Zarządzanie licencjami aplikacji w środowisku usługi SharePoint Online

Zarządzanie licencjami aplikacji w środowisku usługi SharePoint Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako administrator usługi SharePoint Online możesz zarządzanie licencjami aplikacji kupiony w sklepie SharePoint, niezależnie od tego, czy został zakupiony je przy użyciu Centrum administracyjnego programu SharePoint. Wszystkich dostępnych aplikacji ze sklepu SharePoint mają wbudowane licencji, które rozpoznaje usługi SharePoint Online. Licencję aplikacji umożliwia cyfrowego weryfikację praw użytkownika do korzystania z aplikacji.

Należy do śledzenia liczbę licencji, które są dostępne dla każdej aplikacji, tak aby liczba użytkowników aplikacji nie przekracza liczbę dostępnych licencji. W razie potrzeby możesz kupić dodatkowych licencji dla aplikacji.

W Centrum administracyjnym można także dodawać użytkowników do aplikacji lub delegować zarządzania licencji do innej osoby.

Uwaga: Sklepy z aplikacjami pakietu Office i programu SharePoint to opcjonalne usługi obsługiwane przez firmę Microsoft Corporation lub jej podmioty stowarzyszone z dowolnego przedstawicielstwa firmy Microsoft na całym świecie. Aplikacje dostępne w sklepie są dostarczane przez różnych wydawców aplikacji i podlegają postanowieniom oraz zasadom zachowania poufności informacji tych wydawców. Korzystanie z dowolnych z tych aplikacji może powodować przesyłanie, przechowywane lub przetwarzane Twoich danych w dowolnym kraju, w którym wydawca aplikacji, jego podmioty stowarzyszone lub usługodawcy mają swoje siedziby. Dostępność określonych aplikacji i metody płatności zależą od regionu i usługi. Przed pobraniem i rozpoczęciem używania takiej aplikacji możesz przejrzeć postanowienia i zasady zachowania poufności informacji jej wydawcy.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 , za pomocą usługi SharePoint Online administrator nazwy użytkownika i hasła.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję aplikacje po lewej stronie, a następnie wybierz pozycję Zarządzanie licencjami.

 4. Na liście aplikacji wybierz aplikację, którą chcesz zaktualizować lub wyświetlić.

 5. Na stronie Zarządzanie licencjami aplikacji możesz przejrzeć szczegółowe informacje dotyczące licencji aplikacji, takich jak liczbę licencji, które są dostępne dla użytkowników lub typu licencji. Można także korzystać liczby akcji.

 6. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Zadanie

Czynność

Przypisywanie licencji do określonych użytkowników

 • W obszarze Kontakty z licencją wybierz pozycję przypisywać licencje, wpisz nazwy osób, które chcesz dodać, a następnie wybierz Dodaj użytkownika.

Kupowanie dodatkowych licencji

 • W obszarze osobom licencji wybierz pozycję Kup, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się przy użyciu swojego konta Microsoft , Kup dodatkowe liczbę licencji, które nie mają.

Usuwanie licencji aplikacji

 • W obszarze Widok zakupu wybierz strzałkę obok Akcje, a następnie wybierz pozycję Usuń tej licencji.

Odzyskiwanie licencji aplikacji

Po przywróceniu licencji, możesz je ponownie pobrać go ze sklepu SharePoint. Może być konieczne to zrobić, jeśli licencja otrzymuje zsynchronizowany z witryny Office.com lub Jeśli przenosisz licencji na nowe wdrożenia (na przykład w scenariuszu odzyskiwania danych).

 1. W obszarze Widok zakupu wybierz strzałkę obok Akcje, a następnie wybierz Odzyskiwanie licencji.

 2. Na stronie Szczegóły aplikacji w sklepie SharePoint wybierz pozycję Więcej akcji, a następnie ponownie wybierz pozycję Odzyskaj licencję.

 3. Po wyświetleniu monitu logowania przy użyciu Twojego konta Microsoft.

Dodawanie Menedżera licencji

 1. W sekcji Menedżerów licencji wybierz pozycję Dodaj Menedżera. Wpisz nazwiska osób, do których chcesz dodać (lub wybierz ikonę książki adresowej, aby wybrać osoby).

 2. Po zakończeniu wpisywania lub wybranie nazwy, wybierz pozycję Dodaj Menedżer poniżej pola tekstowego.

Uwagi: 

 • Jeśli jest to bezpłatnej aplikacji niektórych działań w powyższej tabeli nie będą stosowane.

 • Użytkownik nie może udzielić uprawnień do więcej niż ten użytkownik ma uprawnienia do aplikacji.

Zadania pokrewne

Dodawanie aplikacji

Kupowanie aplikacji ze Sklepu SharePoint

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×