Zarządzanie regułami kwerend

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako administrator usługi SharePoint Online administrator możesz poprawić wyniki wyszukiwania za pomocą tworzenia reguł kwerend i zarządzania nimi. Dzięki regułom kwerend można usprawnić proces wyszukiwania treści przez użytkowników.

W regule kwerendy określasz warunki i powiązane akcje. Gdy kwerenda spełnia warunki reguły kwerendy, system wyszukiwania wykonuje akcje określone w regule, aby zwiększyć istotność wyników wyszukiwania. Można to osiągnąć za pomocą zawężenia wyników lub zmienienia kolejności ich wyświetlania. Na przykład warunkiem reguły kwerendy może być zgodność terminu w kwerendzie z określonym terminem w zestawie terminów programu SharePoint lub częste wykonywanie kwerendy na określonym źródle wyników w systemie wyszukiwania, takim jak klipy wideo. Gdy warunek reguły kwerendy zostanie spełniony, powiązaną z nim akcją może być wyświetlenie określonego elementu na początku wyników wyszukiwania. Załóżmy, że mamy witrynę intranetową, w której znajduje się biblioteka zawierająca wszystkie wydarzenia w firmie, i chcemy wypromować seminarium na temat pierwszej pomocy. Aby to zrobić, należy utworzyć regułę kwerendy, która wyświetla seminarium na temat pierwszej pomocy na początku wyników wyszukiwania, gdy ktoś wyszukuje terminy „seminarium” lub „wydarzenie”.

Reguły kwerend można konfigurować dla jednego lub kilku źródeł wyników i można określić przedział czasu, przez który dana reguła kwerendy jest aktywna.

Zobacz też: Opis reguł kwerend

Co chcesz zrobić?

Tworzenie reguły kwerendy

Tworzenie i wyświetlanie bloku wyników

Zmienianie sklasyfikowanych wyników wyszukiwania za pomocą zmiany kwerendy

Dezaktywacja reguły kwerendy w witrynie

Klasyfikowanie reguł kwerend dla zbioru witryn

Tworzenie reguły kwerendy

Reguły kwerend możesz tworzyć na różnych poziomach: dla całej dzierżawy, dla zbioru witryn lub dla witryny. Gdy tworzysz reguły kwerend na poziomie dzierżawy, można ich używać we wszystkich zbiorach witryn. Gdy tworzysz reguły kwerend na poziomie zbioru witryn, można ich używać we wszystkich witrynach w danym zbiorze witryn. Gdy tworzysz reguły kwerend na poziomie witryny, można ich używać tylko w tej witrynie.

 1. Przejdź do strony Zarządzanie regułami kwerend dla dzierżawy, dla zbioru witryn lub dla witryny:

  • W przypadku dzierżawy:

   1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

   2. Wybierz pozycję Administracja > SharePoint. W ten sposób przejdziesz do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

   3. Kliknij pozycję Wyszukiwanie, a następnie na stronie administracji wyszukiwania kliknij pozycję Zarządzaj regułami kwerend.

  • W przypadku zbioru witryn:

   • W zbiorze witryn przejdź do strony Ustawienia, kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Reguły kwerend wyszukiwania.

  • W przypadku witryny:

   • W witrynie przejdź do strony Ustawienia, kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie w obszarze Wyszukiwanie kliknij pozycję Reguły kwerend.

 2. Na stronie Zarządzanie regułami kwerend na liście Wybierz źródło wyników wybierz źródło wyników dla nowej reguły kwerendy.

 3. Kliknij pozycję Nowa reguła kwerendy.

 4. Na stronie Dodawanie reguły kwerend w sekcji Informacje ogólne w polu Nazwa reguły wpisz nazwę dla reguły kwerendy.

 5. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Kontekst.

 6. W sekcji Kontekst wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować regułę kwerendy do wszystkich źródeł wyników, wybierz pozycję Wszystkie źródła.

  • Aby zastosować regułę kwerendy do kilku konkretnych źródeł wyników, wybierz pozycję Jedno z tych źródeł. Źródło wyników określone wcześniej jest domyślnie zaznaczone. Aby dodać źródło wyników do reguły kwerendy, kliknij pozycję Dodaj źródło, zaznacz źródło wyników w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 7. Aby ograniczyć regułę kwerendy do kategorii — jeśli na przykład reguła kwerendy ma być uruchamiana tylko wtedy, gdy w kwerendzie znajduje się termin z zestawu terminów nawigacji zarządzanej, wykonaj następujące czynności:

  • Aby ograniczyć regułę kwerendy do kategorii, kliknij pozycję Dodaj kategorię. W oknie dialogowym Importowanie z magazynu terminów wybierz termin, którego umieszczenie w kwerendzie spowoduje uruchomienie reguły kwerendy, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby ograniczyć regułę kwerendy do segmentu użytkowników, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij pozycję Dodaj segment użytkowników.

   2. W oknie dialogowym w polu Tytuł wpisz nazwę dla tej reguły, a następnie kliknij pozycję Dodaj termin segmentu użytkowników.

   3. W oknie dialogowym Importowanie z magazynu terminów wybierz termin reprezentujący segment użytkowników, którego umieszczenie w kwerendzie spowoduje uruchomienie reguły kwerendy.

   4. Kliknij przycisk Zapisz.

 8. W sekcji Warunki kwerendy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz jeden z warunków wymienionych w poniższej tabeli.

  • Kliknij pozycję Usuń warunek, aby skonfigurować uruchamianie tej reguły kwerendy dla każdej kwerendy wpisanej przez użytkownika na poziomie, na którym tworzysz regułę, a następnie przejdź do następnego kroku. Jeśli na przykład tworzysz tę regułę dla zbioru witryn, kliknij pozycję Usuń warunek, jeśli chcesz, aby ta reguła działała w przypadku każdej kwerendy wpisanej przez użytkownika w dowolnym polu wyszukiwania w tym zbiorze witryn.

Warunek kwerendy

Opis

Konfiguracja

Przykład

Kwerenda dokładnie pasuje do słowa kluczowego

Reguła kwerendy jest uruchamiana, gdy kwerenda dokładnie pasuje do określonego wyrazu lub określonej frazy.

W polu tekstowym Kwerenda dokładnie pasuje do jednej z tych fraz wpisz jedną lub kilka fraz oddzielonych średnikami.

W polu wpisz wyrazy „obraz; zdjęcie”. Reguła kwerendy zostanie uruchomiona, gdy użytkownik wpisze w polu wyszukiwania wyrazy „obraz” lub „zdjęcie”. Reguła nie zostanie uruchomiona, jeśli użytkownik wpisze frazy „obrazy” lub „słoneczne zdjęcie”.

Kwerenda zawiera termin akcji

Reguła kwerendy jest uruchamiania, gdy kwerenda zawiera termin opisujący czynność, którą użytkownik chce wykonać. Ten termin musi znajdować się na początku lub końcu kwerendy.

Wprowadź termin akcji powodujący uruchomienie reguły kwerendy, wykonując następujące czynności:

 • Zaznacz pozycję Termin akcji jest jedną z tych fraz, i wpisz jedną lub kilka fraz.

 • Zaznacz pozycję W tym słowniku termin akcji jest wpisem, a następnie kliknij pozycję Importuj z magazynu terminów. W oknie dialogowym wybierz termin z zestawu terminów i kliknij przycisk Zapisz.

W polu Termin akcji jest jedną z tych fraz wpisz wyraz „pobieranie”. Gdy użytkownik wpisuje frazę „pobieranie arkusza danych Contoso Electronics” w polu wyszukiwania, możliwe, że nie szuka dokumentu zawierającego wyrazy „pobieranie”, „arkusza”, „danych”, „Contoso” i „Electronics”. Użytkownik najprawdopodobniej chce pobrać arkusz danych firmy Contoso Electronics. Reguła kwerendy jest uruchamiana, a do indeksu wyszukiwania są wysyłane tylko wyrazy „Contoso”, „Electronics”, „arkusza” i „danych”.

Kwerenda dokładnie pasuje do słownika

Reguła kwerendy jest uruchamiana, gdy kwerenda dokładnie pasuje do wpisu słownika.

Wybierz słownik z listy Kwerenda dokładnie pasuje do wpisu w tym słowniku. Aby określić inny słownik, kliknij pozycję Importuj z magazynu terminów, w oknie dialogowym wybierz termin z zestawu terminów i kliknij przycisk Zapisz.

Wyraz wpisany przez użytkownika w polu wyszukiwania idealnie pasuje do wpisu we wstępnie skonfigurowanym słowniku Nazwy osób.

Kwerenda częściej używana w źródle

Reguła kwerendy jest uruchamiana, gdy użytkownicy często wysyłają tę kwerendę z innego źródła, które już zostało określone.

Na liście Kwerenda w większości przypadków dotyczy tego źródła wybierz źródło wyników.

Na liście wybierasz źródło Lokalne wyniki wideo. Reguła kwerendy jest uruchamiana, jeśli użytkownik wpisze w polu wyszukiwania wyraz „szkolenie” i jeśli ten wyraz był już często wpisywany w polu wyszukiwania w pionowym wyszukiwaniu wideo.

Często klikany typ wyników

Reguła kwerendy jest uruchamiana, jeśli inni użytkownicy często klikali określony typ wyników po wpisaniu tej samej kwerendy.

Na liście Często klikane wyniki pasują do typu wyników wybierz typ wyników.

Na liście wybierasz typ Wpis mikroblogu programu SharePoint. Jeśli użytkownicy często klikają wpis mikroblogu w wynikach wyszukiwania, warto rozważyć skonfigurowanie najnowszego wpisu mikroblogu jako pierwszego wyniku promowanego i przedostatniego wpisu mikroblogu jako drugiego wyniku promowanego (w sekcji Akcje).

Zaawansowane dopasowanie tekstu kwerendy

Chcesz użyć frazy lub wpisu słownika jako elementu powodującego uruchomienie reguły kwerendy, a następnie zdefiniować bardziej szczegółowe warunki dotyczące uruchamiania reguły kwerendy.

Wprowadź frazę lub termin powodujące uruchomienie reguły kwerendy, wykonując następujące czynności:

 • Zaznacz pozycję Kwerenda zawiera jedną z tych fraz, i wpisz jedną lub kilka fraz.

 • Zaznacz pozycję Kwerenda zawiera wpis w tym słowniku, a następnie kliknij pozycję Importuj z magazynu terminów. W oknie dialogowym wybierz termin z zestawu terminów i kliknij przycisk Zapisz.

Następnie dodaj więcej warunków, zaznaczając opcje na listach.

Zaznaczono pozycję Kwerenda zawiera jedną z tych fraz, a następnie wybrano pozycję Pasuje początek kwerendy, ale nie cała kwerenda. Reguła kwerendy zostanie uruchomiona tylko wtedy, gdy fraza znajduje się na początku kwerendy, a nie jeśli znajduje się na jej końcu.

Aby dodać więcej warunków, kliknij pozycję Dodaj warunek alternatywny.

Uwaga: Reguła jest uruchamiana, jeśli którykolwiek warunek jest prawdą.

 1. W sekcji Akcje określ akcję, która ma zostać wykonana, gdy reguła kwerendy zostanie uruchomiona. Określ jedną z następujących akcji:

  • Aby wypromować poszczególne wyniki w celu wyświetlania ich na początku wyników wyszukiwania, kliknij pozycję Dodaj promowany wynik (w produktach programu SharePoint 2010 były one nazywane najlepszymi trafieniami).

   1. W oknie dialogowym w polu Tytuł wpisz nazwę, którą chcesz nadać temu wynikowi promowanemu.

   2. W polu Adres URL wpisz adres URL wyniku, który powinien być promowany. Wybierz pozycję Renderuj adres URL jako transparent, a nie jako hiperłącze.

   3. Kliknij przycisk Zapisz.

    Możesz dodać kilka pojedynczych wyników promowanych. W przypadku więcej niż jednego wyniku promowanego określ klasyfikację względną.

  • Aby wyróżnić grupy wyników wyszukiwania, kliknij pozycję Dodaj blok wyników. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie i wyświetlanie bloku wyników trochę dodatkowych szczegółów.

  • Aby zmienić sklasyfikowanych wyników wyszukiwania, kliknij pozycję Zmień sklasyfikowane wyniki przez zmianę kwerendy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmień sklasyfikowane wyniki wyszukiwania przez zmianę kwerendy trochę dodatkowych szczegółów.

 2. Aby reguła kwerendy była aktywna w konkretnym przedziale czasu, kliknij pozycję Publikowanie, a następnie określ ten przedział.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Tworzenie i wyświetlanie bloku wyników

Blok wyników to kilka wyników wyszukiwania wyświetlanych jako grupa. Tak jak w przypadku promowania konkretnego wyniku, możesz promować blok wyników, gdy ma zastosowanie określony warunek reguły.

Podczas konfigurowania warunku kwerendy dla bloku wyników są używane zmienne kwerendy. Zmienne kwerendy są podobne do symboli zastępczych dla wartości, których jeszcze nie znasz, gdy tworzysz kwerendę. Jednak gdy kwerenda jest uruchamiana, te informacje są dostępne i system używa ich, aby wysłać kwerendę do indeksu. Na przykład zmienna {User.Name} oznacza nazwę wyświetlaną użytkownika, który wpisał kwerendę. Inna zmienna to {searchBoxQuery}, która oznacza kwerendę wpisaną przez użytkownika w polu wyszukiwana. Jeśli konfigurujesz kwerendę przy użyciu Konstruktora kwerend, jest wyświetlana lista zmiennych kwerendy (zobacz krok 3 w procedurze znajdującej się tuż poniżej).

 1. W kroku 9 procedury Tworzenie reguły kwerendyna stronie Dodawanie reguły kwerendy w sekcji Akcje kliknij pozycję Dodaj blok wyników.

 2. W sekcji Tytuł bloku w polu Tytuł wpisz nazwę dla bloku wyników.

 3. W sekcji Kwerenda kliknij pozycję Uruchom konstruktora kwerend, aby określić kwerendę.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie kwerendy:

  • Na karcie PODSTAWOWE zaznacz opcje, aby zdefiniować kwerendę dla bloku wyników:

Lista

Opcje

Wybierz kwerendę

Wybierz źródło wyników, aby określić, jaka zawartość ma być przeszukiwana.

Filtr słów kluczowych

Stosowanie filtrów słów kluczowych, aby dodać zmienne kwerendy do kwerendy. Aby uzyskać listę zmienne kwerendy dostępne, zobacz zmienne kwerendy w programie SharePoint Server 2013 .

Wybierz wstępnie zdefiniowane zmienne kwerendy z listy, a następnie dodaj je do kwerendy, klikając pozycję Dodaj filtr słów kluczowych.

Filtr właściwości

Użyj filtrów właściwości, aby wykonać kwerendy dotyczące właściwości zarządzanych, dla których w schemacie wyszukiwania ustawiono opcję Uwzględniana w kwerendach.

Zaznacz właściwości zarządzane na liście Filtr właściwości. Kliknij pozycję Dodaj filtr właściwości, aby dodać filtr do kwerendy.

Uwaga: Właściwości zarządzane niestandardowe nie są wyświetlane na liście filtrów właściwości. Aby dodać niestandardowe właściwości zarządzanej do kwerendy, w polu tekstowym kwerendy wprowadź nazwę niestandardowe właściwości zarządzanej następuje warunek kwerendy, na przykład MyCustomColorProperty:Green

 • Na karcie SORTOWANIE określ sposób sortowania wyników wyszukiwania w obrębie bloku wyników.

  W sekcji Sortowanie wyników na liście Sortuj według:

  • Aby sortować według właściwości zarządzanych, dla których w schemacie wyszukiwania ustawiono opcję uwzględniania w sortowaniu, wybierz właściwość zarządzaną na liście, a następnie wybierz opcję Malejąco lub Rosnąco. Aby dodać więcej poziomów sortowania, kliknij pozycję Dodaj poziom sortowania.

  • Aby sortować według oceny istotności, wybierz pozycję Ocena i wykonaj następujące czynności:

   • Na liście Model klasyfikowania wybierz model klasyfikowania, który ma zostać użyty do sortowania wyników wyszukiwania (ten wybór jest opcjonalny).

   • W sekcji Dynamiczne określanie kolejności, aby określić dodatkową klasyfikację przez dodanie reguł, które zmienią kolejność wyników wyszukiwania, gdy zostaną spełnione pewne warunki, kliknij pozycję Dodaj regułę dynamicznego określania kolejności, a następnie określ reguły warunkowe.

 • Na karcie TEST możesz wyświetlić podgląd wysyłanej kwerendy.

Opcja

Opis

Tekst kwerendy

Wyświetla ostateczną kwerendę, która zostanie uruchomiona przez składnik Web Part przeszukiwania zawartości. Jest ona oparta na szablonie oryginalnej kwerendy, gdzie zmienne dynamiczne są zastępowane bieżącymi wartościami. Być może wprowadzisz kolejne zmiany do kwerendy jako części reguł kwerendy.

Pokaż więcej

Kliknij, aby wyświetlić więcej opcji.

Szablon kwerendy

Wyświetla zawartość szablonu kwerendy zastosowanego do danej kwerendy.

Zmienne szablonu kwerendy

Wyświetla zmienne kwerendy, które zostaną zastosowane do kwerendy, oraz wartości zmiennych dla bieżącej strony. Możesz wpisać inne wartości, aby sprawdzić, jak wpłyną one na kwerendę. Kliknij przycisk Testuj kwerendę, aby wyświetlić podgląd wyników wyszukiwania.

 1. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Tworzenie kwerendy.

 2. W sekcji Kwerenda na liście Wyszukaj w tym źródle zaznacz źródło wyników, do którego ma zostać zastosowany dany blok wyników.

 3. Na liście rozwijanej Elementy zaznacz liczbę wyników, które mają być widoczne w bloku wyników.

 4. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Ustawienia.

Bloku wyników będzie wyświetlana tylko liczba wyników wyszukiwania, które określone w poprzednim kroku. Jednak możesz dodać łącze Pokaż więcej u dołu bloku wyników, który zostanie wyświetlony wszystkie wyniki wyszukiwania dla bloku wyników. Aby dodać łącze Pokaż więcej, wybierz pozycję "Więcej" łącze prowadzi do następujący adres URL, a następnie wpisz adres URL. Zmienne kwerendy można używać w ten adres URL, na przykład http://www.<site>/search/results.aspx?k= {subjectTerms}.

 1. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zmienianie sklasyfikowanych wyników wyszukiwania za pomocą zmiany kwerendy

Model klasyfikowania oblicza kolejność klasyfikowania wyników wyszukiwania. Możesz zmienić tę klasyfikację, podwyższając lub obniżając poziom elementów w obrębie wyników wyszukiwania. Na przykład dla kwerendy zawierających frazę „pobieranie przybornika”, możesz utworzyć regułę kwerendy, która rozpoznaje wyraz „pobieranie" jako termin akcji. Po wykonaniu tej czynności możesz zmienić promowane wyniki wyszukiwania, dzięki czemu zostanie wypromowany adres URL określonej strony pobierania w intranecie. Możesz także dynamicznie zmieniać kolejność sortowania wyników wyszukiwania, na podstawie kilku zmiennych, takich jak rozszerzenie nazwy pliku czy określone słowa kluczowe. Gdy zmienisz klasyfikowane wyniki wyszukiwania, zmieniając kwerendę, przekonasz się, że wyniki są dostosowane do zabezpieczeń i uwzględniane w uściślaniu. Ponadto wyniki wyszukiwania nie będą wyświetlane, jeśli dany dokument nie znajduje się już w odpowiednim miejscu.

 1. W kroku 9 procedury Tworzenie reguły kwerendyna stronie Dodawanie reguły kwerendy w sekcji Akcje kliknij pozycję Zmień sklasyfikowane wyniki przez zmianę kwerendy.

 2. W oknie dialogowym Tworzenie kwerendy:

  • Na karcie PODSTAWOWE wybierz opcje, aby zmienić sklasyfikowane wyniki wyszukiwania:

Lista

Opcje

Wybierz kwerendę

Wybierz źródło wyników, aby określić, jaka zawartość ma być przeszukiwana.

Filtr słów kluczowych

Stosowanie filtrów słów kluczowych, aby dodać zmienne kwerendy do kwerendy. Aby uzyskać listę zmienne kwerendy dostępne, zobacz zmienne kwerendy w programie SharePoint Server 2013 .

Wybierz wstępnie zdefiniowane zmienne kwerendy z listy, a następnie dodaj je do kwerendy, klikając pozycję Dodaj filtr słów kluczowych.

Filtr właściwości

Użyj filtrów właściwości, aby wykonać kwerendy dotyczące właściwości zarządzanych, dla których w schemacie wyszukiwania ustawiono opcję Uwzględniana w kwerendach.

Zaznacz właściwości zarządzane na liście rozwijanej Filtr właściwości. Kliknij pozycję Dodaj filtr właściwości, aby dodać filtr do kwerendy.

 • Na karcie SORTOWANIE określ sposób sortowania wyników wyszukiwania:
  na liście Sortuj według:

  • Aby sortować według właściwości zarządzanych, dla których w schemacie wyszukiwania ustawiono opcję uwzględniania w sortowaniu, wybierz właściwość zarządzaną na liście, a następnie wybierz opcję Malejąco lub Rosnąco. Aby dodać więcej poziomów sortowania, kliknij pozycję Dodaj poziom sortowania.

  • Aby sortować według oceny istotności, wybierz pozycję Ocena i wykonaj następujące czynności:

   • Na liście Model klasyfikowania wybierz model klasyfikowania, który ma zostać użyty do sortowania wyników wyszukiwania (ten wybór jest opcjonalny).

   • W sekcji Dynamiczne określanie kolejności, aby określić dodatkową klasyfikację przez dodanie reguł, które zmienią kolejność wyników wyszukiwania, gdy zostaną spełnione pewne warunki, kliknij pozycję Dodaj regułę dynamicznego określania kolejności, a następnie określ reguły warunkowe.

 • Na karcie TEST możesz wyświetlić podgląd wysyłanej kwerendy.

Opcja

Opis

Tekst kwerendy

Wyświetla ostateczną kwerendę, która zostanie uruchomiona przez składnik Web Part przeszukiwania zawartości. Jest ona oparta na szablonie oryginalnej kwerendy, gdzie zmienne dynamiczne są zastępowane bieżącymi wartościami. Być może wprowadzisz kolejne zmiany do kwerendy jako części reguł kwerendy.

Pokaż więcej

Kliknij, aby wyświetlić więcej informacji.

Szablon kwerendy

Wyświetla zawartość szablonu kwerendy zastosowanego do danej kwerendy.

Zmienne szablonu kwerendy

Wyświetla zmienne kwerendy, które zostaną zastosowane do kwerendy, oraz wartości zmiennych dla bieżącej strony. Możesz wpisać inne wartości, aby sprawdzić, jak wpłyną one na kwerendę. Kliknij przycisk Testuj kwerendę, aby wyświetlić podgląd wyników wyszukiwania.

 1. Kliknij pozycję przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Tworzenie kwerendy.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Dezaktywacja reguły kwerendy w witrynie

Reguły kwerend tworzone na poziomie dzierżawy są dziedziczone przez zbiory witryn i witryny. Podobnie reguły kwerend tworzone na poziomie zbioru witryn są dziedziczone przez witryny w tym zbiorze witryn. Jeśli nie chcesz, aby reguła kwerendy była stosowana do witryny, która ją dziedziczy, możesz zdezaktywować tę regułę kwerendy dla danej witryny.

 1. W witrynie w menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Wyszukiwanie kliknij pozycję Reguły kwerend.

 3. Na stronie Zarządzanie regułami kwerend w menu Wybierz źródło wyników wybierz źródło wyników zawierające regułę kwerendy, którą chcesz zdezaktywować.

 4. W kolumnie Nazwa wskaż regułę kwerendy, którą chcesz zdezaktywować, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij pozycję Dezaktywuj.

Początek strony

Klasyfikowanie reguł kwerend dla zbioru witryn

Gdy dla dzierżawy, zbioru witryn lub witryny jest aktywnych wiele reguł kwerend, dla kwerendy wykonywanej na danym poziomie może zostać uruchomiona więcej niż jedna reguła. Domyślnie reguły nie są uruchamiane w określonej kolejności. Jeśli jednak chcesz kontrolować kolejność uruchamiania reguł, musisz dodać utworzone reguły kwerend do grup kwerend. Aby to zrobić, zaznacz reguły, które chcesz dodać do grupy, a następnie określ kolejność, w której reguły z danej grupy będą uruchamiane, jeśli zostaną wywołane. Możesz także uniemożliwić uruchomienie najniżej sklasyfikowanych reguł kwerend, nawet jeśli zostaną one wywołane.

 1. W zbiorze witryn w menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Reguły kwerend wyszukiwania.

 3. Na stronie Zarządzanie regułami kwerend w menu Wybierz źródło wyników wybierz źródło wyników zawierające reguły kwerend, które chcesz pogrupować.

 4. Dla każdej utworzonej reguły kwerendy, którą chcesz dodać do grupy, wskaż daną regułę i zaznacz pole wyboru.

  Uwaga: Lista reguł kwerend utworzonych dla tego zbioru witryn znajduje się w sekcji Zdefiniowane dla tego zbioru witryn.

 5. Kliknij pozycję Uporządkuj wybrane reguły.

 6. W oknie dialogowym Uporządkuj wybrane reguły wykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij przycisk OK:

  • Wybierz pozycję Przenieś reguły do nowej grupy o tej nazwie, a następnie wpisz nazwę dla grupy.

  • Wybierz pozycję Przenieś reguły do istniejącej grupy i zaznacz grupę na liście.

 7. Na stronie Zarządzanie regułami kwerend:

  1. Aby zmienić kolejność uruchamiania reguły w grupie, jeśli zostanie wywołana, zmień kolejność numerowania tej reguły.

  2. Aby uniemożliwić uruchomienie reguł kwerend sklasyfikowanych najniżej w grupie, przejdź do wiersza dla reguły kwerendy grupy, która powinna zostać uruchomiona jako ostatnia, a następnie w kolumnie Akcje na liście Kontynuuj/zatrzymaj zaznacz pozycję Zatrzymaj.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×