Zarządzanie portalem Wideo w usłudze Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Wideo w usłudze Office 365 zostaną zastąpione Stream firmy Microsoft. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze wideo enterprise nowe dodaje analizy do współpracy wideo i zapoznać się z planami przejścia dla bieżącego Wideo w usłudze Office 365 klientów, zobacz Migrowanie strumieniu z usługi Office 365 wideo.

Możesz zarządzać portalem Wideo w usłudze Office 365, aby go dostosować w Twojej organizacji. Poniżej przedstawiono procedury zarządzania portalem Wideo w usłudze Office 365, które mogą wykonywać tylko wtedy, gdy jesteś administratorem wideo:

Aby uzyskać informacje o tworzeniu kanałów i przekazywaniu plików wideo, zobacz Tworzenie kanału i zarządzanie nim w obszarze Wideo w usłudze Office 365.

Aby zarządzać ustawieniami portalu wideo w usłudze Office 365 w usłudze, najpierw otworzyć strony ustawień portalu Wideo w usłudze Office 365.

Aby otworzyć strony ustawień portalu Wideo w usłudze Office 365

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako użytkownik mający uprawnienia administratora wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365. Aby uzyskać informacje na temat uprawnień administratora wideo, zobacz Zmienianie uprawnień administratora portalu Wideo w usłudze Office 365 w dalszej części tego artykułu.

 2. Przejdź do portalu Wideo w usłudze Office 365, wybierając pozycjęuruchamianie aplikacjiOffice 365 Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 , a następnie wybierz pozycję wideo.

  Ikona Uruchamianie aplikacji usługi Office 365

  Nie możesz znaleźć aplikacji, której szukasz? W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Wszystkie aplikacje, aby wyświetlić listę alfabetyczną dostępnych aplikacji usługi Office 365. W tym miejscu możesz wyszukać konkretną aplikację.

 3. Upewnij się, że na górnym pasku nawigacyjnym portalu Wideo w usłudze Office 365 zaznaczona jest pozycja Strona główna.

  Przycisk Strona główna na górnym pasku nawigacyjnym portalu Wideo w usłudze Office 365
 4. Po prawej stronie na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Ustawienia portalu.

  Wideo menu portalu portalu z wybraną pozycją Ustawienia

Administrator wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365 zarządza członkostwem w dwóch grupach administratorów w portalu Wideo w usłudze Office 365:

 • Administratorzy wideo.    Uprawnienia administratora wideo umożliwiają użytkownikowi lub grupie zabezpieczeń stosowanie procedur opisanych w tym artykule. Administratorzy dzierżawy usługi SharePoint Online w Twojej organizacji domyślnie otrzymują uprawnienia administratora wideo.

 • Administratorzy kanałów.    Uprawnienia administratora kanału umożliwiają użytkownikowi lub grupie zabezpieczeń tworzenie nowych kanałów. Domyślnie wszystkie osoby w organizacji mają uprawnienia administratora kanału, ale administrator wideo może ograniczyć grupę administratorów kanałów do wybranych osób.

  Ważne: Administrator kanału nie zawsze ma uprawnienia do wyświetlania lub edytowania określonego kanału. Uprawnienia do edytowania kanału ma osoba, która go utworzyła. Ta osoba może nadawać uprawnienia do edytowania tego kanału innym użytkownikom. Na przykład jeśli użytkownik A i użytkownik B są administratorami kanałów, a użytkownik A utworzy kanał, to użytkownik A (i dowolny inny użytkownik, który otrzymał uprawnienia do edycji tego kanału od użytkownika A) decyduje, czy użytkownik B otrzyma uprawnienia do edytowania lub wyświetlania tego kanału. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w artykule Tworzenie kanału i zarządzanie nim w obszarze Wideo w usłudze Office 365.

Aby zmienić uprawnienia administratora dla funkcji Office_365_Video

 1. Otwórz stronę ustawienia portalu wideo. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić Zobacz poprzedniej procedury, Otwórz stronę ustawienia portalu wideo w usłudze Office 365.

 2. W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Uprawnienia.

  Strona ustawień kanału w portalu — uprawnienia
 3. W polu Administratorzy wideo wskaż użytkowników lub grupy zabezpieczeń, którym chcesz nadać uprawnienia administratora wideo.

 4. W polu Administratorzy kanałów wskaż użytkowników lub grupy zabezpieczeń, którym chcesz nadać uprawnienia administratora kanału.

Możesz wybrać klipy wideo i kanały do polecania na stronie głównej portalu Wideo w usłudze Office 365. Na stronie głównej portalu można polecić maksymalnie pięć klipów wideo i trzy kanały.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie osoby w Twojej organizacji mogą wyświetlać klipy wideo, które wybierzesz do polecania na stronie głównej portalu. W tym celu wybierz klipy wideo z tych kanałów, w których wszyscy mają uprawnienia do wyświetlania. Jeśli wybierzesz do polecania klip, który nie wszyscy mogą wyświetlić, na stronie głównej portalu może być wyświetlany pusty kafelek Polecane. Aby uzyskać informacje na temat uprawnień do wyświetlania kanałów, zobacz Zmienianie uprawnień do kanału w artykule Tworzenie kanału i zarządzanie nim w obszarze Wideo w usłudze Office 365.

Aby polecić klipy wideo na stronie głównej portalu Office_365_Video

 1. Otwórz stronę ustawienia portalu wideo. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić zobacz Otwieranie strony ustawień portalu wideo w usłudze Office 365 , w tym artykule.

 2. W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Polecane.

  Strona ustawień kanału w portalu — polecane
 3. W obszarze Polecane klipy wideo wybierz jeden z kafelków Polecane, na przykład Polecane 1.

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym wyszukaj klip wideo, który chcesz polecić, lub przeglądaj w poszukiwaniu klipu.

  Uwaga: Klip wideo, który właśnie został przekazany, można polecić tylko wówczas, gdy został już zindeksowany przez funkcję wyszukiwania i jest gotowy do odtwarzania w portalu. Jeśli nie zobaczysz od razu klipu wideo, który chcesz polecić, spróbuj jeszcze raz trochę później.

 5. Wybierz kafelek klipu wideo, który chcesz polecić.

 6. Wybierz pozycję OK.

 7. Opcjonalnie: powtórz kroki od 3. do 6. z powyższej procedury dla innych kafelków Polecane.

  Aby umieścić na kafelku Polecane inny klip wideo, wybierz ten kafelek, a następnie wybierz inny klip wideo.

Aby polecić kanały na stronie głównej portalu Office_365_Video

 1. Otwórz stronę ustawienia portalu wideo. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić zobacz Otwieranie strony ustawień portalu wideo w usłudze Office 365 , w tym artykule.

 2. W lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Polecane.

 3. W obszarze Polecane kanały wybierz z list rozwijanych maksymalnie 3 kanały do polecenia.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Twoja organizacja wskazówki wideo w menu głównym na stronie głównej portalu Wideo w usłudze Office 365 można połączyć. Można również dodać łącze "Przekazywanie wskazówki" do głównego menu strony przekazywanie.

Wskazówki dotyczące wideo usługi Office 365

Aby dodać wskazówki z portalem Wideo w usłudze Office 365

 1. Otwórz stronę ustawienia portalu wideo. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić zobacz Otwieranie strony ustawień portalu wideo w usłudze Office 365 , w tym artykule.

 2. W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję łącza do wytycznych.

 3. W okienku łącze do Twojej organizacji wskazówki dotyczące usługi Office 365 wprowadź adres URL z wytycznymi zawartymi w przycisk "Wideo wskazówki" Dodaj na stronie głównej, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Aby dodać "wskazówki przekazywania" łącze do portalu Office_365_Video przekazać strony

 1. Otwórz stronę ustawienia portalu wideo. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić zobacz Otwieranie strony ustawień portalu wideo w usłudze Office 365 , w tym artykule.

 2. W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję łącza do wytycznych.

 3. W okienku łącze do Twojej organizacji wskazówki dotyczące usługi Office 365 wprowadź adres URL z wytycznymi zawartymi w przycisk "Przekaż wskazówki" na stronie przekazywania Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli Twoja organizacja nie chce używać portalu Wideo w usłudze Office 365 lub nie jest do tego przygotowana, administrator dzierżawy usługi SharePoint Online może go wyłączyć. Po wyłączeniu portalu Wideo w usłudze Office 365 żadna osoba w organizacji (w tym także administratorzy wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365) nie będzie miała do niego dostępu, a link do portalu nie będzie widoczny w usłudze Office 365. Administrator dzierżawy usługi SharePoint Online może ponownie włączyć portal, gdy organizacja będzie już gotowa do korzystania z niego. Możesz na przykład postanowić, że portal Wideo w usłudze Office 365 będzie wyłączony do czasu podjęcia decyzji, czy chcesz używać wstępnie skonfigurowanego kanału Społeczność oraz jakie uprawnienia do wyświetlania i edycji nadać użytkownikom, lub do czasu utworzenia innych kanałów i przekazania do nich klipów wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie kanału i zarządzanie nim w obszarze Wideo w usłudze Office 365.

Aby wyłączyć lub ponownie włączyć wideo w usłudze Office 365

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Ustawienia.

 5. W sekcji Usługa strumieniowego przesyłania wideo wybierz pozycję Wyłącz przesyłanie strumieniowe wideo za pośrednictwem usługi multimediów Azure i Wyłącz Portal wideo lub Włącz przesyłanie strumieniowe wideo za pośrednictwem usługi multimediów Azure i Włącz Portal wideo.

  Ustawienie Wyłącz Wideo w usłudze Office 365 w centrum administracyjnym usługi SharePoint Online

  Uwaga: Jeśli wyłączysz Wideo w usłudze Office 365, link wideo na Office 365 górnym pasku nawigacyjnym lub ikonę wideo w Office 365uruchamianie aplikacji będą widoczne podczas zmiany jest rozpropagowaniu w systemie. Nawet wtedy, gdy jest nadal widoczne łącze lub ikonę, nikt nie będzie w Twojej organizacji będzie mógł korzystać z Wideo w usłudze Office 365. Jeśli ponownie włączyć Wideo w usłudze Office 365, link wideo na Office 365 górnym pasku nawigacyjnym lub ikonę wideo w Office 365uruchamianie aplikacji pojawi się ponownie.

Zobacz też

Znajdowanie pomocy dotyczącej portalu Wideo w usłudze Office 365

Wprowadzenie do portalu Wideo w usłudze Office 365

Tworzenie kanału i zarządzanie nim w obszarze Wideo w usłudze Office 365

Formaty wideo obsługiwane przez portal Wideo w usłudze Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×