Zarządzanie plikami w programie SharePoint Workspace 2010

Na ogół można zarządzać plikami za pomocą narzędzia Pliki tak samo jak w Eksploratorze Windows. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że niektóre zadania zarządzania plikami, takie jak zmiana nazwy lub usunięcie plików, mogą być ograniczone uprawnieniami przypisanymi do roli użytkownika. Za pomocą narzędzia Pliki można wykonywać następujące zadania administracyjne:

Co chcesz zrobić?

Kopiowanie lub przenoszenie plików

Usuwanie plików

Zmienianie nazw plików

Sortowanie plików

Wyświetlanie właściwości pliku

Tworzenie nowych folderów plików

Kopiowanie lub przenoszenie plików

Aby skopiować plik do innego folderu (za pomocą narzędzia Pliki lub Eksploratora Windows), należy użyć poleceń Kopiuj i Wklej znajdujących się w menu wywoływanym prawym przyciskiem myszy lub przeciągnąć plik, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL. Aby przenieść plik do innego folderu, należy użyć funkcji przeciągania i upuszczania.

W poniższej tabeli zamieszczono opis działania funkcji przeciągania i upuszczania.

Efekt

Wymagane czynności

Skopiowanie pliku do podfolderu w tym samym narzędziu Pliki.

Przeciągnij plik z folderu nadrzędnego do podfolderu, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL. Plik można też przeciągnąć przy naciśniętym klawiszu CTRL do dowolnego folderu znajdującego się niżej w hierarchii folderów.

Skopiowanie pliku do folderu znajdującego się wyżej w hierarchii folderów tego samego narzędzia Pliki.

W przypadku tej operacji przeciąganie i upuszczanie nie jest obsługiwane. Należy użyć poleceń Kopiuj i Wklej znajdujących się w menu wywoływanym prawym przyciskiem myszy.

Skopiowanie pliku do folderu znajdującego się w innym narzędziu Pliki lub do folderu systemu Windows poza obszarem programu SharePoint Workspace.

Przeciągnij i upuść plik.

Przeniesienie pliku do podfolderu w tym samym narzędziu Pliki.

Przeciągnij plik z folderu nadrzędnego do podfolderu. Plik można też przeciągnąć do każdego innego folderu znajdującego się niżej w hierarchii folderów.

Przeniesienie pliku do folderu znajdującego się wyżej w hierarchii folderów w tym samym narzędziu Pliki.

W przypadku tej operacji przeciąganie i upuszczanie nie jest obsługiwane. Należy użyć poleceń Wytnij i Wklej znajdujących się w menu wywoływanym prawym przyciskiem myszy.

Przeniesienie pliku do folderu znajdującego się w innym narzędziu Pliki lub do folderu systemu Windows poza obszarem programu SharePoint Workspace.

Przeciągnij plik, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT.

Porada: Przeciągnięcie pliku do okna programu Microsoft Outlook spowoduje automatyczne utworzenie nowej wiadomości programu Outlook z plikiem dodanym jako załącznik.

Początek strony

Usuwanie plików

Aby usunąć plik, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Początek strony

Zmienianie nazw plików

Aby zmienić nazwę pliku, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

Początek strony

Sortowanie plików

Aby zmienić sposób sortowania plików na liście Pliki, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Rozmieść.

  2. Kliknij opcję sortowania na liście.

Początek strony

Wyświetlanie właściwości pliku

Aby zobaczyć właściwości pliku (na przykład jego rozmiar lub datę utworzenia), kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości

Początek strony

Tworzenie nowych folderów plików

Użytkownik może tworzyć i rozmieszczać foldery plików uporządkowane w strukturze drzewa, tak jak w Eksploratorze Windows. Narzędzie Pliki zawiera początkowo jeden folder o stałej nazwie Pliki. Jest on zawsze folderem najwyższego poziomu na liście (podobnie jak nazwa dysku twardego, na przykład C:\, na komputerze). Wszelkie później dodane foldery zostaną umieszczone w hierarchii poniżej folderu Pliki.

Tworzenie nowego folderu

Nowe foldery są zawsze umieszczane w hierarchii poniżej zaznaczonego folderu.

  1. Zaznacz folder, w którym chcesz umieścić nowy folder.

  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Nowy, a następnie pozycję Folder.

  3. Wpisz nazwę nowego folderu i naciśnij klawisz ENTER.

Zmienianie nazwy folderu

Nazwy folderów w narzędziu Pliki zmienia się tak samo jak w Eksploratorze Windows.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

  2. Wpisz nazwę nowego folderu i naciśnij klawisz ENTER.

Wyświetlanie właściwości folderu

Aby zobaczyć właściwości folderu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Okno dialogowe Właściwości folderu zawiera cztery karty: Ogólne, Alerty, Uprawnienia i Pobieranie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×