Zarządzanie nieużywanymi witrynami sieci Web

Korzystając ze strony Potwierdzanie i usuwanie informacji o użytkowaniu witryny, można ograniczyć miejsce i zasoby zajmowane przez nieużywane zbiory witryn. Właścicieli nieużywanych zbiorów witryn można powiadomić pocztą e-mail w celu uzyskania potwierdzenia, czy należy zachować ich nieużywane bądź rzadko używane zbiory witryn. Można określić, czy nieużywane zbiory witryn będą usuwane, gdy powiadomieni właściciele nie odpowiedzą, czy wtedy, gdy właściciele odpowiedzą, że ich zbiory witryn są niepotrzebne.

  1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij łącze Zarządzanie aplikacjami.

  2. Na stronie Zarządzanie aplikacjami w sekcji Zarządzanie witrynami programu SharePoint kliknij pozycję Potwierdzanie i usuwanie informacji o użytkowaniu witryny.

  3. Na stronie Potwierdzanie i usuwanie informacji o użytkowaniu witryny w sekcji Aplikacja sieci Web kliknij polecenie Zmień aplikację sieci Web w menu Aplikacja sieci Web.

  4. Na stronie Wybieranie aplikacji sieci Web kliknij aplikację sieci Web, którą chcesz zmienić.

  5. W sekcji Ustawienia potwierdzania i automatycznego usuwania zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienia pocztą e-mail do właścicieli nieużywanych zbiorów witryn.

  6. W polu Rozpocznij wysyłanie powiadomień wpisz wartość określającą liczbę dni oczekiwania po utworzeniu witryny lub po ostatnim użyciu witryny. Po tylu dniach zostanie wysłane powiadomienie pocztą e-mail.

  7. Za pomocą odpowiednich list określ dzienny, tygodniowy lub miesięczny harmonogram sprawdzania nieużywanych zbiorów witryn i wysyłania pocztą e-mail powiadomień o takich zbiorach witryn.

  8. Aby zbiór witryn został automatycznie usunięty, jeśli użytkownik nie potwierdzi, że go używa, zaznacz pole wyboru Automatycznie usuń zbiór witryn, jeżeli nie potwierdzono jego używania.

    • Wpisz w odpowiednim polu wartość określającą liczbę powiadomień, które mają zostać wysłane przed usunięciem zbioru witryn.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×