Zarządzanie nagraniami w Menedżerze nagrywania programu Lync

Oprogramowanie komunikacyjne Menedżer nagrywania programu Microsoft Lync 2010 umożliwia zarządzanie nagranymi konwersacjami i spotkaniami programu Microsoft Lync Online. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz nagrywać i odtwarzać spotkania w Menedżerze nagrywania, zobacz Nagrywanie i odtwarzanie spotkań w programie Lync Online.

Co chcesz zrobić?

Wprowadzenie do Menedżera nagrywania

Karta Nagrania programu Lync

Karta Nagrania Windows Media (.wmv)

Odtwarzanie nagrania w Menedżerze nagrywania programu Lync

Przeglądanie folderu nagrań

Publikowanie nagrania w celu udostępnienia innym osobom

Zmienianie nazwy nagrania

Usuwanie nagrania

Wprowadzenie do Menedżera nagrywania

Wszystkie zapisane przez Ciebie nagrania są wyświetlane w Menedżerze nagrywania. Z poziomu tego narzędzia możesz odtwarzać nagrania, zmieniać ich nazwy i tworzyć filmy wideo przeznaczone do udostępnienia innym osobom. Do wykonywania tych czynności służą karty Nagrania programu Lync i Nagrania Windows Media (wmv) Menedżera nagrywania.

Aby otworzyć Menedżera nagrywania, kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync, a następnie kliknij pozycję Menedżer nagrywania programu Microsoft Lync.

Karta Nagrania programu Lync

Kliknij kartę Nagrania programu Lync, aby wyświetlić nagrania programu Lync Online zapisane na Twoim komputerze. Z poziomu karty Nagrania programu Lync możesz odtwarzać, usuwać i przeglądać nagrania programu Lync oraz zmieniać ich nazwy. Możesz również zapisać całość lub część nagrania w formacie Windows Media i opublikować je dla innych osób.

W przypadku odtwarzania nagrania z poziomu Menedżera nagrywania jest ono otwierane i odtwarzane w narzędziu Microsoft Lync 2010 Recording Player. To narzędzie udostępnia osobie prowadzącej, która utworzyła dane nagranie, zaawansowane rozwiązania wizualne. Możesz wyświetlać elementy nagrania programu Lync — dźwięk, wideo, konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych, udostępnianie aplikacji, prezentacje programu Microsoft PowerPoint, tablicę i głosowania — w takiej samej formie, jaka była używana w trakcie spotkania lub konwersacji programu Lync Online. Możesz również ukrywać dowolne z tych elementów, aby móc skupić się na innych fragmentach nagrania programu Lync. Dzięki funkcji indeksowania możesz posłuchać konkretnego prelegenta lub wyświetlić określoną zawartość, a także uzyskać dostęp do listy uczestników i pobrać załączniki.

Karta Nagrania Windows Media (.wmv)

Kliknij kartę Nagrania Windows Media (.wmv), aby wyświetlić nagrania, które zostały zapisane w formacie wideo. Z poziomu karty Nagrania Windows Media (.wmv) możesz odtwarzać, usuwać i przeglądać filmy wideo zapisane na Twoim komputerze lub w innej lokalizacji sieciowej. Pliki w formacie Windows Media Video możesz w prosty sposób udostępniać innym osobom.

Istnieją dwa sposoby tworzenia wersji nagrania w formacie Windows Media: możesz utworzyć ją automatycznie podczas zapisywania nagrania po zakończeniu sesji programu (wybierając opcję Utwórz również wersję, którą możesz opublikować dla innych użytkowników) albo zrobić to później z poziomu karty Nagrania programu Lync.

Początek strony

Odtwarzanie nagrania w Menedżerze nagrywania programu Lync

 1. Kliknij kartę Nagrania programu Lync lub kartę Nagrania Windows Media (.wmv).

 2. Kliknij nagranie, a następnie kliknij przycisk Odtwórz.

Początek strony

Przeglądanie folderu nagrań

Nagrania sesji programu Lync są domyślnie zapisywane w katalogu C:\Users\nazwa_użytkownika\Lync Recordings na Twoim komputerze. W programie Lync możesz zmienić tę lokalizację na inną (za pomocą opcji w obszarze Zapisywanie pliku).

Jeśli tworzysz dodatkowo wersję nagrania w formacie Windows Media, jest ona również zapisywana w katalogu C:\Users\nazwa_użytkownika\Lync Recordings. Możesz zmienić tę lokalizację podczas tworzenia nagrania Windows Media, zatrzymując sesję programu Lync lub używając Menedżera nagrywania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz następną sekcję: „Publikowanie nagrania w celu udostępnienia innym osobom”.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync, a następnie kliknij pozycję Menedżer nagrywania programu Microsoft Lync.

 2. Kliknij kartę Nagrania programu Lync lub kartę Nagrania Windows Media (.wmv).

 3. Kliknij nagranie, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

Początek strony

Publikowanie nagrania w celu udostępnienia innym osobom

Utworzone nagranie programu Lync możesz udostępnić innym osobom, zapisując je w całości lub części jako plik Windows Media i publikując ten plik w udostępnionej lokalizacji sieciowej lub bibliotece elementów zawartości programu Microsoft SharePoint Server 2010.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync, a następnie kliknij pozycję Menedżer nagrywania programu Microsoft Lync.

 2. Kliknij kartę Nagrania programu Lync.

 3. Kliknij nagranie, a następnie kliknij pozycję Publikuj.

 4. Aby zmienić nazwę nagrania, wpisz nową nazwę w obszarze Nazwa pliku nagrania.

 5. Aby zmienić lokalizację nagrania, wykonaj jedną z poniższych czynności w obszarze Zapisz w:

  • W polu tekstowym wklej adres internetowy, na przykład adres URL biblioteki elementów zawartości programu SharePoint Server 2010.

  • Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać film wideo.

Uwaga:  Jeśli korzystasz z programu SharePoint Server 2010 i masz odpowiednie prawa, możesz zapisać nagrania w bibliotece elementów zawartości programu Microsoft SharePoint. W przypadku problemów z przekazaniem pliku do programu SharePoint Server 2010 zwróć się do administratora programu SharePoint o zwiększenie domyślnych ustawień maksymalnego rozmiaru przekazywania (wartość domyślna: 50 MB) i limitu czasu przekazywania.

 1. Aby wybrać typ zawartości, którą chcesz uwzględnić w publikowanym filmie wideo, lub określić czas rozpoczęcia i zakończenia nagrania, kliknij pozycję Opcje.

 2. W obszarze Zawartość w wideo zaznacz pola wyboru obok typów zawartości, które chcesz uwzględnić. Jeśli dany typ zawartości nie jest dostępny, oznacza to, że nie był zawarty w sesji programu Lync.

Uwaga:  Jeśli określona zawartość pierwotnej sesji programu Lync była bardzo duża (na przykład duża tablica, długa sesja wiadomości błyskawicznych lub udostępnianie na dwóch monitorach), zawartość ta może być mniej czytelna w końcowym filmie wideo. Co więcej, wszelkie wiadomości odręczne w części nagrania zawierającej sesję wiadomości błyskawicznych są zwykle obcinane z powodu ograniczonej szerokości końcowego filmu wideo.

 1. W obszarze Czas użyj pól Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia w celu wybrania fragmentu pierwotnego nagrania, który ma zostać opublikowany.

Początek strony

Zmienianie nazwy nagrania

Aby zmienić nazwę nagrania, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync, a następnie kliknij pozycję Menedżer nagrywania programu Microsoft Lync.

 2. Kliknij kartę Nagrania programu Lync.

 3. Kliknij nagranie, a następnie kliknij pozycję Zmień nazwę. Nagranie zostanie wyróżnione.

 4. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Usuwanie nagrania

Aby usunąć nagranie, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Wszystkie programy, kliknij pozycję Microsoft Lync, a następnie kliknij pozycję Menedżer nagrywania programu Microsoft Lync.

 2. Kliknij kartę Nagrania programu Lync lub kartę Nagrania Windows Media (.wmv).

 3. Kliknij nagranie, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Uwaga:  Jeśli nagranie Windows Media znajduje się na innym komputerze, zostanie usunięte jedynie łącze do tego nagrania widoczne w Menedżerze nagrań. Aby usunąć faktyczne nagranie, usuń jej miejscu, w którym jest zapisane.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×