Zarządzanie przepełnienie tekstu w programie Publisher

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli pola tekstowego lub Autokształtu zawiera więcej tekstu niż można wyświetlić, nadmiarowy tekst jest przechowywany w programie Publisher w przepełnienie. Możesz przenieść tekst z obszaru przepełnienia i z powrotem do publikacji, przenosząc tekstu do innego pola tekstowego, dopasowywanie tekstu automatycznie, powiększając pole tekstowe, zmieniając rozmiar tekstu, zmieniając marginesy w polu tekstowym lub usuwanie pola fragment tekstu w polu tekst.

Przenoszenie tekstu z obszaru przepełnienia do innego pola tekstowego

Gdy pole tekstowe zawiera zbyt dużo tekstu, w prawym dolnym rogu pola tekstowego pojawia się niewielkie pole z wielokropkiem. Można połączyć pola tekstowe, tak aby tekst z obszaru przepełnienia przepływał z jednego pola do drugiego.

Zrzut ekranu przedstawiający przepełnienie pola tekstowego w programie Publisher

 1. Tworzenie nowego pola tekstowego:

  • Kliknij pozycję Narzędzia główne > Rysuj pole tekstowe i przeciągnij kursor w kształcie krzyżyka, aby narysować pole w miejscu, w którym chcesz umieścić tekst.

   Zrzut ekranu przedstawiający pozycję Rysuj pole tekstowe w programie Publisher

 2. Kliknij wskaźnik przepełnienia, a kursor zmieni się we wskaźnik w kształcie dzbanka. Wskaźnik w kształcie dzbanka używany do łączenia pól tekstowych.

 3. Przenieś kursor do nowego pola tekstowego i kliknij.

Tekst z obszaru przepełnienia pojawi się w nowym polu tekstowym.

Teraz w miarę dodawania tekstu wyrazy będą automatycznie przepływały z jednego pola tekstowego do drugiego. Jeśli zabraknie miejsca w drugim polu, możesz połączyć z nim kolejne pole tekstowe i tekst zajmie wszystkie trzy pola.

Automatyczne dopasowywanie tekstu

 1. Kliknij dowolne miejsce w tekście.

 2. Na karcie Formatowanie — narzędzia pól tekstowych kliknij przycisk Dopasuj tekst, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmniejszyć rozmiar tekstu w punktach, tak aby przepełnienia, kliknij przycisk Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

  • Aby powiększyć lub pomniejszyć tekst znajdujący się w polu tekstowym po zmianie rozmiaru okna, kliknij pozycję Dopasuj optymalnie.

Zwiększanie rozmiaru pola tekstowego lub Autokształtu

 1. Kliknij obiekt, aby go zaznaczyć.

 2. Umieść wskaźnik myszy na jednym z uchwytów, aż zostanie wyświetlony wskaźnik zmiany rozmiaru move ruler .

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić proporcjonalnie rozmiar obiektu, zaznacz uchwyt narożny i przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, a następnie przejdź do kroku 4.

  • Aby rozciągnąć obiekt, zaznacz górny, dolny lub boczny uchwyt, a następnie przejdź do kroku 4.

 4. Przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy i przeciągnij ten uchwyt, aby zmienić rozmiar obiektu.

Zmienianie rozmiaru tekstu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar czcionki dla pojedynczego wyrazu, umieść punkt wstawiania w tym wyrazie.

  • Aby zmienić rozmiar czcionki dla kilku wyrazów lub znaków, zaznacz tekst, aby go zaznaczyć.

 2. Na karcie Formatowanie — narzędzia pól tekstowych wprowadź rozmiar w polu Rozmiar czcionki Obraz przycisku .

Uwaga: Możesz wpisać rozmiarów czcionek, które różnią się od podanych w polu Rozmiar czcionki z dokładnością 0,1 punktu. Na przykład można wpisać rozmiar czcionki równy 9,3 punktu.

Zmienianie marginesów w polu tekstowym lub Autokształcie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe.

 2. W menu kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Formatuj pole tekstowe.

 3. Kliknij kartę Pole tekstowe .

 4. W obszarze Marginesy pola tekstowegowprowadź ustawienia do lewej, prawej, górnej i dolnego marginesu.

Usuwanie części tekstu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Naciśnij klawisz Delete.

Przenoszenie tekstu z obszaru przepełnienia do innego pola tekstowego

 1. W razie potrzeby utwórz nowe pole tekstowe:

  1. Na pasku narzędzi obiekty kliknij Pole tekstowe Obraz przycisku .

  2. W publikacji kliknij miejsce, w którym ma się znaleźć jeden z rogów tekst do wyświetlenia, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy po przekątnej aż do uzyskania rozmiar pola, które mają.

 2. Kliknij w polu tekst z obszaru przepełnienia.

 3. Na pasku narzędzi Połącz pola tekstowe kliknij przycisk Utwórz łącze do pola tekstowego Obraz przycisku .

  Wskaźnik myszy zmieni się na dzbanka Wskaźnik w kształcie dzbanka używany do łączenia pól tekstowych. .

 4. Kliknij pole tekstowe, które ma być dalej w sekcja.

  To pole tekstowe jest teraz podłączone do pierwszego pola i tekst z obszaru przepełnienia pojawi się teraz w następnym polu.

 5. Aby połączyć więcej pól tekstowych do artykułu, powtórz kroki 3 i 4.

Automatyczne dopasowywanie tekstu

 1. Kliknij dowolne miejsce w tekście.

 2. W Format menu wskaż Autodopasowania tekstu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmniejszyć rozmiar tekstu w punktach, tak aby przepełnienia, kliknij przycisk Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

  • Aby powiększyć lub pomniejszyć tekst znajdujący się w polu tekstowym po zmianie rozmiaru okna, kliknij pozycję Dopasuj optymalnie.

Zwiększanie rozmiaru pola tekstowego lub Autokształtu

 1. Kliknij obiekt, aby go zaznaczyć.

 2. Umieść wskaźnik myszy na jednym z uchwytów, aż zostanie wyświetlony wskaźnik zmiany rozmiaru move ruler .

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić proporcjonalnie rozmiar obiektu, zaznacz uchwyt narożny i przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie przejdź do kroku 4.

  • Aby rozciągnąć obiekt, zaznacz górny, dolny lub boczny uchwyt, a następnie przejdź do kroku 4.

 4. Przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy i przeciągnij ten uchwyt, aby zmienić obiekt.

Zmienianie rozmiaru tekstu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar czcionki dla pojedynczego wyrazu, umieść punkt wstawiania w tym wyrazie.

  • Aby zmienić rozmiar czcionki dla kilku wyrazów lub znaków, zaznacz tekst, aby go zaznaczyć.

 2. Na pasku narzędzi Formatowanie wprowadź rozmiar w polu Rozmiar czcionki Obraz przycisku .

Uwaga: Możesz wpisać rozmiarów czcionek, które różnią się od podanych w polu Rozmiar czcionki z dokładnością 0,1 punktu. Na przykład można wpisać rozmiar czcionki równy 9,3 punktu.

Zmienianie marginesów w polu tekstowym lub Autokształcie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pola tekstowego lub Autokształtu.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj < typ obiektu >.

 3. Kliknij kartę Pole tekstowe .

 4. W obszarze Marginesy pola tekstowegowprowadź ustawienia do lewej, prawej, górnej i dolnego marginesu.

Usuwanie części tekstu

 1. Zaznacz tekst.

 2. Naciśnij klawisz Delete.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×