Zarządzanie regułami przeszukiwania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz dodać regułę przeszukiwania, aby uwzględnić lub wykluczyć określone ścieżki podczas przeszukiwania zawartości. Po uwzględnieniu ścieżki możesz opcjonalnie podać alternatywne poświadczenia konta, aby rozpocząć przeszukiwanie. Oprócz dodawania nowych reguł przeszukiwania możesz testować, edytować, usuwać lub zmieniać kolejność istniejących reguł przeszukiwania.

Reguły przeszukiwania są stosowane zgodnie z kolejnością ich występowania.

Uwaga: Aby zarządzać regułami przeszukiwania, należy najpierw otworzyć stronę Zarządzanie regułami przeszukiwania. Następnie na stronie Administracja wyszukiwania w obszarze Przeszukiwanie należy kliknąć pozycję Reguły przeszukiwania.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie reguły przeszukiwania

Testuj reguły przeszukiwania adresu URL

Edytowanie reguły przeszukiwania

Usuwanie reguły przeszukiwania

Zmienianie kolejności regułami przeszukiwania

Dodawanie reguły przeszukiwania

 1. Na stronie Zarządzanie regułami przeszukiwania kliknij polecenie Nowa reguła przeszukiwania.

 2. Na stronie Dodawanie reguły przeszukiwania w polu Ścieżka w sekcji Ścieżka wpisz ścieżkę, której dotyczy reguła. Możesz użyć standardowych symboli wieloznacznych w ścieżce, jak w poniższych przykładach:

  • http://server1/folder * zawiera wszystkie zasoby sieci Web przy użyciu adresu URL, który zaczyna się od http://server1/folder.

  • *://*.txt zawiera każdy dokument z rozszerzeniem txt.

 3. W sekcji Konfiguracja przeszukiwania wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wyklucz wszystkie elementy w tej ścieżce. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wykluczyć z przeszukiwania wszystkie elementy z określonej ścieżki. Po wybraniu tej opcji możesz zmieniać ustawienia uwzględniania, wybierając dowolną z następujących opcji:

   • Uwzględnij złożone adresy URL (adresy URL zawierające znak zapytania [?]). Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przeszukiwać adresy URL zawierające parametry, w których jest używany zapis ze znakami zapytania (?).

  • Uwzględniaj wszystkie elementy w tej ścieżce. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby wszystkie elementy w ścieżce zostały przeszukane. Po wybraniu tej opcji możesz dalej poprawiać to uwzględnienie, wybierając dowolną kombinację z następujących:

   • Śledź łącza w adresie URL bez przeszukiwania samego adresu. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przeszukiwać łącza zawarte w adresie URL, lecz nie sam adres URL.

   • Uwzględnij złożone adresy URL (adresy URL zawierające znak zapytania [?]). Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przeszukiwać adresy URL zawierające parametry wykorzystujące zapis ze znakami zapytania (?).

   • Przeszukaj zawartość z programu SharePoint jako strony HTTP. Zazwyczaj witryny programu SharePoint są przeszukiwane przy użyciu specjalnego protokołu. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby witryny programu SharePoint były przeszukiwane w inny sposób, tj. jak strony HTTP. Podczas przeszukiwania zawartości przy użyciu protokołu HTTP uprawnienia elementu nie są przechowywane.

 4. W sekcji Określanie uwierzytelniania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć domyślnego konta dostępu do zawartości, wybierz opcję Użyj domyślnego konta dostępu do zawartości.

  • Jeśli chcesz użyć innego konta, wybierz opcję Określ inne konto dostępu do zawartości i wykonaj następujące czynności:

   1. W polu Konto wpisz nazwę konta, które pozwala uzyskać dostęp do ścieżek zdefiniowanych przez tę regułę przeszukiwania.

   2. W polach Hasło oraz Potwierdź hasło wpisz hasło dla tego konta.

   3. Aby zapobiec użyciu uwierzytelniania podstawowego, zaznacz pole wyboru Nie zezwalaj na uwierzytelnianie podstawowe.

    Serwer podejmuje próbę użycia uwierzytelniania NTLM (Windows NT LAN Manager). Jeśli użycie uwierzytelniania NTLM nie powiedzie się, serwer podejmie próbę użycia uwierzytelniania podstawowego, o ile nie zostanie zaznaczone pole Nie zezwalaj na uwierzytelnianie podstawowe.

  • Aby użyć do uwierzytelnienia certyfikatu klienta, wybierz polecenie Określ certyfikat klienta, a następnie kliknij certyfikat w menu Certyfikat.

  • Aby użyć poświadczeń służących do uwierzytelniania, wybierz opcję Określ poświadczenia formularza, a następnie wprowadź adres URL formularza (lokalizację strony, do której będą przekazywane informacje o poświadczeniach) w polu Adres URL formularza, po czym kliknij przycisk Wprowadź poświadczenia.

   1. Gdy monit logowania ze zdalnego serwera zostanie otwarty w nowym oknie, wprowadź poświadczenia formularza i zaloguj się.

   2. Zostanie wyświetlone pytanie, czy logowanie zakończyło się pomyślnie. Jeśli logowanie zakończyło się pomyślnie, poświadczenia wymagane do uwierzytelniania zostaną zapisane w zdalnej witrynie.

  • Aby użyć uwierzytelniania za pomocą plików cookie, wybierz opcję Użyj plików cookie podczas przeszukiwania, po czym wykonaj jedną z następujących czynności:

   1. Kliknij opcję Uzyskaj plik cookie z adresu URL, aby plik cookie został pobrany z witryny lub serwera sieci Web.

   2. Kliknij opcję Określ plik cookie na potrzeby przeszukiwania, aby zaimportować plik cookie z lokalnego systemu plików lub z udziału plików. Opcjonalnie możesz określić strony błędów w polu Strony błędów (rozdzielone średnikami).

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Testowanie reguł przeszukiwania w adresie URL

Reguły przeszukiwania można przetestować w adresie URL w celu określenia, które reguły zostaną zastosowane podczas przeszukiwania adresu URL i jakie będą wyniki zastosowania tych reguł (przy uwzględnieniu bądź wykluczeniu zawartości). Pamiętaj, że testowanie reguł przeszukiwania w adresie URL w rzeczywistości nie powoduje przeszukiwania adresu URL.

 1. Na stronie Zarządzanie regułami przeszukiwania, w polu Wpisz adres URL i kliknij przycisk Testuj, aby sprawdzić jego zgodność z regułą wpisz adres URL, który chcesz testować.

 2. Kliknij przycisk Testuj.

 3. Wynik testu znajduje się poniżej pola Wpisz adres URL i kliknij przycisk Testuj, aby sprawdzić jego zgodność z regułą.

Początek strony

Edytowanie reguły przeszukiwania

Jeśli edytujesz regułę przeszukiwania, zmiany nie mają zastosowania do czasu rozpoczęcia następnego pełnego przeszukiwania.

 • Na stronie Zarządzanie regułami przeszukiwania, na liście reguł przeszukiwania kliknij polecenie Edytuj w menu reguły przeszukiwania, którą chcesz edytować.

  Informacje o ustawieniach zasad przeszukiwania można znaleźć w sekcji Dodawanie reguły przeszukiwania .

Początek strony

Usuwanie reguły przeszukiwania

Jeśli usuniesz regułę przeszukiwania, usunięcie nie zostanie uwidocznione do czasu rozpoczęcia następnego pełnego przeszukiwania.

 1. Na stronie Zarządzanie regułami przeszukiwania, na liście reguł przeszukiwania kliknij polecenie Usuń w menu reguły przeszukiwania, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij przycisk OK w oknie komunikatu, aby potwierdzić, że chcesz usunąć regułę przeszukiwania.

Początek strony

Zmiana kolejności reguł przeszukiwania

 • Na stronie Zarządzanie regułami przeszukiwania w kolumnie Kolejność na liście reguł przeszukiwania wybierz wartość z listy rozwijanej określającą pozycję, którą ma zajmować reguła. Pozostałe wartości zostaną odpowiednio przesunięte.

  Reguły przeszukiwania są stosowane zgodnie z kolejnością ich występowania. W związku z tym, jeśli dwie reguły obejmują tę samą lub pokrywającą się zawartość, stosowana jest ta reguła, która jest pierwsza w kolejności.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×