane pomocne poprawki pisowni kwerendy. Są to ważne wyrazy w dokumentach indeksowanych, znane także jako sugestie „Czy chodziło o?”.

Na przykład po wprowadzeniu kwerendę, która zawiera wyraz "ampitheater" sprawdzaniem pisowni kwerend chcesz pokazać "amphitheater" Jeśli ten termin jest dostępny w różnych miejscach w dokumencie indeksowane. Możesz dodać terminy, takie jak ten przedstawiony tylko do listy Dołączenia pisownię kwerendy lub do listy Wykluczenia sprawdzania pisowni kwerend wpływ na sposób sprawdzania pisowni kwerend mają być stosowane, czy nie. Wystarczy do 10 minut wszelkie zmiany do Dołączenia pisownię kwerendy lub listy Wykluczenia sprawdzania pisowni kwerend, aby zostały wprowadzone.

Początek strony

Dołączanie terminu do sprawdzania pisowni kwerend

 1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego usługi Office 365 jako administrator wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Administrator > SharePoint. Możesz teraz w Centrum administracyjnym programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Wyszukiwanie.

 4. Wybierz pozycję Zarządzanie słownikami wyszukiwania. Możesz teraz w polu Przechowywanie terminów.

 5. Na Ustawienia witryny: narzędzia do zarządzania magazynami terminów strony, kliknij strzałkę, aby rozwinąć menu Słownikami wyszukiwania.

 6. Kliknij pozycję Dołączenia pisownię kwerendy, kliknij strzałkę, a następnie kliknij przycisk Utwórz termin.

 7. W wyświetlonym polu wpisz pisownię kwerendy, którą chcesz dołączyć.

 8. Kliknij dowolne miejsce na stronie, aby dodać ten termin do dołączenia sprawdzania pisowni kwerend.

Początek strony

Wykluczanie terminu ze sprawdzania pisowni kwerend

 1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego usługi Office 365 jako administrator wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Administrator > SharePoint. Możesz teraz w Centrum administracyjnym programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Wyszukiwanie.

 4. Wybierz pozycję Zarządzanie słownikami wyszukiwania. Możesz teraz w polu Przechowywanie terminów.

 5. Na Ustawienia witryny: narzędzia do zarządzania magazynami terminów strony, kliknij strzałkę, aby rozwinąć menu s Dictionarie wyszukiwania.

 6. Kliknij pozycję Wykluczenia pisownię kwerendy, kliknij strzałkę, a następnie kliknij przycisk Utwórz termin.

 7. W wyświetlonym polu wpisz pisownię kwerendy, którą chcesz wykluczyć.

 8. Kliknij dowolne miejsce na stronie, aby dodać ten termin do listy Wykluczenia sprawdzania pisowni kwerend.

Początek strony

Edytowanie sprawdzania pisowni kwerend i nazw firm

 1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego usługi Office 365 jako administrator wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Administrator > SharePoint. Możesz teraz w Centrum administracyjnym programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Wyszukiwanie.

 4. Wybierz pozycję Zarządzanie słownikami wyszukiwania. Możesz teraz w polu Przechowywanie terminów.

 5. Na Ustawienia witryny: narzędzia do zarządzania magazynami terminów strony, kliknij strzałkę, aby rozwinąć menu s Dictionarie wyszukiwania.

 6. W zależności od słownik, który znajduje się dany termin, kliknij pozycję Wykluczenia, Dołączenia, Wykluczenia sprawdzania pisowni kwerend lub Dołączenia sprawdzania pisowni kwerend.

 7. Kliknij dwukrotnie termin, który chcesz edytować.

 8. Wpisz nową nazwę terminu.

 9. Kliknij dowolne miejsce na stronie, aby zapisać edytowany termin.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×