Zarządzanie publikowaniem typów zawartości

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym temacie wyjaśniono sposób zarządzania aktualizacjami opublikowanych typów zawartości w przypadku pracy w witrynie centrum publikującej swoje typy zawartości w innych witrynach za pośrednictwem aplikacji usługi Zarządzane metadane. Wyjaśniono także sposób określania typów zawartości subskrybowanych przez daną witrynę, kiedy użytkownik pracuje w witrynie subskrybującej typy zawartości opublikowane za pośrednictwem witryny centrum.

Co chcesz zrobić?

Zarządzanie opublikowanych typów zawartości w witrynie Centrum

Publikowanie, ponowne publikowanie i cofanie publikowania poszczególnych typów zawartości

Wyświetl historię publikowania dla poszczególnych typów zawartości

Zarządzanie aktualizacjami opublikowanych typów zawartości witryny subskrypcji

Odświeżanie subskrybowanych typów zawartości

Wyświetlanie witryny Centrum i typy zawartości, do których opisano witryny

Zarządzanie opublikowanymi typami zawartości w witrynie centrum

Jeśli użytkownik pracuje w witrynie centrum publikującej typy zawartości w innych zbiorach witryn, może wykonywać następujące czynności:

 • Publikowanie typów zawartości w celu udostępnienia ich do użytku w witrynach subskrybujących.

 • Ponowne publikowanie typów zawartości w celu umożliwienia witrynom subskrybującym otrzymywania aktualizacji.

 • Wycofywanie publikowania typów zawartości.

  Uwaga: Tylko administrator zbioru witryn może zarządzać publikowaniem typów zawartości w witrynie centrum.

Publikowanie, ponowne publikowanie lub wycofywanie publikowania danego typu zawartości

Zarządzanie publikowaniem typów zawartości odbywa się za pośrednictwem zadania czasomierza, które można skonfigurować w administracji centralnej. W zależności od konfiguracji częstotliwości uruchamiania zadania czasomierza może wystąpić opóźnienie między czasem opublikowania zaktualizowanego typu zawartości a czasem otrzymania aktualizacji przez witryny subskrybujące.

 1. Przejdź do witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn pełniącym funkcję centrum publikowania typów zawartości.

 2. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Galeria typów zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości, dla którego chcesz opublikować aktualizacje.

 5. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Zarządzaj publikowaniem tego typu zawartości.

Uwaga: Jeśli łącze Zarządzaj publikowaniem tego typu zawartości nie jest dostępna, następnie ta witryna nie jest witryny Centrum publikowania typów zawartości.

 1. Na stronie Publikowanie typu zawartości wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby udostępnić ten typ zawartości do użytku we wszystkich zbiorach witryn subskrybujących typy zawartości z tego centrum, kliknij pozycję Opublikuj.

  • Aby przekazać wszystkie zmiany w tym typie zawartości do wszystkich zbiorów witryn subskrybujących typy zawartości z tego centrum, kliknij pozycję Opublikuj ponownie.

 2. Jeśli chcesz wycofać publikowanie typu zawartości, tak aby nie był już zarządzany centralnie w zbiorze witryn centrum, kliknij pozycję Cofnij publikowanie.

  Po cofnięciu publikowania opublikowanego typu zawartości wszystkie kopie tego typu zawartości, które są używane w witrynach subskrybujących informacje z tego centrum, zostaną otwarte, czyli nie będą już dostępne w trybie tylko do odczytu i będzie można zarządzać nimi lokalnie w witrynach, w których są używane.

 3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Wyświetlanie historii publikowania danego typu zawartości

 1. Przejdź do witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn pełniącym funkcję centrum publikowania typów zawartości.

 2. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Galeria typów zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości, dla którego chcesz wyświetlić historię publikowania.

 5. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Zarządzaj publikowaniem tego typu zawartości. Jeśli łącze Zarządzaj publikowaniem tego typu zawartości nie jest dostępne, oznacza to, że ta witryna nie jest witryną centrum publikowania typów zawartości.

 6. W sekcji Historia publikowania wyświetl datę i godzinę ostatniego pomyślnego opublikowania tego typu zawartości.

Początek strony

Zarządzanie aktualizacjami opublikowanych typów zawartości z poziomu witryny subskrybującej

Jeśli użytkownik pracuje w witrynie subskrybującej typy zawartości z jednej witryny centrum lub większej ich liczby, może odświeżyć subskrybowane typy zawartości w celu otrzymania najnowszych aktualizacji z witryny centrum. Może także wyświetlić witryny centrum i typy zawartości, które subskrybuje.

Uwaga: Musi być administratorem zbioru witryn, aby zarządzać publikowaniem typów zawartości w witrynie subskrypcji.

Odświeżanie subskrybowanych typów zawartości

Jeśli użytkownik pracuje w witrynie subskrybującej typy zawartości publikowane za pośrednictwem jednej witryny centrum lub większej ich liczby, automatycznie otrzymuje aktualizacje typów zawartości po ich opublikowaniu za pośrednictwem witryny centrum. Jeśli z jakiegoś powodu typy zawartości użytkownika nie są zsynchronizowane z opublikowanymi typami zawartości z witryny centrum, można je odświeżyć w celu uzyskania najnowszych aktualizacji.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Publikowanie typu zawartości.

 3. W sekcji Odświeżanie wszystkich opublikowanych typów zawartości zaznacz pole wyboru obok pozycji Odśwież wszystkie opublikowane typy zawartości przy następnej aktualizacji.

Początek strony

Wyświetlanie witryn centrum i typów zawartości subskrybowanych przez witrynę

Jeśli użytkownik pracuje w witrynie subskrybującej typy zawartości publikowane za pośrednictwem jednej witryny centrum lub większej ich liczby, może określić aplikacje usługi Zarządzane metadane (i odpowiadające im witryny centrum), które subskrybuje jego witryna.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Publikowanie typu zawartości.

 3. W sekcji Koncentratory znajdują się, wyświetlane pogrubioną czcionką, nazwy wszystkich aplikacji usługi Zarządzane metadane, które publikują typy zawartości w tym zbiorze witryn. Obok tych nazw są wyświetlane adresy URL witryn centrum tych usług, a także lista subskrybowanych typów zawartości.

Uwaga: Subskrybowany typy zawartości są tylko do odczytu w subskrypcji witryny. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany do typu zawartości, który został opublikowany w witrynie, wybierz adres URL witryny Centrum, aby przejść do galerii typów zawartości witryny Centrum. Zależnie od sposobu organizacji postanowił zarządzać publikowaniem typów zawartości, nie masz uprawnień do edytowania opublikowanych typów zawartości w witrynie Centrum. Może być konieczne pracować z osobami, którzy zarządzają publikowania typów zawartości w witrynie Centrum koordynowanie aktualizacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×