Zarządzanie odpowiedziami zbierania danych programu Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zarządzanie odpowiedziami zbierania danych programu Access

W tym artykule wyjaśniono, jak wyświetlać Twojej odpowiedzi zbierania danych, w jaki sposób można sprawdzić pocztę e-mail przetwarzania ustawienia, a czynności można wykonać, aby Rozwiązywanie typowych problemów z odpowiedzi lub komunikaty o błędach.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia, wysyłanie i ponowne wysyłanie wiadomości e-mail zbioru danych, zobacz łącza do artykułów w sekcji Zobacz też.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie odpowiedzi

Sprawdź ustawienia automatyczne przetwarzanie odpowiedzi

Rozwiązywanie problemów odpowiedzi automatyczne przetworzone

Ręczne przetwarzanie odpowiedzi

Rozwiązywanie problemów dotyczących ręcznie przetwarzanych odpowiedzi

Wyświetlanie odpowiedzi

Oto, co się dzieje po wysłaniu formularz zbierania danych pocztą e-mail. Adresaci Odpowiedz na wiadomość, klikając pozycję odpowiedź, wypełnić formularz, a następnie klikając pozycję Wyślij. W tej sekcji wyjaśniono, jak można wyświetlić odpowiedzi i co zrobić, jeśli dowolne z nich nie są przetwarzane poprawnie. Czy chcesz przetwarzanie automatyczne lub ręczne odpowiedzi, można otworzyć ręcznie odpowiedzi lub dowiedzieć się, kto odpowiedzi. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu opcji procession odpowiedzi zobacz artykuł Dodawanie danych zebranych za pośrednictwem wiadomości e-mail do bazy danych programu Access.

Aby wyświetlić odpowiedzi, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Microsoft Outlook 2010, a następnie przejdź do folderu, który do przechowywania odpowiedzi zbierania danych.

  Porada: Jeśli nie pamiętasz nazwy folderu, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Zbieranie danych kliknij przycisk Zarządzaj odpow. Nazwa folderu jest wyświetlana w oknie dialogowym Zarządzanie wiadomościami do zbierania danych w kolumnie Folder programu Outlook — w wierszu dotyczącym wiadomości, na którą odpowiedzi chcesz wyświetlić.

 2. Aby otworzyć odpowiedzi w programie Outlook, kliknij dwukrotnie odpowiedź. Zostanie wyświetlony formularz, jak została ukończona przez nadawcę.

Dostęp nie będzie przetwarzał odpowiedzi na wiadomość odpowiedzi. W związku z tym Jeśli zobaczysz, że jeden lub więcej formularzy adresatów są puste, niepełne lub nieukończone poprawnie, możesz musi ponownie wysłać oryginalnej wiadomości e-mail do tych użytkowników, zamiast polecenia Odpowiedz. Aby uzyskać więcej informacji o ponowne wysyłanie wiadomości do zbierania danych zobacz Ponowne wysyłanie wiadomości e-mail do zbierania danych.

Podobnie wysłać żądanie do kolejnych osób, ponownego wysłania oryginalnej wiadomości, zamiast przesyłanie jej dalej.

początek strony

Sprawdź ustawienia automatyczne przetwarzanie odpowiedzi

Jeśli wybierzesz automatyczne przetwarzanie odpowiedzi, wykonaj poniższe czynności, aby zapewnić poprawne przetwarzanie odpowiedzi:

 • Dla każdej odpowiedzi przejrzyj wartości w kolumnach Flaga monitująca, Stan zbierania danych i Kategorie.

  Porada: Jeśli kolumny Flaga monitująca, Stan zbierania danych i Kategorie nie są widoczne w używanym widoku, dodaj je za pomocą polecenia Wybór pola. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie kliknij polecenie Wybór pola. W oknie dialogowym Wybór pola przeciągnij każde pole i upuść je z lewej lub z prawej strony istniejącego nagłówka kolumny.

  Przetwarzanie odpowiedzi powiodło się, jeśli w folderze programu Outlook opcja Flaga monitująca jest ustawiona na wartość Operacja zbierania danych powiodła się, kolumna Stan zbierania danych jest pusta, a w kolumnie Kategorie znajduje się zielony wskaźnik.

 • Warto też przejrzeć zawartość tabel docelowych w celu upewnienia się, że zebrane dane są przechowywane jako nowe rekordy lub jako aktualizacje istniejących rekordów.

  Uwaga: Nie można dodać dane z odpowiedzi na wiadomość e-mail, użycie adresatów usługi Hotmail lub Yahoo wysyłania formularza zbioru danych.

Rozwiązywanie problemów odpowiedzi automatyczne przetworzone

Zobacz Dodawanie danych zebranych za pośrednictwem wiadomości e-mail do bazy danych programu Access , jeśli chcesz sprawdzić, czy masz poprawnie skonfigurowane automatyczne przetwarzanie i wypróbuj rozwiązania w poniższej tabeli, aby rozwiązać problemy specyficzne dla:

Wiadomość kolumny emisja lub Stan zbierania danych

Przyczyna

Rozdzielczość

Odpowiedź istnieje w folderze programu Outlook, ale nie została przetworzona. Są wyświetlane w kolumnie Stan zbioru danychnieprzetworzonych wiadomości.

Opcje wiadomości w okno dialogowe Zbieranie danych przy użyciu poczty E-mail opcje można wybrać ręczne przetwarzanie odpowiedzi, lub aby zapobiec niektóre odpowiedzi automatycznie przetwarzane.

Porada: Aby wyświetlić opcje, na na karcie dane zewnętrzne, w grupę Zbieranie danych, kliknij przycisk Zarządzanie odpowiedziami. W oknie dialogowym wybierz odpowiednią wiadomość, a następnie kliknij okno dialogowe Opcje wiadomości.

Ręcznie wyeksportuj odpowiedź.

Aby upewnić się, że przyszłe odpowiedzi są automatycznie przetwarzane, Zmień ustawienia w oknie dialogowym Opcje. Aby uzyskać pomoc dotyczącą przeglądania i zmieniania opcji, zobacz artykuł; Dodawanie danych zebranych za pośrednictwem wiadomości e-mail do bazy danych programu Access.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą ręcznie wyeksportować odpowiedzi zobacz sekcję na Ręczne przetwarzanie odpowiedzi.

Wysyłam odpowiedź na jedną ze swoich wiadomości, ale nie jest ona przetwarzana.

Odpowiadanie na własne wiadomości wymaga skorzystania z odmiennej procedury.

Zamiast wypełniać formularz w otrzymanej wiadomości, należy wypełnić formularz znajdujący się w wysłanej wiadomości w folderze Elementy wysłane. Przejdź do folderu Elementy wysłane i otwórz tę wiadomość. Kliknij przycisk Odpowiedz, wypełnij formularz, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Nie ma odpowiedzi w odpowiednim folderze

Tylko oryginalne odpowiedzi na wiadomość są umieszczane we wskazanym folderze.

Odpowiedzi użytkownika na własne wiadomości (oprócz sytuacji, w których do wygenerowania odpowiedzi użyto kopii wiadomości znajdującej się w folderze Elementy wysłane) i odpowiedzi należące do wątku wiadomości e-mail używanego w dyskusji mogą nie być przenoszone do wskazanego folderu.

Inne możliwe przyczyny: że Office Access 2010 nie jest zainstalowany, lub że dodatek, który nie jest wymagane przetwarzania odpowiedzi jest uszkodzony lub go brak.

Jeśli jedna z odpowiedzi nie jest przetwarzana, wypełnij formularz, który znajduje się w wysłanej wiadomości w folderze Elementy wysłane.

Jeśli użytkownik wypełnił formularz w odpowiedzi na odpowiedź, należy go poprosić o wysłanie odpowiedzi na oryginalną wiadomość.

Jeśli podejrzewasz, że dodatek jest albo brakujące lub uszkodzona Przełącz się do programu Outlook i wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Opcje, a następnie w oknie dialogowym Opcje programu Outlook kliknij pozycję Dodatki.

 2. W obszarze dodatki aplikacji upewnij się, czy jest widoczny dodatek Microsoft Outlook dostęp do zbierania danych i publikowania.

Jeśli zobaczysz wpis w obszarze Dodatki wyłączoną aplikację kliknij strzałkę w polu Zarządzaj, wybierz Elementy wyłączone, a następnie w oknie dialogowym Elementy wyłączone wybierz dodatku Microsoft Outlook dostęp do zbierania danych i Publikowanie i kliknij przycisk Włącz.

Jeśli nie widzisz dodatek Microsoft Outlook dostęp do zbierania danych i publikowania ponów próbę instalacji programu Access.

Nie można odnaleźć bazy danych. Zlokalizuj bazę danych i ręcznie zaimportuj dane.

Bazy danych został przeniesiony do innej lokalizacji, został zmieniona, usunięte lub uszkodzony.

Przywróć bazę danych w oryginalnej lokalizacji i ręcznie wyeksportuj odpowiedź.

Nie można otworzyć bazy danych w celu zaimportowania danych, ponieważ baza danych jest już używana. Ręczne przetwarzanie odpowiedzi, po udostępnieniu bazy danych.

Docelowa baza danych jest chroniona hasłem. Automatyczne przetwarzanie nie powiedzie się, jeśli baza danych wymaga hasła.

Zamknij bazę danych, który jest otwarty w trybie wyłączności, a następnie otwórz bazę danych w trybie normalnym. Spróbuj ręcznie wyeksportować odpowiedź.

Ta baza danych programu Access jest chroniony hasłem. Ręcznie wyeksportuj te dane do programu Microsoft Access.

Docelowa baza danych jest chroniona hasłem. Przetworzenie automatyczne nie powiedzie się, jeśli baza danych wymaga hasła.

Wyeksportuj odpowiedź ręcznie. Aby umożliwić automatyczne przetwarzanie przyszłych odpowiedzi, usuń ochronę hasłem dla tej bazy danych.

w kolumnie Stan zbioru danych zostanie wyświetlony komunikat informujący, że tabelę, kwerendę, lub brakuje pola.

Usunięto tabelę docelową lub kwerendę, zmieniono jej nazwę albo zmodyfikowano strukturę w taki sposób, że nie można dodać zawartości formularza do tabel.

Utwórz ponownie tabele docelowe i kwerendy albo utwórz i wyślij nową wiadomość zbierania danych.

Nie może przetworzyć tej wiadomości e-mail. Formularz w tej wiadomości e-mail jest uszkodzony lub został zmodyfikowany.

Formularz w odpowiedzi jest uszkodzony albo został zmodyfikowany (przez adresata lub nadawcę).

Jeśli adresat zmodyfikował formularz, poproś go o ponowne wysłanie formularza, a następnie ręcznie wyeksportuj odpowiedź.

Jeśli formularz w oryginalnej wiadomości jest uszkodzony lub nieprawidłowy, należy utworzyć i wysłać nową wiadomość.

Nie można odnaleźć informacji wymaganych do ukończenia przetwarzania w określonej bazie danych.

Nie ma informacji potrzebnych przy mapowaniu odpowiedzi do istniejącego rekordu lub należy je zaktualizować.

Ustawienia wiadomości muszą zostać zsynchronizowane z programem Outlook:

 1. W programie Access na na karcie Dane zewnętrzne, wgrupę Zbieranie danych, kliknij przycisk Zarządzanie odpowiedziami.

 2. W okno dialogowe Zarządzanie odpowiedzi zaznacz wiadomość.

 3. W obszarze Szczegóły wiadomości, kliknij opcję ostrzeżenie, aby zsynchronizować ustawienia, a następnie zamknij okno dialogowe.

 4. Przejdź z powrotem do programu Outlook, a następnie spróbuj ręcznie wyeksportować odpowiedź.

Nie można dodać lub zaktualizować danych, ponieważ dane doprowadziłaby zduplikowanych wartości w polu, które akceptuje tylko wartości unikatowe.

Pole, którego właściwość Indeksowane ustawiono na wartość Tak (Bez duplikatów), nie może zawierać zduplikowanych wartości. Jeśli wartość przypisana do pola formularza już istnieje w odpowiadającym mu polu tabeli, operacja nie powiedzie się.

Poproś adresata o wysłanie kolejnej odpowiedzi, z inną wartością w tym polu formularza.

Wprowadzona wartość nie jest elementem na liście wyborów.

 • Formularz zawiera pole wymagane wyszukuje wartości, ale użytkownik nie określono wartości dla pola

  Lub

 • Właściwość LimitToList pola jest ustawiona na Tak, ale użytkownik określona wartość, która nie znajduje się na liście.

Poproś adresata o ponowne wysłanie odpowiedzi po wypełnieniu wszystkich pól, lub wypełnij i Zapisz formularz, a następnie ponów próbę eksportu.

W kolumnie Stan zbierania danych jest wyświetlany komunikat informujący o nieprawidłowej wartości w polu formularza.

Adresat wprowadził nieprawidłowe dane w co najmniej jednym polu.

Poproś adresata o ponowne wysłanie odpowiedzi po wypełnieniu wszystkich pól, lub wypełnij i Zapisz formularz, a następnie spróbuj ponownie wyeksportować.

Ta wiadomość zawiera formularz, który należy wypełnić. Po wypełnieniu formularza wyślij go do nadawcy tej wiadomości e-mail.

Adresat nie wypełnił formularza

Poproś adresata, aby wysłać odpowiedź po wypełniającej formularz ponownie.

początek strony

Ręczne przetwarzanie odpowiedzi

Ręczne przetwarzanie odpowiedzi obejmuje rozpoczęciem operacji eksportowania w programie Outlook. Jednocześnie można eksportować tylko jedną odpowiedź. Należy unikać odpowiedzi, dla których ustawiono Collecting danych za pomocą poczty e-mail zakończyło się pomyślnie w kolumnie Stan zbioru danych. Ten stan wskazuje, że odpowiedzi już zostały pomyślnie przetworzone. Musisz Ręczne przetwarzanie odpowiedzi, dla których ustawiono nieprzetworzonych wiadomości w kolumnie Stan zbioru danych. Odpowiedź, którą ma komunikat o błędzie w tej kolumnie nie powiodło się automatycznie przetwarzane i będzie wymagało niektórych rozwiązywania problemów, przed ręcznie można wyeksportować. Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów Zobacz sekcję, Sprawdzanie i rozwiązywanie problemów automatyczne przetwarzanie odpowiedzi.

 1. W programie Outlook kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedź, którą chcesz przetworzyć ręcznie.

 2. Kliknij polecenie Eksportuj dane do programu Microsoft Office Access.

 3. W oknie dialogowym Eksportowanie danych do programu Microsoft Access Przejrzyj szczegóły odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk OK, aby wyeksportować. Jeśli operacji eksportowania zakończyło się powodzeniem, zostanie wyświetlony komunikat pomyślnie eksportowania danych do bazy danych. Jeśli kończy się niepowodzeniem, pojawi się komunikat nie można zaimportować dane z powodu błędów, wraz z opisem problemów, które były przyczyną niepowodzenia. Poniższa tabela zawiera listę problemów, które mogą powodować niepowodzenie operacji eksportowania.

Rozwiązywanie problemów dotyczących ręcznie przetwarzanych odpowiedzi

Problem lub Wiadomość kolumnę Stan zbierania danych

Przyczyna

Rozwiązanie

Po kliknięciu odpowiedzi prawym przyciskiem myszy nie jest wyświetlane polecenie Eksportuj dane do programu Microsoft Access.

Zaznaczona wiadomość nie jest prawidłową odpowiedzią zbierania danych.

Usuń ze wskazanego folderu wiadomości, które nie są odpowiedziami zbierania danych.

Odpowiedź nie jest umieszczana w odpowiednim folderze.

Tylko oryginalne odpowiedzi na wiadomość są umieszczane we wskazanym folderze.

Odpowiedzi użytkownika na własne wiadomości (oprócz sytuacji, w których do wygenerowania odpowiedzi użyto kopii wiadomości znajdującej się w folderze Elementy wysłane) i odpowiedzi należące do wątku wiadomości e-mail używanego w dyskusji mogą nie być przenoszone do wskazanego folderu.

Przyczyną występowania tego problemu może być też brak zainstalowanego programu Access, brak dodatku wymaganego do przetwarzania odpowiedzi lub uszkodzenie tego dodatku.

Jeżeli jedna z odpowiedzi użytkownika nie jest przetwarzana, należy wypełnić formularz znajdujący się w wysłanej wiadomości w folderze Elementy wysłane.

Jeśli użytkownik wypełnił formularz w odpowiedzi na odpowiedź, należy go poprosić o wysłanie odpowiedzi na oryginalną wiadomość.

Jeśli podejrzewasz, że dodatek jest albo brakujące lub uszkodzona Przełącz się do programu Outlook i wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Opcje, a następnie w oknie dialogowym Opcje programu Outlook kliknij pozycję Dodatki.

 2. W obszarze dodatki aplikacji upewnij się, czy jest widoczny dodatek Microsoft Outlook dostęp do zbierania danych i publikowania.

Jeśli zobaczysz wpis w obszarze Dodatki wyłączoną aplikację kliknij strzałkę w polu Zarządzaj, wybierz Elementy wyłączone, a następnie w oknie dialogowym Elementy wyłączone wybierz dodatku Microsoft Outlook dostęp do zbierania danych i Publikowanie i kliknij przycisk Włącz.

Jeśli nie widzisz dodatek Microsoft Outlook dostęp do zbierania danych i publikowania ponów próbę instalacji programu Access.

Nie można odnaleźć bazy danych. Zlokalizuj bazę bazę danych i ręcznie zaimportuj dane.

Baza danych została przeniesiona do innej lokalizacji, zmieniono jej nazwę, usunięto ją lub została uszkodzona.

Przywróć bazę danych w oryginalnej lokalizacji i spróbuj ponownie.

Baza danych jest już używana.

Baza danych jest otwarta w trybie wyłączności i nie można wprowadzić zmian, dopóki blokada wyłączna nie zostanie zwolniona.

Poproś użytkownika, który otworzył bazę danych w trybie wyłączności, aby zamknął bazę danych i otworzył ją ponownie w trybie normalnym. Następnie spróbuj ręcznie wyeksportować odpowiedź.

Brakuje tabeli, kwerendy lub pola.

Usunięto docelową tabelę lub kwerendę, zmieniono jej nazwę albo zmodyfikowano strukturę w taki sposób, że nie można dodać zawartości formularza do tabel.

Utwórz brakujące tabele i kwerendy docelowe albo utwórz i wyślij nową wiadomość zbierania danych.

Formularz jest uszkodzony lub został zmodyfikowany.

Formularz w odpowiedzi jest uszkodzony albo został zmodyfikowany (przez adresata lub nadawcę).

Jeśli adresat zmodyfikował formularz, poproś go o ponowne wysłanie formularza, a następnie ręcznie wyeksportuj odpowiedź.

Jeśli formularz w oryginalnej wiadomości jest uszkodzony lub nieprawidłowy, należy utworzyć i wysłać nową wiadomość.

Brak informacji potrzebnych do ukończenia przetwarzania.

Nie ma informacji potrzebnych przy mapowaniu odpowiedzi do istniejącego rekordu lub należy je zaktualizować.

Należy zsynchronizować ustawienia wiadomości z programem Outlook. W programie Access na karcie Dane zewnętrzne w grupie Zbieranie danych kliknij przycisk Zarządzaj odpow. W oknie dialogowym Zarządzanie odpowiedziami zaznacz wiadomość. W obszarze Szczegóły wiadomości zostanie wyświetlone pole ostrzeżenia. Kliknij ostrzeżenie, aby zsynchronizować ustawienia, a następnie zamknij okno dialogowe. Przełącz się z powrotem do programu Outlook i spróbuj ręcznie wyeksportować odpowiedź.

Nie można dodać lub zaktualizować danych, ponieważ spowodowałoby to zduplikowanie wartości w polu, w którym akceptowane są tylko unikatowe wartości.

Pole, którego właściwość Indeksowane ustawiono na wartość Tak (Bez duplikatów) nie może zawierać zduplikowanych wartości. Jeśli wartość przypisana do pola formularza istnieje już w odpowiadającym mu polu tabeli, operacja nie powiedzie się.

Poproś adresatów o wysłanie kolejnej odpowiedzi, podając inną wartość w polu formularza.

Wprowadzona wartość nie jest elementem na liście pozycji do wyboru.

Formularz zawiera pole wymagane odnoszące się do przechowywanych wartości, a użytkownik nie określił wartości pola, albo właściwość OgraniczDoListy pola jest ustawiona na wartość Tak, a użytkownik określił wartość spoza listy.

Poproś odbiorcom ponowne wysłanie odpowiedzi po wypełnieniu wszystkich pól, lub wypełnij i Zapisz formularz, a następnie spróbuj ponownie wyeksportować.

Nieprawidłowa wartość w polu formularza.

Adresat wprowadził nieprawidłowe dane w co najmniej jednym polu.

Poproś odbiorcom ponowne wysłanie odpowiedzi po wypełnieniu wszystkich pól, lub wypełnij i Zapisz formularz, a następnie ponów próbę eksportu.

Odpowiedź zawiera formularz, który należy wypełnić. Gdy ukończysz wypełnianie, wyślij go do nadawcy tej wiadomości e-mail.

Adresat nie wypełnił formularza.

Poproś adresatów o wysłanie kolejnej odpowiedzi po wypełnieniu formularza.

Jeśli wiadomość oryginalna nie dotarła do niektórych użytkowników, spróbuj ponownie wysłać wiadomość zamiast przesyłanie jej dalej. Aby uzyskać więcej informacji ponowne wysyłanie wiadomości zobacz Ponowne wysyłanie wiadomości e-mail do zbierania danych.

początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×