Przewodnik Szybki start dla programu Project

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem w programie Project

Dodawanie punktu kontrolnego

 1. Wybierz pozycję Widok > Widoki zadań > Wykres Gantta.

 2. Wpisz nazwę punktu kontrolnego w pierwszym pustym wierszu lub wybierz zadanie, które chcesz przekształcić w punkt kontrolny.

 3. Wpisz 0 w polu Czas trwania.

 4. Naciśnij klawisz Enter. Symbol punktu kontrolnego jest teraz elementem wykresu Gantta.

Obraz symbolu punktu kontrolnego na wykresie Gantta

Przypisywanie osób do zadań

 1. Wybierz pozycję Widok > Widoki zadań > Wykres Gantta.

 2. Wybierz strzałkę w kolumnie Nazwy zasobów dla zadania, które chcesz przypisać.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz z listy osoby, które mają pracować nad danym zadaniem.

  • Wpisz nową nazwę, jeśli nie widzisz nazwy osoby, którą chcesz przypisać.

Uwaga: W przypadku, gdy nazwy nie ma na liście, oznacza to, że nie dodano jeszcze nikogo do projektu. Wpisz nową nazwę w kolumnie lub, jeśli korzystasz z usługi Project Online, klienta komputerowego usługi Project Online lub Project Professional, możesz dodać zasoby do puli zasobów przedsiębiorstwa przed przypisaniem ich do pracy nad zadaniami.

Złożony zrzut ekranu przedstawiający zadania z przydzielonymi zasobami w planie projektu i wykres Gantta.

Ustawianie planu bazowego

Poprzez ustawienie i zapisanie planu bazowego możesz wykonać migawkę oryginalnego harmonogramu. Umożliwia ona ocenę realizacji projektu w porównaniu z pierwotnym planem.

 1. Wybierz pozycję Projekt > Harmonogram > Ustawianie planu bazowego > Ustaw plan bazowy.

 2. Z listy Ustaw plan bazowy wybierz plan bazowy, który chcesz ustawić.

  Porada: W jednym projekcie możesz ustawić aż 11 planów bazowych. Korzystaj z tej możliwości, aby uzyskać częste migawki stanu rzeczy.

 3. Wybierz pozycję Cały projekt.

 4. Wybierz przycisk OK.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Ustawianie planu bazowego.

Tworzenie raportu o projekcie

 1. Wybierz kartę Raport.

 2. Wybierz odpowiedni typ raportu z grupy Wyświetlanie raportów, a następnie wybierz określony raport.

  Na przykład aby otworzyć raport Przegląd projektów, kliknij pozycję Raport > Pulpity nawigacyjne > Przegląd projektów.

Raport Przegląd projektów
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×