Zarządzanie profilami użytkowników w Centrum administracyjnym programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł jest dla administratorów globalnych i administratorów SharePoint w usłudze Office 365. Jeśli korzystasz z programu SharePoint Server, zobacz Administrowanie usługą profilu użytkownika w programie SharePoint Server.

Jeśli nie jesteś administratorem, zobacz Wyświetlanie i aktualizowanie profilu w aplikacji Office Delve Aby uzyskać informacje o zmienianiu swój profil.

Większość organizacji nie trzeba zmienić żadnych ustawień profilu użytkownika w Centrum administracyjnym SharePoint. Dla organizacji, które potrzebują do pracy z ustawienia profilu użytkownika w tym artykule opisano najczęściej wykonywanych zadań.

W tym artykule

Tworzenie i edytowanie właściwości niestandardowe użytkownika

Dodawanie i usuwanie administratorów na koncie usługi OneDrive

Zarządzanie grupami odbiorców

Wyłączanie Tworzenie usługi OneDrive dla niektórych użytkowników

Tworzenie i edytowanie właściwości niestandardowe użytkownika

W usłudze Office 365 tożsamości zarządza usługi Azure Active Directory. Aby uzyskać informacje na ten temat zobacz Opis tożsamości w usłudze Office 365 i usługi Azure Active Directory. SharePoint Online otrzymuje informacje z profilu. Jeśli chcesz przechowywać dodatkowe informacje o użytkownikach usługi, możesz utworzyć właściwości niestandardowe w Centrum administracyjnym SharePoint. Aby uzyskać informacje na temat tej operacji zobacz Dodawanie i edytowanie właściwości profilu użytkownika w usłudze SharePoint Online.

Uwaga: Zamiast tworzyć podtypami użytkownika w Centrum administracyjnym SharePoint Online, zaleca się przy użyciu Centrum administracyjnego usługi Office 365, aby utworzyć grupy lub przy użyciu Azure AD Centrum administracyjnego do tworzenia grup członkostwo dynamiczne.

Dodawanie i usuwanie administratorów na koncie usługi OneDrive

W niektórych przypadkach można przetransferować własność konta OneDrive do innego użytkownika lub przekazać użytkownikowi pełną kontrolę nad innego użytkownika OneDrive.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Kliknij pozycję Profile użytkowników w okienku po lewej stronie.

 5. W obszarze osoby kliknij pozycję Zarządzaj profilami użytkowników.

  Łącze Zarządzaj profilami użytkowników na stronie profile użytkownika
 6. Wprowadź nazwę użytkownika, a następnie wybierz pozycję Znajdź.

 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy użytkownika, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj właścicielami zbiorów witryn.

 8. Dodawanie i usuwanie administratorów dla konta OneDrive, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zarządzaj właścicielami usługi OneDrive

Aby uzyskać informacje na temat automatycznie przeniesienia własności OneDrive menedżera użytkownika, gdy konto użytkownika zostało oznaczone do usunięcia zobacz Konfigurowanie Delegowanie dostępu.

Zarządzanie odbiorcami

Grupy odbiorców umożliwiają dostosować zawartość na stronach, tak aby była wyświetlana tylko do określonych osób, na podstawie ich:

 • Członkostwo w grupie dystrybucyjnej listy lub zabezpieczeń

 • Miejsce w przełożonych lub publicznej informacje w profilu użytkownika

Można na przykład wyświetlić łącza nawigacyjne do tylko osób z określoną lokalizacją geograficzną. Należy zauważyć, że tylko za pomocą klasycznych szablonów witryn można dostosować według odbiorców. Ponadto odbiorców nie są to funkcja zabezpieczeń. Ich pomocy przeprowadzania odpowiedniej zawartości do określonych grup osób, ale nie uniemożliwia zawartości dostępne dla każdego z odpowiednimi uprawnieniami. Aby uzyskać informacje o używaniu grup odbiorców zobacz kierowanie zawartości do określonych odbiorców

Aby dodać, Edycja, lub usuń i odbiorców lub reguły grupy odbiorców, przejdź do strony Zarządzanie grupami odbiorców:

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Kliknij pozycję Profile użytkowników w okienku po lewej stronie.

 5. W obszarze osoby kliknij pozycję Zarządzaj odbiorcami.

  Łącze Zarządzaj odbiorcami na stronie profile użytkownika

  Tworzenie nowej grupy odbiorców:

  Tworzenie nowej grupy odbiorców

  Tworzenie nowej reguły grupy odbiorców:

  Tworzenie reguły dla nowej grupy odbiorców

Odbiorców można skompilować około co tydzień, a odbiorców można wyświetlać tylko po kompilowanie odbiorców. Strony profilów użytkowników zawiera numer grup odbiorców, liczba Nieskompilowani odbiorcy i Stan kompilacji i czasu.

Wyłączanie Tworzenie usługi OneDrive dla niektórych użytkowników

Jeśli niektórzy użytkownicy są licencji na używanie OneDrive, ale nie chcesz, aby utworzyć OneDrive (prawdopodobnie ze względów przepisami), możesz zapobiec ich zresetowanie. Należy zauważyć, że jeśli użytkownik już utworzone OneDrive, zmieniając ustawienie następujące nie usunięcia.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Kliknij pozycję Profile użytkowników w okienku po lewej stronie.

 5. W obszarze Kontakty kliknij pozycję Zarządzaj uprawnieniami użytkownika.

  Łącze Zarządzaj uprawnieniami użytkownika na stronie profile użytkownika
 6. Domyślnie wszyscy oprócz użytkowników zewnętrznych mogą tworzyć OneDrive. Usuwanie grupy i Dodaj określonej grupy, aby zezwolić tylko niektóre licencjonowanych użytkowników w celu utworzenia OneDrive.

  Okno dialogowe uprawnienia do kontrolowania, kto może tworzyć usługi OneDrive
 7. Kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×